FICHE CHEVAL
KITASAN BELEZA {JPN}
KITASAN BELEZA {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Henny Hughes (usa) - Kitasan Gracias (jpn) 
Proprietaire Musique 3p 4p 2p 1p 2p (23) 1p 2p (22) 1p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-47418-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (15) Ryo Akamine 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Hidemitsu Sakai 56
3 KITASAN BELEZA {JPN} Takayuki Yano (13) Hideyo Yoneta 54
4 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Yoichi Sasaki 56
5 NANSEI RAPID {JPN} Seiji Yamazaki (14) Hideyo Yoneta 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (5) KENJI SANO 54
7 KYOWA SAVIOR {JPN} Masashige Honda (6) TAKAKAZU SASO 56
8 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (7) Kazuya Omiya 56
9 APOLLO LIAM {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Makoto Ichimura 56
10 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 53
11 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (16) KENJI SANO 54
12 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
13 HELLO CANDY {JPN} Joji Wada (12) Takemi Munakata 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (10) Yuta Ebina 56
16 LONDONDERRY AIR {JPN} Ryo Nobata (11) TERUNOBU FUJITA 56
08 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-53560-Plat - 1200m
14 PARTANTS - ENC- 3 L- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 IT'S SO RAD {JPN} Takayuki Yano (4) Katsunori Arayama 57
2 AERO STREAM {JPN} ENC Riku Takami (12) Naoyuki Matoba 54
3 STAR DRUMMER {JPN} 3 L Kota Motohashi (10) Kazunobu Suda 57
4 KITASAN BELEZA {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (8) Hideyo Yoneta 53
5 LOUIS {JPN} 1 L 1/4 Joji Wada (1) Kenji Tsukioka 57
6 LORD ABSOLUTE {JPN} 1 L 1/4 Yuki Eriguchi (6) KENJI SANO 57
7 PAR {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (5) Makoto Ichimura 53
8 WISE GOLD {JPN} 1 L 1/4 Hisayoshi Higashihara (14) Makoto Ichimura 55
9 CAN YOU KISS {JPN} 1 L 1/4 Ryo Nobata (3) Hiromitsu Kurita 55
10 D'ORO KAGURA {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (11) Yuta Ebina 55
11 FOX SLEEP {JPN} 1 L 1/4 Ryoya Sawada (2) Yuta Ebina 55
12 CIPHER CITY {JPN} 1 L 1/4 Shu Niihara (13) Yuta Ebina 57
13 IRONSIDES {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (7) TAKAKAZU SASO 57
14 KAZUNO IKEZUKI {JPN} 1 L 1/4 Ryuji Tatsushiro (9) KENJI SANO 53
20 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-31534-Plat - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOUIS {JPN} Joji Wada (10) Kenji Tsukioka 56
2 KITASAN BELEZA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Hideyo Yoneta 54
3 KYOWA SAVIOR {JPN} Masashige Honda (11) TAKAKAZU SASO 56
4 IRONSIDES {JPN} Takayuki Yano (13) TAKAKAZU SASO 56
5 KANAU {JPN} Norifumi Mikamoto (6) KAZUO WATANABE 56
6 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuya Omiya 56
7 D'ORO KAGURA {JPN} Genki Fujimoto (9) Yuta Ebina 56
8 CAFE CROWN {JPN} Keita Nishi (5) Masato Tanaka 56
9 LINE BREAKER {JPN} Tadanari Konno (7) Katsunori Arayama 54
10 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (4) Yuta Ebina 53
11 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (1) Yuta Ebina 56
12 HELLO CANDY {JPN} Kota Motohashi (3) Takemi Munakata 54
13 COSMO IGROK {JPN} Naoki Machida (8) Takemi Munakata 56
14 FOR DURAN {JPN} Wataru Fujie (2) Makoto Ichimura 56
14 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-28757-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITASAN BELEZA {JPN} Norifumi Mikamoto (15) Hideyo Yoneta 54
2 UNA MONTANA ALTA {JPN} Takayuki Yano (12) Yoichi Sasaki 56
3 NAC SUNRISE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Shin Tachibana 56
4 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (14) Yuta Ebina 56
5 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (7) Yuta Ebina 53
6 SOUND PRISM {JPN} Yoichi Ando (9) Keiyuki Suzuki 56
7 SHIROI TOIKI {JPN} Kota Motohashi (5) Jyumpei Morishita 54
8 CROWN SHOOTER {JPN} HATTORI T. (1) Hiromitsu Kurita 56
9 TAISHIRON BLADE {JPN} Sho Yoshii (4) Kenji Tsukioka 56
10 J K FINE {JPN} Genki Fujimoto (16) Ryuichi Yoshii 56
11 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (10) Hisashi Sato 54
12 SUZUKA SOUTH SONG {JPN} Kenji Okamura (8) Masato Tanaka 56
13 NIKE'S SMILE {JPN} Shohei Nakamura (11) Hiromitsu Kurita 56
14 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryo Fujita (2) Tomohiro Arai 56
15 OUTPERFORM {JPN} Masashige Honda (13) Kenji Tsukioka 56
16 WAKATATSU FAITH {JPN} Naoki Machida (3) Norio Watabe 54
26 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-28475-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 56
2 KITASAN BELEZA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Hideyo Yoneta 54
3 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (6) YUTAKA TSUJINO 54
4 MAZAO {JPN} Ryo Nobata (12) Yukiharu Shimada 56
5 PERRY ISLAND {JPN} Shu Niihara (8) Hiroyuki Matsura 56
6 MAEN JARAN {JPN} Taito Mori (5) Masahiro Uesugi 56
7 SHIROI TOIKI {JPN} Masashige Honda (9) Jyumpei Morishita 54
8 SAWAYAKA CAUSE SON {JPN} Kanta Taniuchi (2) Jyumpei Morishita 53
9 HIGH BRAND {JPN} Naoki Machida (3) Hiroyuki Matsura 54
10 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (14) Tomohiro Arai 56
11 DELBAETH {JPN} Kota Motohashi (7) Katsunori Arayama 56
12 FOX SLEEP {JPN} HATTORI T. (10) Yuta Ebina 56
13 M T GUERLAIN {JPN} Joji Wada (13) Hitoshi Horie 56
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-28258-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITASAN BELEZA {JPN} Taisei Nakahara (11) Hideyo Yoneta 54
2 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Yoichi Sasaki 56
3 NAC SUNRISE {JPN} Kota Motohashi (10) Shin Tachibana 56
4 GOLD JUDGE {JPN} Takayuki Yano (16) Shin Tachibana 56
5 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (4) Motohiro Akamine 56
6 KOMIZU AMOUR {JPN} Genta Ochiai (12) Hideyo Yoneta 54
7 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (2) Hideyo Yoneta 56
8 ODYSSEY {JPN} Masaaki Kuwamura (15) CHIAKI HORI 56
9 GREAT MISSION {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Hisashi Sato 54
10 PRESTO LEGACY {JPN} Masashige Honda (8) Masato Tanaka 56
11 RYUNO HERCULES {JPN} Yuki Eriguchi (5) Hiroshi Takami 56
12 THEOBOLD {JPN} Ryota Sugawara (13) Hiroshi Takami 55
13 EPI LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (14) KENJI SANO 53
14 SUPER LUCKY {JPN} Ryo Fujita (7) TERUNOBU FUJITA 56
15 TAISHIRON BLADE {JPN} Sho Yoshii (9) Kenji Tsukioka 56
16 SUZUKA SOUTH SONG {JPN} Kenji Okamura (6) Masato Tanaka 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-24726-Plat - 1200m
11 PARTANTS - TETE- 1 L- 1/2 L- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
2 KITASAN BELEZA {JPN} TETE TSUBASA SASAGAWA (1) Hideyo Yoneta 54
3 PRESTO LEGACY {JPN} 1 L Masashige Honda (7) Masato Tanaka 56
4 J K FINE {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (2) Ryuichi Yoshii 56
5 LIVE CRACKER {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (3) Motohiro Akamine 55
6 KURA CANNON {JPN} 1/2 L Aoi Shinoya (4) Minoru Asakura 56
7 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} 1/2 L Keita Nishi (10) Tomohiro Arai 54
8 KEN MAXIM {JPN} 1/2 L Joji Wada (9) Kiyoaki Takahashi 56
9 MINNESOTA {JPN} 1/2 L Takayuki Yano (8) Hiroyuki Matsura 56
10 ODYSSEY {JPN} 1/2 L Taito Mori (5) CHIAKI HORI 56
11 EPI LE CIEL {JPN} 1/2 L Kanta Taniuchi (6) KENJI SANO 53
26 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-32893-Plat - Pur Sang - 2 ans - Inédits - 1200m - Piste Dirt - Corde a droite
12 PARTANTS - 1'13"8 - 4 -2 1/2 -1 -ENC -6 -ENC -2 -2 1/2 -1 -3 1/2 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITASAN BELEZA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Hideyo Yoneta 54
2 LONGING MADONNA {JPN} 4 Takayuki Yano (11) Naoyuki Matoba 54
3 SPEIGHTS SAGE {JPN} 2 1/2 Masashige Honda (1) JUNPEI MORISHITA 54
4 BIG SHOT {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (3) Keiyuki Suzuki 55
5 VALE MIYAGI {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (12) Morio Misaka 55
6 MAONO IRISE {JPN} 6 Ryota Sugawara (7) Kazuma Hashimoto 54
7 ZINGANO {JPN} ENC Yoichi Ando (8) Katsunori Arayama 54
8 PRINCIPAL ACT {JPN} 2 Reo Yokogawa (10) Naoyuki Matoba 55
9 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} 2 1/2 Masaki Segawa (9) Hiroyuki Inoue 54
10 ROUGE CAMELLIA {JPN} 1 Ryo Fujita (5) Kazumasa Sakamoto 54
11 ASSET MUSE {JPN} 3 1/2 Keita Nishi (4) Yuta Ebina 54
12 RANZAN {JPN} 6 Genki Fujimoto (6) TSUYOSHI TAKANO 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin