FICHE CHEVAL
HAITI SUNGLASS {JPN}
HAITI SUNGLASS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / MALE Origines Asia Express - Cherry Bisty 
Proprietaire Musique 4p 4p 3p 2p 3p 4p (23) 2p 1p 3p 4p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-31182-Plat - 1400m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 54
2 HONEY TOAST {JPN} Ryo Fujita (13) TERUNOBU FUJITA 56
3 SENGEN TOP {JPN} Reo Yokogawa (1) Keiyuki Suzuki 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (2) Kiyoaki Takahashi 56
5 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (12) Naoyuki Matoba 56
6 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (11) Hiroshi Takami 56
7 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) YUTAKA TSUJINO 56
8 KAFUJI PENTAGON {JPN} Sho Yoshii (6) Hiroyuki Matsura 56
9 TAISHIRON BLADE {JPN} Keita Nishi (3) Kenji Tsukioka 56
10 CONTI TOHOKU {JPN} Riku Takami (7) Hiromitsu Kurita 54
11 K T RAINBOW {JPN} Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 56
12 GODAFOSS {JPN} Takahashi Yu (9) NAOMITSU OKANO 53
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-42902-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (6) TERUNOBU FUJITA 54
3 FERGUS {JPN} Sho Yoshii (2) Kenji Tsukioka 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (14) Kiyoaki Takahashi 56
5 BONNY MAJESTY {JPN} Hiroto Yoshihara (10) Satoshi Fukunaga 56
6 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (12) Yukiharu Shimada 54
7 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (7) Motohiro Akamine 56
8 OPERA {JPN} Shotaro Kawashima (9) Hiromitsu Kurita 54
9 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) YUTAKA TSUJINO 56
10 GLORIOUS SCEPTRE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Satoshi Fukunaga 56
11 FOR DONNA {JPN} Kenji Okamura (1) Yoriaki Murakami 54
12 SOPHIA CROWN {JPN} Takayuki Yano (13) KAZUO WATANABE 54
13 CRAWL KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiromitsu Kurita 56
14 MR ULANOV {JPN} Riku Takami (3) Motohiro Akamine 53
12 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-44246-Plat - 1600m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKICHI HOMARE {JPN} Riku Takami (3) Naoyuki Matoba 53
2 COURECHOUSE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) TAKAKAZU SASO 56
3 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (7) Kiyoaki Takahashi 56
4 GUNJIN {JPN} Ryota Sugawara (8) Kazuma Hashimoto 55
5 LEESAN EYE {JPN} Tadanari Konno (5) Katsunori Arayama 56
6 QUEEN CATHERINE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kenji Tsukioka 54
7 YAKUMO {JPN} Ryo Fujita (2) Kazumasa Sakamoto 56
8 ANOTHER QUEEN {JPN} Mai Fukuhara (12) Kazuma Hashimoto 54
9 APOLLO LIAM {JPN} Yoichi Ando (4) Makoto Ichimura 56
10 WAKATATSU FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (9) Norio Watabe 52
11 GODAFOSS {JPN} Taisei Nakahara (6) NAOMITSU OKANO 56
12 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 56
22 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-23359-Plat - 1650m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
2 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (6) Kiyoaki Takahashi 56
3 OR ARMURE {JPN} Kenji Okamura (1) Ryuichi Yoshii 56
4 DIAMOND MORE {JPN} Ryo Nobata (2) Kazunobu Suda 54
5 ALF WA LAYLA {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 54
6 LAVATERA RYUJU {JPN} Naoki Machida (5) KENJI SANO 56
7 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) YUTAKA TSUJINO 56
8 TEN OKAY O {JPN} Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 55
9 BLOOD WILD {JPN} Ryo Fujita (9) Satoshi Fukunaga 56
10 HAAVITIPEI {JPN} Yoichi Ando (8) Hitoshi Horie 56
11 KATTENI SHIYAGARE {JPN} Riku Takami (7) TAKAKAZU SASO 53
12 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuya Omiya 54
14 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14379-Plat - 1400m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (2) Hiroshi Takami 56
2 BONNY MAJESTY {JPN} Taito Mori (4) Satoshi Fukunaga 56
3 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (5) Kiyoaki Takahashi 56
4 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (3) TERUNOBU FUJITA 54
5 FULL GORILLA {JPN} Kenji Okamura (7) YUTAKA TSUJINO 56
6 MIGGY FAITH {JPN} Masayoshi Aoyagi (10) CHIAKI HORI 54
7 NAC FLORA {JPN} Shohei Takahashi (9) Mitsugu Tachibana 54
8 SABUNO RYOMA {JPN} Shu Niihara (14) Kazumasa Sakamoto 56
9 ICE BOWL {JPN} Yamato Ishikawa (12) Hiroyuki Matsura 56
10 KAZU ORVAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Hidemitsu Sakai 56
11 GLANZ CITY {JPN} HATTORI T. (11) Yuta Ebina 56
12 ASAKUSA ROKKU {JPN} Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
13 COSMO MAGICA {JPN} Shunsuke Ishikawa (1) NOBUYUKI KUBOTA 56
14 BAHIA {JPN} Ryo Fujita (13) Ryo Akamine 56
25 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14238-Plat - 1400m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHARMANT SIEN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Satoshi Fukunaga 56
2 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (1) Hiroshi Takami 56
3 RUSH WANG {JPN} Yoichi Ando (8) TERUNOBU FUJITA 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (4) Kiyoaki Takahashi 56
5 SABUNO RYOMA {JPN} Shu Niihara (13) Kazumasa Sakamoto 56
6 KATTENI SHIYAGARE {JPN} Taiga Kurihara (2) TAKAKAZU SASO 56
7 DURO AVANTI {JPN} Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
8 KAZU ORVAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Hidemitsu Sakai 56
9 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (12) Hiroyuki Inoue 56
10 FULL GORILLA {JPN} Kenji Okamura (3) YUTAKA TSUJINO 56
11 MIGGY FAITH {JPN} Masayoshi Aoyagi (5) CHIAKI HORI 54
12 COSMO MAGICA {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 ANTONIO HIROKI {JPN} Kenta Endo (9) Yoichi Sasaki 56
14 BAHIA {JPN} Fumio Matoba (7) Ryo Akamine 56
28 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-24726-Plat - 1400m
12 PARTANTS - 6 L- 3 L 1/2- 1/2 L- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (3) YOSHIHIRO SAWA 56
2 HAITI SUNGLASS {JPN} 6 L Joji Wada (12) Kiyoaki Takahashi 56
3 RUSH WANG {JPN} 3 L 1/2 Yoichi Ando (2) TERUNOBU FUJITA 56
4 RINKAITEN {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (5) Kazuma Hashimoto 54
5 ASAKUSA ROKKU {JPN} ENC Genta Ochiai (7) KENJI SANO 54
6 FULL GORILLA {JPN} ENC Kenji Okamura (11) YUTAKA TSUJINO 56
7 NAC FLORA {JPN} ENC Shohei Takahashi (10) Mitsugu Tachibana 54
8 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} ENC Keita Nishi (8) Tomohiro Arai 54
9 KURA CANNON {JPN} ENC Aoi Shinoya (6) Minoru Asakura 56
10 SCISSORHANDS {JPN} ENC Ryo Nobata (4) HIDEKI SAKURAGI 54
11 MINNESOTA {JPN} ENC Naoki Machida (9) Hiroyuki Matsura 56
08 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1400m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (8) Kiyoaki Takahashi 56
2 SENGEN TOP {JPN} Takayuki Yano (13) Keiyuki Suzuki 56
3 KATTENI SHIYAGARE {JPN} Masaaki Kuwamura (7) TAKAKAZU SASO 56
4 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (12) Hiroyuki Inoue 56
5 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Fujita (6) Kenji Tsukioka 56
6 RIKEA MINNEOLA {JPN} Yoichi Ando (10) Katsunori Arayama 56
7 BAHIA {JPN} Fumio Matoba (9) Ryo Akamine 56
8 NEVER TOO MUCH {JPN} Keita Nishi (5) KAZUO WATANABE 56
9 RAVISH {JPN} Taito Mori (2) TAKAKAZU SASO 56
10 OSAKI WONDER {JPN} Kenji Okamura (11) SHIGERU ENDO 54
11 IGNAZ {JPN} Ryota Sugawara (14) CHIAKI HORI 55
12 ANTONIO HIROKI {JPN} Tadanari Konno (3) Yoichi Sasaki 56
13 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (4) Tadaaki Sasaki 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (12) YOSHIHIRO SAWA 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
3 HAITI SUNGLASS {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
4 EMPIRE BOUQUET {JPN} Masashige Honda (7) TERUNOBU FUJITA 54
5 GLANZ CITY {JPN} Kota Motohashi (8) Yuta Ebina 56
6 IGNAZ {JPN} Ryota Sugawara (10) CHIAKI HORI 55
7 NAC FLORA {JPN} Shohei Takahashi (1) Mitsugu Tachibana 54
8 OAK AND MALT {JPN} Kanta Taniuchi (13) YOSHIHIRO SAWA 51
9 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (5) Hiroyuki Inoue 56
10 NISHINO SHINING {JPN} Keita Nishi (9) KAZUO WATANABE 56
11 TAIKI MONSTRE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Hideyo Yoneta 56
12 ANTONIO HIROKI {JPN} Fumio Matoba (4) Yoichi Sasaki 56
02 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14431-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YAKUMO {JPN} Ryo Fujita (2) Kazumasa Sakamoto 56
2 CHAMPION FUJI {JPN} Norifumi Mikamoto (7) YUTAKA TSUJINO 56
3 WILD HUNTER {JPN} Taito Mori (1) Masahiro Uesugi 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Sho Yoshii (11) Hiroyuki Matsura 56
5 SUN LEAVENWORTH {JPN} Tadanari Konno (4) SHINSUKE KUDO 56
6 HAAVITIPEI {JPN} Kenji Okamura (8) Hitoshi Horie 56
7 MAUI FLAVOR {JPN} Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 56
8 OAK AND MALT {JPN} Kanta Taniuchi (6) YOSHIHIRO SAWA 51
9 LEVEL CLEAR {JPN} Yuki Eriguchi (14) Hiroshi Takami 56
10 NAC FLORA {JPN} Mai Fukuhara (5) Mitsugu Tachibana 54
11 SENJU {JPN} Fumio Matoba (13) Yoichi Sasaki 56
12 HINA KAIDO {JPN} Genki Fujimoto (3) Masahiro Uesugi 54
13 COSMO AUBE {JPN} Yoichi Ando (10) Makoto Ichimura 56
14 BALLE NEIGE {JPN} Shohei Takahashi (9) Shin Tachibana 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin