FICHE CHEVAL
CONNECT HEARTS {JPN}
CONNECT HEARTS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines Pyro - Tsukasa Ribbon 
Proprietaire Musique 9p 3p 1p 6p 3p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16705-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GENOVESE {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
2 REBELLIOUS {JPN} Sho Yoshii (1) Keiyuki Suzuki 56
3 DUDE SUNRISE {JPN} Takayuki Yano (12) Jyumpei Morishita 56
4 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 54
5 LOVELOVE BAGO BAGO {JPN} Keita Nishi (2) Tomohiro Arai 54
6 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
7 NIGHT STORY {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
8 SMILE QUARTZ {JPN} Genki Fujimoto (13) Kazumasa Sakamoto 54
9 CONNECT HEARTS {JPN} Ryo Nobata (11) Hiroshi Takami 56
10 COLORADO FOUNTAIN {JPN} Yuki Eriguchi (10) Hiroyuki Inoue 56
11 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (8) KEIJI NAKAMICHI 54
12 STOLLEN {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Hiroyuki Inoue 54
13 O NET OLIVE {JPN} Joji Wada (9) Masahiro Uesugi 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-20322-Plat - 3 ans - 1600m
12 PARTANTS - 3 L- 6 L- 1 L 3/4- 2 L 1/2- 1 L 1/4- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JAGUAR BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (11) Satoshi Fukunaga 56
2 MUSO {JPN} 3 L TSUBASA SASAGAWA (2) Mashima Daisuke 54
3 CONNECT HEARTS {JPN} 6 L Ryo Nobata (8) Hiroshi Takami 56
4 CHROMIES CRY {JPN} 1 L 3/4 Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 54
5 CONTI STAR {JPN} 2 L 1/2 Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
6 PIERRE TEXAS {JPN} 1 L 1/4 Joji Wada (6) Takashi Kubosugi 56
7 FALCON {JPN} 3/4 L Riku Takami (5) Kenji Tsukioka 53
8 OKIHARU {JPN} 3/4 L Genki Fujimoto (10) Yuta Ebina 56
9 JUST A HALO {JPN} 3/4 L Kota Tanaka (1) Tomohiro Arai 51
10 RERAITAM {JPN} 3/4 L Seiji Yamazaki (4) Masahiro Fukuda 56
11 MR TATSUO {JPN} 3/4 L Yoichi Ando (12) Hiroyuki Inoue 56
12 GENERAL BRAVO {JPN} 3/4 L Masaki Segawa (7) Yukiharu Shimada 56
08 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-20958-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS - ENC- 4 L- 1/2 L- 3 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CONNECT HEARTS {JPN} Riku Takami (3) Hiroshi Takami 53
2 AFRO PRINCE {JPN} ENC Ryo Nobata (11) Naoyuki Matoba 56
3 MAKIZUSHITO INA {JPN} 4 L Joji Wada (2) Kiyoaki Takahashi 56
4 NORISUKE {JPN} 1/2 L Takayuki Yano (1) YOSHIHIRO SAWA 56
5 KEIAI ORION {JPN} 3 L 1/2 Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
6 LUCIA LA TERRE {JPN} 3 L 1/2 Sho Yoshii (7) Hiroyuki Matsura 56
7 IKINARI IINE {JPN} 3 L 1/2 Shunsuke Ishikawa (5) Takatoshi Takaiwa 56
8 COLOR PALETTE {JPN} 3 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Yukiharu Shimada 54
9 ROIRO {JPN} 3 L 1/2 Shohei Nakamura (9) Hiromitsu Kurita 56
10 BADR {JPN} 3 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (10) Yoriaki Murakami 56
11 POD WILD {JPN} 3 L 1/2 Keita Nishi (8) Masato Tanaka 56
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-31153-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BERING KIRARA {JPN} Takayuki Yano (13) Minoru Asakura 54
2 CRAZY STAR {JPN} Ryo Fujita (5) Kazuya Omiya 56
3 ALL EXCEED {JPN} Keita Nishi (12) Nobuhiro Onodera 54
4 PHILOTES {JPN} Joji Wada (11) Takemi Munakata 54
5 SABUNO PREMIUM {JPN} Shu Niihara (9) CHIAKI HORI 56
6 CONNECT HEARTS {JPN} Riku Takami (3) Hiroshi Takami 53
7 BEL ROUTE {JPN} Toshio Uchida (2) TAKAKAZU SASO 56
8 SCHON ARIES {JPN} Taisei Nakahara (6) Hisashi Sato 54
9 HEARTFUL DIA {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) CHIAKI HORI 54
10 CIELO SERENO {JPN} Kakeru Oki (10) KAZUO WATANABE 51
11 GENOVESE {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) NAOMITSU OKANO 56
12 ATAMI FLASH {JPN} HATTORI T. (1) Hiromitsu Kurita 56
13 BADR {JPN} Sho Kizawa (4) Yoriaki Murakami 53
21 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-30848-Plat - 3 ans - 1400m
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 STERRENNACHT {JPN} Joji Wada (5) Naoyuki Matoba 56
2 YEHOSHUA {JPN} Keita Nishi (8) KAZUO WATANABE 56
3 CONNECT HEARTS {JPN} Kanta Taniuchi (3) Hiroshi Takami 53
4 MAKIZUSHITO INA {JPN} Ryo Nobata (7) Kiyoaki Takahashi 56
5 GENERAL CHEETAH {JPN} Yoichi Ando (1) Kazunobu Suda 56
6 APRIL STORM {JPN} Taiga Kurihara (2) TAKAKAZU SASO 56
7 KAREN BAROWS {JPN} Genki Fujimoto (4) Yoriaki Murakami 54
8 PRESTO SNIPER {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Tomohiro Arai 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin