FICHE JOCKEY
Shoya Hozono
Shoya Hozono
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 12p 5p 12p 3p 2p 8p 7p 1p 10p 11p
01 DECEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 11-47530-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BELIEVE IN ME {JPN} Naoki Machida (2) Hitoshi Sasaki 53
2 EASY FACT {JPN} Takayuki Yano (7) Masakazu Kawashima 53
3 ROYAL PEGASUS {JPN} Fumio Matoba (6) Takemi Munakata 57
4 MEIKEI RAIJIN {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) KIYOSHIGE ARAI 57
5 MENKOI BOKUCHAN {JPN} Ryoya Sawada (1) TAKAMITSU WATANABE 57
6 FINAL KING {JPN} Genki Fujimoto (8) MASATO HAYASHI 57
7 CIGAR O SUU OTOKO {JPN} Genta Ochiai (5) YUTAKA TSUJINO 57
8 BELLES FLIP {JPN} Taito Mori (9) KIYOSHIGE ARAI 57
9 CHAMP TIGER {JPN} Norifumi Mikamoto (10) YOSHIYUKI YANO 57
10 PORTULACA {JPN} Keita Nishi (3) NOBUHIRO SHIBUYA 53
11 HASENO EXPRESS {JPN} Akira Harita (4) TAKASHI HARITA 57
12 GOOD LUCK SUMMER {JPN} Shoya Hozono (11) YUTAKA KAWASHIMA 55
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 12-17824-Plat - 2000m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 VIOLENTO AZUL {JPN} Yujiro Tanabata (8) Maki Hirayama 56
2 WIN GLADNESS {JPN} Naoya Hashimoto (7) KENJI UCHINO 57
3 TIME TRAVELER {JPN} Retsu Oikawa (12) MASAMI YOSHIDA 55
4 VINA DA LAT {JPN} Kenji Okamura (5) KAZUNORI SAKAI 55
5 MAYU GREEN {JPN} Shoya Hozono (4) MORIO KAWAMURA 57
6 SIENA HEART {JPN} Yoshimi Nakashima (6) Toshio Tomita 49
7 BERYLUNE {JPN} Kota Motohashi (3) TSUKASA KAIBAZAWA 55
8 ICEBERG ALLEY {JPN} Hiiro Muro (11) KAZUNORI SAKAI 51
9 PARMENIDES {JPN} Kosei Akimoto (10) Shinobu Hasegawa 55
10 TSUTSU {JPN} Akira Harita (2) TAKAYUKI HAYASHI 55
11 SEIUN MIREIA {JPN} Yuto Kokubun (9) Toshio Tomita 53
12 PARTY ANIMAL {JPN} Tetsuya Takahashi (1) TSUKASA KAIBAZAWA 55
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 7-11882-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN GEMINI {JPN} Naoya Hashimoto (11) SATOSHI KOKUBO 54
2 AMBROSIA {JPN} Mai Fukuhara (1) TAKASHI MIZUNO 54
3 YELLOW RIBBON {JPN} Hiiro Muro (5) Tomoyuki Fujihara 52
4 EREBOS {JPN} Mitsuhiro Masuda (10) HIROMI YAMAZAKI 56
5 RAQS SHARQI {JPN} Kosei Akimoto (9) KAZUNORI SAKAI 54
6 MORIDEN BOY {JPN} Kota Motohashi (2) TSUKASA KAIBAZAWA 56
7 PREMIUM PRIMO {JPN} Kenji Okamura (6) Maki Hirayama 54
8 IMAKIBARA {JPN} Nobuhiko Sanrindo (8) Jiyuichi Tajima 54
9 B B GLITTER {JPN} Ryusei Nakagoshi (12) ISAMU KUBO 56
10 SHIELD MAIDEN {JPN} Genki Fujimoto (3) KAZUNORI SAKAI 54
11 TWO M ROCKET {JPN} Yuki Yamanaka (4) Hirotsugu Ozawa 56
12 CARTER TESORO {JPN} Shoya Hozono (7) KENJI UCHINO 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 6-13071-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUYU GLUCK {JPN} Kazuki Akatsu (11) TAMOTSU YOKOYAMA 54
2 METEOR CAFE {JPN} Hiiro Muro (1) TAKESHI MINOWA 5.3
3 VERMOGEN {JPN} Shoya Hozono (3) SHINSUKE KUDO 54
4 TAMAMO KOMPEITO {JPN} Yuto Terashima (2) YUTAKA KAWASHIMA 54
5 APARAGI {JPN} Toshio Uchida (8) KAZUNORI SAKAI 5.5
6 PINO MORAN {JPN} Koshi Yoshidome (7) TAKASHI NOGUCHI 5.7
7 ETERNAL JADE {JPN} Dai Okada (4) TAKASHI MIZUNO 56
8 PINOTAGE {JPN} Yoshimi Nakashima (9) KENJI UCHINO 5.1
9 KAMIYAGA RULER {JPN} Mai Fukuhara (5) KENJI UCHINO 56
10 ECORO AGENDA {JPN} Kosei Akimoto (12) SHINSUKE KUDO 56
11 WONDER HOCHST {JPN} Tetsuya Takahashi (10) KATSUFUMI SUZUKI 56
12 MEINER UNE SEULE {JPN} Akio Mikoshi (6) TAMOTSU YOKOYAMA 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 2-11882-Plat - 1400m - Classe 2
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TROIS FILLES {JPN} Joji Wada (10) Hirohito Noguchi 54
2 FUKUCHAN QUEEN {JPN} Shoya Hozono (7) KENJI UCHINO 54
3 TSUKUBA MARIA {JPN} Naoya Hashimoto (9) Maki Hirayama 54
4 QUEEN'S KAYANOHIME {JPN} Wataru Fujie (3) MASAYOSHI YAGI 54
5 HONEY FLASH {JPN} Kenji Okamura (8) TSUKASA KAIBAZAWA 54
6 MONSTER PRINCE {JPN} Yujiro Tanabata (6) SHINSUKE KUDO 55
7 RAINBOW COLOR {JPN} Retsu Oikawa (4) Tomoyuki Fujihara 52
8 WATER LILY {JPN} Akio Mikoshi (5) KENJI UCHINO 54
9 ESSENCE {JPN} Mai Fukuhara (2) TAMOTSU YOKOYAMA 54
10 RYUO {JPN} Yoshimi Hanzawa (1) Hironori Unoki 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 1-23765-Plat - 2 ans - 1400m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MELOS GO {JPN} Retsu Oikawa (4) TAKESHI MINOWA 53
2 REWARD MERLIN {JPN} Joji Wada (5) Hironori Unoki 54
3 TOTAL DIA {JPN} Mai Fukuhara (8) SATOSHI KOKUBO 55
4 WONDER SURVIVAL {JPN} Naoya Hashimoto (3) KATSUFUMI SUZUKI 55
5 COLORFUL PEACH {JPN} Yoshimi Hanzawa (2) Maki Hirayama 54
6 BIKYAKU {JPN} Hiiro Muro (9) Hironori Unoki 52
7 ARAJAI {JPN} Kosei Akimoto (6) TAKASHI MIZUNO 55
8 MORIDEN POWER {JPN} Shoya Hozono (7) TSUKASA KAIBAZAWA 54
9 VERSAILLES NO HANA {JPN} Yujiro Tanabata (1) Shinobu Hasegawa 53
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 12-32083-Plat - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 AUSTRO {JPN} Kosei Akimoto (12) Hirotsugu Ozawa 56
2 TEA FIVE {JPN} Koshi Yoshidome (10) SATOSHI KOKUBO 56
3 SUETONIUS {JPN} Ryoma Kimatsuka (4) Masakazu Kawashima 54
4 ADMIRABLE ACE {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) Kenichi Shigeta 56
5 DELTA {JPN} Toshio Uchida (5) Yoshikazu Kanuma 54
6 EMMY BLAZE {JPN} Masashige Honda (11) KENICHI TAKATSUKI 54
7 GANKOCHAN {JPN} Shoya Hozono (1) Kazuo Okada 54
8 ESKEN TO BAGO {JPN} Yoshimi Hanzawa (6) Maki Hirayama 56
9 MATERA GANIA {JPN} Mai Fukuhara (3) TAKASHI MIZUNO 54
10 MY BOO {JPN} Akira Harita (8) TAKASHI HARITA 56
11 CHIHAYA {JPN} Hiiro Muro (9) Hironori Unoki 52
12 CERCA TROVA {JPN} Yuki Yamanaka (7) YOSHIYUKI YANO 56
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 10-19012-Plat - 1500m - Classe 1
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SINDBAAD {JPN} Shoya Hozono (4) SATOSHI KOKUBO 56
2 MASKED SAMURAI {JPN} Aoi Shinoya (2) Tomoyuki Fujihara 56
3 NEMESIS {JPN} Keita Nishi (6) TAKESHI MINOWA 54
4 BLUE INSANITY {JPN} Yoshimi Hanzawa (5) SHINSUKE KUDO 56
5 FELICIDADE {JPN} Toshio Uchida (7) SHINSUKE KUDO 54
6 AMAGO {JPN} Yuto Terashima (1) TAKESHI MINOWA 54
7 FREE HORSE PARK {JPN} Wataru Fujie (3) Hideo Kubo 56
8 PIENA LEMON {JPN} Ryo Nobata (8) SHOICHI HIRATA 56
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 7-10694-Plat - 1500m - Classe 3
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SCHWAN {JPN} Naoya Hashimoto (6) TAKASHI NOGUCHI 56
2 FADE HARD {JPN} Kazuhiro Kato (10) Shinobu Hasegawa 56
3 RASE GRISE {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) SHINSUKE KUDO 56
4 MIDNIGHT BLUE {JPN} Toshio Uchida (2) TAMOTSU YOKOYAMA 54
5 CRYSTAL LAUREL {JPN} Mitsuhiro Masuda (5) HIROMI YAMAZAKI 56
6 TAMAMO TRESOR {JPN} Yoshimi Hanzawa (8) YUTAKA KAWASHIMA 56
7 BENINO BOLT {JPN} Hiroki Okamura (1) YOICHI TANABE 56
8 NAMURA CATS {JPN} Mai Fukuhara (9) TAMOTSU YOKOYAMA 54
9 SUNRISE TESORO {JPN} Yoshimi Nakashima (4) YUTAKA KAWASHIMA 52
10 SUN BOULDER {JPN} Shoya Hozono (12) MORIO KAWAMURA 54
11 SECRET GEAR {JPN} Koshi Yoshidome (3) Kazuma Yabuguchi 56
12 SIENA DAIO {JPN} Yuto Kokubun (11) Toshio Tomita 56
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 2-11882-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SWEET NIGHT {JPN} Hiiro Muro (11) Yumiko Iriguchi 52
2 CEREZO SUNRISE {JPN} Kosei Akimoto (10) SHINJI KOBAYASHI 54
3 THINKING SCENTI {JPN} Kanta Taniuchi (6) SHINSUKE KUDO 51
4 TOKUSHI KAGUYAHIME {JPN} Naoya Hashimoto (2) Maki Hirayama 54
5 DRAW APPLAUSE {JPN} Retsu Oikawa (1) TAMOTSU YOKOYAMA 54
6 SHINE ROUGE {JPN} Dai Okada (4) MASAMI YOSHIDA 54
7 D ROGER {JPN} Seiji Yamazaki (8) HIROMI YAMAZAKI 56
8 SIENA TITICACA {JPN} Kasumi Kamio (7) MASAMI YAMADA 50
9 ECORO VEGA {JPN} Kota Motohashi (5) Kenichi Shigeta 54
10 HOSHI PRINCESS {JPN} Genki Fujimoto (3) KAZUNORI SAKAI 54
11 INVENTION {JPN} Shoya Hozono (12) Shinobu Hasegawa 54
12 TATSUNO LEGEND {JPN} Ryo Nobata (9) YOICHI TANABE 56

page n°1/9
début    page précédente    page suivante    fin