FICHE ENTRAINEUR
Hiroshi Takami
Hiroshi Takami
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 7p 5p 2p 2p 6p 8p 8p 5p 1p 12p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLANTIS {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
2 COURECHOUSE {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LAST STORY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RICK MARVEL {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 56
6 PINFU DORA SAN {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
7 RHEIN STREAM {JPN} Kanta Taniuchi (12) Hiroshi Takami 53
8 GLORIOSA {JPN} Masaaki Kuwamura (1) KAZUO WATANABE 56
9 MANTICORE {JPN} Masashige Honda (13) CHIAKI HORI 56
10 KAITO KING {JPN} Taito Mori (4) Masato Tanaka 56
11 MILIMILI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
12 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
13 GODAFOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) NAOMITSU OKANO 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS - 1/2 L- 3 L- 3 L- 1 L 1/4- 2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 I BEANS {JPN} Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
2 SMILE QUARTZ {JPN} 1/2 L Keita Nishi (7) Kazumasa Sakamoto 54
3 SAMT {JPN} 3 L Masaaki Kuwamura (2) Takano Tsuyoshi 54
4 SCHON ARIES {JPN} 3 L Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
5 VENTO AZZURRO {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (10) Hiroshi Takami 54
6 HEARTFUL DIA {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (11) CHIAKI HORI 54
7 HOKUSO DOLCE {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
8 GOLDWASSER {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 54
9 CON SORDINO {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (6) Yoriaki Murakami 54
10 LAPIS LAZULI I {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Norio Watabe 51
11 MARUYO RIVIERA {JPN} 1 L 1/2 Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
12 YUYU KAGUYA {JPN} 1 L 1/2 kizawa sho (5) Kazuya Omiya 51
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47097-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS - 3 L 1/2- 10 L- 1 L 1/2- 1 L 1/4- 1 L 1/2- 1 L 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLAS RISE {JPN} Yuki Eriguchi (3) Makoto Ichimura 54
2 SABUNO KOIGOKORO {JPN} 3 L 1/2 Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 54
3 J BOND {JPN} 10 L Ryo Fujita (7) Kazuya Omiya 55
4 BLACK VENUS {JPN} 1 L 1/2 Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsura 54
5 COSMO SONGE {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (5) Takemi Munakata 55
6 KAZENO YONI {JPN} 1 L 1/2 Keita Nishi (1) Tomohiro Arai 55
7 COCONUT GARDEN {JPN} 1 L 3/4 Taito Mori (6) Katsunori Arayama 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (13) Katsunori Arayama 56
2 BRIGHT NOTE {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Hiroshi Takami 54
3 WIN STRATEGY {JPN} Mai Fukuhara (3) Yuta Ebina 56
4 ROCKY TITAN {JPN} Takayuki Yano (2) Kazunobu Suda 56
5 PARFUM ROKKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kazuhisa Naya 54
6 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Norio Watabe 54
7 YUYU PRESENCE {JPN} kizawa sho (1) Tadaaki Sasaki 51
8 BEACH GIRL {JPN} Toshio Uchida (16) HIDEKI SAKURAGI 54
9 HANUMAN BEACH {JPN} Joji Wada (6) Kazunobu Suda 56
10 LEGEND LINE {JPN} Genki Fujimoto (5) Kiyoaki Takahashi 54
11 STRONG FREJA {JPN} Yuki Eriguchi (7) Yuta Ebina 54
12 CHIBARIYO {JPN} Kenji Okamura (14) Hitoshi Horie 54
13 EGO RAPPING {JPN} Yoichi Ando (11) Minoru Asakura 56
14 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (15) Yuta Ebina 52
15 LONDON BLUES {JPN} Ryo Nobata (9) HIDEKI SAKURAGI 54
16 RUBAN CERISE {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-59412-Plat - 2000m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO NATURE {JPN} Keita Nishi (13) Hidemitsu Sakai 53
2 MAD ROULETTE {JPN} Taito Mori (12) TAKANORI YAMANAKA 57
3 COSMO FARNESE {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 55
4 SATONO DEED {JPN} Genki Fujimoto (8) Yuta Ebina 57
5 DOS HEARTS {JPN} Naoki Machida (10) Masahiro Fukuda 57
6 SABUNO HAKUTAKA {JPN} Kota Motohashi (4) Hiroshi Takami 57
7 KANEKOME NOBORU {JPN} Kanta Taniuchi (15) YOSHIHIRO SAWA 52
8 DESTINEE {JPN} Masashige Honda (11) KAZUO WATANABE 57
9 HADES KEEPER {JPN} Ryo Fujita (9) CHIAKI HORI 57
10 MAN OF SPIRIT {JPN} Yoichi Ando (7) TERUNOBU FUJITA 55
11 LAST MAN {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Hideyo Yoneta 57
12 NANSEI WHITE {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) Hideyo Yoneta 55
13 BISHAMONTEN {JPN} Takayuki Yano (1) Masahiro Fukuda 55
14 RITTER SCHLAG {JPN} Hiroto Ito (3) YOSHIHISA SUZUKI 57
15 TURKISH PALACE {IRE} Ryo Nobata (5) Kazuma Hashimoto 57
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11882-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (3) KENJI SANO 56
2 NEXT BREAK {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
3 SKY PEACE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Kazunobu Suda 54
4 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (7) Takano Tsuyoshi 56
5 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (12) YUTAKA TSUJINO 53
6 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (2) Hiroyuki Inoue 56
7 BLUE HESTER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) NAOMITSU OKANO 56
8 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (8) Hiroshi Takami 56
9 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Shin Tachibana 54
10 APOLLO MORRIGHAN {JPN} Ryo Nobata (9) Motohiro Akamine 54
11 MEINER SCHLAG {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 56
12 NIGHT PATROL {JPN} Takayuki Yano (1) Makoto Ichimura 56
13 CHEVREUSE {JPN} Kenji Okamura (5) Yoriaki Murakami 56
14 VAN CLEEF {JPN} Seiji Yamazaki (4) KAZUO WATANABE 56
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-47530-Plat - 2 ans - 1200m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUKUNO FOUDRE {JPN} Tsubasa Sasagawa (10) Masahiro Fukuda 55
2 HIGH GOOD POWER {JPN} Sho Yoshii (1) Hiroyuki Matsura 56
3 PYRO BEAM {JPN} Joji Wada (5) Naoyuki Matoba 56
4 MAUNA LOA {JPN} Masaaki Kuwamura (9) Hideyo Yoneta 55
5 ITALO {JPN} Yoichi Ando (4) Kiyoaki Takahashi 55
6 OCEAN REGINA {JPN} Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 54
7 KETEN DREAM {JPN} Genki Fujimoto (2) Masahiro Uesugi 54
8 TATSUNO SONIC {JPN} Naoki Machida (7) Hiroshi Takami 55
9 YOSHINO BRAVO {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Tomohiro Arai 54
10 REME BEANS {JPN} Hiroshi Chida (3) Kazuya Omiya 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-47530-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC BULLET {JPN} Ryo Fujita (5) Shin Tachibana 55
2 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 55
3 SMILE QUARTZ {JPN} Keita Nishi (6) Kazumasa Sakamoto 54
4 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 51
5 VENTO AZZURRO {JPN} Tsubasa Sasagawa (1) Hiroshi Takami 54
6 FALCON {JPN} Joji Wada (4) Kenji Tsukioka 55
7 DEFI RALLY {JPN} Yoichi Ando (3) Hitoshi Horie 55
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16635-Plat - 3 ans - 1200m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KATSUWAKAMARU {JPN} Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 56
2 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (5) Kazuhisa Naya 56
3 SUN LUCULIA {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 51
4 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Keiyuki Suzuki 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (15) Naoyuki Matoba 56
6 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
7 YAMANIN FACIO {JPN} Fumio Matoba (7) Norio Watabe 56
8 DIA PRIMO {JPN} Yuki Eriguchi (12) Hiroyuki Inoue 54
9 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (11) Mitsugu Tachibana 56
10 NON SEMPAI {JPN} Ryota Sugawara (13) Takatoshi Takaiwa 53
11 SANONO TARUMAE {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Minoru Asakura 54
12 LES AILES NOIRES {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) KAZUO WATANABE 54
13 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (9) Hitoshi Horie 54
14 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (6) Takatoshi Takaiwa 54
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28518-Plat - 1200m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOUIS {JPN} Joji Wada (7) Kenji Tsukioka 56
2 MAEN JARAN {JPN} Taito Mori (4) Masahiro Uesugi 56
3 SOUND KINGDOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Keiyuki Suzuki 56
4 KOMIZU AMOUR {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) Hideyo Yoneta 54
5 SOUND PRISM {JPN} Kenji Okamura (9) Keiyuki Suzuki 56
6 LIVE CRACKER {JPN} Ryota Sugawara (3) Motohiro Akamine 55
7 SHIROI TOIKI {JPN} Takayuki Yano (8) Jyumpei Morishita 54
8 FORTE FEMME {JPN} Ryo Fujita (6) Katsunori Arayama 54
9 KURA CANNON {JPN} Masaaki Kuwamura (10) Minoru Asakura 56
10 EPI LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (5) KENJI SANO 53
11 TOCHINO HERO {JPN} Keita Nishi (11) Yukiharu Shimada 56
12 RYUNO HERCULES {JPN} Yuki Eriguchi (1) Hiroshi Takami 56
13 CROWN SHOOTER {JPN} Fumio Matoba (12) Hiromitsu Kurita 56
14 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} Akira Harita (2) Tomohiro Arai 54
15 SUAVE JOHANN {JPN} Kota Motohashi (15) Katsunori Arayama 56

page n°1/10
début    page précédente    page suivante    fin