FICHE JOCKEY
Kenta Endo
Kenta Endo
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 7p 4p 13p 6p 10p 7p 11p 14p 8p 10p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS - 1/2 L- 3 L- 3 L- 1 L 1/4- 2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 I BEANS {JPN} Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
2 SMILE QUARTZ {JPN} 1/2 L Keita Nishi (7) Kazumasa Sakamoto 54
3 SAMT {JPN} 3 L Masaaki Kuwamura (2) Takano Tsuyoshi 54
4 SCHON ARIES {JPN} 3 L Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
5 VENTO AZZURRO {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (10) Hiroshi Takami 54
6 HEARTFUL DIA {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (11) CHIAKI HORI 54
7 HOKUSO DOLCE {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
8 GOLDWASSER {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 54
9 CON SORDINO {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (6) Yoriaki Murakami 54
10 LAPIS LAZULI I {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Norio Watabe 51
11 MARUYO RIVIERA {JPN} 1 L 1/2 Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
12 YUYU KAGUYA {JPN} 1 L 1/2 kizawa sho (5) Kazuya Omiya 51
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9506-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 53
2 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (4) Kazuma Hashimoto 53
3 LINKAGE {JPN} Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
4 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (8) SHIGERU ENDO 56
5 NAC PHARAOH {JPN} Shohei Takahashi (1) Shin Tachibana 56
6 HONEY NIGHT {JPN} Aoi Shinoya (10) Norio Watabe 54
7 PREPARENSE {JPN} Ryo Nobata (5) Takatoshi Takaiwa 54
8 IL FAIT SOLEIL {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kazuhisa Naya 54
9 TAIKI FREED {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Takashi Kubosugi 56
10 CLAM {JPN} Kanta Taniuchi (6) KAZUO WATANABE 51
11 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (9) KAZUO WATANABE 53
12 HURACAN {JPN} Joji Wada (3) Kazunobu Suda 54
13 LYSEFJORDEN {JPN} Shohei Nakamura (11) NOBUYUKI KUBOTA 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14259-Plat - 1200m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KEN MAXIM {JPN} Joji Wada (5) Kiyoaki Takahashi 56
2 PRESTO LEGACY {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Masato Tanaka 56
3 BRIGHT COLOR {JPN} Ryo Fujita (6) TERUNOBU FUJITA 56
3 YAMANO RICH {JPN} Sho Yoshii (9) Yoichi Sasaki 54
5 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (13) Naoyuki Matoba 56
6 T LIGHTNING {JPN} Ryota Sugawara (11) YUTAKA TSUJINO 55
7 OSAKI WONDER {JPN} Kenji Okamura (12) SHIGERU ENDO 54
8 SMART FREY {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Hiroyuki Inoue 56
9 I'LL BE THERE {JPN} Masashige Honda (1) Kazunobu Suda 54
10 JUDICIOUS {JPN} Fumio Matoba (7) Kazuya Omiya 56
11 COPANO MONARCA {JPN} Tadanari Konno (10) Ryo Akamine 54
12 S O RYAN {JPN} Yuki Eriguchi (2) Keiyuki Suzuki 56
13 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47530-Plat - 2 ans - 1400m
6 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FERDINANDO {JPN} Yoichi Ando (5) TERUNOBU FUJITA 54
2 VENTO FLAVOR {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) Kenji Tsukioka 55
3 ATAMI FLASH {JPN} Sho Yoshii (6) Hiromitsu Kurita 55
4 PAIN AU CHOCOLAT {JPN} Takayuki Yano (2) Masahiro Fukuda 54
5 LIGHT IT UP {JPN} Reo Yokogawa (1) Naoyuki Matoba 54
6 HOKUSO DOLCE {JPN} Kenta Endo (3) SHIGERU ENDO 54
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-14259-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Makoto Ichimura 56
2 SPLASH {JPN} Masashige Honda (2) Yuta Ebina 54
3 DERMA GARNET {JPN} Yoichi Ando (15) HIDEKI SAKURAGI 54
4 EUCALYPTUS {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) Hideyo Yoneta 56
5 MARUYO JORDAN {JPN} Ryota Sugawara (8) Motohiro Akamine 55
6 IPPIN {JPN} Naoki Machida (10) Masahiro Uesugi 56
7 MASTER KEY {JPN} Joji Wada (11) Hiroshi Takami 56
8 NAC LEGAL {JPN} Tadanari Konno (3) Shin Tachibana 56
9 FOR RICHARD {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Takashi Kubosugi 56
10 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo (7) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 KATSUNO THANK YOU {JPN} Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 56
12 WATASHIWA MAJO {JPN} Sho Yoshii (14) Kiyoaki Takahashi 54
13 DONDON {JPN} Shu Niihara (5) Kazumasa Sakamoto 56
14 BIG ROSY ROOF {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Hiroyuki Inoue 54
15 CANNOLI {JPN} Kanta Taniuchi (1) Keiyuki Suzuki 51
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11882-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 2 L 1/2- ENC- 1/2 L- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MAPLE LEAF RAG {JPN} Keita Nishi (14) Hidemitsu Sakai 54
2 BIANCA {JPN} 2 L 1/2 Ryo Fujita (3) Kazuya Omiya 54
3 MAONO IRISE {JPN} ENC Ryota Sugawara (13) Kazuma Hashimoto 53
4 SERA STRAHL {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
5 JULEP STAR {JPN} ENC Masaaki Kuwamura (1) KEIJI NAKAMICHI 54
6 RYU ONE HIME {JPN} 2 L Shohei Nakamura (10) Akihiko Syoji 54
7 GREEN JADE {JPN} 2 L Kenta Endo (6) NOBUYUKI KUBOTA 56
8 SCOTCH KILT {JPN} 2 L Masashige Honda (5) Ryo Akamine 56
9 KEY CHANCE {JPN} 2 L Ryoma Kimatsuka (8) Hiromitsu Kurita 54
10 SHINTO TAKESHI {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Masato Tanaka 53
11 M O SWEET {JPN} 2 L Yoichi Ando (12) Hitoshi Horie 54
12 WASUREGATAMI {JPN} 2 L Aoi Shinoya (4) Norio Watabe 54
13 DADDY'S LOVING {JPN} 2 L Joji Wada (7) Hiroyuki Inoue 54
14 CANTERBURY GIRL {JPN} 2 L Kenji Okamura (11) SHIGERU ENDO 54
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16635-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 VOID {JPN} Kakeru Oki (2) Kazuma Hashimoto 53
2 BEACH GIRL {JPN} Toshio Uchida (13) HIDEKI SAKURAGI 54
3 SILVER STELLA {JPN} Joji Wada (8) Tadaaki Sasaki 54
4 WINNER'S SONG {JPN} Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
5 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Norio Watabe 54
6 REGGAE DANCER {JPN} Yoichi Ando (9) Kazunobu Suda 54
7 ECORO GIOIA {JPN} Shohei Nakamura (11) Yoriaki Murakami 56
8 LEGEND LINE {JPN} Yuki Eriguchi (12) Kiyoaki Takahashi 54
9 CHIBARIYO {JPN} Kenji Okamura (6) Hitoshi Horie 54
10 PARFUM ROKKI {JPN} Sho Yoshii (4) Kazuhisa Naya 54
11 YUYU PRESENCE {JPN} Kenta Endo (16) Tadaaki Sasaki 54
12 WABISUKE {JPN} Masahiro Matsuzaki (7) Akihiko Syoji 54
13 FAIRY PRESTO {JPN} Genki Fujimoto (14) TERUNOBU FUJITA 54
14 DARIOLE CHOCOLAT {JPN} Ryoma Kimatsuka (15) YASUMASA KURITA 52
15 LONDON BLUES {JPN} Hiroshi Chida (1) Hiroshi Takami 54
16 RUBAN CERISE {JPN} Tokoro Hotaru (5) Takashi Kubosugi 51
13 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-35647-Plat - 2 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GENERAL WIN {JPN} Joji Wada (12) TAKAKAZU SASO 55
2 TOP MOTOR {JPN} Reo Yokogawa (2) Naoyuki Matoba 54
3 QUEEN OF ORTHO {JPN} Ryo Fujita (7) Yuta Ebina 54
4 KEI EMPEREUR {JPN} Keita Nishi (4) CHIAKI HORI 55
5 EMILIA EMILIO {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 51
6 MAKIZUSHITO INA {JPN} Shunsuke Ishikawa (3) Kiyoaki Takahashi 55
7 SABUNO IBUKI {JPN} Shu Niihara (11) Kazumasa Sakamoto 54
8 SUPER KING {JPN} Kenji Okamura (1) Hitoshi Horie 55
9 HWANHON {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Yukiharu Shimada 54
10 GOLDWASSER {JPN} Shohei Nakamura (13) Yoichi Sasaki 54
11 SOUL RECORD {JPN} Hiroshi Chida (14) Kiyoaki Takahashi 54
12 MARUYO RIVIERA {JPN} Kota Tanaka (9) Motohiro Akamine 51
13 SCARLET KING {JPN} kizawa sho (8) Minoru Asakura 52
14 GENERAL SOKU HAYA {JPN} Kenta Endo (5) Yoriaki Murakami 55
03 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9505-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KAZUNO MANGETSU {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kiyoaki Takahashi 54
2 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (13) Kazuma Hashimoto 53
3 NAC PHARAOH {JPN} Shohei Takahashi (10) Shin Tachibana 56
4 FIELD DREAM {JPN} Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
5 HONEY NIGHT {JPN} Aoi Shinoya (3) Norio Watabe 54
6 LINKAGE {JPN} Masashige Honda (5) KAZUO WATANABE 54
7 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka (11) Nobuhiro Onodera 53
8 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (8) SHIGERU ENDO 56
9 TAIKI FREED {JPN} Sho Yoshii (12) Takashi Kubosugi 56
10 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (7) KAZUO WATANABE 53
11 SABUNO VIGOROU {JPN} Shu Niihara (2) Hiroshi Takami 54
12 LYSEFJORDEN {JPN} Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
13 MYSTIFY {JPN} Nobuhiko Sanrindo (6) Tadaaki Sasaki 54
02 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14431-Plat - 1200m - Classe 1
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) Yoichi Sasaki 56
2 KEN MAXIM {JPN} Joji Wada (8) Kiyoaki Takahashi 56
3 PRESTO LEGACY {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Masato Tanaka 56
4 SAIKYONO ONNA {JPN} Akira Harita (1) Masahiro Uesugi 54
5 NISHINO MIZUKAZE {JPN} Ryota Sugawara (6) TAKAKAZU SASO 53
6 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 54
7 SUPER LUCKY {JPN} Kanta Taniuchi (3) TERUNOBU FUJITA 53
8 SMART FREY {JPN} Hisayoshi Higashihara (9) Hiroyuki Inoue 56
9 YAMANO RICH {JPN} Tadanari Konno (4) Yoichi Sasaki 54
10 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (5) Tadaaki Sasaki 56

page n°1/4
début    page précédente    page suivante    fin