FICHE JOCKEY
Yoichiro Muro
Yoichiro Muro
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 11p 13p 5p 2p 10p 9p 10p 6p 8p 10p
28 SEPTEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 10-13655-Plat - Course C1 - 3 ans - 1600m - Piste Dirt - Corde a Gauche
11 PARTANTS - 1'43"40 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PEDUNCLE ARCH {JPN} Ryoya Sawada (7) TAKAYUKI YAMASHITA 56
2 KIRATTO {JPN} Ryouma Kimatsuka (1) KIYOSHIGE ARAI 51
3 BIG RYUO {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) YASUHIDE YONEYA 55
4 PRINCESS ROSY {JPN} Masashige Honda (11) KATSUO ISHII 54
5 LIBELLULE {JPN} Yuki Yamanaka (9) KIYOAKI SASAKI 56
6 BURANO MANO {JPN} Seiji Yamazaki (4) MANABU YAMAMOTO 55
7 HARPY REX {JPN} Genki Fujimoto (5) KAZUMI TAKEI 55
8 ACCEL OSO {JPN} Shotaro Kawashima (2) NOBORU SAKAMOTO 55
9 VENIRE {JPN} Taito Mori (6) NOBUHIRO YAMADA 56
10 SAUVE QUI PEUT {JPN} Tatsuya Yamaguchi (3) NOBUHIRO SHIBUYA 53
11 SMILE MAHALO {JPN} Yoichiro Muro (10) Hironori Unoki 53
27 SEPTEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 10-30724-Plat - Course B3C1 - 3 ans - 1000m - Piste Dirt - Corde a Gauche
14 PARTANTS - 1'00"80 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EL ROI {JPN} Ryouma Kimatsuka (9) Y YANO 57
2 RAGING RIVER {JPN} Masashige Honda (8) KIYOSHIGE ARAI 55
3 KAWAII {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) TAKAYUKI YAMASHITA 55
4 SHINE POLARIS {JPN} Aoi Shinoya (14) YUTA SATO 55
5 DESUYONE {JPN} Yoichi Ando (1) TAKAYUKI HAYASHI 57
6 NONG LOM {JPN} Norifumi Mikamoto (7) MITSUHIRO OKABAYASHI 57
7 GAKU CHIKA KIDS {JPN} Tatsuya Yamaguchi (2) Masaru Tamai 57
8 PIKANCHI DOUBLE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) KIYOSHIGE ARAI 52
9 HAKUAI GOJIRO {JPN} Shotaro Kawashima (10) KATSUO ISHII 57
10 TRIPLE ACCEL {JPN} Genki Fujimoto (5) YUYA YAMAZAKI 53
11 DIOS {JPN} Eiki Nishimura (4) NOBORU TAMAI 54
12 SMILE CHARGE {JPN} Tatsuya Hamada (11) Masakazu Kawashima 55
13 RICH AROMA {JPN} Yoichiro Muro (13) TAKASHI MIZUNO 53
14 PARFUMER {JPN} Yuki Yamanaka (3) Masaki Iwasaki 54
27 SEPTEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 3-9052-Plat - Course C3 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Gauche
12 PARTANTS - 1'16"30 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIG BANG I {JPN} Toshiyuki Takahashi (11) HIROSHI YAUCHI 54
2 FLECHE L'AMOUR {JPN} Aoi Shinoya (1) NOBORU SAKAMOTO 54
3 MEINER SHOCK {JPN} Masashige Honda (7) KIYOSHIGE ARAI 56
4 BLUE GARDENIA {JPN} Junichi Jitsukawa (8) YASUSHI MIYASHITA 54
5 NISHINO SATORU {JPN} Yoichiro Muro (6) MASAMI YOSHIDA 54
6 FESTA FOUNTAIN {JPN} Yoshimi Nakashima (12) HIROSHI YAUCHI 50
7 BARONG KING {JPN} Eiki Nishimura (10) MASAO AI 56
8 RYUKI TAIYO {JPN} Tatsuya Yamaguchi (4) HITOSHI TAMAI 56
9 GOLD BOARD {JPN} Kosei Akimoto (2) TAKESHI MINOWA 54
10 R REAL {JPN} Ryouma Kimatsuka (5) MORIO KAWAMURA 54
11 VICIEDO {JPN} Ryoya Sawada (3) HAJIME MORI 56
12 SOLDER SHIP {JPN} Tsutomu Tanaka (9) HAJIME MORI 54
26 SEPTEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 6-10810-Plat - 1000m - Classe 3
8 PARTANTS - 1'02"30 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BLUE GLITTER {JPN} Ryouma Kimatsuka (2) MITSUHIRO OKABAYASHI 54
2 RICERCATA {JPN} Yoichiro Muro (4) Hirotsugu Ozawa 53
3 DRAGON THRONE {JPN} Yuki Yamanaka (8) Masaru Tamai 56
4 EYES DANCING {JPN} Hiroki Okamura (3) TERUKAZU IMAI 54
5 COEUR {JPN} Tetsuya Takahashi (6) MASAMI YOSHIDA 54
6 MOOTH CHALLENGE {JPN} Shotaro Kawashima (7) ISAO SASAKI 54
7 KOEI DAICHI {JPN} Retsu Oikawa (1) MASAMI YOSHIDA 54
8 SILVER EAGLE {JPN} Wataru Fujie (5) Kazuo Okada 56
26 SEPTEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 4-19218-Plat - 3 ans - 1200m
11 PARTANTS - 1'16"00 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SCARLE VASE {JPN} Wada Joji (7) NOBORU SAKAMOTO 54
2 VILLAGE STEEL {JPN} Akira Harita (2) KIYOSHIGE ARAI 54
3 MEISHO KOJIRO {JPN} Niihara Shuma (8) SATORU FURUSAWA 55
4 YORUDEMO ASA {JPN} Kota Motohashi (11) YOSHIYUKI YANO 56
5 RYUNO ROLAND {JPN} Taito Mori (3) Satoshi Saito 54
6 RISK TAKER {JPN} Wataru Fujie (9) ROKURO MURATA 54
7 BROMBEERE {JPN} Tatsuya Hamada (5) MITSUHIRO OKABAYASHI 54
8 SIGNATORY {JPN} Ryouma Kimatsuka (1) Masakazu Kawashima 52
9 AI BRIGHT {JPN} Yuki Yamanaka (4) MASAO AI 56
10 ARC STATE {JPN} Yoichiro Muro (10) KENJI ARAI 54
11 VIVA ACAPULCO {JPN} Ryo Kosugi (6) Masaki Iwasaki 54
25 SEPTEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 8-18017-Plat - 1600m - Classe 2
9 PARTANTS - 1'44"20 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HEART LOCK {JPN} Ryo Kosugi (7) MITSUHIRO OKABAYASHI 56
2 KOSHI {JPN} Shotaro Kawashima (2) YASUHIDE YONEYA 56
3 ECLAIR SKY {JPN} Tatsuya Yamaguchi (9) MASATO HAYASHI 56
4 AMIFUJI UJO {JPN} Ryouma Kimatsuka (4) YOSHIYUKI YANO 54
5 KERAUNOS KAZU {JPN} Kentaro Usui (3) Kazuaki Hakodate 56
6 LEO MINERVA {JPN} Takehiro Kasano (8) TAKAMITSU WATANABE 54
7 ADVENT EVE {JPN} Kosuke Sakurai (6) HIROMI YAMAZAKI 54
8 HAND DE GOAL {JPN} Daisuke Shoji (5) ISAO SASAKI 54
9 HARPY BLOSSOM {JPN} Yoichiro Muro (1) KAZUMI TAKEI 52
25 SEPTEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 4-19218-Plat - 3 ans - 1500m
11 PARTANTS - 1'36"00 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GEMPACHI LUMINOUS {JPN} Taito Mori (5) TAKAMITSU WATANABE 54
2 RED DELIGHT {JPN} Tsubasa Sasagawa (6) YUTA SATO 56
3 WIN YOUR SONG {JPN} Tatsuya Hamada (4) ISAO SASAKI 56
4 YUZURUHA {JPN} Ryoya Sawada (11) KIYOSHIGE ARAI 54
5 FRIENDLY MOON {JPN} Yuki Yamanaka (1) Masaki Iwasaki 54
6 LYS NOIR {JPN} Masashige Honda (10) TAKAMITSU WATANABE 54
7 HAKUAI ZEUS {JPN} Shotaro Kawashima (3) KATSUO ISHII 56
8 PARTY KING {JPN} Daisuke Shoji (7) Masaki Iwasaki 56
9 YES MY LOVE {JPN} Yoshimi Nakashima (8) NOBORU TAMAI 50
10 YUYU ROCKET {JPN} Yoichiro Muro (2) NOBUHIRO SHIBUYA 54
11 STHENNO {JPN} Ryouma Kimatsuka (9) YOSHIYUKI YANO 52
22 SEPTEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 9-30724-Plat - Course B3C1 - 3 ans - 800m - Piste Dirt - Corde a Gauche
9 PARTANTS - 0'47"20 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EL ROI {JPN} Ryouma Kimatsuka (6) Y YANO 55
2 AI GRACE {JPN} Kosei Akimoto (9) K OKADA 54
3 HIT GIRL {JPN} Takehiro Kasano (2) TAKANORI YAMANAKA 55
4 KOYU LOVE LOVE {JPN} Akira Harita (7) Hironori Unoki 55
5 MASANO EMPEROR {JPN} Tokoro Hotaru (1) TAKASHI HARITA 53
6 RICH AROMA {JPN} Yoichiro Muro (5) TAKASHI MIZUNO 53
7 M LIERRE {JPN} Yuki Yamanaka (8) Hirotsugu Ozawa 55
8 SIENA BRIGHT {JPN} Yuto Terashima (4) TSUKASA KAIBAZAWA 57
9 BLUE ROSE {JPN} Yuto Kokubun (3) TAKASHI NOGUCHI 55
22 SEPTEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 7-11379-Plat - Course C2 - 3 ans - 1400m - Piste Dirt - Corde a Gauche
10 PARTANTS - 1'31"10 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUYU GLUCK {JPN} Yoshimi Nakashima (6) TAMOTSU YOKOYAMA 50
2 BIRD HAS FLOWN {JPN} Ryoya Sawada (7) SHINSUKE KUDO 54
3 PREMIUM PRIMO {JPN} Kenji Okamura (10) Maki Hirayama 54
4 HAPPY PAWA POKE {JPN} Tetsuya Takahashi (9) TAKASHI MIZUNO 56
5 HATSUNE HALO {JPN} Yoshimi Hanzawa (1) Hironori Unoki 56
6 FREEZE OPTION {JPN} Koshi Yoshidome (3) Kazuma Yabuguchi 56
7 YAGIRI EPIPHA KUN {JPN} Akira Harita (5) TAKASHI HARITA 56
8 YELLOW RIBBON {JPN} Yoichiro Muro (8) Tomoyuki Fujihara 52
9 TOMIKEN MISTERIO {JPN} Tokoro Hotaru (2) SHIGENORI ITO 53
10 MAKE ROAD {JPN} Kosei Akimoto (4) KENJI UCHINO 54
22 SEPTEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 6-13655-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt - Corde a Gauche
10 PARTANTS - 1'33"10 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MORNING {JPN} Kosei Akimoto (8) Yumiko Iriguchi 56
2 OZA RIS {JPN} Akira Harita (6) Hirotsugu Ozawa 54
3 CEREZO SUNRISE {JPN} Akio Mikoshi (9) SHINJI KOBAYASHI 54
4 MORIDEN BOY {JPN} Koshi Yoshidome (5) TSUKASA KAIBAZAWA 56
5 MAHNE FLOTTANT {JPN} Dai Okada (7) SHINJI KOBAYASHI 54
6 SHIGERU MANTEN {JPN} Naoya Hashimoto (2) KAZUNORI SAKAI 54
7 KASHINO QUEENDOM {JPN} Yoshimi Nakashima (4) Yoshikazu Kanuma 50
8 SIENA GLORY {JPN} Kazuhiro Kato (1) Toshio Tomita 54
9 BROWN KINGS {JPN} Shoya Hozono (3) TSUKASA KAIBAZAWA 56
10 SIENA CURREN {JPN} Yoichiro Muro (10) TSUKASA KAIBAZAWA 54

page n°1/9
début    page précédente    page suivante    fin