FICHE JOCKEY
Ryo Fujita
Ryo Fujita
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 5p 1p 15p 3p 14p 1p 9p 8p 3p 3p
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (8) Kazumasa Sakamoto 56
2 WIN FIERTE {JPN} Joji Wada (9) Takemi Munakata 54
3 KEY CHANCE {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
4 SHINTO TAKESHI {JPN} Kanta Taniuchi (2) Masato Tanaka 53
5 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (4) Hitoshi Horie 54
6 RYU ONE HIME {JPN} Shohei Nakamura (1) Akihiko Syoji 54
7 WEIGHT JUDGE {JPN} Taisei Nakahara (7) Hideyo Yoneta 56
8 GREEN JADE {JPN} Kenta Endo (12) NOBUYUKI KUBOTA 56
9 SCOTCH KILT {JPN} Masashige Honda (5) Ryo Akamine 56
10 KAFUJI LIBRA {JPN} Masahiro Matsuzaki (10) Akihiko Syoji 56
11 SUN WING {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Takashi Kubosugi 56
12 SUPREMACY {JPN} Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 REALLY HOT {JPN} Tsubasa Sasagawa (3) Katsunori Arayama 54
2 FULL OF PRAISE {JPN} Taito Mori (6) Hidemitsu Sakai 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
4 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (10) Takatoshi Takaiwa 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (9) Naoyuki Matoba 56
6 SNOW DRESS {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
7 LES AILES NOIRES {JPN} Genta Ochiai (5) KAZUO WATANABE 54
8 LILIE {JPN} Kota Tanaka (1) Kazuma Hashimoto 51
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (11) Naoyuki Matoba 56
10 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (13) Norio Watabe 56
11 EARTH RINGO {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuhisa Naya 54
12 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 54
13 SILVER STELLA {JPN} Joji Wada (16) Tadaaki Sasaki 54
14 ASHFORD {JPN} Keita Nishi (7) YOSHIHIRO SAWA 56
15 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (14) Mitsugu Tachibana 56
16 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (15) Hitoshi Horie 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLANTIS {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
2 COURECHOUSE {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LAST STORY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RICK MARVEL {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 56
6 PINFU DORA SAN {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
7 RHEIN STREAM {JPN} Kanta Taniuchi (12) Hiroshi Takami 53
8 GLORIOSA {JPN} Masaaki Kuwamura (1) KAZUO WATANABE 56
9 MANTICORE {JPN} Masashige Honda (13) CHIAKI HORI 56
10 KAITO KING {JPN} Taito Mori (4) Masato Tanaka 56
11 MILIMILI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
12 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
13 GODAFOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) NAOMITSU OKANO 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-35323-Plat - 1200m
14 PARTANTS - 1 L- 1 L- ENC.- TETE- 1/2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RIKO JEAN {JPN} Joji Wada (14) Katsunori Arayama 57
2 PIPELINE {JPN} 1 L Taito Mori (4) Katsunori Arayama 57
3 TOP AMERICAN {JPN} 1 L Norifumi Mikamoto (1) TAKAKAZU SASO 57
4 STAR DRUMMER {JPN} ENC. Masaaki Kuwamura (3) Kazunobu Suda 57
5 D'ORO KAGURA {JPN} TETE Genki Fujimoto (5) Yuta Ebina 55
6 PERRY ISLAND {JPN} 1/2 L Shu Niihara (10) Hiroyuki Matsura 55
7 FOR THULE {JPN} 1 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Hiromitsu Kurita 55
8 TAISEI GRACIA {JPN} 1 L 1/2 Kenji Okamura (2) NOBUHIRO YAMADA 55
9 LORD ABSOLUTE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (7) KENJI SANO 57
10 JUN HANS {JPN} 1 L 1/2 Kota Motohashi (13) SATOSHI KOKUBO 55
11 ERI TADASU {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (11) KENJI SANO 54
12 GOLDEN CHOICE {JPN} 1 L 1/2 Genta Ochiai (12) Yuta Ebina 55
13 IRONSIDES {JPN} 1 L 1/2 Tsubasa Sasagawa (9) TAKAKAZU SASO 57
14 STAR STYLE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (8) Takashi Kubosugi 53
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1000m - Classe 1
10 PARTANTS - 1 L 1/4- 1 L 1/2- 4 L- TETE- ENC- 3 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GAMBARUCHAN {JPN} Ryo Fujita (10) Kazuma Hashimoto 55
2 SAIKYONO ONNA {JPN} 1 L 1/4 Takayuki Yano (4) Masahiro Uesugi 55
3 BELIEVE HORSE {JPN} 1 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (2) Makoto Ichimura 57
4 RIGHT MAN {JPN} 4 L Hisayoshi Higashihara (9) NOBUYUKI KUBOTA 57
5 SHINTO TSUBAKI {JPN} TETE Taisei Nakahara (6) Takashi Kubosugi 55
6 JUDICIOUS {JPN} ENC Fumio Matoba (3) Kazuya Omiya 57
7 LILA SKY {JPN} 3 L 1/2 Joji Wada (8) Kenji Tsukioka 55
8 WATASHIWA MAJO {JPN} 3 L 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 55
9 GROW LEGEND {JPN} 3 L 1/2 Shohei Nakamura (1) NOBUYUKI KUBOTA 57
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 3/4 L- TETE- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (3) Kazuhisa Naya 56
2 NEO CANDY {JPN} 1 L Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 MITONO BELUGA {JPN} ENC Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
4 FEGEFEUER {JPN} 3/4 L Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
5 TIME POWER {JPN} TETE Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
6 BELIZE FLAVOR {JPN} ENC Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 54
7 GARRET LE REVE {JPN} 2 L Naoki Machida (1) KENJI SANO 56
8 FAIRY MAIA {JPN} 2 L kizawa sho (5) Yoriaki Murakami 51
9 ULTIMA NIGHT {JPN} 2 L Ryo Fujita (10) Takashi Kubosugi 56
10 IT'S BAD {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 51
11 LOVER'S EYE {JPN} 2 L Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} 2 L Yuki Eriguchi (8) Nobuhiro Onodera 54
13 COMPETE VIRTUE {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 54
14 GEBRSELASSIE {JPN} 2 L Hiroshi Chida (6) Kazuhisa Naya 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-47097-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS - 7 L- 2 L- 1 L- LOIN- 2 L 1/2- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PIKO ARGYLE {JPN} Takayuki Yano (1) YOSHIHIRO SAWA 52
2 MACH KING {JPN} 7 L Ryota Sugawara (4) Hitoshi Horie 54
3 SABUNO RAINBOW {JPN} 2 L Ryo Fujita (3) Shin Tachibana 54
4 CROP {JPN} 1 L Kakeru Oki (6) Kazuma Hashimoto 52
5 TOPAZ {JPN} LOIN Kanta Taniuchi (5) Akihiko Syoji 51
6 JE LE VOIS {JPN} 2 L 1/2 Shu Niihara (7) Takatoshi Takaiwa 54
7 RUNWAY QUEEN {JPN} 4 L Taito Mori (2) Tomohiro Arai 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47097-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS - 3 L 1/2- 10 L- 1 L 1/2- 1 L 1/4- 1 L 1/2- 1 L 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLAS RISE {JPN} Yuki Eriguchi (3) Makoto Ichimura 54
2 SABUNO KOIGOKORO {JPN} 3 L 1/2 Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 54
3 J BOND {JPN} 10 L Ryo Fujita (7) Kazuya Omiya 55
4 BLACK VENUS {JPN} 1 L 1/2 Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsura 54
5 COSMO SONGE {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (5) Takemi Munakata 55
6 KAZENO YONI {JPN} 1 L 1/2 Keita Nishi (1) Tomohiro Arai 55
7 COCONUT GARDEN {JPN} 1 L 3/4 Taito Mori (6) Katsunori Arayama 55

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin