FICHE ENTRAINEUR
Naoyuki Matoba
Naoyuki Matoba
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 7p 3p 7p 5p 8p 5p 5p 8p 9p 4p 13p
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-32083-Plat - 1400m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SMITHSONIAN {JPN} Fumio Matoba (3) Takemi Munakata 56
2 OPINION LEADER {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SARANSK {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Masato Tanaka 54
4 BRIGHT FLAG {JPN} Masashige Honda (13) TERUNOBU FUJITA 56
5 SCENIC CRUISE {JPN} Ryoma Kimatsuka (9) Kazuya Omiya 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (2) KENJI SANO 53
7 ROMANCE ROAD {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 54
8 SHACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
9 NEO TRUE {JPN} Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 56
10 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
11 SABUNO KIKOSHI {JPN} Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 56
12 CAMPARI FLAVOR {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 54
13 ROSE TIARA {JPN} Yoichi Ando (6) KENJI SANO 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-47530-Plat - 2 ans - 1200m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUKUNO FOUDRE {JPN} Tsubasa Sasagawa (10) Masahiro Fukuda 55
2 HIGH GOOD POWER {JPN} Sho Yoshii (1) Hiroyuki Matsura 56
3 PYRO BEAM {JPN} Joji Wada (5) Naoyuki Matoba 56
4 MAUNA LOA {JPN} Masaaki Kuwamura (9) Hideyo Yoneta 55
5 ITALO {JPN} Yoichi Ando (4) Kiyoaki Takahashi 55
6 OCEAN REGINA {JPN} Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 54
7 KETEN DREAM {JPN} Genki Fujimoto (2) Masahiro Uesugi 54
8 TATSUNO SONIC {JPN} Naoki Machida (7) Hiroshi Takami 55
9 YOSHINO BRAVO {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Tomohiro Arai 54
10 REME BEANS {JPN} Hiroshi Chida (3) Kazuya Omiya 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47530-Plat - 2 ans - 1400m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MADEMOISELLERENNES {JPN} Taito Mori (6) Kazumasa Sakamoto 54
2 RERAITAM {JPN} Seiji Yamazaki (3) Masahiro Fukuda 55
3 MYLIUS {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 55
4 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} Tsubasa Sasagawa (7) Hitoshi Horie 55
5 WALD STAR {JPN} Takayuki Yano (2) Nobuhiro Onodera 55
6 PAWA POKE CHAMP {JPN} Yoichi Ando (4) Makoto Ichimura 55
7 D FREEDOM {JPN} Ryo Fujita (1) Naoyuki Matoba 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14259-Plat - 1200m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KEN MAXIM {JPN} Joji Wada (5) Kiyoaki Takahashi 56
2 PRESTO LEGACY {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Masato Tanaka 56
3 BRIGHT COLOR {JPN} Ryo Fujita (6) TERUNOBU FUJITA 56
3 YAMANO RICH {JPN} Sho Yoshii (9) Yoichi Sasaki 54
5 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (13) Naoyuki Matoba 56
6 T LIGHTNING {JPN} Ryota Sugawara (11) YUTAKA TSUJINO 55
7 OSAKI WONDER {JPN} Kenji Okamura (12) SHIGERU ENDO 54
8 SMART FREY {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Hiroyuki Inoue 56
9 I'LL BE THERE {JPN} Masashige Honda (1) Kazunobu Suda 54
10 JUDICIOUS {JPN} Fumio Matoba (7) Kazuya Omiya 56
11 COPANO MONARCA {JPN} Tadanari Konno (10) Ryo Akamine 54
12 S O RYAN {JPN} Yuki Eriguchi (2) Keiyuki Suzuki 56
13 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14259-Plat - 1600m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHAMPION FUJI {JPN} Norifumi Mikamoto (11) YUTAKA TSUJINO 56
2 SILVINO {JPN} Akira Harita (7) Kazuma Hashimoto 56
3 YUINO ZAPPER {JPN} Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsura 56
4 SUPER LUCKY {JPN} Ryo Fujita (3) TERUNOBU FUJITA 56
5 COSMO AUBE {JPN} Yoichi Ando (1) Makoto Ichimura 56
6 YOSHINO CROWN {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Tomohiro Arai 56
7 RAPIDE {JPN} Joji Wada (6) Yuta Ebina 56
8 AENO KOKUO {JPN} Masashige Honda (9) Naoyuki Matoba 56
9 WILD HUNTER {JPN} Taito Mori (2) Masahiro Uesugi 56
10 MAUI FLAVOR {JPN} Ryo Nobata (4) Satoshi Fukunaga 56
11 SENJU {JPN} Fumio Matoba (5) Yoichi Sasaki 56
12 HINA KAIDO {JPN} Genki Fujimoto (12) Masahiro Uesugi 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47530-Plat - 2 ans - 1400m
6 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FERDINANDO {JPN} Yoichi Ando (5) TERUNOBU FUJITA 54
2 VENTO FLAVOR {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) Kenji Tsukioka 55
3 ATAMI FLASH {JPN} Sho Yoshii (6) Hiromitsu Kurita 55
4 PAIN AU CHOCOLAT {JPN} Takayuki Yano (2) Masahiro Fukuda 54
5 LIGHT IT UP {JPN} Reo Yokogawa (1) Naoyuki Matoba 54
6 HOKUSO DOLCE {JPN} Kenta Endo (3) SHIGERU ENDO 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16635-Plat - 3 ans - 1200m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KATSUWAKAMARU {JPN} Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 56
2 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (5) Kazuhisa Naya 56
3 SUN LUCULIA {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 51
4 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Keiyuki Suzuki 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (15) Naoyuki Matoba 56
6 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
7 YAMANIN FACIO {JPN} Fumio Matoba (7) Norio Watabe 56
8 DIA PRIMO {JPN} Yuki Eriguchi (12) Hiroyuki Inoue 54
9 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (11) Mitsugu Tachibana 56
10 NON SEMPAI {JPN} Ryota Sugawara (13) Takatoshi Takaiwa 53
11 SANONO TARUMAE {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Minoru Asakura 54
12 LES AILES NOIRES {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) KAZUO WATANABE 54
13 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (9) Hitoshi Horie 54
14 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (6) Takatoshi Takaiwa 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16635-Plat - 3 ans - 1600m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (4) Kazumasa Sakamoto 56
2 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Keiyuki Suzuki 56
3 FUNNEL MARK {JPN} Ryo Nobata (1) KENJI SANO 56
4 RACHEL {JPN} Masashige Honda (9) Masahiro Fukuda 54
5 HANANO NIOI {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) YOSHIHIRO SAWA 54
6 GAMMA H B {JPN} Yuki Eriguchi (6) Nobuhiro Onodera 56
7 NOAH TYCOON {JPN} Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
8 SNOW DRESS {JPN} Masaaki Kuwamura (5) Naoyuki Matoba 54
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (8) Naoyuki Matoba 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-38024-Plat - 1400m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HYPER TANK {JPN} Yoichi Ando (4) KENJI SANO 56
2 FIGLIO DEL SOL {JPN} Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
3 RECONQUISTA {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Keiyuki Suzuki 56
4 AERO STREAM {JPN} Reo Yokogawa (8) Naoyuki Matoba 56
5 TOP AMERICAN {JPN} Norifumi Mikamoto (10) TAKAKAZU SASO 56
6 ERI TADASU {JPN} Kanta Taniuchi (11) KENJI SANO 53
7 FOR THULE {JPN} Akira Harita (3) Hiromitsu Kurita 56
8 LA GRACE DU CIEL {JPN} Kota Motohashi (6) KAZUO WATANABE 54
9 TODO BIEN {JPN} Ryota Sugawara (7) Hitoshi Horie 55
10 MARCH LILY {JPN} Ryo Fujita (1) Minoru Asakura 54
11 ALBA MINORU {JPN} Yuki Furuoka (5) HIROAKI KAWAZU 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JUSTIN POWER {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) Takemi Munakata 56
2 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
3 AUTO BIANCHI {JPN} Yoichi Ando (11) Kiyoaki Takahashi 56
4 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
5 BUILD RAPPORT {JPN} Fumio Matoba (10) Takemi Munakata 56
6 ESPRIT AKABOSHI {JPN} Kanta Taniuchi (12) YOSHIHIRO SAWA 53
7 GOD IMPULSE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Ryuichi Yoshii 56
8 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 56
9 SHINY SENSE {JPN} Hiroshi Chida (7) CHIAKI HORI 56
10 CLUTCH SHOOT {JPN} Ryoma Kimatsuka (1) YASUMASA KURITA 54
11 BAHIA {JPN} Ryota Sugawara (3) Ryo Akamine 55
12 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Ryuichi Yoshii 54
13 BEACH ANELA {JPN} Genki Fujimoto (14) Naoyuki Matoba 54
14 MARUYO SOTA {JPN} Shunsuke Ishikawa (4) Yoriaki Murakami 56

page n°1/8
début    page précédente    page suivante    fin