FICHE ENTRAINEUR
Takashi Kubosugi
Takashi Kubosugi
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 14p 5p 9p 13p 16p 9p 10p 3p 8p 9p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-35323-Plat - 1200m
14 PARTANTS - 1 L- 1 L- ENC.- TETE- 1/2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RIKO JEAN {JPN} Joji Wada (14) Katsunori Arayama 57
2 PIPELINE {JPN} 1 L Taito Mori (4) Katsunori Arayama 57
3 TOP AMERICAN {JPN} 1 L Norifumi Mikamoto (1) TAKAKAZU SASO 57
4 STAR DRUMMER {JPN} ENC. Masaaki Kuwamura (3) Kazunobu Suda 57
5 D'ORO KAGURA {JPN} TETE Genki Fujimoto (5) Yuta Ebina 55
6 PERRY ISLAND {JPN} 1/2 L Shu Niihara (10) Hiroyuki Matsura 55
7 FOR THULE {JPN} 1 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Hiromitsu Kurita 55
8 TAISEI GRACIA {JPN} 1 L 1/2 Kenji Okamura (2) NOBUHIRO YAMADA 55
9 LORD ABSOLUTE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (7) KENJI SANO 57
10 JUN HANS {JPN} 1 L 1/2 Kota Motohashi (13) SATOSHI KOKUBO 55
11 ERI TADASU {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (11) KENJI SANO 54
12 GOLDEN CHOICE {JPN} 1 L 1/2 Genta Ochiai (12) Yuta Ebina 55
13 IRONSIDES {JPN} 1 L 1/2 Tsubasa Sasagawa (9) TAKAKAZU SASO 57
14 STAR STYLE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (8) Takashi Kubosugi 53
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1000m - Classe 1
10 PARTANTS - 1 L 1/4- 1 L 1/2- 4 L- TETE- ENC- 3 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GAMBARUCHAN {JPN} Ryo Fujita (10) Kazuma Hashimoto 55
2 SAIKYONO ONNA {JPN} 1 L 1/4 Takayuki Yano (4) Masahiro Uesugi 55
3 BELIEVE HORSE {JPN} 1 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (2) Makoto Ichimura 57
4 RIGHT MAN {JPN} 4 L Hisayoshi Higashihara (9) NOBUYUKI KUBOTA 57
5 SHINTO TSUBAKI {JPN} TETE Taisei Nakahara (6) Takashi Kubosugi 55
6 JUDICIOUS {JPN} ENC Fumio Matoba (3) Kazuya Omiya 57
7 LILA SKY {JPN} 3 L 1/2 Joji Wada (8) Kenji Tsukioka 55
8 WATASHIWA MAJO {JPN} 3 L 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 55
9 GROW LEGEND {JPN} 3 L 1/2 Shohei Nakamura (1) NOBUYUKI KUBOTA 57
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 3/4 L- TETE- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (3) Kazuhisa Naya 56
2 NEO CANDY {JPN} 1 L Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 MITONO BELUGA {JPN} ENC Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
4 FEGEFEUER {JPN} 3/4 L Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
5 TIME POWER {JPN} TETE Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
6 BELIZE FLAVOR {JPN} ENC Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 54
7 GARRET LE REVE {JPN} 2 L Naoki Machida (1) KENJI SANO 56
8 FAIRY MAIA {JPN} 2 L kizawa sho (5) Yoriaki Murakami 51
9 ULTIMA NIGHT {JPN} 2 L Ryo Fujita (10) Takashi Kubosugi 56
10 IT'S BAD {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 51
11 LOVER'S EYE {JPN} 2 L Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} 2 L Yuki Eriguchi (8) Nobuhiro Onodera 54
13 COMPETE VIRTUE {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 54
14 GEBRSELASSIE {JPN} 2 L Hiroshi Chida (6) Kazuhisa Naya 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (13) Katsunori Arayama 56
2 BRIGHT NOTE {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Hiroshi Takami 54
3 WIN STRATEGY {JPN} Mai Fukuhara (3) Yuta Ebina 56
4 ROCKY TITAN {JPN} Takayuki Yano (2) Kazunobu Suda 56
5 PARFUM ROKKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kazuhisa Naya 54
6 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Norio Watabe 54
7 YUYU PRESENCE {JPN} kizawa sho (1) Tadaaki Sasaki 51
8 BEACH GIRL {JPN} Toshio Uchida (16) HIDEKI SAKURAGI 54
9 HANUMAN BEACH {JPN} Joji Wada (6) Kazunobu Suda 56
10 LEGEND LINE {JPN} Genki Fujimoto (5) Kiyoaki Takahashi 54
11 STRONG FREJA {JPN} Yuki Eriguchi (7) Yuta Ebina 54
12 CHIBARIYO {JPN} Kenji Okamura (14) Hitoshi Horie 54
13 EGO RAPPING {JPN} Yoichi Ando (11) Minoru Asakura 56
14 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (15) Yuta Ebina 52
15 LONDON BLUES {JPN} Ryo Nobata (9) HIDEKI SAKURAGI 54
16 RUBAN CERISE {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9506-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 53
2 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (4) Kazuma Hashimoto 53
3 LINKAGE {JPN} Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
4 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (8) SHIGERU ENDO 56
5 NAC PHARAOH {JPN} Shohei Takahashi (1) Shin Tachibana 56
6 HONEY NIGHT {JPN} Aoi Shinoya (10) Norio Watabe 54
7 PREPARENSE {JPN} Ryo Nobata (5) Takatoshi Takaiwa 54
8 IL FAIT SOLEIL {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kazuhisa Naya 54
9 TAIKI FREED {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Takashi Kubosugi 56
10 CLAM {JPN} Kanta Taniuchi (6) KAZUO WATANABE 51
11 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (9) KAZUO WATANABE 53
12 HURACAN {JPN} Joji Wada (3) Kazunobu Suda 54
13 LYSEFJORDEN {JPN} Shohei Nakamura (11) NOBUYUKI KUBOTA 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9506-Plat - 1600m - Classe 3
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EIS KING {JPN} Joji Wada (1) Satoshi Fukunaga 56
2 BAR LOT {JPN} Ryota Sugawara (9) Hiromitsu Kurita 55
3 CRYSTAL NIKITA {JPN} Keita Nishi (8) Masato Tanaka 54
4 BE THE CHANGE {JPN} Kenji Okamura (10) Ryuichi Yoshii 56
5 KOYU PRETTY {JPN} Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
6 CLORINDA {JPN} Kanta Taniuchi (6) Jyumpei Morishita 51
7 HOKUTO LORY {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
8 OLAF {JPN} Shu Niihara (3) Masahiro Uesugi 56
9 GLORY X {JPN} Fumio Matoba (2) Norio Watabe 56
10 EL MAS FUERTE {JPN} Ryo Fujita (4) Takashi Kubosugi 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11882-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MOCHIZUKINO KORO {JPN} Takayuki Yano (8) Jyumpei Morishita 56
2 ASTROLOGY {JPN} Naoki Machida (7) KENJI SANO 56
3 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (10) Takashi Kubosugi 56
4 MERRY COCKER {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) KEIJI NAKAMICHI 54
5 JACK AVANTI {JPN} Keita Nishi (2) Shin Tachibana 56
6 SOUTHERN SHORE {JPN} Ryota Sugawara (6) Motohiro Akamine 53
7 TUTRICE {JPN} Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 54
8 NAC LEGEND {JPN} Shohei Takahashi (5) Mitsugu Tachibana 56
9 STAR CLOSER {JPN} Masashige Honda (9) Masato Tanaka 56
10 COURANTE {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Takemi Munakata 54
11 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} Ryo Fujita (4) Yoriaki Murakami 56
12 BIG BROTHER {JPN} Shun Ishizaki (11) YASUMASA KURITA 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9506-Plat - 1600m - Classe 3
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAVALO PRETO {JPN} Keita Nishi (3) YOSHIHIRO SAWA 56
2 MAGURE {JPN} Shohei Nakamura (7) Akihiko Syoji 54
3 LE GRAND BLEU {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Kazuma Hashimoto 54
4 THANKS GRANDPA {JPN} Hiroshi Chida (5) Kazuya Omiya 56
5 TRANSACTION {JPN} Taito Mori (1) Hiroyuki Matsura 56
6 Y D DUBAI {JPN} Masashige Honda (8) Ryo Akamine 56
7 ENTITLED {JPN} Ryota Sugawara (2) Motohiro Akamine 53
8 YAMATO HOPE SHIP {JPN} Joji Wada (4) Takashi Kubosugi 54
9 YAKURAI ROSE {JPN} Kenji Okamura (9) SHIGERU ENDO 54
10 ALPHA SCORPIUS {JPN} Yoichi Ando (10) Kiyoaki Takahashi 56
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-14259-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Makoto Ichimura 56
2 SPLASH {JPN} Masashige Honda (2) Yuta Ebina 54
3 DERMA GARNET {JPN} Yoichi Ando (15) HIDEKI SAKURAGI 54
4 EUCALYPTUS {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) Hideyo Yoneta 56
5 MARUYO JORDAN {JPN} Ryota Sugawara (8) Motohiro Akamine 55
6 IPPIN {JPN} Naoki Machida (10) Masahiro Uesugi 56
7 MASTER KEY {JPN} Joji Wada (11) Hiroshi Takami 56
8 NAC LEGAL {JPN} Tadanari Konno (3) Shin Tachibana 56
9 FOR RICHARD {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Takashi Kubosugi 56
10 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo (7) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 KATSUNO THANK YOU {JPN} Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 56
12 WATASHIWA MAJO {JPN} Sho Yoshii (14) Kiyoaki Takahashi 54
13 DONDON {JPN} Shu Niihara (5) Kazumasa Sakamoto 56
14 BIG ROSY ROOF {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Hiroyuki Inoue 54
15 CANNOLI {JPN} Kanta Taniuchi (1) Keiyuki Suzuki 51

page n°1/7
début    page précédente    page suivante    fin