FICHE JOCKEY
Shunsuke Ishikawa
Shunsuke Ishikawa
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 14p 7p 11p 7p 14p 7p 7p 14p 8p 13p
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11882-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CARAMIA {JPN} Yuki Eriguchi (3) Kiyoaki Takahashi 54
2 FLORIANO {JPN} Kakeru Oki (7) Kazuma Hashimoto 51
3 A'S QUEEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) Yukiharu Shimada 54
4 SYM ARMATURA {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 56
5 SALT GREEN {JPN} Ryo Fujita (10) Ryo Akamine 56
6 STRAIGHT {JPN} Reo Yokogawa (15) Motohiro Akamine 54
7 CRY TONIGHT {JPN} Ryoma Kimatsuka (14) KAZUO WATANABE 52
8 KIBARU STAR {JPN} Taito Mori (12) Masahiro Uesugi 56
9 BEAUTIFUL BELL {JPN} Genki Fujimoto (6) Yuta Ebina 54
10 RYUKI MARU {JPN} Yoichi Ando (1) Minoru Asakura 56
11 BENINO FAIRY {JPN} Kanta Taniuchi (5) YOSHIHIRO SAWA 51
12 MABALACAT {JPN} Ryota Sugawara (9) Kazuma Hashimoto 55
13 BATTLE SCARS {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Hisashi Sato 56
14 PIERRE MONTANA {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Yoichi Sasaki 56
15 LOVELY YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Tomohiro Arai 56
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11882-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (3) KENJI SANO 56
2 NEXT BREAK {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
3 SKY PEACE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Kazunobu Suda 54
4 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (7) Takano Tsuyoshi 56
5 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (12) YUTAKA TSUJINO 53
6 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (2) Hiroyuki Inoue 56
7 BLUE HESTER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) NAOMITSU OKANO 56
8 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (8) Hiroshi Takami 56
9 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Shin Tachibana 54
10 APOLLO MORRIGHAN {JPN} Ryo Nobata (9) Motohiro Akamine 54
11 MEINER SCHLAG {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 56
12 NIGHT PATROL {JPN} Takayuki Yano (1) Makoto Ichimura 56
13 CHEVREUSE {JPN} Kenji Okamura (5) Yoriaki Murakami 56
14 VAN CLEEF {JPN} Seiji Yamazaki (4) KAZUO WATANABE 56
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11882-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (9) KENJI SANO 54
2 MEINER KAGETSU {JPN} Sho Yoshii (11) Kazumasa Sakamoto 56
3 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 53
4 BEACH AIMMING {JPN} Kenji Okamura (4) TAKAKAZU SASO 56
5 T'S BRIGHT {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Takano Tsuyoshi 54
6 JOUIR {JPN} Shoya Hozono (12) Yoriaki Murakami 56
7 POND WAVE {JPN} Masashige Honda (13) Minoru Asakura 54
8 POSIBLE {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 55
9 EN FACE ECHAPPER {JPN} Shohei Takahashi (10) Hisashi Sato 54
10 PHILIPPINE {JPN} Yoichi Ando (1) Satoshi Fukunaga 54
11 FUJI BLUE DIA {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) NAOMITSU OKANO 54
12 RETRIEVE {JPN} Hiroshi Chida (5) Yoriaki Murakami 56
13 WISH UPON A STAR {JPN} Kota Tanaka (6) Nobuhiro Onodera 51
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9506-Plat - 1600m - Classe 3
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EIS KING {JPN} Joji Wada (1) Satoshi Fukunaga 56
2 BAR LOT {JPN} Ryota Sugawara (9) Hiromitsu Kurita 55
3 CRYSTAL NIKITA {JPN} Keita Nishi (8) Masato Tanaka 54
4 BE THE CHANGE {JPN} Kenji Okamura (10) Ryuichi Yoshii 56
5 KOYU PRETTY {JPN} Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
6 CLORINDA {JPN} Kanta Taniuchi (6) Jyumpei Morishita 51
7 HOKUTO LORY {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
8 OLAF {JPN} Shu Niihara (3) Masahiro Uesugi 56
9 GLORY X {JPN} Fumio Matoba (2) Norio Watabe 56
10 EL MAS FUERTE {JPN} Ryo Fujita (4) Takashi Kubosugi 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JUSTIN POWER {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) Takemi Munakata 56
2 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
3 AUTO BIANCHI {JPN} Yoichi Ando (11) Kiyoaki Takahashi 56
4 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
5 BUILD RAPPORT {JPN} Fumio Matoba (10) Takemi Munakata 56
6 ESPRIT AKABOSHI {JPN} Kanta Taniuchi (12) YOSHIHIRO SAWA 53
7 GOD IMPULSE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Ryuichi Yoshii 56
8 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 56
9 SHINY SENSE {JPN} Hiroshi Chida (7) CHIAKI HORI 56
10 CLUTCH SHOOT {JPN} Ryoma Kimatsuka (1) YASUMASA KURITA 54
11 BAHIA {JPN} Ryota Sugawara (3) Ryo Akamine 55
12 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Ryuichi Yoshii 54
13 BEACH ANELA {JPN} Genki Fujimoto (14) Naoyuki Matoba 54
14 MARUYO SOTA {JPN} Shunsuke Ishikawa (4) Yoriaki Murakami 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-16635-Plat - 3 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (3) Katsunori Arayama 56
2 GOLDEN ALE {JPN} Ryo Fujita (12) KEIJI NAKAMICHI 56
3 WEISER BARCO {JPN} Yuki Eriguchi (6) Kenji Tsukioka 56
4 SHAZZA ROINE {JPN} Hiroshi Chida (1) Motohiro Akamine 54
5 MIWA TETSU NIGO {JPN} Naoki Machida (9) HIDEKI SAKURAGI 56
6 MITE {JPN} Sho Yoshii (8) Hiroyuki Matsura 54
7 JIMBA BUJI {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Akihiko Syoji 54
8 TAKAICHI TARUMAE {JPN} Hisayoshi Higashihara (5) Makoto Ichimura 56
9 APPLE CANDY {JPN} Keita Nishi (2) CHIAKI HORI 54
10 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (11) Yuta Ebina 52
11 FRANCONIA {JPN} Kota Tanaka (7) Kazuhisa Naya 51
12 MY VERITE {JPN} Ryoya Sawada (4) Norio Watabe 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9506-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KING SLAYER {JPN} Tsubasa Sasagawa (11) TERUNOBU FUJITA 56
2 LEGAME D'AMORE {JPN} Masaaki Kuwamura (1) Kenji Tsukioka 56
3 LUEUR DORE {JPN} Ryota Sugawara (5) YUTAKA TSUJINO 53
4 VEGETABLE STORE {JPN} Shohei Nakamura (3) Akihiko Syoji 56
5 GOLDEN OJA {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yoriaki Murakami 53
6 SABUNO TAKA TORA {JPN} Shu Niihara (9) Hiroshi Takami 54
7 YAMANO SHACHI {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Takatoshi Takaiwa 54
8 CHERRY SINGER {JPN} Naoki Machida (12) YUTAKA TSUJINO 54
9 YAMATANOOROCHI {JPN} Genki Fujimoto (7) Hiroshi Takami 56
10 ENTRATE {JPN} Yoshimi Nakashima (14) Satoshi Fukunaga 50
11 CHUPACHI {JPN} Ryo Fujita (4) Kazuhisa Naya 54
12 SPECIALIS {JPN} Reo Yokogawa (10) Kiyoaki Takahashi 54
13 KANTO {JPN} Fumio Matoba (8) Akihiko Syoji 54
14 DANCING RASCAL {JPN} Taito Mori (2) Kazuhisa Naya 56
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-14259-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Makoto Ichimura 56
2 SPLASH {JPN} Masashige Honda (2) Yuta Ebina 54
3 DERMA GARNET {JPN} Yoichi Ando (15) HIDEKI SAKURAGI 54
4 EUCALYPTUS {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) Hideyo Yoneta 56
5 MARUYO JORDAN {JPN} Ryota Sugawara (8) Motohiro Akamine 55
6 IPPIN {JPN} Naoki Machida (10) Masahiro Uesugi 56
7 MASTER KEY {JPN} Joji Wada (11) Hiroshi Takami 56
8 NAC LEGAL {JPN} Tadanari Konno (3) Shin Tachibana 56
9 FOR RICHARD {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Takashi Kubosugi 56
10 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo (7) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 KATSUNO THANK YOU {JPN} Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 56
12 WATASHIWA MAJO {JPN} Sho Yoshii (14) Kiyoaki Takahashi 54
13 DONDON {JPN} Shu Niihara (5) Kazumasa Sakamoto 56
14 BIG ROSY ROOF {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Hiroyuki Inoue 54
15 CANNOLI {JPN} Kanta Taniuchi (1) Keiyuki Suzuki 51
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-28518-Plat - 1800m
9 PARTANTS - ENC- 1 L 1/2- ENC- 3 L 1/2- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MISSION RAIL {JPN} Takayuki Yano (4) TERUNOBU FUJITA 56
2 RHEIN STREAM {JPN} ENC Kanta Taniuchi (7) Hiroshi Takami 53
3 LEESAN EYE {JPN} 1 L 1/2 Kota Motohashi (3) Katsunori Arayama 56
4 KIKYO {JPN} ENC Shun Ishizaki (6) Makoto Ichimura 56
5 PINFU DORA SAN {JPN} 3 L 1/2 Masaaki Kuwamura (1) Hiromitsu Kurita 56
6 GODAFOSS {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (5) NAOMITSU OKANO 56
7 GRACE REGINA {JPN} 1/2 L Genki Fujimoto (2) Yuta Ebina 54
8 MILIMILI {JPN} 1/2 L Shunsuke Ishikawa (8) Nobuhiro Onodera 54
9 DAIKICHI HOMARE {JPN} 1/2 L Tsubasa Sasagawa (9) Naoyuki Matoba 56
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11882-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS - 1 L- ENC- ENC- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRIMA LUCE {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
2 EDONO TAILOR {JPN} 1 L Ryoma Kimatsuka (15) KAZUO WATANABE 52
3 SAKABEN QUEEN {JPN} ENC Ryota Sugawara (7) Motohiro Akamine 53
4 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (5) Takatoshi Takaiwa 54
5 LUISA {JPN} ENC Yuki Eriguchi (1) Hiroshi Takami 54
6 TATSUNO KISEKI {JPN} ENC Naoki Machida (8) Hiroshi Takami 56
7 ROZA {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (2) Makoto Ichimura 54
8 VIKRANT {JPN} ENC Masaaki Kuwamura (10) Hitoshi Horie 56
9 SABUNO LUCKY {JPN} ENC Shu Niihara (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 LEFT ALONE {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (13) CHIAKI HORI 56
11 YUKIMATSURI {JPN} ENC Sho Yoshii (12) Takatoshi Takaiwa 56
12 TONY ROMANCE {JPN} ENC Genki Fujimoto (4) SHIGERU ENDO 54
13 MADAM LADYBUG {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (11) Kazuhisa Naya 54
14 MORGANITE RING {JPN} ENC Keita Nishi (3) KEIJI NAKAMICHI 56
15 ROUGE CAMELLIA {JPN} ENC Ryo Fujita (9) Kazumasa Sakamoto 54

page n°1/8
début    page précédente    page suivante    fin