FICHE CHEVAL
DAIKOKUTEN {JPN}
DAIKOKUTEN {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / MALE Origines Suzuka Causeway - Three Carnival 
Proprietaire Musique 5p 1p 1p (23) 1p 4p 1p 2p (22) 4p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-31182-Plat - 1400m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 54
2 HONEY TOAST {JPN} Ryo Fujita (13) TERUNOBU FUJITA 56
3 SENGEN TOP {JPN} Reo Yokogawa (1) Keiyuki Suzuki 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (2) Kiyoaki Takahashi 56
5 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (12) Naoyuki Matoba 56
6 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (11) Hiroshi Takami 56
7 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) YUTAKA TSUJINO 56
8 KAFUJI PENTAGON {JPN} Sho Yoshii (6) Hiroyuki Matsura 56
9 TAISHIRON BLADE {JPN} Keita Nishi (3) Kenji Tsukioka 56
10 CONTI TOHOKU {JPN} Riku Takami (7) Hiromitsu Kurita 54
11 K T RAINBOW {JPN} Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 56
12 GODAFOSS {JPN} Takahashi Yu (9) NAOMITSU OKANO 53
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-42902-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (6) TERUNOBU FUJITA 54
3 FERGUS {JPN} Sho Yoshii (2) Kenji Tsukioka 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (14) Kiyoaki Takahashi 56
5 BONNY MAJESTY {JPN} Hiroto Yoshihara (10) Satoshi Fukunaga 56
6 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (12) Yukiharu Shimada 54
7 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (7) Motohiro Akamine 56
8 OPERA {JPN} Shotaro Kawashima (9) Hiromitsu Kurita 54
9 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) YUTAKA TSUJINO 56
10 GLORIOUS SCEPTRE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Satoshi Fukunaga 56
11 FOR DONNA {JPN} Kenji Okamura (1) Yoriaki Murakami 54
12 SOPHIA CROWN {JPN} Takayuki Yano (13) KAZUO WATANABE 54
13 CRAWL KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiromitsu Kurita 56
14 MR ULANOV {JPN} Riku Takami (3) Motohiro Akamine 53
10 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-23287-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 KNOTTED CORD {JPN} Riku Takami (2) Kiyoaki Takahashi 53
3 NEVER TOO MUCH {JPN} Ryo Nobata (12) KAZUO WATANABE 56
4 DURO AVANTI {JPN} Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
5 BIG SHOT {JPN} Joji Wada (9) Keiyuki Suzuki 56
6 GLANZ CITY {JPN} Ryoya Sawada (10) Yuta Ebina 56
7 ODYSSEY {JPN} Ryota Sugawara (1) CHIAKI HORI 55
8 ALF WA LAYLA {JPN} Masashige Honda (3) Satoshi Fukunaga 54
9 RINKAITEN {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Kazuma Hashimoto 54
10 BAHIA {JPN} Ryo Fujita (11) Ryo Akamine 56
11 PEACEFUL DANCE {JPN} Masaki Segawa (7) Hiroyuki Inoue 56
12 CANDY GIRL {JPN} Kenji Okamura (4) Hitoshi Horie 54
02 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14431-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Naoyuki Matoba 56
2 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (6) Kazuma Hashimoto 53
3 HONEY TOAST {JPN} Ryo Fujita (10) TERUNOBU FUJITA 56
4 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (7) Hiroyuki Inoue 56
5 GLANZ CITY {JPN} Kota Motohashi (5) Yuta Ebina 56
6 KATTENI SHIYAGARE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) TAKAKAZU SASO 56
7 IGNAZ {JPN} Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
8 PRECISE NEEDLE {JPN} Sho Yoshii (4) Ryuichi Yoshii 56
9 ANTONIO HIROKI {JPN} Fumio Matoba (3) Yoichi Sasaki 56
10 T LIGHTNING {JPN} Kakeru Oki (11) YUTAKA TSUJINO 53
05 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14431-Plat - 1400m - Classe 1
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (4) Katsunori Arayama 56
2 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (7) Hiroyuki Inoue 56
3 MAZAO {JPN} Joji Wada (3) Yukiharu Shimada 56
4 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (1) Naoyuki Matoba 56
5 OAK AND MALT {JPN} Kanta Taniuchi (6) YOSHIHIRO SAWA 51
6 BALLE NEIGE {JPN} Shohei Takahashi (2) Shin Tachibana 56
7 GRAVITY MODEL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) TERUNOBU FUJITA 56
19 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13655-Plat - Course C1 - 3 ans - 1400m - Piste Dirt - Corde a Droite
10 PARTANTS - 1'26"90 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Naoyuki Matoba 56
2 DURO AVANTI {JPN} Ryo Fujita (8) Shin Tachibana 55
3 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsuura 51
4 BRIGHT COLOR {JPN} Masashige Honda (2) TERUNOBU FUJITA 55
5 ESPRIT AKABOSHI {JPN} Taniuchi Kanta (1) YOSHIHIRO SAWA 52
6 GOD IMPULSE {JPN} Reo Yokogawa (4) Ryuichi Yoshii 55
7 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Novata (5) Kenji Tsukioka 56
8 STAY COURAGE {JPN} Niihara Shuma (7) Kazumasa Sakamoto 55
9 EIJUN DREAM {JPN} Kenta Endo (6) NAOMITSU OKANO 56
10 RYUNO TIGER {JPN} Hiroshi Chida (9) Hiroshi Takami 55
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14380-Plat - 1400m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'27"5 - ENC -6 -1 1/2 -ENC -CTT -4 -1 -1/2 -1/2 -ENC -3 -2 1/2 -TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT ALADDIN {JPN} Takayuki Yano (12) YOSHIHIRO SAWA 56
2 DAIKOKUTEN {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (4) Naoyuki Matoba 56
3 ABILE {JPN} 6 Norifumi Mikamoto (7) Ryuichi Yoshii 54
4 MARIACHI {JPN} 1 1/2 Taisei Nakahara (3) YUTAKA TSUJINO 56
5 MARUYO SOTA {JPN} ENC Hiroshi Chida (10) Yoriaki Murakami 56
6 O SHIN AZUKI {JPN} CTT Keita Nishi (5) Minoru Asakura 56
7 REAL FANTASIA {JPN} 4 Ryo Fujita (11) Yoichi Sasaki 54
8 CLAM {JPN} 1 Taniuchi Kanta (8) KAZUO WATANABE 54
9 HIGH RESILIENCE {JPN} 1/2 Jiyouji Wada (9) Takemi Munakata 56
10 HAKUAI ATOM {JPN} 1/2 Kota Motohashi (13) Hiroyuki Matsuura 56
11 EN FACE ECHAPPER {JPN} ENC Shohei Takahashi (1) Hisashi Sato 54
12 ELPID {JPN} 3 Shunsuke Ishikawa (14) Naya Naya Kazuhisa 56
13 OSEILLE {JPN} 2 1/2 Yuki Furuoka (6) Hiromitsu Kurita 54
14 CHERRY BELTZ {JPN} TETE Niihara Shuma (2) Hideyo Yoneta 54
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-19187-Plat - Pur Sang - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"0 - 1 3/4 -2 1/2 -ENC -ENC -3/4 -4 -3/4 -1 -1 1/2 -CTT -1 -2 1/2 -5 -6 -5
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SERUZE {JPN} Daisuke Mashima (7) Katsunori Arayama 56
2 TAKANO DREAM {JPN} 1 3/4 Norifumi Mikamoto (11) Morio Misaka 56
3 O SHIN AZUKI {JPN} 2 1/2 Keita Nishi (13) Minoru Asakura 56
4 DAIKOKUTEN {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (5) Naoyuki Matoba 56
5 MY RASHAAN {JPN} ENC Wada Joji (15) Takemi Munakata 54
6 KEEP ON LOVIN {JPN} 3/4 Takayuki Yano (8) Shin Tachibana 54
7 A SHIN JUNKER {JPN} 4 Ryuji Tatsushiro (2) Nobuhiro Onodera 56
8 BLOODLINE {JPN} 3/4 Taisei Nakahara (12) YOSHIHIRO SAWA 56
9 WIDE SNIPER {JPN} 1 Shun Ishizaki (16) YASUMASA KURITA 56
10 EDONO VIOLET {JPN} 1 1/2 Masaki Segawa (9) Takatoshi Takaiwa 54
11 GRAFIA {JPN} CTT Ryota Sugawara (4) Kazuma Hashimoto 54
12 SUPER MARUKIYA {JPN} 1 Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 54
13 CONTI DREAM {JPN} 2 1/2 Ryo Fujita (14) Hiromitsu Kurita 54
14 SOUVENIR {JPN} 5 Kota Motohashi (10) Mitsugu Tachibana 54
15 MANA PASS {JPN} 6 Sho Yoshii (6) Kiyoaki Takahashi 56
16 ANTHEIA {JPN} 5 Shunsuke Ishikawa (3) Yoichi Sasaki 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin