FICHE JOCKEY
Sho Yoshii
Sho Yoshii
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 5p 12p 11p 11p 3p 11p 8p 6p 2p 4p
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1800m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WILD HUNTER {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) Masahiro Uesugi 56
2 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
3 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
4 DIAMOND MORE {JPN} Ryo Nobata (3) Kazunobu Suda 54
5 LAS BRISAS {JPN} Sho Yoshii (14) Kenji Tsukioka 56
6 OR ARMURE {JPN} Kanta Taniuchi (10) Ryuichi Yoshii 53
7 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (9) KENJI SANO 56
8 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
9 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
10 SPIDER BAROWS {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 56
11 NISHINO SHINING {JPN} Genta Ochiai (2) KAZUO WATANABE 56
12 SAVARIA {JPN} Joji Wada (13) Takemi Munakata 54
13 TAIKI MONSTRE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Hideyo Yoneta 56
14 YUINO ZAPPER {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Matsura 56
15 SURF SHAPER {JPN} Hisayoshi Higashihara (15) NOBUYUKI KUBOTA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11774-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (5) Takano Tsuyoshi 56
2 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 51
3 CONTI TOHOKU {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Hiromitsu Kurita 56
4 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki (14) YUTAKA TSUJINO 53
5 KITASAN UNISON {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
6 DADDY'S LOVING {JPN} Ryota Sugawara (6) Hiroyuki Inoue 53
7 VIKRANT {JPN} Yoichi Ando (8) Hitoshi Horie 56
8 KURINO VISUAL {JPN} Kenji Okamura (11) Masato Tanaka 56
9 TO THE EARTH {JPN} Fumio Matoba (4) Kazuya Omiya 56
10 MORGANITE RING {JPN} Keita Nishi (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 NISHINO RINDO {JPN} Sho Yoshii (1) Makoto Ichimura 54
12 NITRO JOURNEY {JPN} Genta Ochiai (3) YOSHIHIRO SAWA 56
13 CANTERBURY GIRL {JPN} Yuki Furuoka (9) SHIGERU ENDO 54
14 HEARTHFIRE {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 REALLY HOT {JPN} Tsubasa Sasagawa (3) Katsunori Arayama 54
2 FULL OF PRAISE {JPN} Taito Mori (6) Hidemitsu Sakai 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
4 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (10) Takatoshi Takaiwa 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (9) Naoyuki Matoba 56
6 SNOW DRESS {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
7 LES AILES NOIRES {JPN} Genta Ochiai (5) KAZUO WATANABE 54
8 LILIE {JPN} Kota Tanaka (1) Kazuma Hashimoto 51
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (11) Naoyuki Matoba 56
10 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (13) Norio Watabe 56
11 EARTH RINGO {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuhisa Naya 54
12 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 54
13 SILVER STELLA {JPN} Joji Wada (16) Tadaaki Sasaki 54
14 ASHFORD {JPN} Keita Nishi (7) YOSHIHIRO SAWA 56
15 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (14) Mitsugu Tachibana 56
16 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (15) Hitoshi Horie 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PIKO BONDS {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 54
2 KILL THE SILENCE {JPN} Yoichi Ando (11) Ryo Akamine 55
3 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 55
4 SOUND LUX {JPN} Reo Yokogawa (8) Keiyuki Suzuki 55
5 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (10) Minoru Asakura 55
6 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kazuya Omiya 54
7 OVER SOUL {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiroshi Takami 54
8 DAIRYU ORIHIME {JPN} Taisei Nakahara (9) Hideyo Yoneta 54
9 TALENTED {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
10 SAKABEN MOON {JPN} Kota Tanaka (6) Motohiro Akamine 52
11 FERROSILITE {JPN} Genki Fujimoto (7) Takemi Munakata 55
12 IKINARI IINE {JPN} Naoki Hommura (5) Takatoshi Takaiwa 55
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 J K CLAUDE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) KEIJI NAKAMICHI 55
2 CAESAR KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Ryuichi Yoshii 55
3 CALA ESMERALDA {JPN} Yoichi Ando (6) Katsunori Arayama 55
4 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (9) YUTAKA TSUJINO 54
5 INAZUMA LINE {JPN} Genki Fujimoto (1) Hiroshi Takami 54
6 BEL ROUTE {JPN} Toshio Uchida (8) TAKAKAZU SASO 55
7 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 55
8 EDONO PHOENIX {JPN} Masashige Honda (5) TAKAKAZU SASO 55
9 SABUNO PREMIUM {JPN} Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 55
10 LIVE FLIPPER {JPN} Reo Yokogawa (10) Motohiro Akamine 55
11 ATAMI FLASH {JPN} Sho Yoshii (2) Hiromitsu Kurita 55
12 DOUBLE O KING {JPN} Ryo Nobata (3) TAKAKAZU SASO 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1000m - Classe 1
10 PARTANTS - 1 L 1/4- 1 L 1/2- 4 L- TETE- ENC- 3 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GAMBARUCHAN {JPN} Ryo Fujita (10) Kazuma Hashimoto 55
2 SAIKYONO ONNA {JPN} 1 L 1/4 Takayuki Yano (4) Masahiro Uesugi 55
3 BELIEVE HORSE {JPN} 1 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (2) Makoto Ichimura 57
4 RIGHT MAN {JPN} 4 L Hisayoshi Higashihara (9) NOBUYUKI KUBOTA 57
5 SHINTO TSUBAKI {JPN} TETE Taisei Nakahara (6) Takashi Kubosugi 55
6 JUDICIOUS {JPN} ENC Fumio Matoba (3) Kazuya Omiya 57
7 LILA SKY {JPN} 3 L 1/2 Joji Wada (8) Kenji Tsukioka 55
8 WATASHIWA MAJO {JPN} 3 L 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 55
9 GROW LEGEND {JPN} 3 L 1/2 Shohei Nakamura (1) NOBUYUKI KUBOTA 57
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS - ENC- 1 L- ENC- ENC- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SIEGER OCEAN {JPN} Kenji Okamura (14) Motohiro Akamine 56
2 ROYAL EPIC {JPN} ENC Kakeru Oki (15) Kazuma Hashimoto 53
3 DERMA NEKODAMASHI {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 54
4 BRIKSDAL {JPN} ENC Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
6 RODEO STAR MATE {JPN} ENC Sho Yoshii (7) Motohiro Akamine 54
7 PHOOLAN {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (16) Nobuhiro Onodera 53
8 ATAMI SEIKO {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (13) Kazunobu Suda 56
9 SHONAN AULII {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 54
10 KASTROM GALE {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Kazuhisa Naya 56
11 OMORFOS {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 BUVONS {JPN} 1 L 1/4 Shohei Nakamura (8) Ryuichi Yoshii 56
13 NAC PHARAOH {JPN} 1 L 1/4 Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
14 FIELD DREAM {JPN} 1 L 1/4 Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
15 VOID {JPN} 1 L 1/4 Masaaki Kuwamura (2) Kazuma Hashimoto 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 3/4 L- TETE- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (3) Kazuhisa Naya 56
2 NEO CANDY {JPN} 1 L Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 MITONO BELUGA {JPN} ENC Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
4 FEGEFEUER {JPN} 3/4 L Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
5 TIME POWER {JPN} TETE Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
6 BELIZE FLAVOR {JPN} ENC Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 54
7 GARRET LE REVE {JPN} 2 L Naoki Machida (1) KENJI SANO 56
8 FAIRY MAIA {JPN} 2 L kizawa sho (5) Yoriaki Murakami 51
9 ULTIMA NIGHT {JPN} 2 L Ryo Fujita (10) Takashi Kubosugi 56
10 IT'S BAD {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 51
11 LOVER'S EYE {JPN} 2 L Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} 2 L Yuki Eriguchi (8) Nobuhiro Onodera 54
13 COMPETE VIRTUE {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 54
14 GEBRSELASSIE {JPN} 2 L Hiroshi Chida (6) Kazuhisa Naya 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47097-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS - 3 L 1/2- 10 L- 1 L 1/2- 1 L 1/4- 1 L 1/2- 1 L 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLAS RISE {JPN} Yuki Eriguchi (3) Makoto Ichimura 54
2 SABUNO KOIGOKORO {JPN} 3 L 1/2 Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 54
3 J BOND {JPN} 10 L Ryo Fujita (7) Kazuya Omiya 55
4 BLACK VENUS {JPN} 1 L 1/2 Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsura 54
5 COSMO SONGE {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (5) Takemi Munakata 55
6 KAZENO YONI {JPN} 1 L 1/2 Keita Nishi (1) Tomohiro Arai 55
7 COCONUT GARDEN {JPN} 1 L 3/4 Taito Mori (6) Katsunori Arayama 55

page n°1/17
début    page précédente    page suivante    fin