FICHE ENTRAINEUR
Norio Watanabe
Norio Watanabe
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 16p 10p 13p 9p 7p 9p 8p 10p 12p (22) 14p 14p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-25885-Plat - 2000m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 2'11"0 - 1 -1 -1 3/4 -1 -TETE -TETE -2 -1/2 -ENC -2 1/2 -TETE -1 -4 -2 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CURREN APPLAUSO {JPN} Takayuki Yano (7) YOSHIHIRO SAWA 56
2 REIRI {JPN} 1 Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 56
3 ROAD OF SHADOW {JPN} 1 Naoki MacHida (10) Yuta Ebina 56
4 COOL MONSTER {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (4) YASUMASA KURITA 56
5 UCHOTEN {JPN} 1 Keita Nishi (12) CHIAKI HORI 56
6 IKEMEN PRINCE {JPN} TETE Akira Harita (6) Yuta Ebina 56
7 HOLY CAT {JPN} TETE Hiroto Ito (15) Masato Tanaka 56
8 TOP MAJESTY {JPN} 2 Tsubasa Sasagawa (9) TERUNOBU FUJITA 56
9 WEIGHT JUDGE {JPN} 1/2 Wada Joji (3) Hideyo Yoneta 56
10 MICHINO SICILIA {JPN} ENC Taniuchi Kanta (14) Yukiharu Shimada 56
11 GREEN JADE {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (2) Kazuo Kashiwagi 56
12 DREAM FALCON {JPN} TETE Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 56
13 INTO THE WORLD {JPN} 1 Niihara Shuma (1) Yuta Ebina 56
14 FLORAL ROMANCE {JPN} 4 Kenji Okamura (16) Masato Tanaka 54
15 ADOUCIR {JPN} 2 Hisayoshi Higashihara (11) Kazuo Kashiwagi 54
16 ONE LEAF {JPN} Loin Ryo Fujita (13) Norio Watanabe 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'45"3 - 1 -2 -1 -3/4 -ENC -1 -2 1/2 -3/4 -CTT -1 1/4 -Loin -2 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ASSOS {JPN} Taito Mori (12) Kenji Tsukioka 56
2 MUMTY ALLURE {JPN} 1 Akira Harita (1) Tomohiro Arai 56
3 AUGMENTOR {JPN} 2 Kenji Okamura (7) Hideyo Yoneta 56
4 EARTH RINGO {JPN} 1 Sho Yoshii (8) Naya Naya Kazuhisa 54
5 SEI MUSTANG {JPN} 3/4 Niihara Shuma (11) Hideyo Yoneta 56
6 RIKEA SHIRANUI {JPN} ENC Ryo Fujita (4) YOSHIHIRO SAWA 56
7 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} 1 Yuki Eriguchi (10) KEIJI NAKAMICHI 54
8 NAGOMICHAN {JPN} 2 1/2 Seiji Yamazaki (2) Nobuhiro Onodera 54
9 FUKUJUSO {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (6) Ryuichi Yoshii 54
10 CASTEL DEL MONTE {JPN} CTT Genki Fujimoto (5) Norio Watanabe 56
11 OPERA {JPN} 1 1/4 Naoki MacHida (9) Hiromitsu Kurita 54
12 VIKRANT {JPN} Loin Wada Joji (3) Hitoshi Horie 56
13 PUGLIA FLAVOR {JPN} 2 1/2 Ryota Sugawara (13) Satoshi Fukunaga 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"6 - 3 -1 -3/4 -2 1/2 -ENC -CTT -2 -2 1/2 -ENC -1/2 -2 -1 -1 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN GIN LIME {JPN} Yuki Eriguchi (12) Nobuhiro Onodera 56
2 SCARLET SAKURA {JPN} 3 Takayuki Yano (7) TERUNOBU FUJITA 54
3 TIME POWER {JPN} 1 Genki Fujimoto (6) Motohiro Akamine 56
4 APLOUN {JPN} 3/4 Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 56
5 CLORINDA {JPN} 2 1/2 Shotaro Kawashima (13) JUNPEI MORISHITA 54
6 ITALIAN GOLD {JPN} ENC Shun Ishizaki (8) Makoto Ichimura 56
7 CAVALO PRETO {JPN} CTT Naoki MacHida (11) YOSHIHIRO SAWA 56
8 A SHIN JUNKER {JPN} 2 Kakeru Oki (14) Nobuhiro Onodera 56
9 MANA PASS {JPN} 2 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 56
10 CANDY VOICE {JPN} ENC Ryo Fujita (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 BREACADH {JPN} 1/2 Hisayoshi Higashihara (2) Hisashi Sato 56
12 APPEALING LIFE {JPN} 2 Akira Harita (9) Takashi Kubosugi 54
13 YAMANIN JAVELIN {JPN} 1 Shohei Nakamura (4) Norio Watanabe 56
14 KAZENO HARMONY {JPN} 1 3/4 Taisei Nakahara (3) TSUYOSHI TAKANO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"1 - CTT -2 -2 -CTT -TETE -3 -ENC -3 -3/4 -2 -CTT -3 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUKU RICHARD {JPN} Masaki Segawa (12) Minoru Asakura 56
2 VALENCAY KAZUMA {JPN} CTT Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SHINGUN SPARK {JPN} 2 Norifumi Mikamoto (10) Morio Misaka 56
4 JACK AVANTI {JPN} 2 Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
5 FUKUNO BARTHERANS {JPN} CTT Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
6 MER BLEUE {JPN} TETE Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
7 AZALEA GREAT {JPN} 3 Seiji Yamazaki (13) Norio Watanabe 56
8 KIRIN BLACK {JPN} ENC Kota Motohashi (8) KAZUO WATANABE 56
9 JO BOOK BIZARRE {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
10 NOBLE GULF {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (5) KENJI SANO 56
11 LOGAN MOUNTAIN {JPN} 2 Ryota Sugawara (1) Motohiro Akamine 54
12 SIORAPALUK {JPN} CTT Shunsuke Ishikawa (9) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 OLAF {JPN} 3 1/2 Naoki MacHida (7) Masahiro Uesugi 56
14 SIAMTORA DAIKO {JPN} 2 Kenta Endo (4) SHIGERU ENDO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'44"2 - 1/2 -TETE -1 1/4 -1 -3 -1/2 -3/4 -1/2 -TETE -1/2 -TETE -2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SARCELLES {JPN} Takayuki Yano (1) KENJI SANO 54
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (11) YASUMASA KURITA 56
3 LE GRAND BLEU {JPN} TETE Taito Mori (7) Kazuma Hashimoto 54
4 GONE QUEST {JPN} 1 1/4 Naoki MacHida (14) YUTAKA TSUJINO 56
5 MORIDEN KAIDO {JPN} 1 Taisei Nakahara (10) Yuta Ebina 56
6 CRYSTAL NIKITA {JPN} 3 Keita Nishi (12) Masato Tanaka 54
7 EL MAS FUERTE {JPN} 1/2 Masaki Segawa (5) Takashi Kubosugi 56
8 ONE TOP {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (8) Norio Watanabe 54
9 BELLWETHER BOND {JPN} 1/2 Wada Joji (4) Hiroyuki Matsuura 56
10 ECLATANT {JPN} TETE Taniuchi Kanta (9) Motohiro Akamine 54
11 KASENO SHIN YU {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (3) KAZUO WATANABE 56
12 TOPPI KAGURA {JPN} TETE Sho Yoshii (2) Kazumasa Sakamoto 56
13 CHARM FOR LUCK {JPN} 2 Hisayoshi Higashihara (6) YASUMASA KURITA 54
14 GOETHE {JPN} 1 1/2 Genki Fujimoto (13) Ryo Akamine 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"5 - 1/2 -1 -1 1/4 -1 3/4 -3/4 -1/2 -1/2 -1 1/4 -1 1/2 -1 1/2 -3 1/2 -3 -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEOJOON {JPN} Yuki Eriguchi (8) Kiyoaki Takahashi 56
2 DIRECT FLIGHT {JPN} 1/2 Taito Mori (14) Kiyoaki Takahashi 56
3 TIME FALL {JPN} 1 Keita Nishi (9) Kazumasa Sakamoto 56
4 EAST RIVER {JPN} 1 1/4 Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 56
5 WIN SOPHIE {JPN} 1 3/4 Shohei Nakamura (1) Akihiko Shoji 54
6 SANO KOA {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (4) Minoru Asakura 56
7 SOPHIA COR {JPN} 1/2 Akira Harita (7) Kazumasa Sakamoto 54
8 GOD MODE {JPN} 1/2 Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 56
9 KOHAKU {JPN} 1 1/4 Shotaro Kawashima (10) YUTAKA TSUJINO 56
10 SHUSSHU {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
11 ZATOICHI {JPN} 1 1/2 Taniuchi Kanta (13) Yukiharu Shimada 56
12 MEIJU SHINWA {JPN} 3 1/2 Taisei Nakahara (3) Morio Misaka 54
13 NOBLE GLACIER {JPN} 3 Yoichi Ando (6) KENJI SANO 54
14 EDELFORM {JPN} 3 1/2 Genki Fujimoto (12) Kiyoaki Takahashi 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"8 - 3 -1/2 -1 3/4 -1/2 -ENC -ENC -3 1/2 -2 -ENC -1 1/2 -1/2 -2 1/2 -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROSEN WOLF {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) TAKAKAZU SASO 56
2 CURTAIN JEWEL {JPN} 3 Ryota Sugawara (1) CHIAKI HORI 54
3 RAINIER {JPN} 1/2 Seiji Yamazaki (6) Hidemitsu Sakai 54
4 RAINTREE {JPN} 1 3/4 Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 54
5 RICKIE {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (11) Ryo Akamine 56
6 TEMPTATION {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (5) Kazunobu Suda 56
7 CROWN STAR {JPN} ENC Akira Harita (4) Takashi Kubosugi 56
8 KAGAYAKI SUBARU {JPN} 3 1/2 Niihara Shuma (12) Mitsugu Tachibana 56
9 TONY JUSTICE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (14) Kiyoaki Takahashi 56
10 KAZUNO ZANGETSU {JPN} ENC Hiroshi Chida (9) Naya Naya Kazuhisa 54
11 COSMIC EGG {JPN} 1 1/2 Ryuji Tatsushiro (3) Keiyuki Suzuki 56
12 ICHI FUJI PRINCE {JPN} 1/2 Tadanari Konno (13) Norio Watanabe 56
13 LUCENT STAR {JPN} 2 1/2 Yoichi Ando (7) Makoto Ichimura 56
14 FLYING TRIP {JPN} 8 Shohei Takahashi (10) Hisashi Sato 54
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-19187-Plat - Pur Sang - 3 ans - 1600m - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'44"3 - 2 1/2 -TETE -ENC -3/4 -CTT -3/4 -ENC -3/4 -1 3/4 -1/2 -ENC -6 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MER BLEUE {JPN} Keita Nishi (1) CHIAKI HORI 56
2 HATANO LA TOUR {JPN} 2 1/2 Naoki MacHida (13) Nobuhiro Onodera 56
3 CHAMPAGNE DUBAI {JPN} TETE Sho Yoshii (5) Hiroyuki Matsuura 56
4 TARO MEISTER {JPN} ENC Wada Joji (9) TSUYOSHI TAKANO 56
5 CAVALO PRETO {JPN} 3/4 Ryo Fujita (3) YOSHIHIRO SAWA 56
6 JAUNE VERT {JPN} CTT Ryo Novata (11) Kazunobu Suda 54
7 SABUNO TAKA TORA {JPN} 3/4 Niihara Shuma (12) Hiroshi Takami 54
8 GOLD AVANTI {JPN} ENC Tadanari Konno (10) Shin Tachibana 56
9 INTEGRALE {JPN} 3/4 Taisei Nakahara (7) Kazuo Kashiwagi 56
10 STAR OF NOIR {JPN} 1 3/4 Ryota Sugawara (8) Yukiharu Shimada 54
11 KITANO DOBER {JPN} 1/2 Seiji Yamazaki (4) Masahiro Fukuda 54
12 CANDY VOICE {JPN} ENC Daisuke Mashima (6) KEIJI NAKAMICHI 56
13 WASSERFALL {JPN} 6 Genki Fujimoto (2) TSUYOSHI TAKANO 54
14 YAMANIN PHANTASIA {JPN} Loin Takuto Iketani (14) Norio Watanabe 54
30 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-19187-Plat - Pur Sang - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"1 - 1 -2 -3 1/2 -4 -1 1/2 -2 1/2 -TETE -CTT -1/2 -1 -1 1/2 -ENC -1 3/4 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROSEN WOLF {JPN} Tsubasa Sasagawa (15) TAKAKAZU SASO 56
2 NUMA {JPN} 1 Takayuki Yano (8) Masahiro Fukuda 54
3 TAIKI EXCELLENT {JPN} 2 Jiyouji Wada (2) Hiroyuki Inoue 56
4 TIBERIUS {JPN} 3 1/2 Taisei Nakahara (12) Kazuo Kashiwagi 56
5 ENCHANT {JPN} 4 Ryo Novata (13) Motohiro Akamine 54
6 FRUITS PARFAIT {JPN} 1 1/2 Ryota Sugawara (3) Motohiro Akamine 54
7 EIWA CANTLAY {JPN} 2 1/2 Masaki Segawa (4) Kazuo Kashiwagi 54
8 UNTIED {JPN} TETE Sho Yoshii (16) Naya Naya Kazuhisa 56
9 MEINER IDEA {JPN} CTT Shun Ishizaki (10) YASUMASA KURITA 56
10 JETER {JPN} 1/2 Naoki Honmura (9) Takatoshi Takaiwa 54
11 SUCRE {JPN} 1 Hiroshi Chida (6) Yoriaki Murakami 54
12 SOULFUL WORLD {JPN} 1 1/2 Ryuji Tatsushiro (1) TAKAKAZU SASO 56
13 SEXY DESIGN {JPN} ENC Shohei Nakamura (5) Yoriaki Murakami 54
14 AMETRINE LUNA {JPN} 1 3/4 Takuto Iketani (7) Norio Watanabe 54
15 KANTO {JPN} 1 1/2 Taniuchi Kanta (11) Akihiko Shoji 54

page n°1/2
début    page précédente    page suivante    fin