FICHE CHEVAL
GALVANIZE {JPN}
GALVANIZE {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Real Steel - Caverna 
Proprietaire Musique 10p 2p 3p 1p (23) 10p 1p 2p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-46773-Plat - 1400m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Yoichi Sasaki 56
2 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (5) Katsunori Arayama 56
3 MAZAO {JPN} Ryo Nobata (14) Yukiharu Shimada 56
4 APOLLO LIAM {JPN} Masashige Honda (15) Makoto Ichimura 56
5 GOLD JUDGE {JPN} Yoichi Ando (16) Shin Tachibana 56
6 RAMRI KETI {JPN} Sho Yoshii (13) Hiroyuki Matsura 54
7 CAPE HORN {JPN} Hiroto Yoshihara (6) Yoriaki Murakami 54
8 EINOSUKE {JPN} Kenji Okamura (12) Kazuya Omiya 56
9 ADMIRE DELTA {JPN} Ryo Fujita (8) Kenji Tsukioka 56
10 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (7) Hidemitsu Sakai 56
11 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 56
12 FERGUS {JPN} Joji Wada (11) Kenji Tsukioka 56
13 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (4) KENJI SANO 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 54
16 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Mai Fukuhara (3) KENJI SANO 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-47418-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (15) Ryo Akamine 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Hidemitsu Sakai 56
3 KITASAN BELEZA {JPN} Takayuki Yano (13) Hideyo Yoneta 54
4 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Yoichi Sasaki 56
5 NANSEI RAPID {JPN} Seiji Yamazaki (14) Hideyo Yoneta 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (5) KENJI SANO 54
7 KYOWA SAVIOR {JPN} Masashige Honda (6) TAKAKAZU SASO 56
8 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (7) Kazuya Omiya 56
9 APOLLO LIAM {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Makoto Ichimura 56
10 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 53
11 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (16) KENJI SANO 54
12 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
13 HELLO CANDY {JPN} Joji Wada (12) Takemi Munakata 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (10) Yuta Ebina 56
16 LONDONDERRY AIR {JPN} Ryo Nobata (11) TERUNOBU FUJITA 56
22 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-44246-Plat - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (11) Ryo Akamine 56
2 GOLD JUDGE {JPN} Takayuki Yano (4) Shin Tachibana 56
3 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (13) Hidemitsu Sakai 56
4 MARGOT VAMOS {JPN} Taito Mori (14) Hiroyuki Matsura 56
5 APOLLO LIAM {JPN} Masashige Honda (6) Makoto Ichimura 56
6 SALISBURY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Hideyo Yoneta 54
7 CROWN SHOOTER {JPN} Ryo Nobata (3) Hiromitsu Kurita 56
8 J K FINE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Ryuichi Yoshii 56
9 KAKUSHIN {JPN} Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
10 TAISHIRON BLADE {JPN} Riku Takami (7) Kenji Tsukioka 53
11 HANANO UTA {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 54
12 OUTPERFORM {JPN} Joji Wada (2) Kenji Tsukioka 56
13 FORZA {JPN} Sho Yoshii (8) Hiroyuki Inoue 54
14 GODAFOSS {JPN} Takahashi Yu (1) NAOMITSU OKANO 53
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-44246-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (9) Hidemitsu Sakai 56
2 MARGOT VAMOS {JPN} Taito Mori (7) Hiroyuki Matsura 56
3 GOLD JUDGE {JPN} Takayuki Yano (5) Shin Tachibana 56
4 CROWN SHOOTER {JPN} Ryo Fujita (1) Hiromitsu Kurita 56
5 HANANO UTA {JPN} Keita Nishi (4) Kazumasa Sakamoto 54
6 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Tomohiro Arai 56
7 J K FINE {JPN} Yoichi Ando (8) Ryuichi Yoshii 56
8 OUTPERFORM {JPN} Kota Motohashi (2) Kenji Tsukioka 56
9 RYUNO HERCULES {JPN} Riku Takami (6) Hiroshi Takami 53
27 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1400m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT ALADDIN {JPN} Takayuki Yano (13) YOSHIHIRO SAWA 56
2 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (3) Katsunori Arayama 56
3 STAR OF FAITH {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Yukiharu Shimada 56
4 MAZAO {JPN} Ryo Nobata (16) Yukiharu Shimada 56
5 M T GUERLAIN {JPN} Joji Wada (8) Hitoshi Horie 56
6 BOLGHERI {JPN} Yoichi Ando (2) KENJI SANO 56
7 SHIROI TOIKI {JPN} Genta Ochiai (5) Jyumpei Morishita 54
8 JUN YUKO {JPN} Kota Motohashi (7) Katsunori Arayama 54
9 CROWN SHOOTER {JPN} Ryota Sugawara (9) Hiromitsu Kurita 55
10 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Hidemitsu Sakai 56
11 SOUND PRISM {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 56
12 LAMPRON {JPN} Kenji Okamura (6) Motohiro Akamine 56
13 AMENOOSHIHOMIMI {JPN} Naoki Machida (14) KENJI SANO 56
14 PINFU DORA SAN {JPN} Ryoya Sawada (1) Hiromitsu Kurita 56
15 TOCHINO HERO {JPN} Keita Nishi (15) Yukiharu Shimada 56
16 HANANO UTA {JPN} Ryo Fujita (11) Kazumasa Sakamoto 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-24726-Plat - 1200m
11 PARTANTS - TETE- 1 L- 1/2 L- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
2 KITASAN BELEZA {JPN} TETE TSUBASA SASAGAWA (1) Hideyo Yoneta 54
3 PRESTO LEGACY {JPN} 1 L Masashige Honda (7) Masato Tanaka 56
4 J K FINE {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (2) Ryuichi Yoshii 56
5 LIVE CRACKER {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (3) Motohiro Akamine 55
6 KURA CANNON {JPN} 1/2 L Aoi Shinoya (4) Minoru Asakura 56
7 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} 1/2 L Keita Nishi (10) Tomohiro Arai 54
8 KEN MAXIM {JPN} 1/2 L Joji Wada (9) Kiyoaki Takahashi 56
9 MINNESOTA {JPN} 1/2 L Takayuki Yano (8) Hiroyuki Matsura 56
10 ODYSSEY {JPN} 1/2 L Taito Mori (5) CHIAKI HORI 56
11 EPI LE CIEL {JPN} 1/2 L Kanta Taniuchi (6) KENJI SANO 53
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (12) YOSHIHIRO SAWA 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
3 HAITI SUNGLASS {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
4 EMPIRE BOUQUET {JPN} Masashige Honda (7) TERUNOBU FUJITA 54
5 GLANZ CITY {JPN} Kota Motohashi (8) Yuta Ebina 56
6 IGNAZ {JPN} Ryota Sugawara (10) CHIAKI HORI 55
7 NAC FLORA {JPN} Shohei Takahashi (1) Mitsugu Tachibana 54
8 OAK AND MALT {JPN} Kanta Taniuchi (13) YOSHIHIRO SAWA 51
9 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (5) Hiroyuki Inoue 56
10 NISHINO SHINING {JPN} Keita Nishi (9) KAZUO WATANABE 56
11 TAIKI MONSTRE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Hideyo Yoneta 56
12 ANTONIO HIROKI {JPN} Fumio Matoba (4) Yoichi Sasaki 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin