FICHE CHEVAL
FERGUS {JPN}
FERGUS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / MALE Origines Furioso (jpn) - Silk Blue Moon (jpn) 
Proprietaire Musique 12p 3p 6p 7p 6p (23) 6p (22) 4p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-46773-Plat - 1400m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Yoichi Sasaki 56
2 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (5) Katsunori Arayama 56
3 MAZAO {JPN} Ryo Nobata (14) Yukiharu Shimada 56
4 APOLLO LIAM {JPN} Masashige Honda (15) Makoto Ichimura 56
5 GOLD JUDGE {JPN} Yoichi Ando (16) Shin Tachibana 56
6 RAMRI KETI {JPN} Sho Yoshii (13) Hiroyuki Matsura 54
7 CAPE HORN {JPN} Hiroto Yoshihara (6) Yoriaki Murakami 54
8 EINOSUKE {JPN} Kenji Okamura (12) Kazuya Omiya 56
9 ADMIRE DELTA {JPN} Ryo Fujita (8) Kenji Tsukioka 56
10 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (7) Hidemitsu Sakai 56
11 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 56
12 FERGUS {JPN} Joji Wada (11) Kenji Tsukioka 56
13 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (4) KENJI SANO 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 54
16 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Mai Fukuhara (3) KENJI SANO 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-42902-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (6) TERUNOBU FUJITA 54
3 FERGUS {JPN} Sho Yoshii (2) Kenji Tsukioka 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (14) Kiyoaki Takahashi 56
5 BONNY MAJESTY {JPN} Hiroto Yoshihara (10) Satoshi Fukunaga 56
6 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (12) Yukiharu Shimada 54
7 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (7) Motohiro Akamine 56
8 OPERA {JPN} Shotaro Kawashima (9) Hiromitsu Kurita 54
9 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) YUTAKA TSUJINO 56
10 GLORIOUS SCEPTRE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Satoshi Fukunaga 56
11 FOR DONNA {JPN} Kenji Okamura (1) Yoriaki Murakami 54
12 SOPHIA CROWN {JPN} Takayuki Yano (13) KAZUO WATANABE 54
13 CRAWL KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiromitsu Kurita 56
14 MR ULANOV {JPN} Riku Takami (3) Motohiro Akamine 53
26 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-44246-Plat - 1400m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RUSH WANG {JPN} Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
2 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (8) Katsunori Arayama 56
3 MANTICORE {JPN} Takahashi Yu (11) CHIAKI HORI 53
4 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (4) Yukiharu Shimada 54
5 LAMPRON {JPN} Riku Takami (10) Motohiro Akamine 53
6 FERGUS {JPN} Joji Wada (3) Kenji Tsukioka 56
7 KAFUJI PENTAGON {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 56
8 M T GUERLAIN {JPN} Ryo Nobata (5) Hitoshi Horie 56
9 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) YUTAKA TSUJINO 56
10 CRAWL KIC {JPN} Takayuki Yano (6) Hiromitsu Kurita 56
11 FOR DONNA {JPN} Masaki Segawa (2) Yoriaki Murakami 54
18 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-28030-Plat - 1400m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RUSH WANG {JPN} Yoichi Ando (10) TERUNOBU FUJITA 56
2 CAPE HORN {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Yoriaki Murakami 54
3 MANTICORE {JPN} Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 55
4 LAMPRON {JPN} Riku Takami (14) Motohiro Akamine 53
5 KAFUJI PENTAGON {JPN} Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsura 56
6 M T GUERLAIN {JPN} Kenji Okamura (2) Hitoshi Horie 56
7 FERGUS {JPN} Joji Wada (13) Kenji Tsukioka 56
8 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (12) Yukiharu Shimada 53
9 TRANSCEND PAST {JPN} Takayuki Yano (7) Keiyuki Suzuki 56
10 J K FINE {JPN} Ryo Nobata (1) Ryuichi Yoshii 56
11 HANANO UTA {JPN} Keita Nishi (9) Kazumasa Sakamoto 54
12 AVELLINO {JPN} Shohei Nakamura (6) Hiromitsu Kurita 56
13 K T RAINBOW {JPN} Hiroshi Chida (11) CHIAKI HORI 56
14 ANOTHER QUEEN {JPN} Ryo Fujita (15) Kazuma Hashimoto 54
15 OPERA {JPN} Shotaro Kawashima (4) Hiromitsu Kurita 54
12 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-28757-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MAZAO {JPN} Ryo Nobata (3) Yukiharu Shimada 56
2 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (11) YUTAKA TSUJINO 54
3 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (1) Yukiharu Shimada 53
4 MANTICORE {JPN} Ryota Sugawara (8) CHIAKI HORI 55
5 M T GUERLAIN {JPN} Taiga Kurihara (4) Hitoshi Horie 56
6 FERGUS {JPN} Joji Wada (9) Kenji Tsukioka 56
7 PERRY ISLAND {JPN} Shu Niihara (6) Hiroyuki Matsura 56
8 DELBAETH {JPN} Kota Motohashi (7) Katsunori Arayama 56
9 PALERMO {JPN} Taisei Nakahara (2) Hideyo Yoneta 56
10 HIGH BRAND {JPN} Naoki Machida (13) Hiroyuki Matsura 54
11 K T RAINBOW {JPN} Taito Mori (14) CHIAKI HORI 56
12 OPERA {JPN} Shotaro Kawashima (10) Hiromitsu Kurita 54
13 HIMEKAMINO MEGAMI {JPN} Yuki Eriguchi (12) Keiyuki Suzuki 54
14 AMENOOSHIHOMIMI {JPN} Masayoshi Aoyagi (5) KENJI SANO 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-34513-Plat - 1400m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'26"9 - 1 -3/4 -3/4 -TETE -1 1/2 -ENC -3 -ENC -TETE -2 -2 -1 1/2 -1/2 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SILENT GIFT {JPN} Keita Nishi (12) Kazumasa Sakamoto 56
2 KYOWA SAVIOR {JPN} 1 Taito Mori (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LA PAIX LE CIEL {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (9) KENJI SANO 56
4 IT'S SO RAD {JPN} 3/4 Tadanari Konno (16) Katsunori Arayama 56
5 CONTI VARIATION {JPN} TETE Takayuki Yano (11) Hiromitsu Kurita 56
6 FERGUS {JPN} 1 1/2 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 GOLDEN YOSHINO {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (5) Tomohiro Arai 56
8 K TOP ROAD {JPN} 3 Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
9 COLOR SCHEME {JPN} ENC Masashige Honda (10) KAZUO WATANABE 54
10 PARVENIR {JPN} TETE Kota Motohashi (13) Katsunori Arayama 54
11 SABUNO RYOMA {JPN} 2 Akira Harita (3) Kazumasa Sakamoto 56
12 ESTELA {JPN} 2 Ryota Sugawara (6) CHIAKI HORI 56
13 KAZU ORVAL {JPN} 1 1/2 TSUBASA SASAGAWA (15) Hidemitsu Sakai 56
14 SABUNO KIKOSHI {JPN} 1/2 Ryo Fujita (2) Kazumasa Sakamoto 56
15 KEIAI PIHA {JPN} 6 Sho Yoshii (1) Shin Tachibana 56
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-28781-Plat - Pur Sang - 1400m - Piste Dirt
10 PARTANTS - 1'28"4 - 1 3/4 -ENC -ENC -2 1/2 -1/2 -ENC -5 -CTT -1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
2 M T GUERLAIN {JPN} 1 3/4 Ryuji Tatsushiro (9) Hitoshi Horie 56
3 SABUNO RYOMA {JPN} ENC Akira Harita (6) Kazumasa Sakamoto 56
4 FERGUS {JPN} ENC Takayuki Yano (3) Kenji Tsukioka 56
5 SAKKI RUBIANO {JPN} 2 1/2 Mai Fukuhara (5) Mitsugu Tachibana 56
6 BRAVE WIZARD {JPN} 1/2 Seiji Yamazaki (8) KEIJI NAKAMICHI 56
7 ROUNCEY {JPN} ENC Ryota Sugawara (2) Morio Misaka 54
8 GOOD LUCK STAR {JPN} 5 Kenji Okamura (10) Hiromitsu Kurita 54
9 COSMO ANIMOSO {JPN} CTT Shohei Nakamura (7) NOBUYUKI KUBOTA 56
10 MONT SAINT LEGENDE {JPN} 1/2 Wada Joji (1) Takemi Munakata 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin