FICHE JOCKEY
Toshio Uchida
Toshio Uchida
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 12p 10p 15p 8p 9p 6p 2p 12p 5p 3p
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1400m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'28"4 - 1 1/4 -2 -TETE -1 1/2 -ENC -1 -1/2 -2 -ENC -3/4 -1 -1 -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUKO BAROWS {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) Satoshi Fukunaga 54
2 PRISM MOON {JPN} 1 1/4 Wada Joji (5) Takemi Munakata 54
3 BULLBEAR NANO {JPN} 2 Nobuhiko Sanrindo (11) Hiroyuki Matsuura 56
4 SAWAYAKA PRINCE {JPN} TETE Kakeru Oki (8) KAZUO WATANABE 56
5 END OF THE ROAD {JPN} 1 1/2 Naoki MacHida (10) Masahiro Uesugi 56
6 BLUE HESTER {JPN} ENC Taisei Nakahara (7) NAOMITSU OKANO 56
7 PRESTO STAR {JPN} 1 Sho Yoshii (9) Hiroshi Takami 56
8 PERPETUEL {JPN} 1/2 Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
9 BURST OF COLOUR {JPN} 2 Masaki Segawa (6) Kenji Tsukioka 56
10 SEKIREI {JPN} ENC Kota Motohashi (2) KEIJI NAKAMICHI 54
11 BRIDEAL {JPN} 3/4 Akira Harita (12) Masahiro Uesugi 54
12 M O SWEET {JPN} 1 Toshio Uchida (3) Hitoshi Horie 54
13 HAPIKO {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (13) Yoriaki Murakami 54
14 TAVARUA {JPN} 8 Masashige Honda (4) Katsunori Arayama 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"5 - ENC -2 -1/2 -1/2 -TETE -1 -ENC -2 -TETE -1 -3 1/2 -3/4 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Ryo Fujita (7) YOSHIHIRO SAWA 56
2 BEL SIEG XANDER {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (13) Kazunobu Suda 56
3 SALVE {JPN} 2 Tsubasa Sasagawa (10) Katsunori Arayama 54
4 LEVEL CLEAR {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (6) Hiroshi Takami 56
5 RAMRI KETI {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (9) Hiroyuki Matsuura 54
6 YUINO TANKI MACHI {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (14) Motohiro Akamine 56
7 PERPETUITY {JPN} 1 Yoichi Ando (2) Keiyuki Suzuki 56
8 RICK MARVEL {JPN} ENC Ryo Novata (3) Kazunobu Suda 56
9 HADES BRAIN {JPN} 2 Masashige Honda (12) Yoriaki Murakami 56
10 MOTTERUNE {JPN} TETE Toshio Uchida (11) Hitoshi Horie 54
11 PRISM RAIN {JPN} 1 Kenji Okamura (5) Makoto Ichimura 56
12 STACCATO MARCH {JPN} 3 1/2 Tanaka Kouta (8) Tomohiro Arai 56
13 VAN CLEEF {JPN} 3/4 Seiji Yamazaki (1) KAZUO WATANABE 56
14 SWING {JPN} 1 1/2 Takayuki Yano (4) TERUNOBU FUJITA 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
12 PARTANTS - 1'14"6 - 3 -4 -1 1/2 -2 -3/4 -ENC -4 -2 1/2 -3/4 -1 -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ZINGANO {JPN} Taito Mori (9) Katsunori Arayama 54
2 FAIRY PRESTO {JPN} 3 Genki Fujimoto (10) TERUNOBU FUJITA 54
3 CRY TONIGHT {JPN} 4 Hiroshi Chida (1) KAZUO WATANABE 54
4 DONNA DONNA {JPN} 1 1/2 Tanaka Kouta (7) Kazuma Hashimoto 54
5 AENO PROMINENCE {JPN} 2 Kenji Okamura (5) Kazuya Omiya 54
6 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} 3/4 Masaki Segawa (12) Hiroyuki Inoue 54
7 LEGEND LINE {JPN} ENC Kota Motohashi (4) Kiyoaki Takahashi 54
8 CHIBARIYO {JPN} 4 Toshio Uchida (6) Hitoshi Horie 54
9 RANZAN {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (11) TSUYOSHI TAKANO 54
10 EVEN MORE {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (8) Motohiro Akamine 54
11 MISS HIKARI {JPN} 1 Shunsuke Ishikawa (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 SATO MAKIKO BAKOMI {JPN} 3 1/2 Yoichiro Muro (2) Nobuhiro Onodera 54
20 JANVIER 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 4-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
11 PARTANTS - 1'18"7 - 1/2 -1/2 -1 -1/2 -TETE -1/2 -2 1/2 -1 1/2 -ENC -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SADAMU SHIOINOMORI {JPN} Ryo Novata (10) TAKAHIRO INAMASU 56
2 HANSA {JPN} 1/2 Takehiro Kasano (7) TAKANORI YAMANAKA 54
3 RYUNO ROE {JPN} 1/2 Wada Joji (6) Satoshi Saito 56
4 COEUR A COEUR {JPN} 1 Tatsuya Yamaguchi (8) MASATO HAYASHI 56
5 MADNESS KAZU {JPN} 1/2 Ryoya Sawada (11) MASAO AI 56
6 FUJISAKURA {JPN} TETE Yuki Yamanaka (9) NOBORU TAMAI 54
7 RUNAWAY BOY {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (2) YUTA SATO 56
8 KASTROM GALE {JPN} 2 1/2 Toshiki Yamamoto (1) MANABU YAMAMOTO 56
9 SEIEI CENNES {JPN} 1 1/2 Toshio Uchida (4) K OKADA 54
10 MARRON KAGURA {JPN} ENC Aoi Shinoya (5) MASATO HAYASHI 54
11 PEKINOIS {JPN} 3/4 Naoki MacHida (3) KIYOSHIGE ARAI 54
16 JANVIER 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 2-35951-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
7 PARTANTS - 1'16"3 - 3 -2 1/2 -1 1/2 -3 -5 -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROSSO NABUA {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Masakazu Kawashima 56
2 NOT SO RICH {JPN} 3 Shotaro Kawashima (4) YUTA SATO 56
3 RYUNO ASRAAM {JPN} 2 1/2 Taito Mori (2) Satoshi Saito 54
4 GHOST BUSTER {JPN} 1 1/2 Daisuke Shoji (6) TAKASHI HARITA 56
5 ACCEL OSO {JPN} 3 Naoki MacHida (1) NOBORU SAKAMOTO 56
6 ORIENTAL LANI {JPN} 5 Toshio Uchida (7) ISAO SASAKI 54
7 PIKANCHI DOUBLE {JPN} 4 Ryo Novata (5) KIYOSHIGE ARAI 54
13 JANVIER 2023-JPN-URAWA
RACE 10-19073-Plat - 1400m - Classe 3 - Piste Dirt
9 PARTANTS - 1'32"0 - 3/4 -2 1/2 -2 -2 -1 1/2 -ENC -3 -1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WATER LILY {JPN} Naoya Hashimoto (1) KENJI UCHINO 54
2 YELLOW RIBBON {JPN} 3/4 Toshio Uchida (4) Tomoyuki Fujihara 54
3 BERYLUNE {JPN} 2 1/2 Yujiro Tanabata (6) TSUKASA KAIBAZAWA 54
4 JUST MAYBE {JPN} 2 Wada Joji (8) Hironori Unoki 54
5 JO KAI {JPN} 2 Tsubasa Sasagawa (3) SATOSHI KOKUBO 54
6 A SHIN BEAST {JPN} 1 1/2 Kosei Akimoto (5) Kazuma Yabuguchi 56
7 KANNON SHO {JPN} ENC Tadanari Konno (2) TAKESHI MINOWA 56
8 EIKO REIWA {JPN} 3 Tetsuya Takahashi (9) MORIO KAWAMURA 54
9 FISCHE {JPN} 1/2 Yuto Terashima (10) KAZUNORI SAKAI 54
13 JANVIER 2023-JPN-URAWA
RACE 8-14986-Plat - 1400m - Classe 2 - Piste Dirt
12 PARTANTS - 1'31"6 - 3/4 -CTT -ENC -2 1/2 -1 -3/4 -3 -1 -1 1/2 -3/4 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KEI SEVEN {JPN} Yuto Terashima (4) TAKESHI MINOWA 56
2 KEIAI MAVORA {JPN} 3/4 Naoya Hashimoto (12) TAMOTSU YOKOYAMA 56
3 BOURBON TIARA {JPN} CTT Kazuki Akatsu (9) TAKAHIRO MIZUNO 54
4 KAMIYAGA RULER {JPN} ENC Dai Okada (11) KENJI UCHINO 56
5 YUKIMATSURI {JPN} 2 1/2 Mai Fukuhara (8) TAMOTSU YOKOYAMA 56
6 TRENCHTOWN {JPN} 1 Yujiro Tanabata (2) SHINSUKE KUDO 56
7 HEREDAR {JPN} 3/4 Tetsuya Takahashi (7) SHINSUKE KUDO 56
8 MEDIA JACKAL {JPN} 3 Kosei Akimoto (1) KENJI UCHINO 54
9 PINOTAGE {JPN} 1 Yoshimi Hanzawa (6) KENJI UCHINO 54
10 MAHEALANI {JPN} 1 1/2 Akio Mikoshi (10) KAZUNORI SAKAI 54
11 PIOLET D'OR {JPN} 3/4 Yuto Kokubun (3) TAMOTSU YOKOYAMA 56
12 SUMMER DELIGHT {JPN} 1 Toshio Uchida (5) EIKICHI GOBO 54
13 JANVIER 2023-JPN-URAWA
RACE 3-21797-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt
12 PARTANTS - 1'32"6 - 5 -1 1/2 -TETE -3 -3/4 -3/4 -1/2 -1 -3 -CTT -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUN CAPRICE {JPN} Tsubasa Sasagawa (1) Hirohito Noguchi 56
2 CRYSTAL MILLION {JPN} 5 Kazuki Akatsu (6) TAKESHI MINOWA 54
3 LITHIA BOUQUET {JPN} 1 1/2 Dai Okada (2) Tomoyuki Fujihara 54
4 STAR HUSTLE {JPN} TETE Mai Fukuhara (8) Hirotsugu Ozawa 56
5 RYUNO PHANTOM {JPN} 3 Toshio Uchida (7) TAKASHI NOGUCHI 56
6 LUSTER CANNON {JPN} 3/4 Akira Harita (12) JUICHI TAJIMA 54
7 RYUNO FLANKER {JPN} 3/4 Wada Joji (9) Satoshi Saito 56
8 SIENA LEON {JPN} 1/2 Yoshimi Nakashima (3) Toshio Tomita 56
9 KURI PRINCESS {JPN} 1 Kosei Akimoto (11) Toshio Tomita 54
10 AVALANCHE BERN {JPN} 3 Tetsuya Takahashi (5) MASAMI YOSHIDA 54
11 WINTER SONG {JPN} CTT Akio Mikoshi (4) EIKICHI GOBO 54
12 INVENTION {JPN} Loin Kazuhiro Kato (10) Shinobu Hasegawa 54
12 JANVIER 2023-JPN-URAWA
RACE 5-10899-Plat - 800m - Classe 3 - Piste Dirt
12 PARTANTS - 0'49"4 - 3/4 -ENC -3/4 -1 -1 1/2 -1/2 -1/2 -TETE -3/4 -2 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SILVER EAGLE {JPN} Wataru Fujie (10) K OKADA 56
2 A SHIN KIZER {JPN} 3/4 Yoshimi Hanzawa (6) Hironori Unoki 56
3 LESCOPAINSTOMOCHAN {JPN} ENC Toshio Uchida (1) K OKADA 54
4 UNJONO MEGAMI {JPN} 3/4 Natsuka Kobayashi (2) EIKICHI GOBO 54
5 FANFAN {JPN} 1 Yuto Terashima (4) TAKESHI MINOWA 56
6 MORIDEN TOWER {JPN} 1 1/2 Kazuki Akatsu (11) HIKARU YAMAKOSI 54
7 MEMORIAL QUEEN {JPN} 1/2 Yuki Furuoka (7) Hirotsugu Ozawa 54
8 NISHINO MACH {JPN} 1/2 Kosei Akimoto (3) MASAMI YOSHIDA 56
9 DAN STONE LAZO {JPN} TETE Akio Mikoshi (12) TAKASHI NOGUCHI 54
10 FLIGHT MEMORIA {JPN} 3/4 Yuki Yamanaka (8) MORIO KAWAMURA 54
11 VINA HUE {JPN} 2 Mai Fukuhara (9) TAKAHIRO MIZUNO 54
12 POWER SAKURETSU {JPN} 1 Kazuhiro Kato (5) TAMOTSU YOKOYAMA 56

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin