FICHE JOCKEY
Ryuji Tatsushiro
Ryuji Tatsushiro
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 1p 4p 6p 1p 13p 3p 3p 5p 6p 5p
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-31790-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WIN RESERVE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Hidemitsu Sakai 56
2 MONT SAINT REX {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 56
3 TOSEN MARCO {JPN} Kota Motohashi (10) SATOSHI KOKUBO 56
4 SWING {JPN} Takayuki Yano (9) TERUNOBU FUJITA 56
5 GLORIOUS SCEPTRE {JPN} Tsubasa Sasagawa (3) Satoshi Fukunaga 56
6 SARANSK {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Masato Tanaka 54
7 HIGH BRAND {JPN} Naoki Machida (1) Hiroyuki Matsura 54
8 SATONO WORLD {JPN} Genki Fujimoto (4) KAZUO WATANABE 56
9 SHACHI {JPN} Ryota Sugawara (11) YUTAKA TSUJINO 55
10 SAWAYAKA CAUSE SON {JPN} Kanta Taniuchi (2) Jyumpei Morishita 53
11 TOSEN FRANK {JPN} Genta Ochiai (5) SATOSHI KOKUBO 56
12 JOY WIN {JPN} Keita Nishi (8) Yuta Ebina 56
13 AOI KATSUMA {JPN} Ryo Nobata (13) Masahiro Fukuda 56
14 RISING SUMMIT {JPN} Wataru Fujie (14) Jiyuichi Tajima 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-24726-Plat - 1200m
11 PARTANTS - TETE- 1 L- 1/2 L- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
2 KITASAN BELEZA {JPN} TETE Tsubasa Sasagawa (1) Hideyo Yoneta 54
3 PRESTO LEGACY {JPN} 1 L Masashige Honda (7) Masato Tanaka 56
4 J K FINE {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (2) Ryuichi Yoshii 56
5 LIVE CRACKER {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (3) Motohiro Akamine 55
6 KURA CANNON {JPN} 1/2 L Aoi Shinoya (4) Minoru Asakura 56
7 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} 1/2 L Keita Nishi (10) Tomohiro Arai 54
8 KEN MAXIM {JPN} 1/2 L Joji Wada (9) Kiyoaki Takahashi 56
9 MINNESOTA {JPN} 1/2 L Takayuki Yano (8) Hiroyuki Matsura 56
10 ODYSSEY {JPN} 1/2 L Taito Mori (5) CHIAKI HORI 56
11 EPI LE CIEL {JPN} 1/2 L Kanta Taniuchi (6) KENJI SANO 53
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PIKO BONDS {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 54
2 KILL THE SILENCE {JPN} Yoichi Ando (11) Ryo Akamine 55
3 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 55
4 SOUND LUX {JPN} Reo Yokogawa (8) Keiyuki Suzuki 55
5 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (10) Minoru Asakura 55
6 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kazuya Omiya 54
7 OVER SOUL {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiroshi Takami 54
8 DAIRYU ORIHIME {JPN} Taisei Nakahara (9) Hideyo Yoneta 54
9 TALENTED {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
10 SAKABEN MOON {JPN} Kota Tanaka (6) Motohiro Akamine 52
11 FERROSILITE {JPN} Genki Fujimoto (7) Takemi Munakata 55
12 IKINARI IINE {JPN} Naoki Hommura (5) Takatoshi Takaiwa 55
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 J K CLAUDE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) KEIJI NAKAMICHI 55
2 CAESAR KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Ryuichi Yoshii 55
3 CALA ESMERALDA {JPN} Yoichi Ando (6) Katsunori Arayama 55
4 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (9) YUTAKA TSUJINO 54
5 INAZUMA LINE {JPN} Genki Fujimoto (1) Hiroshi Takami 54
6 BEL ROUTE {JPN} Toshio Uchida (8) TAKAKAZU SASO 55
7 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 55
8 EDONO PHOENIX {JPN} Masashige Honda (5) TAKAKAZU SASO 55
9 SABUNO PREMIUM {JPN} Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 55
10 LIVE FLIPPER {JPN} Reo Yokogawa (10) Motohiro Akamine 55
11 ATAMI FLASH {JPN} Sho Yoshii (2) Hiromitsu Kurita 55
12 DOUBLE O KING {JPN} Ryo Nobata (3) TAKAKAZU SASO 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLANTIS {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
2 COURECHOUSE {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LAST STORY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RICK MARVEL {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 56
6 PINFU DORA SAN {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
7 RHEIN STREAM {JPN} Kanta Taniuchi (12) Hiroshi Takami 53
8 GLORIOSA {JPN} Masaaki Kuwamura (1) KAZUO WATANABE 56
9 MANTICORE {JPN} Masashige Honda (13) CHIAKI HORI 56
10 KAITO KING {JPN} Taito Mori (4) Masato Tanaka 56
11 MILIMILI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
12 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
13 GODAFOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) NAOMITSU OKANO 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1000m - Classe 1
10 PARTANTS - 1 L 1/4- 1 L 1/2- 4 L- TETE- ENC- 3 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GAMBARUCHAN {JPN} Ryo Fujita (10) Kazuma Hashimoto 55
2 SAIKYONO ONNA {JPN} 1 L 1/4 Takayuki Yano (4) Masahiro Uesugi 55
3 BELIEVE HORSE {JPN} 1 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (2) Makoto Ichimura 57
4 RIGHT MAN {JPN} 4 L Hisayoshi Higashihara (9) NOBUYUKI KUBOTA 57
5 SHINTO TSUBAKI {JPN} TETE Taisei Nakahara (6) Takashi Kubosugi 55
6 JUDICIOUS {JPN} ENC Fumio Matoba (3) Kazuya Omiya 57
7 LILA SKY {JPN} 3 L 1/2 Joji Wada (8) Kenji Tsukioka 55
8 WATASHIWA MAJO {JPN} 3 L 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 55
9 GROW LEGEND {JPN} 3 L 1/2 Shohei Nakamura (1) NOBUYUKI KUBOTA 57
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS - ENC- 1 L- ENC- ENC- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SIEGER OCEAN {JPN} Kenji Okamura (14) Motohiro Akamine 56
2 ROYAL EPIC {JPN} ENC Kakeru Oki (15) Kazuma Hashimoto 53
3 DERMA NEKODAMASHI {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 54
4 BRIKSDAL {JPN} ENC Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
6 RODEO STAR MATE {JPN} ENC Sho Yoshii (7) Motohiro Akamine 54
7 PHOOLAN {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (16) Nobuhiro Onodera 53
8 ATAMI SEIKO {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (13) Kazunobu Suda 56
9 SHONAN AULII {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 54
10 KASTROM GALE {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Kazuhisa Naya 56
11 OMORFOS {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 BUVONS {JPN} 1 L 1/4 Shohei Nakamura (8) Ryuichi Yoshii 56
13 NAC PHARAOH {JPN} 1 L 1/4 Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
14 FIELD DREAM {JPN} 1 L 1/4 Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
15 VOID {JPN} 1 L 1/4 Masaaki Kuwamura (2) Kazuma Hashimoto 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS - 1/2 L- 3 L- 3 L- 1 L 1/4- 2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 I BEANS {JPN} Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
2 SMILE QUARTZ {JPN} 1/2 L Keita Nishi (7) Kazumasa Sakamoto 54
3 SAMT {JPN} 3 L Masaaki Kuwamura (2) Takano Tsuyoshi 54
4 SCHON ARIES {JPN} 3 L Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
5 VENTO AZZURRO {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (10) Hiroshi Takami 54
6 HEARTFUL DIA {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (11) CHIAKI HORI 54
7 HOKUSO DOLCE {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
8 GOLDWASSER {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 54
9 CON SORDINO {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (6) Yoriaki Murakami 54
10 LAPIS LAZULI I {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Norio Watabe 51
11 MARUYO RIVIERA {JPN} 1 L 1/2 Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
12 YUYU KAGUYA {JPN} 1 L 1/2 kizawa sho (5) Kazuya Omiya 51
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (13) Katsunori Arayama 56
2 BRIGHT NOTE {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Hiroshi Takami 54
3 WIN STRATEGY {JPN} Mai Fukuhara (3) Yuta Ebina 56
4 ROCKY TITAN {JPN} Takayuki Yano (2) Kazunobu Suda 56
5 PARFUM ROKKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kazuhisa Naya 54
6 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Norio Watabe 54
7 YUYU PRESENCE {JPN} kizawa sho (1) Tadaaki Sasaki 51
8 BEACH GIRL {JPN} Toshio Uchida (16) HIDEKI SAKURAGI 54
9 HANUMAN BEACH {JPN} Joji Wada (6) Kazunobu Suda 56
10 LEGEND LINE {JPN} Genki Fujimoto (5) Kiyoaki Takahashi 54
11 STRONG FREJA {JPN} Yuki Eriguchi (7) Yuta Ebina 54
12 CHIBARIYO {JPN} Kenji Okamura (14) Hitoshi Horie 54
13 EGO RAPPING {JPN} Yoichi Ando (11) Minoru Asakura 56
14 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (15) Yuta Ebina 52
15 LONDON BLUES {JPN} Ryo Nobata (9) HIDEKI SAKURAGI 54
16 RUBAN CERISE {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin