FICHE JOCKEY
Yoichi Ando
Yoichi Ando
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 2p 3p 7p 2p 3p 10p 1p 9p 2p 13p
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1800m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WILD HUNTER {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) Masahiro Uesugi 56
2 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
3 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
4 DIAMOND MORE {JPN} Ryo Nobata (3) Kazunobu Suda 54
5 LAS BRISAS {JPN} Sho Yoshii (14) Kenji Tsukioka 56
6 OR ARMURE {JPN} Kanta Taniuchi (10) Ryuichi Yoshii 53
7 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (9) KENJI SANO 56
8 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
9 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
10 SPIDER BAROWS {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 56
11 NISHINO SHINING {JPN} Genta Ochiai (2) KAZUO WATANABE 56
12 SAVARIA {JPN} Joji Wada (13) Takemi Munakata 54
13 TAIKI MONSTRE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Hideyo Yoneta 56
14 YUINO ZAPPER {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Matsura 56
15 SURF SHAPER {JPN} Hisayoshi Higashihara (15) NOBUYUKI KUBOTA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11774-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (5) Takano Tsuyoshi 56
2 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 51
3 CONTI TOHOKU {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Hiromitsu Kurita 56
4 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki (14) YUTAKA TSUJINO 53
5 KITASAN UNISON {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
6 DADDY'S LOVING {JPN} Ryota Sugawara (6) Hiroyuki Inoue 53
7 VIKRANT {JPN} Yoichi Ando (8) Hitoshi Horie 56
8 KURINO VISUAL {JPN} Kenji Okamura (11) Masato Tanaka 56
9 TO THE EARTH {JPN} Fumio Matoba (4) Kazuya Omiya 56
10 MORGANITE RING {JPN} Keita Nishi (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 NISHINO RINDO {JPN} Sho Yoshii (1) Makoto Ichimura 54
12 NITRO JOURNEY {JPN} Genta Ochiai (3) YOSHIHIRO SAWA 56
13 CANTERBURY GIRL {JPN} Yuki Furuoka (9) SHIGERU ENDO 54
14 HEARTHFIRE {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PIKO BONDS {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 54
2 KILL THE SILENCE {JPN} Yoichi Ando (11) Ryo Akamine 55
3 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 55
4 SOUND LUX {JPN} Reo Yokogawa (8) Keiyuki Suzuki 55
5 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (10) Minoru Asakura 55
6 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kazuya Omiya 54
7 OVER SOUL {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiroshi Takami 54
8 DAIRYU ORIHIME {JPN} Taisei Nakahara (9) Hideyo Yoneta 54
9 TALENTED {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
10 SAKABEN MOON {JPN} Kota Tanaka (6) Motohiro Akamine 52
11 FERROSILITE {JPN} Genki Fujimoto (7) Takemi Munakata 55
12 IKINARI IINE {JPN} Naoki Hommura (5) Takatoshi Takaiwa 55
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 J K CLAUDE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) KEIJI NAKAMICHI 55
2 CAESAR KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Ryuichi Yoshii 55
3 CALA ESMERALDA {JPN} Yoichi Ando (6) Katsunori Arayama 55
4 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (9) YUTAKA TSUJINO 54
5 INAZUMA LINE {JPN} Genki Fujimoto (1) Hiroshi Takami 54
6 BEL ROUTE {JPN} Toshio Uchida (8) TAKAKAZU SASO 55
7 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 55
8 EDONO PHOENIX {JPN} Masashige Honda (5) TAKAKAZU SASO 55
9 SABUNO PREMIUM {JPN} Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 55
10 LIVE FLIPPER {JPN} Reo Yokogawa (10) Motohiro Akamine 55
11 ATAMI FLASH {JPN} Sho Yoshii (2) Hiromitsu Kurita 55
12 DOUBLE O KING {JPN} Ryo Nobata (3) TAKAKAZU SASO 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS - ENC- 1 L- ENC- ENC- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SIEGER OCEAN {JPN} Kenji Okamura (14) Motohiro Akamine 56
2 ROYAL EPIC {JPN} ENC Kakeru Oki (15) Kazuma Hashimoto 53
3 DERMA NEKODAMASHI {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 54
4 BRIKSDAL {JPN} ENC Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
6 RODEO STAR MATE {JPN} ENC Sho Yoshii (7) Motohiro Akamine 54
7 PHOOLAN {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (16) Nobuhiro Onodera 53
8 ATAMI SEIKO {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (13) Kazunobu Suda 56
9 SHONAN AULII {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 54
10 KASTROM GALE {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Kazuhisa Naya 56
11 OMORFOS {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 BUVONS {JPN} 1 L 1/4 Shohei Nakamura (8) Ryuichi Yoshii 56
13 NAC PHARAOH {JPN} 1 L 1/4 Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
14 FIELD DREAM {JPN} 1 L 1/4 Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
15 VOID {JPN} 1 L 1/4 Masaaki Kuwamura (2) Kazuma Hashimoto 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 3/4 L- TETE- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (3) Kazuhisa Naya 56
2 NEO CANDY {JPN} 1 L Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 MITONO BELUGA {JPN} ENC Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
4 FEGEFEUER {JPN} 3/4 L Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
5 TIME POWER {JPN} TETE Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
6 BELIZE FLAVOR {JPN} ENC Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 54
7 GARRET LE REVE {JPN} 2 L Naoki Machida (1) KENJI SANO 56
8 FAIRY MAIA {JPN} 2 L kizawa sho (5) Yoriaki Murakami 51
9 ULTIMA NIGHT {JPN} 2 L Ryo Fujita (10) Takashi Kubosugi 56
10 IT'S BAD {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 51
11 LOVER'S EYE {JPN} 2 L Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} 2 L Yuki Eriguchi (8) Nobuhiro Onodera 54
13 COMPETE VIRTUE {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 54
14 GEBRSELASSIE {JPN} 2 L Hiroshi Chida (6) Kazuhisa Naya 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS - 1 L 1/2- 1/2 L- 2 L- ENC- 1 L- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAVIOUR {JPN} Taito Mori (8) Ryuichi Yoshii 55
2 PAWA POKE CHAMP {JPN} 1 L 1/2 Yoichi Ando (11) Makoto Ichimura 55
3 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} 1/2 L Tsubasa Sasagawa (5) Hitoshi Horie 55
4 OLI LIO {JPN} 2 L Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 55
5 MARRON SWEETS {JPN} ENC Ryota Sugawara (10) YUTAKA TSUJINO 54
6 GALE TAKT {JPN} 1 L Takayuki Yano (4) Kenji Tsukioka 55
7 MAKIZUSHITO INA {JPN} 4 L Genki Fujimoto (2) Kiyoaki Takahashi 55
8 SUPER KING {JPN} 4 L Kenji Okamura (1) Hitoshi Horie 55
9 UENO MARU MAN {JPN} 4 L Hiroshi Chida (12) Hiroyuki Inoue 55
10 GENERAL SOKU HAYA {JPN} 4 L kizawa sho (7) Yoriaki Murakami 52
11 FALCON {JPN} 4 L Joji Wada (6) Kenji Tsukioka 55
12 SCARLET KING {JPN} 4 L Shohei Nakamura (3) Minoru Asakura 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (13) Katsunori Arayama 56
2 BRIGHT NOTE {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Hiroshi Takami 54
3 WIN STRATEGY {JPN} Mai Fukuhara (3) Yuta Ebina 56
4 ROCKY TITAN {JPN} Takayuki Yano (2) Kazunobu Suda 56
5 PARFUM ROKKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kazuhisa Naya 54
6 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Norio Watabe 54
7 YUYU PRESENCE {JPN} kizawa sho (1) Tadaaki Sasaki 51
8 BEACH GIRL {JPN} Toshio Uchida (16) HIDEKI SAKURAGI 54
9 HANUMAN BEACH {JPN} Joji Wada (6) Kazunobu Suda 56
10 LEGEND LINE {JPN} Genki Fujimoto (5) Kiyoaki Takahashi 54
11 STRONG FREJA {JPN} Yuki Eriguchi (7) Yuta Ebina 54
12 CHIBARIYO {JPN} Kenji Okamura (14) Hitoshi Horie 54
13 EGO RAPPING {JPN} Yoichi Ando (11) Minoru Asakura 56
14 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (15) Yuta Ebina 52
15 LONDON BLUES {JPN} Ryo Nobata (9) HIDEKI SAKURAGI 54
16 RUBAN CERISE {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54

page n°1/19
début    page précédente    page suivante    fin