FICHE JOCKEY
Tsubasa Sasagawa
Tsubasa Sasagawa
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 2p 13p 1p 5p 3p 5p 4p 4p 10p 3p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLANTIS {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
2 COURECHOUSE {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LAST STORY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RICK MARVEL {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 56
6 PINFU DORA SAN {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
7 RHEIN STREAM {JPN} Kanta Taniuchi (12) Hiroshi Takami 53
8 GLORIOSA {JPN} Masaaki Kuwamura (1) KAZUO WATANABE 56
9 MANTICORE {JPN} Masashige Honda (13) CHIAKI HORI 56
10 KAITO KING {JPN} Taito Mori (4) Masato Tanaka 56
11 MILIMILI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
12 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
13 GODAFOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) NAOMITSU OKANO 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-35323-Plat - 1200m
14 PARTANTS - 1 L- 1 L- ENC.- TETE- 1/2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RIKO JEAN {JPN} Joji Wada (14) Katsunori Arayama 57
2 PIPELINE {JPN} 1 L Taito Mori (4) Katsunori Arayama 57
3 TOP AMERICAN {JPN} 1 L Norifumi Mikamoto (1) TAKAKAZU SASO 57
4 STAR DRUMMER {JPN} ENC. Masaaki Kuwamura (3) Kazunobu Suda 57
5 D'ORO KAGURA {JPN} TETE Genki Fujimoto (5) Yuta Ebina 55
6 PERRY ISLAND {JPN} 1/2 L Shu Niihara (10) Hiroyuki Matsura 55
7 FOR THULE {JPN} 1 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Hiromitsu Kurita 55
8 TAISEI GRACIA {JPN} 1 L 1/2 Kenji Okamura (2) NOBUHIRO YAMADA 55
9 LORD ABSOLUTE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (7) KENJI SANO 57
10 JUN HANS {JPN} 1 L 1/2 Kota Motohashi (13) SATOSHI KOKUBO 55
11 ERI TADASU {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (11) KENJI SANO 54
12 GOLDEN CHOICE {JPN} 1 L 1/2 Genta Ochiai (12) Yuta Ebina 55
13 IRONSIDES {JPN} 1 L 1/2 Tsubasa Sasagawa (9) TAKAKAZU SASO 57
14 STAR STYLE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (8) Takashi Kubosugi 53
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS - 1/2 L- 3 L- 3 L- 1 L 1/4- 2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 I BEANS {JPN} Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
2 SMILE QUARTZ {JPN} 1/2 L Keita Nishi (7) Kazumasa Sakamoto 54
3 SAMT {JPN} 3 L Masaaki Kuwamura (2) Takano Tsuyoshi 54
4 SCHON ARIES {JPN} 3 L Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
5 VENTO AZZURRO {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (10) Hiroshi Takami 54
6 HEARTFUL DIA {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (11) CHIAKI HORI 54
7 HOKUSO DOLCE {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
8 GOLDWASSER {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 54
9 CON SORDINO {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (6) Yoriaki Murakami 54
10 LAPIS LAZULI I {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Norio Watabe 51
11 MARUYO RIVIERA {JPN} 1 L 1/2 Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
12 YUYU KAGUYA {JPN} 1 L 1/2 kizawa sho (5) Kazuya Omiya 51
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS - 1 L 1/2- 1/2 L- 2 L- ENC- 1 L- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAVIOUR {JPN} Taito Mori (8) Ryuichi Yoshii 55
2 PAWA POKE CHAMP {JPN} 1 L 1/2 Yoichi Ando (11) Makoto Ichimura 55
3 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} 1/2 L Tsubasa Sasagawa (5) Hitoshi Horie 55
4 OLI LIO {JPN} 2 L Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 55
5 MARRON SWEETS {JPN} ENC Ryota Sugawara (10) YUTAKA TSUJINO 54
6 GALE TAKT {JPN} 1 L Takayuki Yano (4) Kenji Tsukioka 55
7 MAKIZUSHITO INA {JPN} 4 L Genki Fujimoto (2) Kiyoaki Takahashi 55
8 SUPER KING {JPN} 4 L Kenji Okamura (1) Hitoshi Horie 55
9 UENO MARU MAN {JPN} 4 L Hiroshi Chida (12) Hiroyuki Inoue 55
10 GENERAL SOKU HAYA {JPN} 4 L kizawa sho (7) Yoriaki Murakami 52
11 FALCON {JPN} 4 L Joji Wada (6) Kenji Tsukioka 55
12 SCARLET KING {JPN} 4 L Shohei Nakamura (3) Minoru Asakura 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47097-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS - 3 L 1/2- 10 L- 1 L 1/2- 1 L 1/4- 1 L 1/2- 1 L 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLAS RISE {JPN} Yuki Eriguchi (3) Makoto Ichimura 54
2 SABUNO KOIGOKORO {JPN} 3 L 1/2 Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 54
3 J BOND {JPN} 10 L Ryo Fujita (7) Kazuya Omiya 55
4 BLACK VENUS {JPN} 1 L 1/2 Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsura 54
5 COSMO SONGE {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (5) Takemi Munakata 55
6 KAZENO YONI {JPN} 1 L 1/2 Keita Nishi (1) Tomohiro Arai 55
7 COCONUT GARDEN {JPN} 1 L 3/4 Taito Mori (6) Katsunori Arayama 55
01 DECEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 11-47530-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BELIEVE IN ME {JPN} Naoki Machida (2) Hitoshi Sasaki 53
2 EASY FACT {JPN} Takayuki Yano (7) Masakazu Kawashima 53
3 ROYAL PEGASUS {JPN} Fumio Matoba (6) Takemi Munakata 57
4 MEIKEI RAIJIN {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) KIYOSHIGE ARAI 57
5 MENKOI BOKUCHAN {JPN} Ryoya Sawada (1) TAKAMITSU WATANABE 57
6 FINAL KING {JPN} Genki Fujimoto (8) MASATO HAYASHI 57
7 CIGAR O SUU OTOKO {JPN} Genta Ochiai (5) YUTAKA TSUJINO 57
8 BELLES FLIP {JPN} Taito Mori (9) KIYOSHIGE ARAI 57
9 CHAMP TIGER {JPN} Norifumi Mikamoto (10) YOSHIYUKI YANO 57
10 PORTULACA {JPN} Keita Nishi (3) NOBUHIRO SHIBUYA 53
11 HASENO EXPRESS {JPN} Akira Harita (4) TAKASHI HARITA 57
12 GOOD LUCK SUMMER {JPN} Shoya Hozono (11) YUTAKA KAWASHIMA 55
01 DECEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 9-32083-Plat - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TRAMPOLINE {JPN} Joji Wada (4) YOSHIYUKI YANO 56
2 ALBUS DRACO {JPN} Seiji Yamazaki (3) NOBUHIRO YAMADA 56
3 DA VINCI {JPN} Ryo Kosugi (11) GEN HAYASHI 56
4 SAMMARU DELIGHT {JPN} Tsubasa Sasagawa (1) Masakazu Kawashima 56
5 NARINO VANILLE {JPN} Genta Ochiai (13) MITSUHIRO OKABAYASHI 56
6 SHONEN JIDAI {JPN} Masashige Honda (7) KIYOSHIGE ARAI 56
7 PERCHILL {JPN} Norifumi Mikamoto (8) NOBUHIRO YAMADA 54
8 LUNA TEN SOMAO {JPN} Akira Harita (2) GEN HAYASHI 56
9 MAK ROYD {JPN} Kota Motohashi (10) KATSUO ISHII 54
10 RED WEISS {JPN} Genki Fujimoto (12) ISAO SASAKI 56
11 BEST HOLIDAY {JPN} Takayuki Yano (5) SHIGENORI ITO 54
11 PEDUNCLE ARCH {JPN} Ryoya Sawada (9) TAKAYUKI YAMASHITA 56
01 DECEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 6-11882-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JOLIESSE {JPN} Ryo Nobata (6) TAKAHIRO INAMASU 56
2 ADELA PERFUME {JPN} Joji Wada (12) GEN HAYASHI 54
3 B B FABLE {JPN} Toshiyuki Takahashi (4) KIYOSHIGE ARAI 56
4 GOLD TYPE {JPN} Tatsuya Yamaguchi (3) MASATO HAYASHI 56
5 SHINING PEARL {JPN} Aoi Shinoya (9) MASAYOSHI YAGI 54
6 YES MY LOVE {JPN} Seiji Yamazaki (2) NOBORU TAMAI 54
7 EMERAL SMILE {JPN} Toshiki Yamamoto (5) KIYOAKI SASAKI 54
8 BEQUEST {JPN} Yuki Yamanaka (10) HIROSHI YAUCHI 56
9 ACE FLOWER {JPN} Genta Ochiai (8) HITOSHI TAMAI 54
10 WILD DUNK {JPN} Tsubasa Sasagawa (11) YUTA SATO 56
11 NATSU HAYATE {JPN} Kenji Okamura (1) SUNAO YAMADA 54
12 IRON LADY {JPN} Junichi Jitsukawa (7) ISAO SASAKI 54
01 DECEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 5-11882-Plat - 3 ans - 1500m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TECHNO DIAMOND {JPN} Seiji Yamazaki (2) TAKAHIRO INAMASU 56
2 GREAT FURIOSO {JPN} Masaaki Kuwamura (4) ISAO SASAKI 56
3 ALPHA MADONNA {JPN} Tsubasa Sasagawa (7) NOBORU SAKAMOTO 54
4 BITCOIN {JPN} Yuki Yamanaka (9) Masaki Iwasaki 56
5 MALEFICENT LOVE {JPN} Taito Mori (10) TAKAYUKI YAMASHITA 54
6 TAKESHO LOUIS {JPN} Kenji Okamura (8) MANABU YAMAMOTO 56
7 FONTAINE PARK {JPN} Kosei Akimoto (11) HIROSHI YAUCHI 56
8 PAU PATROL {JPN} Kentaro Usui (6) SHIGENORI ITO 54
9 SIENA GLORY {JPN} Wataru Fujie (5) Toshio Tomita 54
10 TSUWAMONO {JPN} Genki Fujimoto (1) Jiyuichi Tajima 56
11 LOVE CHASE {JPN} Junichi Jitsukawa (12) ISAO SASAKI 54
12 GRACIOUS AURA {JPN} Kazuhiro Kato (3) YUTAKA KAWASHIMA 54

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin