FICHE JOCKEY
Shohei Nakamura
Shohei Nakamura
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 15p 9p 13p 16p 8p 15p 5p 14p 7p 11p
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"1 - 2 1/2 -2 1/2 -ENC -TETE -ENC -TETE -1/2 -ENC -3 -ENC -1/2 -TETE -4 -4 -ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GIRANDOLE {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Katsunori Arayama 56
2 TOCHINO HERO {JPN} 2 1/2 Keita Nishi (5) Yukiharu Shimada 56
3 CITRUSDAL {JPN} 2 1/2 Takayuki Yano (14) KENJI SANO 54
4 GRASS CUADRA {JPN} ENC Naoki MacHida (12) Masahiro Uesugi 56
5 CAVALL {JPN} TETE Taisei Nakahara (8) Motohiro Akamine 56
6 ECORO TITAN {JPN} ENC Sho Yoshii (6) Shin Tachibana 56
7 ARIA PAMINA {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (2) KEIJI NAKAMICHI 54
8 JUDICIOUS {JPN} 1/2 Ryo Fujita (9) Kazuya Omiya 56
9 KARAJAN {JPN} ENC Wada Joji (11) Hiroyuki Matsuura 56
10 TOSEN THE GAME {JPN} 3 Akira Harita (10) Kazumasa Sakamoto 56
11 CARAMIA {JPN} ENC Genki Fujimoto (7) Kiyoaki Takahashi 54
12 CENTER GARNET {JPN} 1/2 Tanaka Kouta (4) Tomohiro Arai 54
13 KEN RYUJO {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (1) Keiyuki Suzuki 56
14 BARI BLACK {JPN} 4 Kenji Okamura (16) Hiroyuki Inoue 56
15 PLITVICE {JPN} 4 Shohei Nakamura (3) Akihiko Shoji 54
16 TELL ME {JPN} ENC Taniuchi Kanta (15) Motohiro Akamine 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'45"3 - 1 -2 -1 -3/4 -ENC -1 -2 1/2 -3/4 -CTT -1 1/4 -Loin -2 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ASSOS {JPN} Taito Mori (12) Kenji Tsukioka 56
2 MUMTY ALLURE {JPN} 1 Akira Harita (1) Tomohiro Arai 56
3 AUGMENTOR {JPN} 2 Kenji Okamura (7) Hideyo Yoneta 56
4 EARTH RINGO {JPN} 1 Sho Yoshii (8) Naya Naya Kazuhisa 54
5 SEI MUSTANG {JPN} 3/4 Niihara Shuma (11) Hideyo Yoneta 56
6 RIKEA SHIRANUI {JPN} ENC Ryo Fujita (4) YOSHIHIRO SAWA 56
7 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} 1 Yuki Eriguchi (10) KEIJI NAKAMICHI 54
8 NAGOMICHAN {JPN} 2 1/2 Seiji Yamazaki (2) Nobuhiro Onodera 54
9 FUKUJUSO {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (6) Ryuichi Yoshii 54
10 CASTEL DEL MONTE {JPN} CTT Genki Fujimoto (5) Norio Watanabe 56
11 OPERA {JPN} 1 1/4 Naoki MacHida (9) Hiromitsu Kurita 54
12 VIKRANT {JPN} Loin Wada Joji (3) Hitoshi Horie 56
13 PUGLIA FLAVOR {JPN} 2 1/2 Ryota Sugawara (13) Satoshi Fukunaga 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"6 - 3 -1 -3/4 -2 1/2 -ENC -CTT -2 -2 1/2 -ENC -1/2 -2 -1 -1 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN GIN LIME {JPN} Yuki Eriguchi (12) Nobuhiro Onodera 56
2 SCARLET SAKURA {JPN} 3 Takayuki Yano (7) TERUNOBU FUJITA 54
3 TIME POWER {JPN} 1 Genki Fujimoto (6) Motohiro Akamine 56
4 APLOUN {JPN} 3/4 Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 56
5 CLORINDA {JPN} 2 1/2 Shotaro Kawashima (13) JUNPEI MORISHITA 54
6 ITALIAN GOLD {JPN} ENC Shun Ishizaki (8) Makoto Ichimura 56
7 CAVALO PRETO {JPN} CTT Naoki MacHida (11) YOSHIHIRO SAWA 56
8 A SHIN JUNKER {JPN} 2 Kakeru Oki (14) Nobuhiro Onodera 56
9 MANA PASS {JPN} 2 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 56
10 CANDY VOICE {JPN} ENC Ryo Fujita (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 BREACADH {JPN} 1/2 Hisayoshi Higashihara (2) Hisashi Sato 56
12 APPEALING LIFE {JPN} 2 Akira Harita (9) Takashi Kubosugi 54
13 YAMANIN JAVELIN {JPN} 1 Shohei Nakamura (4) Norio Watanabe 56
14 KAZENO HARMONY {JPN} 1 3/4 Taisei Nakahara (3) TSUYOSHI TAKANO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'44"2 - 1/2 -TETE -1 1/4 -1 -3 -1/2 -3/4 -1/2 -TETE -1/2 -TETE -2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SARCELLES {JPN} Takayuki Yano (1) KENJI SANO 54
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (11) YASUMASA KURITA 56
3 LE GRAND BLEU {JPN} TETE Taito Mori (7) Kazuma Hashimoto 54
4 GONE QUEST {JPN} 1 1/4 Naoki MacHida (14) YUTAKA TSUJINO 56
5 MORIDEN KAIDO {JPN} 1 Taisei Nakahara (10) Yuta Ebina 56
6 CRYSTAL NIKITA {JPN} 3 Keita Nishi (12) Masato Tanaka 54
7 EL MAS FUERTE {JPN} 1/2 Masaki Segawa (5) Takashi Kubosugi 56
8 ONE TOP {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (8) Norio Watanabe 54
9 BELLWETHER BOND {JPN} 1/2 Wada Joji (4) Hiroyuki Matsuura 56
10 ECLATANT {JPN} TETE Taniuchi Kanta (9) Motohiro Akamine 54
11 KASENO SHIN YU {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (3) KAZUO WATANABE 56
12 TOPPI KAGURA {JPN} TETE Sho Yoshii (2) Kazumasa Sakamoto 56
13 CHARM FOR LUCK {JPN} 2 Hisayoshi Higashihara (6) YASUMASA KURITA 54
14 GOETHE {JPN} 1 1/2 Genki Fujimoto (13) Ryo Akamine 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"6 - 6 -ENC -1 1/2 -ENC -TETE -2 -3/4 -1/2 -CTT -ENC -ENC -3 -TETE -1 3/4 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNENDLICHKEIT {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Hidemitsu Sakai 56
2 VIGNERON {JPN} 6 Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 56
3 UMADA YUSAKU {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (15) Kazumasa Sakamoto 56
4 I AM LAVENDER {JPN} 1 1/2 Tsubasa Sasagawa (12) Hiromitsu Kurita 54
5 BRAVE JEANNE {JPN} ENC Taniuchi Kanta (8) Yukiharu Shimada 54
6 SCOTCH KILT {JPN} TETE Masashige Honda (4) Ryo Akamine 56
7 PEACEFUL TIME {JPN} 2 Wada Joji (1) Kenji Tsukioka 56
8 BENZAITEN {JPN} 3/4 Kenji Okamura (11) Yoriaki Murakami 54
9 KYOEI LONA {JPN} 1/2 Akira Harita (14) Kazumasa Sakamoto 54
10 FUTABA LAUREL {JPN} CTT Yuki Furuoka (3) Hiroshi Takami 54
11 KIMOTTO FAITH {JPN} ENC Ryo Fujita (7) YOSHIHIRO SAWA 54
12 ADORAZIONE {JPN} ENC Hisayoshi Higashihara (5) Hiroyuki Inoue 54
13 SEIJO VERY {JPN} 3 Masaki Segawa (10) Yoichi Sasaki 54
14 STERK {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
15 CHEERING {JPN} 1 3/4 Shohei Nakamura (2) Yoriaki Murakami 54
16 MYSTIFY {JPN} 3/4 Nobuhiko Sanrindo (16) Tadaaki Sasaki 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"5 - 1/2 -1 -1 1/4 -1 3/4 -3/4 -1/2 -1/2 -1 1/4 -1 1/2 -1 1/2 -3 1/2 -3 -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEOJOON {JPN} Yuki Eriguchi (8) Kiyoaki Takahashi 56
2 DIRECT FLIGHT {JPN} 1/2 Taito Mori (14) Kiyoaki Takahashi 56
3 TIME FALL {JPN} 1 Keita Nishi (9) Kazumasa Sakamoto 56
4 EAST RIVER {JPN} 1 1/4 Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 56
5 WIN SOPHIE {JPN} 1 3/4 Shohei Nakamura (1) Akihiko Shoji 54
6 SANO KOA {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (4) Minoru Asakura 56
7 SOPHIA COR {JPN} 1/2 Akira Harita (7) Kazumasa Sakamoto 54
8 GOD MODE {JPN} 1/2 Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 56
9 KOHAKU {JPN} 1 1/4 Shotaro Kawashima (10) YUTAKA TSUJINO 56
10 SHUSSHU {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
11 ZATOICHI {JPN} 1 1/2 Taniuchi Kanta (13) Yukiharu Shimada 56
12 MEIJU SHINWA {JPN} 3 1/2 Taisei Nakahara (3) Morio Misaka 54
13 NOBLE GLACIER {JPN} 3 Yoichi Ando (6) KENJI SANO 54
14 EDELFORM {JPN} 3 1/2 Genki Fujimoto (12) Kiyoaki Takahashi 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"9 - 1 -1 1/4 -CTT -1 -1 -2 1/2 -1 1/2 -ENC -1 1/2 -ENC -ENC -1/2 -3 -3/4 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FREDDIE BAROWS {JPN} Takayuki Yano (1) Satoshi Fukunaga 56
2 TAKANO DREAM {JPN} 1 Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
3 FLORIANO {JPN} 1 1/4 Tanaka Kouta (12) Kazuma Hashimoto 54
4 KITANO RYAN {JPN} CTT Keita Nishi (2) Masato Tanaka 56
5 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} 1 Yuki Eriguchi (14) Yoriaki Murakami 56
6 NOBU {JPN} 1 Ryo Fujita (8) Minoru Asakura 56
7 HARUWA AKEBONO {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (3) Minoru Asakura 54
8 YUYU STARRY {JPN} 1 1/2 Taniuchi Kanta (4) Kenji Tsukioka 54
9 CHEERY {JPN} ENC Ryo Novata (5) Kazunobu Suda 54
10 SPIKE SHIP {JPN} 1 1/2 Sho Yoshii (7) Keiyuki Suzuki 56
11 GREEN FLASH {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (10) Hideyo Yoneta 54
12 GRAND MALL {JPN} ENC Seiji Yamazaki (16) YOSHIHIRO SAWA 56
13 KOGYO SOUTH {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (11) CHIAKI HORI 56
14 WIDE MARTINI {JPN} 3 Shohei Nakamura (6) Akihiko Shoji 54
15 EDONO TAILOR {JPN} 3/4 Masaki Segawa (15) KAZUO WATANABE 54
16 NEKO NYAN NYAN {JPN} 7 Tsubasa Sasagawa (13) KENJI SANO 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'44"1 - 4 -1/2 -2 -3/4 -ENC -1 1/4 -1 -1 -1 1/2 -1 3/4 -ENC -4 -ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEED THE BREAK {JPN} Genki Fujimoto (2) Kazumasa Sakamoto 56
2 MAGURE {JPN} 4 Ryuji Tatsushiro (7) Akihiko Shoji 54
3 SAMURAI RUNNER {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (12) Hiroshi Takami 56
4 NEO RICKEY {JPN} 2 Kota Motohashi (13) Hideyo Yoneta 54
5 ULTIMA NIGHT {JPN} 3/4 Akira Harita (10) Takashi Kubosugi 56
6 WORLD NAKAYAMA {JPN} ENC Takayuki Yano (4) Kenji Tsukioka 54
7 ATTACHMENT {JPN} 1 1/4 Shohei Nakamura (3) Ryuichi Yoshii 56
8 HARUNO MARINA {JPN} 1 Kenji Okamura (8) SHIGERU ENDO 54
9 NOBLE BLONDE {JPN} 1 Yuki Furuoka (11) SHIGERU ENDO 54
10 NOBLE FUTURE {JPN} 1 1/2 Yoichi Ando (5) Kenji Tsukioka 54
11 FRIEND KYO {JPN} 1 3/4 Masaki Segawa (6) Takashi Kubosugi 54
12 RAY OF HOPE {JPN} ENC Yoichiro Muro (14) Kazuma Hashimoto 54
13 THOUSAND MILES {JPN} 4 Niihara Shuma (9) Mitsugu Tachibana 54
14 SABUNO SKY {JPN} ENC Ryota Sugawara (1) Masahiro Uesugi 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"9 - 1/2 -3 -3/4 -ENC -1 -ENC -TETE -1/2 -1 1/2 -3/4 -1 3/4 -ENC -ENC -1 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIG PHU KAO {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) YUTAKA TSUJINO 56
2 THANKS GRANDPA {JPN} 1/2 Masaki Segawa (14) Kazuya Omiya 56
3 PAWA POKE TOSHI {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Motohiro Akamine 56
4 PREPARENSE {JPN} 3/4 Genki Fujimoto (13) Kenji Tsukioka 54
5 QUARTZ {JPN} ENC Seiji Yamazaki (7) Tomohiro Arai 54
6 TOMEI DRIVE {JPN} 1 Naoki Honmura (3) Takatoshi Takaiwa 54
7 SUCRE {JPN} ENC Hiroshi Chida (10) Yoriaki Murakami 54
8 YAMANO SHACHI {JPN} TETE Shunsuke Ishikawa (8) Takatoshi Takaiwa 54
9 TREMBLANT {JPN} 1/2 Keita Nishi (16) Satoshi Fukunaga 54
10 CAPELLA STAR {JPN} 1 1/2 Wataru Fujie (9) Tadaaki Sasaki 56
11 VEGETABLE STORE {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (12) Akihiko Shoji 56
12 FRUITS PARFAIT {JPN} 1 3/4 Ryota Sugawara (6) Motohiro Akamine 54
13 TRAVIESO {JPN} ENC Taisei Nakahara (15) YUTAKA TSUJINO 54
14 SUMOMOMOMOMOMOMOMO {JPN} ENC Naoki MacHida (1) HIDEKI SAKURAGI 54
15 SENJU ACE {JPN} 1 1/2 Ryo Fujita (5) Yoichi Sasaki 56
16 LOCKET PENDANT {JPN} 2 Taniuchi Kanta (2) Yukiharu Shimada 54

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin