FICHE JOCKEY
Shohei Nakamura
Shohei Nakamura
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 15p 6p 9p 9p 12p 12p 8p 13p 15p 11p
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (8) Kazumasa Sakamoto 56
2 WIN FIERTE {JPN} Joji Wada (9) Takemi Munakata 54
3 KEY CHANCE {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
4 SHINTO TAKESHI {JPN} Kanta Taniuchi (2) Masato Tanaka 53
5 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (4) Hitoshi Horie 54
6 RYU ONE HIME {JPN} Shohei Nakamura (1) Akihiko Syoji 54
7 WEIGHT JUDGE {JPN} Taisei Nakahara (7) Hideyo Yoneta 56
8 GREEN JADE {JPN} Kenta Endo (12) NOBUYUKI KUBOTA 56
9 SCOTCH KILT {JPN} Masashige Honda (5) Ryo Akamine 56
10 KAFUJI LIBRA {JPN} Masahiro Matsuzaki (10) Akihiko Syoji 56
11 SUN WING {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Takashi Kubosugi 56
12 SUPREMACY {JPN} Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9419-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THANKS GRANDPA {JPN} Hiroshi Chida (13) Kazuya Omiya 56
2 YAMATO HOPE SHIP {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54
3 DANCING RASCAL {JPN} Toshio Uchida (6) Kazuhisa Naya 56
4 GOLDEN OJA {JPN} Kanta Taniuchi (7) Yoriaki Murakami 53
5 KING SLAYER {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) TERUNOBU FUJITA 56
6 TRANSACTION {JPN} Taito Mori (3) Hiroyuki Matsura 56
7 ENTITLED {JPN} Kenji Okamura (8) Motohiro Akamine 54
8 SPEEDY PINE {JPN} Fumio Matoba (4) Shin Tachibana 56
9 VEGETABLE STORE {JPN} Shohei Nakamura (9) Akihiko Syoji 56
10 HARUNO MARINA {JPN} Kenta Endo (1) SHIGERU ENDO 54
11 MEIWA SHERRY {JPN} Naoki Machida (2) YUTAKA TSUJINO 54
12 SABUNO TAKA TORA {JPN} Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 54
13 KANTO {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Akihiko Syoji 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1000m - Classe 1
10 PARTANTS - 1 L 1/4- 1 L 1/2- 4 L- TETE- ENC- 3 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GAMBARUCHAN {JPN} Ryo Fujita (10) Kazuma Hashimoto 55
2 SAIKYONO ONNA {JPN} 1 L 1/4 Takayuki Yano (4) Masahiro Uesugi 55
3 BELIEVE HORSE {JPN} 1 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (2) Makoto Ichimura 57
4 RIGHT MAN {JPN} 4 L Hisayoshi Higashihara (9) NOBUYUKI KUBOTA 57
5 SHINTO TSUBAKI {JPN} TETE Taisei Nakahara (6) Takashi Kubosugi 55
6 JUDICIOUS {JPN} ENC Fumio Matoba (3) Kazuya Omiya 57
7 LILA SKY {JPN} 3 L 1/2 Joji Wada (8) Kenji Tsukioka 55
8 WATASHIWA MAJO {JPN} 3 L 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 55
9 GROW LEGEND {JPN} 3 L 1/2 Shohei Nakamura (1) NOBUYUKI KUBOTA 57
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS - ENC- 1 L- ENC- ENC- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SIEGER OCEAN {JPN} Kenji Okamura (14) Motohiro Akamine 56
2 ROYAL EPIC {JPN} ENC Kakeru Oki (15) Kazuma Hashimoto 53
3 DERMA NEKODAMASHI {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 54
4 BRIKSDAL {JPN} ENC Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
6 RODEO STAR MATE {JPN} ENC Sho Yoshii (7) Motohiro Akamine 54
7 PHOOLAN {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (16) Nobuhiro Onodera 53
8 ATAMI SEIKO {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (13) Kazunobu Suda 56
9 SHONAN AULII {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 54
10 KASTROM GALE {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Kazuhisa Naya 56
11 OMORFOS {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 BUVONS {JPN} 1 L 1/4 Shohei Nakamura (8) Ryuichi Yoshii 56
13 NAC PHARAOH {JPN} 1 L 1/4 Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
14 FIELD DREAM {JPN} 1 L 1/4 Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
15 VOID {JPN} 1 L 1/4 Masaaki Kuwamura (2) Kazuma Hashimoto 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS - 1 L 1/2- 1/2 L- 2 L- ENC- 1 L- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAVIOUR {JPN} Taito Mori (8) Ryuichi Yoshii 55
2 PAWA POKE CHAMP {JPN} 1 L 1/2 Yoichi Ando (11) Makoto Ichimura 55
3 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} 1/2 L Tsubasa Sasagawa (5) Hitoshi Horie 55
4 OLI LIO {JPN} 2 L Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 55
5 MARRON SWEETS {JPN} ENC Ryota Sugawara (10) YUTAKA TSUJINO 54
6 GALE TAKT {JPN} 1 L Takayuki Yano (4) Kenji Tsukioka 55
7 MAKIZUSHITO INA {JPN} 4 L Genki Fujimoto (2) Kiyoaki Takahashi 55
8 SUPER KING {JPN} 4 L Kenji Okamura (1) Hitoshi Horie 55
9 UENO MARU MAN {JPN} 4 L Hiroshi Chida (12) Hiroyuki Inoue 55
10 GENERAL SOKU HAYA {JPN} 4 L kizawa sho (7) Yoriaki Murakami 52
11 FALCON {JPN} 4 L Joji Wada (6) Kenji Tsukioka 55
12 SCARLET KING {JPN} 4 L Shohei Nakamura (3) Minoru Asakura 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16484-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Satoshi Fukunaga 56
2 LARGE FIELD {JPN} Genki Fujimoto (1) Nobuhiro Onodera 56
3 YASAKA SOLEIL {JPN} Aoi Shinoya (6) Takatoshi Takaiwa 56
4 MONTE LUNA {JPN} kizawa sho (10) Takano Tsuyoshi 51
5 RED FLOGA {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
6 FAIRY PRESTO {JPN} Yoichi Ando (12) TERUNOBU FUJITA 54
7 TWIN PRIME {JPN} Masaaki Kuwamura (9) Takano Tsuyoshi 56
8 ECORO GIOIA {JPN} Shohei Nakamura (13) Yoriaki Murakami 56
9 WABISUKE {JPN} Masahiro Matsuzaki (8) Akihiko Syoji 54
10 CASTEL DEL MONTE {JPN} Fumio Matoba (11) Norio Watabe 56
11 YAMABUKI {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
12 LAUREN KUSANAGI {JPN} Kenji Okamura (7) Hitoshi Horie 56
13 DARIOLE CHOCOLAT {JPN} Ryoma Kimatsuka (5) YASUMASA KURITA 52
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9506-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 53
2 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (4) Kazuma Hashimoto 53
3 LINKAGE {JPN} Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
4 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (8) SHIGERU ENDO 56
5 NAC PHARAOH {JPN} Shohei Takahashi (1) Shin Tachibana 56
6 HONEY NIGHT {JPN} Aoi Shinoya (10) Norio Watabe 54
7 PREPARENSE {JPN} Ryo Nobata (5) Takatoshi Takaiwa 54
8 IL FAIT SOLEIL {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kazuhisa Naya 54
9 TAIKI FREED {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Takashi Kubosugi 56
10 CLAM {JPN} Kanta Taniuchi (6) KAZUO WATANABE 51
11 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (9) KAZUO WATANABE 53
12 HURACAN {JPN} Joji Wada (3) Kazunobu Suda 54
13 LYSEFJORDEN {JPN} Shohei Nakamura (11) NOBUYUKI KUBOTA 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-21388-Plat - 1800m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAS BRISAS {JPN} Sho Yoshii (4) Kenji Tsukioka 56
2 RAGING THRUST {JPN} Yoichi Ando (9) TERUNOBU FUJITA 56
3 HIROSHIGE THOUSAND {JPN} Takayuki Yano (3) KENJI SANO 56
4 BULLBEAR NANO {JPN} Genki Fujimoto (13) Hiroyuki Matsura 56
5 TWO WING {JPN} Kanta Taniuchi (8) Makoto Ichimura 51
6 BIXIA {JPN} Joji Wada (11) Satoshi Fukunaga 54
7 OZONISER {JPN} Masashige Honda (16) Jyumpei Morishita 56
8 GAMBANTEINN {JPN} Kota Tanaka (14) YUTAKA TSUJINO 51
9 EXCELLENT MAN {JPN} Taito Mori (15) TAKAKAZU SASO 56
10 SUNNY FREESIA {JPN} Ryo Nobata (12) Hiroyuki Matsura 54
11 UCHOTEN {JPN} Ryota Sugawara (2) CHIAKI HORI 55
12 ADOUCIR {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
13 GUILLERMO {JPN} Kenji Okamura (10) Masato Tanaka 56
14 AL AIKHTIRAE {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Takano Tsuyoshi 56
15 SYMBOLI TYPE {JPN} Shohei Nakamura (5) Yoriaki Murakami 56
16 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) Hisashi Sato 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-35647-Plat - 1600m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 IL VENTO {JPN} Fumio Matoba (4) Tomohiro Arai 57
2 BENISSIMO {JPN} Ryota Sugawara (2) CHIAKI HORI 56
3 DERMA AZRAEL {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Keiyuki Suzuki 57
4 ADMIRE DELTA {JPN} Keita Nishi (1) Hidemitsu Sakai 55
5 SPICE UP {JPN} Masaaki Kuwamura (12) ISAO SASAKI 57
6 PERMANENTE {JPN} Genki Fujimoto (10) Takano Tsuyoshi 57
7 KIRA KAIDO {JPN} Kanta Taniuchi (3) Masahiro Uesugi 52
8 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (9) Kazuya Omiya 55
9 TOP ROYAL {JPN} Taito Mori (6) Kazuma Hashimoto 55
10 JOY WIN {JPN} Joji Wada (7) Yuta Ebina 55
11 NIKE'S SMILE {JPN} Shohei Nakamura (11) Hiromitsu Kurita 55
12 KOYU YUME FUWARI {JPN} Hiroshi Chida (8) CHIAKI HORI 53

page n°1/8
début    page précédente    page suivante    fin