FICHE CHEVAL
HOKUTO BLUES {JPN}
HOKUTO BLUES {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Apollo Kingdom - Sawa Kick 
Proprietaire Musique 1p 2p 2p 2p 0p 3p 2p 8p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11137-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (2) HIDEKI SAKURAGI 54
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} Keita Nishi (11) Mashima Daisuke 54
3 KITANO DAYJOB {JPN} Takayuki Yano (5) Masahiro Fukuda 56
4 MY EIGER {JPN} Riku Takami (6) TERUNOBU FUJITA 54
5 MEISHO BONGOCHI {JPN} Aoi Shinoya (13) Takatoshi Takaiwa 56
6 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (1) Kenji Tsukioka 54
7 LARGE FIELD {JPN} Nobuhiko Sanrindo (3) Nobuhiro Onodera 56
8 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (7) KENJI SANO 54
9 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (12) Satoshi Fukunaga 56
10 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (10) Hiroshi Takami 53
11 SHONAN TAVARUA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) YOSHIHIRO SAWA 56
12 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (9) KENJI SANO 56
13 SOPHIA COR {JPN} Ryo Fujita (14) Kazumasa Sakamoto 54
14 EIS KING {JPN} Joji Wada (4) Satoshi Fukunaga 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11290-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS - 2 L- 2 L- 5 L- 1 L- 6 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 2 L Taito Mori (11) HIDEKI SAKURAGI 54
3 LUISA {JPN} 2 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 53
4 NOBLE GLACIER {JPN} 5 L Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
5 SERA STRAHL {JPN} 1 L Ryo Fujita (5) Ryuichi Yoshii 56
6 EXPLORER {JPN} 6 L Shunsuke Ishikawa (4) Kazuhisa Naya 56
7 RIGHT MAN {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
8 S C MAGELLAN {JPN} 2 L Kenta Endo (7) Tadaaki Sasaki 56
9 SOUTHERN SHORE {JPN} 2 L Takahashi Yu (10) Motohiro Akamine 51
10 APLOUN {JPN} 2 L Riku Takami (2) Ryo Akamine 53
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI SCORPION {JPN} Sho Yoshii (7) Hideyo Yoneta 54
2 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (1) HIDEKI SAKURAGI 54
3 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (13) KENJI SANO 56
4 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
5 SHONAN TAVARUA {JPN} Norifumi Mikamoto (9) YOSHIHIRO SAWA 56
6 JIKON {JPN} Masashige Honda (12) Jyumpei Morishita 56
7 SERA STRAHL {JPN} Riku Takami (6) Ryuichi Yoshii 53
8 RHAPSODY IN BLUE {JPN} Takayuki Yano (11) Takano Tsuyoshi 56
9 RODEO STAR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Jyumpei Morishita 56
10 DINO ENERGY {JPN} Aoi Shinoya (2) CHIAKI HORI 56
11 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 52
12 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Kazuhisa Naya 56
13 SIAMTORA DAIKO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) SHIGERU ENDO 54
14 RIGHT MAN {JPN} Takahashi Yu (3) Motohiro Akamine 53
08 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11644-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS - 4 L- 5 L- 3/4 L- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 4 L Taito Mori (7) HIDEKI SAKURAGI 54
3 GOLD BRAIN {JPN} 5 L Naoki Machida (12) Yuta Ebina 56
4 IKENO GAL CHAN {JPN} 3/4 L Shunsuke Ishikawa (1) NAOMITSU OKANO 54
5 RICKIE {JPN} TETE Ryo Fujita (2) Ryo Akamine 56
6 FUKUSHIMANIA {JPN} TETE Yoichi Ando (3) Satoshi Fukunaga 56
7 APLOUN {JPN} TETE Riku Takami (10) Ryo Akamine 53
8 FAIRY MAIA {JPN} TETE Kanta Taniuchi (4) Yoriaki Murakami 52
9 LEFT ALONE {JPN} TETE Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
10 M O SWEET {JPN} TETE Kenji Okamura (6) Hitoshi Horie 54
11 MADAM QUEEN BEE {JPN} TETE Kota Tanaka (8) Nobuhiro Onodera 51
12 LADRILLO {JPN} TETE Sho Yoshii (5) Ryuichi Yoshii 56
19 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11679-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS - NEZ- 1 L- 1 L- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FALDA {JPN} Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 54
2 ZEALOUS EFFORTS {JPN} NEZ TSUBASA SASAGAWA (10) KAZUO WATANABE 54
3 CRISP OF WAR {JPN} 1 L Keita Nishi (13) Satoshi Fukunaga 56
4 YAMANIN FACIO {JPN} 1 L Taisei Nakahara (1) Norio Watabe 56
5 MEISHO MAKFI {JPN} 1 L Ryoma Kimatsuka (5) YASUMASA KURITA 55
0 TEKKOSAN {JPN} 1 L Retsu Oikawa (3) Masahiro Uesugi 54
0 HOKUTO BLUES {JPN} 1 L Taito Mori (4) HIDEKI SAKURAGI 54
0 FLORAL ROMANCE {JPN} 1 L Ryota Sugawara (6) Masato Tanaka 53
0 MORGANITE RING {JPN} 1 L Riku Takami (7) KEIJI NAKAMICHI 53
0 PEACEFUL TIME {JPN} 1 L Joji Wada (8) Kenji Tsukioka 56
0 BIG KOEMI ROOF {JPN} 1 L Kenji Okamura (9) Hiroyuki Inoue 54
0 ANTAGONISTA {JPN} 1 L Seiji Yamazaki (11) Nobuhiro Onodera 56
0 JAUNE VERT {JPN} 1 L Masahiro Matsuzaki (12) Kazunobu Suda 54
0 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} 1 L Shohei Nakamura (14) KEIJI NAKAMICHI 54
0 SHU CAMPANELLA {JPN} 1 L Kanta Taniuchi (15) KENJI SANO 53
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11982-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAWAIIAN TIME {JPN} Joji Wada (15) Kazunobu Suda 56
2 WAR HAMMER {JPN} Yoichi Ando (6) TERUNOBU FUJITA 56
3 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (7) HIDEKI SAKURAGI 54
4 HO O RANGER {JPN} Naoki Machida (11) YUTAKA TSUJINO 56
5 KISEKI NYAN {JPN} HATTORI T. (9) Hiromitsu Kurita 54
6 LES AILES NOIRES {JPN} Ryota Sugawara (8) KAZUO WATANABE 53
7 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Yuki Eriguchi (10) Keiyuki Suzuki 54
8 BRIKSDAL {JPN} Shun Ishizaki (4) YASUMASA KURITA 56
9 PRINCIPE PEQUENO {JPN} Keita Nishi (5) Nobuhiro Onodera 56
10 HEALTH CARE {JPN} Hiroshi Chida (1) Kazuya Omiya 54
11 SUN LUCULIA {JPN} Hisayoshi Higashihara (13) NOBUYUKI KUBOTA 54
12 BLANK SPACE {JPN} Riku Takami (3) KAZUO WATANABE 53
13 LADRILLO {JPN} Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
14 NAGISANO CHAKO {JPN} Masahiro Matsuzaki (12) Takano Tsuyoshi 54
15 A SHIN PERIDOT {JPN} Kakeru Oki (14) Nobuhiro Onodera 51
12 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11982-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAPTAIN FUJI {JPN} Riku Takami (11) Naoyuki Matoba 53
2 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (5) HIDEKI SAKURAGI 54
3 DERMA UCHIGAKE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Keiyuki Suzuki 54
4 SHONAN TAVARUA {JPN} Takayuki Yano (10) YOSHIHIRO SAWA 56
5 LYRICS {JPN} Fumio Matoba (4) Norio Watabe 54
6 LADRILLO {JPN} Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
7 SASUGADANE {JPN} Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 53
8 LOVER'S EYE {JPN} Ryo Nobata (6) YOSHIHIRO SAWA 54
9 LEFT ALONE {JPN} Masayoshi Aoyagi (12) CHIAKI HORI 56
10 KISEKI NYAN {JPN} HATTORI T. (7) Hiromitsu Kurita 54
11 NAGISANO CHAKO {JPN} Masahiro Matsuzaki (9) Takano Tsuyoshi 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} Kakeru Oki (8) Nobuhiro Onodera 51
21 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11865-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 AFROBEAT {JPN} Seiji Yamazaki (15) Tomohiro Arai 56
2 CRISP OF WAR {JPN} Keita Nishi (8) Satoshi Fukunaga 56
3 ZEALOUS EFFORTS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) KAZUO WATANABE 54
4 RIKEA SHIRANUI {JPN} Takayuki Yano (3) YOSHIHIRO SAWA 56
5 NAGISANO CHAKO {JPN} Masahiro Matsuzaki (1) Takano Tsuyoshi 54
6 SANONO TARUMAE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Minoru Asakura 54
7 BRIKSDAL {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
8 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (14) HIDEKI SAKURAGI 54
9 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Yuki Eriguchi (11) Keiyuki Suzuki 54
10 LES AILES NOIRES {JPN} Ryoma Kimatsuka (6) KAZUO WATANABE 53
11 A SHIN PERIDOT {JPN} Kakeru Oki (9) Nobuhiro Onodera 51
12 SUN LUCULIA {JPN} Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
13 NORTH HAMANASU {JPN} Joji Wada (4) Hideyo Yoneta 54
14 COMPETE VIRTUE {JPN} kizawa sho (7) Tadaaki Sasaki 51

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin