FICHE JOCKEY
Shun Ishizaki
Shun Ishizaki
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 4p 9p 12p 6p 6p 4p 14p 10p 2p 12p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-25885-Plat - 2000m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 2'11"0 - 1 -1 -1 3/4 -1 -TETE -TETE -2 -1/2 -ENC -2 1/2 -TETE -1 -4 -2 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CURREN APPLAUSO {JPN} Takayuki Yano (7) YOSHIHIRO SAWA 56
2 REIRI {JPN} 1 Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 56
3 ROAD OF SHADOW {JPN} 1 Naoki MacHida (10) Yuta Ebina 56
4 COOL MONSTER {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (4) YASUMASA KURITA 56
5 UCHOTEN {JPN} 1 Keita Nishi (12) CHIAKI HORI 56
6 IKEMEN PRINCE {JPN} TETE Akira Harita (6) Yuta Ebina 56
7 HOLY CAT {JPN} TETE Hiroto Ito (15) Masato Tanaka 56
8 TOP MAJESTY {JPN} 2 Tsubasa Sasagawa (9) TERUNOBU FUJITA 56
9 WEIGHT JUDGE {JPN} 1/2 Wada Joji (3) Hideyo Yoneta 56
10 MICHINO SICILIA {JPN} ENC Taniuchi Kanta (14) Yukiharu Shimada 56
11 GREEN JADE {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (2) Kazuo Kashiwagi 56
12 DREAM FALCON {JPN} TETE Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 56
13 INTO THE WORLD {JPN} 1 Niihara Shuma (1) Yuta Ebina 56
14 FLORAL ROMANCE {JPN} 4 Kenji Okamura (16) Masato Tanaka 54
15 ADOUCIR {JPN} 2 Hisayoshi Higashihara (11) Kazuo Kashiwagi 54
16 ONE LEAF {JPN} Loin Ryo Fujita (13) Norio Watanabe 56
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'43"9 - 3 -2 -1/2 -ENC -1/2 -ENC -CTT -CTT -1 -5 -6 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PALERMO {JPN} Tsubasa Sasagawa (11) Hideyo Yoneta 56
2 RETRIEVE {JPN} 3 Masashige Honda (7) TERUNOBU FUJITA 56
3 HAPPY END {JPN} 2 Genki Fujimoto (2) Kazumasa Sakamoto 56
4 MISS BEANS {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (14) Kazuya Omiya 54
5 LUISA {JPN} ENC Yuki Eriguchi (13) Hiroshi Takami 54
6 KOA LIO {JPN} 1/2 Taisei Nakahara (3) YUTAKA TSUJINO 54
7 DONDON {JPN} ENC Keita Nishi (10) Kazumasa Sakamoto 56
8 DIAMOND MORE {JPN} CTT Norifumi Mikamoto (12) Kazunobu Suda 54
9 MIKEY MAGIC {JPN} CTT Shun Ishizaki (4) Masahiro Fukuda 56
10 GLORY AN'S TIME {JPN} 1 Naoki MacHida (9) KENJI SANO 56
11 HORSEMANSHIP {JPN} 5 Fumio Matoba (5) Yoichi Sasaki 56
12 FOCUS ON ME {JPN} 6 Kota Motohashi (8) Takashi Kubosugi 56
13 ARTEMIS {JPN} 1 1/2 Masaki Segawa (1) Hiroyuki Inoue 54
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"4 - TETE -1 -TETE -ENC -3/4 -1 -ENC -TETE -1 -2 1/2 -2 -1 1/2 -1 1/2 -1/2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NUMA {JPN} Takayuki Yano (2) Masahiro Fukuda 54
2 APOLLO MORRIGHAN {JPN} TETE Ryo Novata (15) Motohiro Akamine 54
3 NEO AMBITIOUS {JPN} 1 Keita Nishi (16) Satoshi Fukunaga 54
4 ROYAL EPIC {JPN} TETE Kakeru Oki (11) Morio Misaka 56
5 PHOOLAN {JPN} ENC Seiji Yamazaki (1) Nobuhiro Onodera 54
6 FRENCH BAROWS {JPN} 3/4 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 CARDISTRY {JPN} 1 Ryo Fujita (9) Satoshi Fukunaga 54
8 KAZUNO MANGETSU {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (14) Naya Naya Kazuhisa 54
9 MY RASHAAN {JPN} TETE Naoki MacHida (8) Takemi Munakata 54
10 MEINER GLOBAL {JPN} 1 Ryota Sugawara (6) Yoriaki Murakami 56
11 SUPER MARUKIYA {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (12) TERUNOBU FUJITA 54
12 MALACIA {JPN} 2 Shun Ishizaki (5) YASUMASA KURITA 56
13 KEEP ON LOVIN {JPN} 1 1/2 Taito Mori (13) Shin Tachibana 54
14 NAC PHARAOH {JPN} 1 1/2 Shohei Takahashi (10) Mitsugu Tachibana 56
15 SASANO YUKI ORFE {JPN} 1/2 Hisayoshi Higashihara (4) Yoichi Sasaki 56
16 ORTHO DIANA {JPN} 1 1/2 Taisei Nakahara (3) Kazuo Kashiwagi 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-24447-Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt
12 PARTANTS - 1'44"1 - 3 1/2 -1 1/4 -1 -ENC -2 -1/2 -1 1/2 -1 3/4 -4 -1/2 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TEMPO RUBATO {JPN} Seiji Yamazaki (2) Tomohiro Arai 54
2 TSURUMARU BELL {JPN} 3 1/2 Takayuki Yano (6) Makoto Ichimura 54
3 UN TRESOR {JPN} 1 1/4 Keita Nishi (4) Masato Tanaka 56
4 SILVINO {JPN} 1 Norifumi Mikamoto (5) Kazuma Hashimoto 56
5 ALPS NO HITOMI {JPN} ENC Tanaka Kouta (7) Tomohiro Arai 54
6 SERA STRAHL {JPN} 2 Shun Ishizaki (11) Masahiro Uesugi 56
7 MASANO CHANCE {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (9) Kenji Tsukioka 56
8 MARGOT BANANA {JPN} 1 1/2 Ryota Sugawara (1) Nobuhiro Onodera 54
9 OSAKI WONDER {JPN} 1 3/4 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
10 KENKO {JPN} 4 Shotaro Kawashima (8) YUTAKA TSUJINO 56
11 STRONG SIMM {JPN} 1/2 Fumio Matoba (3) Hiroyuki Inoue 56
12 GREVISTA {JPN} 7 Kota Motohashi (10) Minoru Asakura 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"6 - 3 -1 -3/4 -2 1/2 -ENC -CTT -2 -2 1/2 -ENC -1/2 -2 -1 -1 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN GIN LIME {JPN} Yuki Eriguchi (12) Nobuhiro Onodera 56
2 SCARLET SAKURA {JPN} 3 Takayuki Yano (7) TERUNOBU FUJITA 54
3 TIME POWER {JPN} 1 Genki Fujimoto (6) Motohiro Akamine 56
4 APLOUN {JPN} 3/4 Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 56
5 CLORINDA {JPN} 2 1/2 Shotaro Kawashima (13) JUNPEI MORISHITA 54
6 ITALIAN GOLD {JPN} ENC Shun Ishizaki (8) Makoto Ichimura 56
7 CAVALO PRETO {JPN} CTT Naoki MacHida (11) YOSHIHIRO SAWA 56
8 A SHIN JUNKER {JPN} 2 Kakeru Oki (14) Nobuhiro Onodera 56
9 MANA PASS {JPN} 2 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 56
10 CANDY VOICE {JPN} ENC Ryo Fujita (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 BREACADH {JPN} 1/2 Hisayoshi Higashihara (2) Hisashi Sato 56
12 APPEALING LIFE {JPN} 2 Akira Harita (9) Takashi Kubosugi 54
13 YAMANIN JAVELIN {JPN} 1 Shohei Nakamura (4) Norio Watanabe 56
14 KAZENO HARMONY {JPN} 1 3/4 Taisei Nakahara (3) TSUYOSHI TAKANO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'29"1 - TETE -4 -9 -CTT -3/4 -1/2 -ENC -2 -2 1/2 -1 -ENC -1 3/4 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO STELLA {JPN} Masaki Segawa (7) Hiroshi Takami 56
2 J K LONDON {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (5) KEIJI NAKAMICHI 56
3 BORA BORA FLAVOR {JPN} 4 Wada Joji (4) Kenji Tsukioka 56
4 FUKUSHIMANIA {JPN} 9 Taito Mori (3) Satoshi Fukunaga 56
5 SHINTO TAKESHI {JPN} CTT Ryota Sugawara (13) Masato Tanaka 56
6 SCHON BLUME {JPN} 3/4 Tsubasa Sasagawa (14) Hideyo Yoneta 54
7 POSITION BATTLE {JPN} 1/2 Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsuura 56
8 NON SEMPAI {JPN} ENC Yoichiro Muro (10) Takatoshi Takaiwa 54
9 SKY OJI {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Masahiro Fukuda 56
10 PARFUM ROKKI {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (1) Yuta Ebina 54
11 KATTOBI HOKKI MAN {JPN} 1 Niihara Shuma (12) Takashi Kubosugi 56
12 FOR KYUNDESU {JPN} ENC Kenji Okamura (8) Makoto Ichimura 54
13 CANARD {JPN} 1 3/4 Genki Fujimoto (6) Kazunobu Suda 56
14 MUSASHI KING {JPN} 1 1/2 Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-71904-Plat - 1800m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'54"7 - ENC -TETE -3/4 -3 -ENC -1/2 -ENC -1 1/2 -1/2 -4 -1 1/2 -1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN CLAUDE {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Kazuma Hashimoto 55
2 SATONO DEED {JPN} ENC Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 57
3 NEO BRAVE {JPN} TETE Kota Motohashi (10) Hideyo Yoneta 57
4 VIGORE {JPN} 3/4 Taito Mori (6) TSUYOSHI TAKANO 57
5 MEINER ENFANT {JPN} 3 Wada Joji (11) Takemi Munakata 55
6 SUGINO MAJESTY {JPN} ENC Naoki MacHida (13) Satoshi Fukunaga 55
7 KITANO INDY {JPN} 1/2 Takayuki Yano (2) TAKASHI HARITA 57
8 BRIG O'DOON {JPN} ENC Masashige Honda (12) KAZUO WATANABE 57
9 FRATERNITE {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (7) Hiroyuki Inoue 53
10 PASTOSO {JPN} 1/2 Shun Ishizaki (5) Kenji Tsukioka 57
11 SURPRENANT {JPN} 4 Ryo Kosugi (9) TAKANORI YAMANAKA 57
12 ABENIN DREAM {JPN} 1 1/2 Tadanari Konno (1) Katsunori Arayama 57
13 CANNON BAROWS {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (4) Satoshi Fukunaga 57
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-34513-Plat - 1200m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'12"9 - 3 -1 -1 1/4 -ENC -TETE -2 -ENC -1/2 -TETE -1/2 -2 1/2 -1/2 -3 1/2 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAN YOU KISS {JPN} Ryo Fujita (1) Hiromitsu Kurita 54
2 KURA CANNON {JPN} 3 Shun Ishizaki (10) Minoru Asakura 56
3 IRONSIDES {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (12) TAKAKAZU SASO 56
4 LIKE MAGIC {JPN} 1 1/4 Kenji Okamura (6) Hiromitsu Kurita 54
5 MINNESOTA {JPN} ENC Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsuura 56
6 LADY GREY {JPN} TETE Akira Harita (11) Morio Misaka 54
7 BOLGHERI {JPN} 2 Wada Joji (4) KENJI SANO 56
8 THE PRIORESS {JPN} ENC Yuki Furuoka (9) Satoshi Fukunaga 56
9 MOZU MANJIRO {JPN} 1/2 Masashige Honda (3) Ryo Akamine 56
10 MIKACHAN {JPN} TETE Niihara Shuma (13) Hideyo Yoneta 54
11 IKUNO MIRAI {JPN} 1/2 Kenta Endo (14) SHIGERU ENDO 56
12 KOMIZU AMOUR {JPN} 2 1/2 Ryo Novata (5) Hideyo Yoneta 54
13 EPI LE CIEL {JPN} 1/2 Naoki MacHida (7) KENJI SANO 56
14 BULLBEAR DAIZU {JPN} 3 1/2 Yoichi Ando (16) Kenji Tsukioka 56
15 SABUNO AKAZONAE {JPN} Loin Ryota Sugawara (15) CHIAKI HORI 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'12"9 - 1 -5 -3/4 -ENC -4 -ENC -1/2 -TETE -1 -ENC -TETE -1 -1/2 -1 1/4 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 NORTH JUSTICE {JPN} 1 Keita Nishi (1) Masato Tanaka 56
3 JET SPEED {JPN} 5 Yoichi Ando (6) Hidemitsu Sakai 56
4 SABUNO YUZEN {JPN} 3/4 Kota Motohashi (3) Shin Tachibana 54
5 FLOWER JEANNE {JPN} ENC Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsuura 54
6 GUMBOOTS DANCE {JPN} 4 Niihara Shuma (11) KEIJI NAKAMICHI 56
7 PROGRESSIVE {JPN} ENC Masaki Segawa (13) Hiroyuki Inoue 54
8 CANTERBURY HOPE {JPN} 1/2 Yuki Furuoka (12) SHIGERU ENDO 56
9 HIRONO RAMMAN {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
10 NAMURA BULL {JPN} 1 Seiji Yamazaki (2) YOSHIHIRO SAWA 56
11 ROWDY {JPN} ENC Tadanari Konno (7) Katsunori Arayama 56
12 MEISHO MAKFI {JPN} TETE Shun Ishizaki (14) YASUMASA KURITA 56
13 DANGAN SHOOT {JPN} 1 Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 56
14 MARUYO CHIAKI LAMP {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (10) Motohiro Akamine 56
15 COSMO MAGICA {JPN} 1 1/4 Taisei Nakahara (16) Kazuo Kashiwagi 56
16 FRAGRANCE FREE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (8) Yoichi Sasaki 56

page n°1/7
début    page précédente    page suivante    fin