FICHE ENTRAINEUR
Norio Watabe
Norio Watabe
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 5p 10p 6p 10p 6p 9p 11p 7p 12p 12p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS - 1/2 L- 3 L- 3 L- 1 L 1/4- 2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 I BEANS {JPN} Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
2 SMILE QUARTZ {JPN} 1/2 L Keita Nishi (7) Kazumasa Sakamoto 54
3 SAMT {JPN} 3 L Masaaki Kuwamura (2) Takano Tsuyoshi 54
4 SCHON ARIES {JPN} 3 L Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
5 VENTO AZZURRO {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (10) Hiroshi Takami 54
6 HEARTFUL DIA {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (11) CHIAKI HORI 54
7 HOKUSO DOLCE {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
8 GOLDWASSER {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 54
9 CON SORDINO {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (6) Yoriaki Murakami 54
10 LAPIS LAZULI I {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Norio Watabe 51
11 MARUYO RIVIERA {JPN} 1 L 1/2 Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
12 YUYU KAGUYA {JPN} 1 L 1/2 kizawa sho (5) Kazuya Omiya 51
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (13) Katsunori Arayama 56
2 BRIGHT NOTE {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Hiroshi Takami 54
3 WIN STRATEGY {JPN} Mai Fukuhara (3) Yuta Ebina 56
4 ROCKY TITAN {JPN} Takayuki Yano (2) Kazunobu Suda 56
5 PARFUM ROKKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kazuhisa Naya 54
6 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Norio Watabe 54
7 YUYU PRESENCE {JPN} kizawa sho (1) Tadaaki Sasaki 51
8 BEACH GIRL {JPN} Toshio Uchida (16) HIDEKI SAKURAGI 54
9 HANUMAN BEACH {JPN} Joji Wada (6) Kazunobu Suda 56
10 LEGEND LINE {JPN} Genki Fujimoto (5) Kiyoaki Takahashi 54
11 STRONG FREJA {JPN} Yuki Eriguchi (7) Yuta Ebina 54
12 CHIBARIYO {JPN} Kenji Okamura (14) Hitoshi Horie 54
13 EGO RAPPING {JPN} Yoichi Ando (11) Minoru Asakura 56
14 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (15) Yuta Ebina 52
15 LONDON BLUES {JPN} Ryo Nobata (9) HIDEKI SAKURAGI 54
16 RUBAN CERISE {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16484-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Satoshi Fukunaga 56
2 LARGE FIELD {JPN} Genki Fujimoto (1) Nobuhiro Onodera 56
3 YASAKA SOLEIL {JPN} Aoi Shinoya (6) Takatoshi Takaiwa 56
4 MONTE LUNA {JPN} kizawa sho (10) Takano Tsuyoshi 51
5 RED FLOGA {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
6 FAIRY PRESTO {JPN} Yoichi Ando (12) TERUNOBU FUJITA 54
7 TWIN PRIME {JPN} Masaaki Kuwamura (9) Takano Tsuyoshi 56
8 ECORO GIOIA {JPN} Shohei Nakamura (13) Yoriaki Murakami 56
9 WABISUKE {JPN} Masahiro Matsuzaki (8) Akihiko Syoji 54
10 CASTEL DEL MONTE {JPN} Fumio Matoba (11) Norio Watabe 56
11 YAMABUKI {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
12 LAUREN KUSANAGI {JPN} Kenji Okamura (7) Hitoshi Horie 56
13 DARIOLE CHOCOLAT {JPN} Ryoma Kimatsuka (5) YASUMASA KURITA 52
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9506-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 53
2 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (4) Kazuma Hashimoto 53
3 LINKAGE {JPN} Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
4 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (8) SHIGERU ENDO 56
5 NAC PHARAOH {JPN} Shohei Takahashi (1) Shin Tachibana 56
6 HONEY NIGHT {JPN} Aoi Shinoya (10) Norio Watabe 54
7 PREPARENSE {JPN} Ryo Nobata (5) Takatoshi Takaiwa 54
8 IL FAIT SOLEIL {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kazuhisa Naya 54
9 TAIKI FREED {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Takashi Kubosugi 56
10 CLAM {JPN} Kanta Taniuchi (6) KAZUO WATANABE 51
11 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (9) KAZUO WATANABE 53
12 HURACAN {JPN} Joji Wada (3) Kazunobu Suda 54
13 LYSEFJORDEN {JPN} Shohei Nakamura (11) NOBUYUKI KUBOTA 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9506-Plat - 1600m - Classe 3
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EIS KING {JPN} Joji Wada (1) Satoshi Fukunaga 56
2 BAR LOT {JPN} Ryota Sugawara (9) Hiromitsu Kurita 55
3 CRYSTAL NIKITA {JPN} Keita Nishi (8) Masato Tanaka 54
4 BE THE CHANGE {JPN} Kenji Okamura (10) Ryuichi Yoshii 56
5 KOYU PRETTY {JPN} Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
6 CLORINDA {JPN} Kanta Taniuchi (6) Jyumpei Morishita 51
7 HOKUTO LORY {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
8 OLAF {JPN} Shu Niihara (3) Masahiro Uesugi 56
9 GLORY X {JPN} Fumio Matoba (2) Norio Watabe 56
10 EL MAS FUERTE {JPN} Ryo Fujita (4) Takashi Kubosugi 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-38024-Plat - 2 ans - 1200m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHAN CHAN {JPN} Ryota Sugawara (1) Nobuhiro Onodera 54
2 O NET OLIVE {JPN} Tsubasa Sasagawa (5) Masahiro Uesugi 54
3 KISSHOTEN {JPN} Yuki Eriguchi (6) Takemi Munakata 54
4 CHADAL KUN {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 55
5 TALE SPINNER {JPN} Kenji Okamura (9) Makoto Ichimura 54
6 SHISHINO HEART {JPN} Keita Nishi (3) Nobuhiro Onodera 54
7 CORE WELT {JPN} Kanta Taniuchi (4) Masahiro Uesugi 52
8 PAJAMA PARTY {JPN} Joji Wada (11) Yoriaki Murakami 54
9 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (10) KEIJI NAKAMICHI 54
10 SHIMPU HAYATE {JPN} Genki Fujimoto (8) Nobuhiro Onodera 55
11 LOOKS LIKE PATSU {JPN} Yoichi Ando (7) Norio Watabe 55
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16635-Plat - 3 ans - 1200m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KATSUWAKAMARU {JPN} Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 56
2 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (5) Kazuhisa Naya 56
3 SUN LUCULIA {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 51
4 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Keiyuki Suzuki 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (15) Naoyuki Matoba 56
6 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
7 YAMANIN FACIO {JPN} Fumio Matoba (7) Norio Watabe 56
8 DIA PRIMO {JPN} Yuki Eriguchi (12) Hiroyuki Inoue 54
9 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (11) Mitsugu Tachibana 56
10 NON SEMPAI {JPN} Ryota Sugawara (13) Takatoshi Takaiwa 53
11 SANONO TARUMAE {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Minoru Asakura 54
12 LES AILES NOIRES {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) KAZUO WATANABE 54
13 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (9) Hitoshi Horie 54
14 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (6) Takatoshi Takaiwa 54
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-16635-Plat - 3 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (3) Katsunori Arayama 56
2 GOLDEN ALE {JPN} Ryo Fujita (12) KEIJI NAKAMICHI 56
3 WEISER BARCO {JPN} Yuki Eriguchi (6) Kenji Tsukioka 56
4 SHAZZA ROINE {JPN} Hiroshi Chida (1) Motohiro Akamine 54
5 MIWA TETSU NIGO {JPN} Naoki Machida (9) HIDEKI SAKURAGI 56
6 MITE {JPN} Sho Yoshii (8) Hiroyuki Matsura 54
7 JIMBA BUJI {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Akihiko Syoji 54
8 TAKAICHI TARUMAE {JPN} Hisayoshi Higashihara (5) Makoto Ichimura 56
9 APPLE CANDY {JPN} Keita Nishi (2) CHIAKI HORI 54
10 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (11) Yuta Ebina 52
11 FRANCONIA {JPN} Kota Tanaka (7) Kazuhisa Naya 51
12 MY VERITE {JPN} Ryoya Sawada (4) Norio Watabe 56
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11882-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 2 L 1/2- ENC- 1/2 L- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MAPLE LEAF RAG {JPN} Keita Nishi (14) Hidemitsu Sakai 54
2 BIANCA {JPN} 2 L 1/2 Ryo Fujita (3) Kazuya Omiya 54
3 MAONO IRISE {JPN} ENC Ryota Sugawara (13) Kazuma Hashimoto 53
4 SERA STRAHL {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
5 JULEP STAR {JPN} ENC Masaaki Kuwamura (1) KEIJI NAKAMICHI 54
6 RYU ONE HIME {JPN} 2 L Shohei Nakamura (10) Akihiko Syoji 54
7 GREEN JADE {JPN} 2 L Kenta Endo (6) NOBUYUKI KUBOTA 56
8 SCOTCH KILT {JPN} 2 L Masashige Honda (5) Ryo Akamine 56
9 KEY CHANCE {JPN} 2 L Ryoma Kimatsuka (8) Hiromitsu Kurita 54
10 SHINTO TAKESHI {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Masato Tanaka 53
11 M O SWEET {JPN} 2 L Yoichi Ando (12) Hitoshi Horie 54
12 WASUREGATAMI {JPN} 2 L Aoi Shinoya (4) Norio Watabe 54
13 DADDY'S LOVING {JPN} 2 L Joji Wada (7) Hiroyuki Inoue 54
14 CANTERBURY GIRL {JPN} 2 L Kenji Okamura (11) SHIGERU ENDO 54

page n°1/4
début    page précédente    page suivante    fin