FICHE JOCKEY
Aoi Shinoya
Aoi Shinoya
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 6p 2p 4p 4p 8p 2p 7p 4p 11p 9p
21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 11-20046-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROCK FLAVOR {JPN} Joji Wada (5) Kenichi Shigeta 56
2 RAIKONO HIKARI {JPN} Taito Mori (8) TAKASHI MIZUNO 56
3 FORCE CHILDREN {JPN} Takehiro Kasano (3) Maki Hirayama 56
4 JUICE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) SATOSHI KOKUBO 54
5 VENIRE {JPN} Masashige Honda (11) NOBUHIRO YAMADA 56
6 VIRTUOUS {JPN} Aoi Shinoya (6) MASAYOSHI YAGI 56
7 HAKUSAN SAILOR {JPN} Daisuke Shoji (1) HAJIME MORI 54
8 KATSUGEKI DAIRIN {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) SHINSUKE KUDO 56
9 NISHINO WOOL {JPN} Yuto Kokubun (7) Toshio Tomita 56
10 MOMO DREAM {JPN} Mai Fukuhara (10) Maki Hirayama 54
11 REIWA PRINCESS {JPN} Takayuki Yano (4) Hirohito Noguchi 54
12 MAK ROYD {JPN} Ryoya Sawada (9) KATSUO ISHII 54
21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 5-20046-Plat - 3 ans - 800m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PAS DE DEUX {JPN} Hotaru Tokoro (4) TAKASHI HARITA 54
2 HAKKA CANDY {JPN} Aoi Shinoya (6) Tomoyuki Fujihara 57
3 LAETITIA {JPN} Ryoma Kimatsuka (3) YOSHIYUKI YANO 54
4 REBOOT POWER {JPN} Kazuhiro Kato (8) Kazuma Yabuguchi 58
5 VINA MY THO {JPN} Kenji Okamura (7) KAZUNORI SAKAI 54
6 LEADERS KANON {JPN} Kazuki Akatsu (5) TAKESHI MINOWA 54
7 OTOMENO NEGAI {JPN} Natsuka Kobayashi (10) Jiyuichi Tajima 50
8 ON Y VA {JPN} Yoshimi Nakashima (1) Tomoyuki Fujihara 53
9 GULF BREEZE {JPN} Tetsuya Takahashi (9) TAKASHI MIZUNO 54
10 SHINTO YUTAKA {JPN} Wataru Fujie (2) SHOICHI HIRATA 54
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 11-55683-Plat - 1500m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEA SERPENT {JPN} Taito Mori (4) SATOSHI KOKUBO 57
2 BLACK OPAL {JPN} Seiji Yamazaki (7) Maki Hirayama 55
3 GREAT JOURNEY {JPN} Kota Motohashi (10) SATOSHI KOKUBO 57
4 ROMANCE GRAY {JPN} Aoi Shinoya (5) MASATO HAYASHI 57
5 NIGHT OF BUND {JPN} Joji Wada (1) YASUHIDE YONEYA 57
6 BIJIN {JPN} Keita Nishi (9) Hirohito Noguchi 55
7 RUCHBAH {JPN} Genki Fujimoto (8) TAKAHIRO INAMASU 57
8 MORIDEN ARROW {JPN} Naoki Machida (2) Kenichi Shigeta 57
9 EL ROI {JPN} Ryoma Kimatsuka (3) YOSHIYUKI YANO 56
10 SPARTA LEONIDAS {JPN} Norifumi Mikamoto (6) Kenichi Shigeta 55
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 8-11137-Plat - 1400m - Classe 2
9 PARTANTS - 4 L- 2 L- TETE- 1 L 1/2- ENC- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUKIMATSURI {JPN} Yujiro Tanabata (3) TAMOTSU YOKOYAMA 56
2 WATER LILY {JPN} 4 L Akio Mikoshi (9) KENJI UCHINO 54
3 AMULETO {JPN} 2 L Joji Wada (7) SATOSHI KOKUBO 54
4 WORLD BATTLE {JPN} TETE Aoi Shinoya (5) TSUKASA KAIBAZAWA 56
5 CALLIGRAPHY {JPN} 1 L 1/2 Yoshimi Hanzawa (4) Yumiko Iriguchi 54
6 KYOEI RUMOR {JPN} ENC Kosei Akimoto (2) Hirotsugu Ozawa 56
7 KAMIYAGA RULER {JPN} 1 L Shoya Hozono (6) KENJI UCHINO 56
8 EDONO STREET {JPN} 1 L Yuki Yamanaka (8) Hironori Unoki 54
9 KURA KINKA {JPN} 1 L Takayuki Yano (1) Shinobu Hasegawa 56
19 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 8-8909-Plat - 1500m - Classe 3
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUN HUNTSVILLE {JPN} Dai Okada (6) Yoshikazu Kanuma 56
2 CANTONA {JPN} Joji Wada (1) Hironori Unoki 54
3 BEQUEST {JPN} Daisuke Shoji (7) HIROSHI YAUCHI 56
4 GENIE BONITA {JPN} Kosei Akimoto (3) TAKASHI MIZUNO 56
5 ENCHANT {JPN} Yujiro Tanabata (4) Maki Hirayama 54
6 MUSH BRIGHT {JPN} Naoya Hashimoto (2) KAZUNORI SAKAI 54
7 ICHIGO WHIP {JPN} Tetsuya Takahashi (5) TSUKASA KAIBAZAWA 54
8 RAINBOW COLOR {JPN} Aoi Shinoya (8) Tomoyuki Fujihara 54
9 RODEO FLIP {JPN} Ryusei Nakagoshi (9) MASAYOSHI YAGI 54
17 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 12-20046-Plat - 2000m - Classe 1
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRINCE OSO {JPN} Kazuhiro Kato (6) Shinobu Hasegawa 56
2 GARRA DE LEON {JPN} Aoi Shinoya (10) TSUKASA KAIBAZAWA 56
3 SUN LEAVENWORTH {JPN} Joji Wada (9) SHINSUKE KUDO 56
4 MEISHO CLARK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Hironori Unoki 56
5 COSMO BEAT IT {JPN} Kosei Akimoto (1) YUTAKA KAWASHIMA 56
6 GEMPACHI KAGAYAKI {JPN} Shoya Hozono (3) Hirotsugu Ozawa 56
7 POCKET CINDERELLA {JPN} Chino Ryoma (8) Shinobu Hasegawa 51
8 TIME TRAVELER {JPN} Retsu Oikawa (4) MASAMI YOSHIDA 55
17 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 10-16705-Plat - 1500m - Classe 2
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO LIBERICA {JPN} Chino Ryoma (7) SATOSHI KOKUBO 53
2 MASAHAYA AN {JPN} Wataru Fujie (10) HIRONORI SATO 54
3 EDONO SMILE {JPN} Joji Wada (9) Hironori Unoki 56
4 RYUNO PHANTOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) TAKASHI NOGUCHI 56
5 RIKKIO {JPN} Kosei Akimoto (5) Kazuma Yabuguchi 56
6 BLU AMORE {JPN} Kenji Okamura (8) TAKAYUKI YAMASHITA 54
7 ENFANT DE DIEU {JPN} Aoi Shinoya (6) TSUKASA KAIBAZAWA 56
8 IROGONOMI {JPN} Yoshimi Hanzawa (1) Hironori Unoki 56
9 SEIUN KOCHO {JPN} Yuto Kokubun (3) Toshio Tomita 54
10 GUILLERMO {JPN} Keita Nishi (4) TAKESHI MINOWA 56
17 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 3-46773-Plat - 2 ans - 800m
5 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FIRE TORCH {JPN} Taito Mori (1) SATOSHI KOKUBO 54
2 SUN PILLAR {JPN} Kazuhiro Kato (5) KAZUNORI SAKAI 54
3 PINO MAHANA {JPN} Kosei Akimoto (4) TAKASHI NOGUCHI 54
4 PAMPLE MUSEE {JPN} Aoi Shinoya (2) Tomoyuki Fujihara 54
5 WONDER LEAGUE {JPN} Akio Mikoshi (3) KATSUFUMI SUZUKI 54
14 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 2-22273-Plat - 3 ans - 900m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ISOE VIKRANT {JPN} Sano Haruku (5) YOSHIHISA SUZUKI 53
2 DONA NOBLE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Hitoshi Sasaki 54
3 PAS DE DEUX {JPN} Kota Motohashi (11) TAKASHI HARITA 56
4 DONA DUBOIS {JPN} Taito Mori (10) Hitoshi Sasaki 54
5 CHARMING BIBI {JPN} Takayuki Yano (1) YOICHI TANABE 54
6 AFRO GITA {JPN} Natsuka Kobayashi (8) SUNAO YAMADA 50
7 GULF BREEZE {JPN} Tetsuya Takahashi (6) TAKASHI MIZUNO 53
8 SHINOBU DESTINO {JPN} Keita Nishi (12) YOSHIHISA SUZUKI 53
9 TRIO {JPN} Kasumi Kamio (4) HIRONORI SATO 52
10 SAKURAGI {JPN} Joji Wada (7) KENICHI TAKATSUKI 53
11 HAKKA CANDY {JPN} Aoi Shinoya (3) Tomoyuki Fujihara 56
12 MONT LUNE {JPN} Ryo Tanaka (9) YOSHIHISA SUZUKI 53
13 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-20046-Plat - 1500m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT GONZALEZ {JPN} Takayuki Yano (5) Hideo Kubo 56
2 DAZZLING SKY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) YOSHIHISA SUZUKI 54
3 IMPROVING {JPN} Naoki Machida (11) Hitoshi Sasaki 54
4 T K MATE {JPN} Natsuka Kobayashi (10) HITOSHI YAGI 50
5 GOLD BERET {JPN} Shun Ishizaki (1) HIROSHI YAUCHI 56
6 DERMA NYMPH {JPN} Seiji Yamazaki (4) YUYA YAMAZAKI 54
7 PINK PLUM {JPN} Kazuma Nakano (7) SHIGENORI ITO 54
8 BEST HOLIDAY {JPN} Genki Fujimoto (6) SHIGENORI ITO 54
9 VISCONTI {JPN} Aoi Shinoya (8) TAKANORI YAMANAKA 56
10 AKINO SMART {JPN} Keita Nishi (3) HIROMI YAMAZAKI 56
11 BURANO MANO {JPN} Toshiki Yamamoto (2) MANABU YAMAMOTO 56

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin