FICHE JOCKEY
Shunsuke Ishikawa
Shunsuke Ishikawa
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 8p 14p 14p 9p 12p 12p 9p 3p 11p 8p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"4 - TETE -1 -TETE -ENC -3/4 -1 -ENC -TETE -1 -2 1/2 -2 -1 1/2 -1 1/2 -1/2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NUMA {JPN} Takayuki Yano (2) Masahiro Fukuda 54
2 APOLLO MORRIGHAN {JPN} TETE Ryo Novata (15) Motohiro Akamine 54
3 NEO AMBITIOUS {JPN} 1 Keita Nishi (16) Satoshi Fukunaga 54
4 ROYAL EPIC {JPN} TETE Kakeru Oki (11) Morio Misaka 56
5 PHOOLAN {JPN} ENC Seiji Yamazaki (1) Nobuhiro Onodera 54
6 FRENCH BAROWS {JPN} 3/4 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 CARDISTRY {JPN} 1 Ryo Fujita (9) Satoshi Fukunaga 54
8 KAZUNO MANGETSU {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (14) Naya Naya Kazuhisa 54
9 MY RASHAAN {JPN} TETE Naoki MacHida (8) Takemi Munakata 54
10 MEINER GLOBAL {JPN} 1 Ryota Sugawara (6) Yoriaki Murakami 56
11 SUPER MARUKIYA {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (12) TERUNOBU FUJITA 54
12 MALACIA {JPN} 2 Shun Ishizaki (5) YASUMASA KURITA 56
13 KEEP ON LOVIN {JPN} 1 1/2 Taito Mori (13) Shin Tachibana 54
14 NAC PHARAOH {JPN} 1 1/2 Shohei Takahashi (10) Mitsugu Tachibana 56
15 SASANO YUKI ORFE {JPN} 1/2 Hisayoshi Higashihara (4) Yoichi Sasaki 56
16 ORTHO DIANA {JPN} 1 1/2 Taisei Nakahara (3) Kazuo Kashiwagi 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"2 - 1 -1/2 -3/4 -1/2 -ENC -ENC -1 1/2 -ENC -1/2 -1 -1 1/4 -1 1/2 -1/2 -2 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC LEGAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Shin Tachibana 56
2 STAR OF ARTHUR {JPN} 1 Taniuchi Kanta (7) Yukiharu Shimada 56
3 KASHIMA VERONA {JPN} 1/2 Ryo Fujita (9) YOSHIHIRO SAWA 54
4 A SHIN METEORA {JPN} 3/4 Masaki Segawa (8) Hiroshi Takami 56
5 RYUNO TIGER {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (11) Hiroshi Takami 56
6 FUKU MAKARIOS {JPN} ENC Yoichi Ando (13) Ryo Akamine 56
7 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} ENC Keita Nishi (14) Tomohiro Arai 54
8 LOVE ME MONICA {JPN} 1 1/2 Taito Mori (2) Katsunori Arayama 54
9 BIG KOEMI ROOF {JPN} ENC Kenji Okamura (1) Hiroyuki Inoue 54
10 MANFATH GIRL {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
11 YOU HINATA {JPN} 1 Genki Fujimoto (16) Yoriaki Murakami 54
12 YANNOKA STEP {JPN} 1 1/4 Yuki Furuoka (10) Hiroshi Takami 54
13 PRINCEPS {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (15) Naoyuki Matoba 56
14 AUTO BIANCHI {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (4) Kiyoaki Takahashi 56
15 WILD SONIC {JPN} 2 Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
16 SHINY SENSE {JPN} 7 Kota Motohashi (12) TSUYOSHI TAKANO 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"0 - 3/4 -1/2 -4 -1/2 -3 -1/2 -3/4 -1/2 -1 -ENC -2 1/2 -1 1/2 -ENC -1 -TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TEKKOSAN {JPN} Fumio Matoba (7) Masahiro Uesugi 56
2 LONGING MADONNA {JPN} 3/4 Takayuki Yano (8) Naoyuki Matoba 54
3 WAR GAME {JPN} 1/2 Taito Mori (5) YUTAKA TSUJINO 56
4 YAMAJUN SEINE {JPN} 4 Yoichiro Muro (9) Nobuhiro Onodera 54
5 RIKEA MINNEOLA {JPN} 1/2 Ryo Novata (3) YOSHIHIRO SAWA 56
6 BERTHA'S BALLADE {JPN} 3 Hiroshi Chida (4) Ryo Akamine 54
7 KAGAYAKI TAIYO {JPN} 1/2 Naoki MacHida (14) Hiromitsu Kurita 54
8 SHOSAN REX {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (16) Shin Tachibana 56
9 BLEU CHATEAU {JPN} 1/2 Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
10 BELIZE FLAVOR {JPN} 1 Wada Joji (10) Satoshi Fukunaga 54
11 HONEY BROWNIE {JPN} ENC Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 54
12 SHU CAMPANELLA {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (6) KENJI SANO 56
13 SPEEDER {JPN} 1 1/2 Masahiro Matsuzaki (1) Keiyuki Suzuki 56
14 MADAM LADYBUG {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (11) Naya Naya Kazuhisa 54
15 SUGAR BABY {JPN} 1 Genki Fujimoto (2) TAKAKAZU SASO 54
16 PERIVALLON {JPN} TETE Ryota Sugawara (12) Hitoshi Horie 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-43142-Plat - 1400m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'27"2 - 1 1/4 -ENC -1/2 -ENC -CTT -1 1/2 -TETE -ENC -1/2 -1 1/2 -3/4 -ENC -2 1/2 -1/2 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DI MOLTO {JPN} Masashige Honda (10) Masahiro Fukuda 57
2 RENOIR {JPN} 1 1/4 Takayuki Yano (8) TERUNOBU FUJITA 57
3 HYPER TANK {JPN} ENC Yoichi Ando (14) KENJI SANO 57
4 KOYU YUME FUWARI {JPN} 1/2 Keita Nishi (11) CHIAKI HORI 53
5 MIROR BERGMAN {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (13) Kazunobu Suda 55
6 SOUS LA LUNE {JPN} CTT Yuki Eriguchi (6) Kiyoaki Takahashi 57
7 MIRACOLO CANALE {JPN} 1 1/2 Yuki Furuoka (4) Satoshi Fukunaga 55
8 SAND FALCON {JPN} TETE Taito Mori (15) Makoto Ichimura 55
9 RECONQUISTA {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (3) Keiyuki Suzuki 57
10 TODO BIEN {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (7) Hitoshi Horie 57
11 STORMY DAY {JPN} 1 1/2 Wada Joji (5) TSUYOSHI TAKANO 57
12 NO WAY {JPN} 3/4 Niihara Shuma (2) Satoshi Fukunaga 57
13 SUN KEY WEST {JPN} ENC Tadanari Konno (1) Yuta Ebina 53
14 SABUNO HAKUTAKA {JPN} 2 1/2 Naoki MacHida (16) Hiroshi Takami 57
15 RED BRONX {JPN} 1/2 Norifumi Mikamoto (9) Kazuma Hashimoto 57
16 JO YIRGACHEFFE {JPN} 1 Kota Motohashi (12) SATOSHI KOKUBO 57
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"1 - CTT -2 -2 -CTT -TETE -3 -ENC -3 -3/4 -2 -CTT -3 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUKU RICHARD {JPN} Masaki Segawa (12) Minoru Asakura 56
2 VALENCAY KAZUMA {JPN} CTT Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SHINGUN SPARK {JPN} 2 Norifumi Mikamoto (10) Morio Misaka 56
4 JACK AVANTI {JPN} 2 Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
5 FUKUNO BARTHERANS {JPN} CTT Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
6 MER BLEUE {JPN} TETE Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
7 AZALEA GREAT {JPN} 3 Seiji Yamazaki (13) Norio Watanabe 56
8 KIRIN BLACK {JPN} ENC Kota Motohashi (8) KAZUO WATANABE 56
9 JO BOOK BIZARRE {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
10 NOBLE GULF {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (5) KENJI SANO 56
11 LOGAN MOUNTAIN {JPN} 2 Ryota Sugawara (1) Motohiro Akamine 54
12 SIORAPALUK {JPN} CTT Shunsuke Ishikawa (9) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 OLAF {JPN} 3 1/2 Naoki MacHida (7) Masahiro Uesugi 56
14 SIAMTORA DAIKO {JPN} 2 Kenta Endo (4) SHIGERU ENDO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'15"0 - 3 -2 -1 -2 -ENC -1 -3/4 -TETE -1 1/2 -3/4 -3 1/2 -TETE -1 1/2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SNIPE FLAVOR {JPN} Wada Joji (15) Hidemitsu Sakai 56
2 SPEIGHTS SAGE {JPN} 3 Takayuki Yano (8) JUNPEI MORISHITA 54
3 KATTENI SHIYAGARE {JPN} 2 Taito Mori (14) TAKAKAZU SASO 56
4 RAFALE JUNO {JPN} 1 Niihara Shuma (5) Shin Tachibana 54
5 APE KAMUY {JPN} 2 Tanaka Kouta (9) Kazuma Hashimoto 56
6 CONSIDER {JPN} ENC Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 56
7 RIKEA NAVEL {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (13) YOSHIHIRO SAWA 56
8 YUYU PRESENCE {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (4) Takatoshi Takaiwa 54
9 PIO PORTE BONHEUR {JPN} TETE Shunsuke Ishikawa (12) Naoyuki Matoba 54
10 JOY SMILEY {JPN} 1 1/2 Yoichi Ando (3) Kazuya Omiya 54
11 SWEET EDEN {JPN} 3/4 Ryo Fujita (6) Yoichi Sasaki 54
12 FULFILLING {JPN} 3 1/2 Ryo Novata (10) Takatoshi Takaiwa 54
13 POV D COS {JPN} TETE Yuki Eriguchi (1) Yuta Ebina 56
14 ORANGE BERN {JPN} 1 1/2 Hisayoshi Higashihara (11) Hisashi Sato 54
15 LOVE IS HEART {JPN} 1 1/2 Naoki Honmura (2) Takatoshi Takaiwa 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"6 - 6 -ENC -1 1/2 -ENC -TETE -2 -3/4 -1/2 -CTT -ENC -ENC -3 -TETE -1 3/4 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNENDLICHKEIT {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Hidemitsu Sakai 56
2 VIGNERON {JPN} 6 Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 56
3 UMADA YUSAKU {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (15) Kazumasa Sakamoto 56
4 I AM LAVENDER {JPN} 1 1/2 Tsubasa Sasagawa (12) Hiromitsu Kurita 54
5 BRAVE JEANNE {JPN} ENC Taniuchi Kanta (8) Yukiharu Shimada 54
6 SCOTCH KILT {JPN} TETE Masashige Honda (4) Ryo Akamine 56
7 PEACEFUL TIME {JPN} 2 Wada Joji (1) Kenji Tsukioka 56
8 BENZAITEN {JPN} 3/4 Kenji Okamura (11) Yoriaki Murakami 54
9 KYOEI LONA {JPN} 1/2 Akira Harita (14) Kazumasa Sakamoto 54
10 FUTABA LAUREL {JPN} CTT Yuki Furuoka (3) Hiroshi Takami 54
11 KIMOTTO FAITH {JPN} ENC Ryo Fujita (7) YOSHIHIRO SAWA 54
12 ADORAZIONE {JPN} ENC Hisayoshi Higashihara (5) Hiroyuki Inoue 54
13 SEIJO VERY {JPN} 3 Masaki Segawa (10) Yoichi Sasaki 54
14 STERK {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
15 CHEERING {JPN} 1 3/4 Shohei Nakamura (2) Yoriaki Murakami 54
16 MYSTIFY {JPN} 3/4 Nobuhiko Sanrindo (16) Tadaaki Sasaki 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"9 - 1 -1 1/4 -CTT -1 -1 -2 1/2 -1 1/2 -ENC -1 1/2 -ENC -ENC -1/2 -3 -3/4 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FREDDIE BAROWS {JPN} Takayuki Yano (1) Satoshi Fukunaga 56
2 TAKANO DREAM {JPN} 1 Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
3 FLORIANO {JPN} 1 1/4 Tanaka Kouta (12) Kazuma Hashimoto 54
4 KITANO RYAN {JPN} CTT Keita Nishi (2) Masato Tanaka 56
5 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} 1 Yuki Eriguchi (14) Yoriaki Murakami 56
6 NOBU {JPN} 1 Ryo Fujita (8) Minoru Asakura 56
7 HARUWA AKEBONO {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (3) Minoru Asakura 54
8 YUYU STARRY {JPN} 1 1/2 Taniuchi Kanta (4) Kenji Tsukioka 54
9 CHEERY {JPN} ENC Ryo Novata (5) Kazunobu Suda 54
10 SPIKE SHIP {JPN} 1 1/2 Sho Yoshii (7) Keiyuki Suzuki 56
11 GREEN FLASH {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (10) Hideyo Yoneta 54
12 GRAND MALL {JPN} ENC Seiji Yamazaki (16) YOSHIHIRO SAWA 56
13 KOGYO SOUTH {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (11) CHIAKI HORI 56
14 WIDE MARTINI {JPN} 3 Shohei Nakamura (6) Akihiko Shoji 54
15 EDONO TAILOR {JPN} 3/4 Masaki Segawa (15) KAZUO WATANABE 54
16 NEKO NYAN NYAN {JPN} 7 Tsubasa Sasagawa (13) KENJI SANO 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"9 - 1/2 -3 -3/4 -ENC -1 -ENC -TETE -1/2 -1 1/2 -3/4 -1 3/4 -ENC -ENC -1 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIG PHU KAO {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) YUTAKA TSUJINO 56
2 THANKS GRANDPA {JPN} 1/2 Masaki Segawa (14) Kazuya Omiya 56
3 PAWA POKE TOSHI {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Motohiro Akamine 56
4 PREPARENSE {JPN} 3/4 Genki Fujimoto (13) Kenji Tsukioka 54
5 QUARTZ {JPN} ENC Seiji Yamazaki (7) Tomohiro Arai 54
6 TOMEI DRIVE {JPN} 1 Naoki Honmura (3) Takatoshi Takaiwa 54
7 SUCRE {JPN} ENC Hiroshi Chida (10) Yoriaki Murakami 54
8 YAMANO SHACHI {JPN} TETE Shunsuke Ishikawa (8) Takatoshi Takaiwa 54
9 TREMBLANT {JPN} 1/2 Keita Nishi (16) Satoshi Fukunaga 54
10 CAPELLA STAR {JPN} 1 1/2 Wataru Fujie (9) Tadaaki Sasaki 56
11 VEGETABLE STORE {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (12) Akihiko Shoji 56
12 FRUITS PARFAIT {JPN} 1 3/4 Ryota Sugawara (6) Motohiro Akamine 54
13 TRAVIESO {JPN} ENC Taisei Nakahara (15) YUTAKA TSUJINO 54
14 SUMOMOMOMOMOMOMOMO {JPN} ENC Naoki MacHida (1) HIDEKI SAKURAGI 54
15 SENJU ACE {JPN} 1 1/2 Ryo Fujita (5) Yoichi Sasaki 56
16 LOCKET PENDANT {JPN} 2 Taniuchi Kanta (2) Yukiharu Shimada 54

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin