FICHE JOCKEY
Norifumi Mikamoto
Norifumi Mikamoto
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 4p 1p 10p 6p 2p 2p 1p 3p 8p 8p
14 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 11-33410-Plat - 1600m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MACHINE GUN {JPN} Kota Motohashi (4) MASATO HAYASHI 57
2 VELARE {JPN} Seiji Yamazaki (3) Sakai Shinobu 57
3 BEYOND BORDERS {JPN} Retsu Oikawa (9) TAKAYUKI HAYASHI 56
4 FALCON SWORD {JPN} Norifumi Mikamoto (6) KENICHI TAKATSUKI 57
5 PIECE MATCHING {JPN} Masashige Honda (2) TAKAYUKI YAMASHITA 55
6 MONGE HAGANE {JPN} Riku Takami (11) YOSHIHISA SUZUKI 55
7 NAGATA ACE {JPN} Joji Wada (10) HIROSHI IWAMOTO 55
8 MALOCA OF JAGUAR {JPN} Tatsuya Hamada (1) SHIGENORI ITO 57
9 A LA MODE BIO {JPN} Kenji Okamura (5) HIROMI YAMAZAKI 57
10 MENTAI MAYO {JPN} Taito Mori (12) TAKAYUKI HAYASHI 57
11 BLACK NERO {JPN} Yuki Furuoka (7) HIROSHI IWAMOTO 57
12 DERMA AZRAEL {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 57
14 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 10-30069-Plat - 1400m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SARASA ONE {JPN} Norifumi Mikamoto (3) YUYA YAMAZAKI 57
2 DONA RUBY {JPN} Joji Wada (6) KENICHI TAKATSUKI 53
3 MONONOFU RED {JPN} Naoki Machida (1) YOSHIHISA SUZUKI 55
4 YAMAICHI ESPO {JPN} Taito Mori (7) HIRONORI SATO 55
5 ONE MORE EFFORT {JPN} Daisuke Shoji (4) KATSUO ISHII 57
6 COOL FIVE {JPN} Mitsuhiro Masuda (5) HIROMI YAMAZAKI 57
7 SAGUARO {JPN} Takayuki Yano (2) KENICHI TAKATSUKI 57
13 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 11-66819-Plat - 2000m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JOEL {JPN} Hotaru Tokoro (8) TAKASHI HARITA 54
2 VERTEX {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) TERUNOBU FUJITA 56
3 REACH A DEAL {JPN} Mitsuhiro Masuda (10) SEIICHI KATO 54
4 VRANO METRIA {JPN} Joji Wada (3) KAZUO WATANABE 54
5 MANGAN {JPN} Kota Motohashi (9) KATSUO ISHII 56
6 ATOMIC FORCE {JPN} Takayuki Yano (11) TAKAYUKI YAMASHITA 56
7 DERMA LOUVRE {JPN} Seiji Yamazaki (5) YUYA YAMAZAKI 56
8 GRACE RUBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) CHIAKI HORI 52
9 HO O TRUTH {JPN} Taito Mori (12) YUTA SATO 56
10 MIYAGI ZAO {JPN} Norifumi Mikamoto (14) Jyumpei Morishita 56
11 EVERYONE BLACK {JPN} Genki Fujimoto (1) YUYA YAMAZAKI 56
12 SHOTMAKER {JPN} Tadanari Konno (13) TAKASHI HARITA 56
13 JO PYRO RIGHT {JPN} Chino Ryoma (7) SATOSHI KOKUBO 53
13 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 10-23387-Plat - 900m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SANEI JIRO {JPN} Masashige Honda (2) KENICHI TAKATSUKI 56
2 ARLEQUIN {JPN} Keita Nishi (1) YUYA YAMAZAKI 56
3 SATSUKI SKY {JPN} Yoshimi Nakashima (4) YUYA YAMAZAKI 50
4 PAI ZIELEN {JPN} Sano Haruku (9) YOSHIHISA SUZUKI 51
5 HAWK MAN {JPN} Seiji Yamazaki (7) YUYA YAMAZAKI 54
6 D S FRANK {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Hitoshi Sasaki 56
7 SANEI VICTOR {JPN} Genki Fujimoto (12) KENICHI TAKATSUKI 56
8 A SHIN TURAN {JPN} Naoki Machida (11) TERUKAZU IMAI 54
9 FORESIGHTED {JPN} Hiroto Ito (3) KENICHI TAKATSUKI 54
10 GOLDEN PLATINA {JPN} Ryusei Nakagoshi (8) HIROSHI IWAMOTO 56
11 MONGE ARASHI {JPN} Riku Takami (10) YOSHIHISA SUZUKI 54
12 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 11-348749-Plat - 2100m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ANDES VIENTO {JPN} Taguchi Kanta (6) MASATO NISHIZONO 55
2 MISS CARRERA {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Masakazu Kawashima 55
3 GRIND OUT {JPN} Shuji Akaoka (8) Mamoru Tanaka 55
4 SHIMME RUBUS {JPN} Keita Nishi (4) Hirohito Noguchi 55
5 PRINCESS ALLIE {JPN} Taito Mori (5) Yoshikazu Kanuma 55
6 LAURIER FLAVOR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (7) Kenji Tsukioka 55
7 SPINACH VIPER {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) HITOSHI YAGI 55
8 ISOLA FELICE {JPN} TOSAKI Kei. (3) YUICHI SHIKATO 55
9 CHRISTMAS PARADE {JPN} YUKITO ISHIKAWA (9) SHIZUYA KATO 55
10 MEISHO YOSHINO {JPN} TAISEI DANNO (2) Yoshiyuki Arakawa 55
11 AMBER SUGAR {JPN} Mikio Fujiwara (11) Katsuyoshi Ito 55
12 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 8-27841-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MONACO BULL {JPN} Taito Mori (4) TAKAKI IWATO 56
2 CORNETTO ROSSO {JPN} Norifumi Mikamoto (1) TAKAYUKI HAYASHI 56
3 CANAL SHOHEI {JPN} Seiji Yamazaki (9) Hitoshi Sasaki 56
4 PLEASURE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) Yuji Iida 54
5 NOAH FACE {JPN} MIYABI MUTO (3) Yoshinori Muto 56
6 MUSASHI {JPN} Yoichi Ando (2) HIRONORI SATO 56
7 SIIVET {JPN} Genki Fujimoto (8) Shigenobu Isaka 54
8 PHOTO WEDDING {JPN} Wataru Fujie (7) SATOSHI KODA 54
9 CAFE RENDEZVOUS {JPN} Yuki Furuoka (6) SATOSHI KODA 54
10 NORI SAMSON {JPN} Takayuki Yano (11) TAKESHI HORIUCHI 56
11 DON DOMINO {JPN} Ryusei Nakagoshi (10) YOSHIHISA SUZUKI 56
12 ANCONA {JPN} Masashige Honda (5) Masatatsu Kikukawa 54
12 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 4-16705-Plat - 2000m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUN GRADATION {JPN} Norifumi Mikamoto (12) YUYA YAMAZAKI 56
2 ROUGE MABELLE {JPN} Takuto Iketani (2) SATOSHI KODA 54
3 LINGUS SWEET {JPN} Shuji Akaoka (8) HIRONORI SATO 54
4 MONARCH SLUGGER {JPN} Natsuka Kobayashi (3) Jiyuichi Tajima 52
5 MAONO ORACLE {JPN} Kentaro Usui (9) NOBUHIRO SHIBUYA 56
6 SILVER SADDLE {JPN} Seiji Yamazaki (7) SATOSHI KODA 56
7 NEW DIVIDE {JPN} Hiroto Ito (4) Takahashi Hiroyuki 56
8 AL AMAL {JPN} Kato Yuma (1) HIROAKI KAWAZU 51
9 S G RIKACHAN {JPN} Sano Haruku (11) Jiyuichi Tajima 51
10 HATANO LA TOUR {JPN} Keita Nishi (5) TAKANORI YAMANAKA 56
11 TSUWAMONO {JPN} Kenji Okamura (6) Jiyuichi Tajima 56
12 GYAKUTEN O {JPN} Yuki Furuoka (10) YOICHI TANABE 56
13 F T GALE {JPN} Yoshimi Nakashima (14) Tomoyuki Fujihara 52
14 QUEEN'S KAYANOHIME {JPN} Wataru Fujie (13) MASAYOSHI YAGI 54
11 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 11-119571-Plat - 900m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRAELUDE {JPN} Masashige Honda (2) TERUNOBU FUJITA 57
2 ENTELECHEIA {JPN} Joji Wada (4) SATOSHI KOKUBO 57
3 TIARA FOCUS {JPN} Norifumi Mikamoto (6) Takemi Munakata 55
4 CAPRI FLAVOR {JPN} Shotaro Kawashima (3) TAKAHIRO INAMASU 57
5 COPA SHINA {JPN} Tadanari Konno (1) KATSUYOSHI UCHIDA 55
6 THUNDER ZEUS {JPN} Taito Mori (10) KENICHI TAKATSUKI 55
7 VENT DE LION {JPN} Takayuki Yano (5) HIROAKI KAWAZU 55
8 ALBA MINORU {JPN} Yuki Furuoka (11) HIROAKI KAWAZU 55
9 APOLLO BIBI {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) SATOSHI KOKUBO 57
10 HO O SCRUM {JPN} Yuki Yamanaka (7) YUTA SATO 57
11 MAD SHERRY {JPN} Kasumi Kamio (9) SUNAO YAMADA 53
12 NOBO VERSAILLES {JPN} Keita Nishi (12) YUYA YAMAZAKI 51
10 JUIN 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 10-30069-Plat - 2000m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EMMY'S MITSUO {JPN} Takehiro Kasano (1) YUTA SATO 55
2 SNOWSHOE {JPN} Masashige Honda (10) KATSUYOSHI UCHIDA 53
3 SUN ALSO RISE {JPN} Tadanari Konno (8) KATSUYOSHI UCHIDA 55
4 SILENT WOLF {JPN} Taito Mori (4) TAKASHI HARITA 57
5 ARC BOLT {JPN} Ryo Fujita (5) Hitoshi Sasaki 55
6 MIRACLE RUNBACK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Tomoyuki Fujihara 55
7 RYU BUTTER {JPN} Seiji Yamazaki (6) HIROAKI KAWAZU 55
8 RIGU RHEIA {JPN} Norifumi Mikamoto (11) SUNAO YAMADA 53
9 VIV AIR {JPN} Naoki Machida (9) KATSUYOSHI UCHIDA 55
10 WIN ALBA ROSE {JPN} Takayuki Yano (3) HIROAKI KAWAZU 55
11 RISING SUMMIT {JPN} Sano Haruku (7) Jiyuichi Tajima 54
07 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11137-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KUCHOMOZA KWA JUA {JPN} Joji Wada (12) Takemi Munakata 56
2 PONTE DRAGO {JPN} Ryota Sugawara (6) YUTAKA TSUJINO 55
3 THANKS GRANDPA {JPN} Kanta Taniuchi (14) Kazuya Omiya 54
4 ESPRIT NAMIKO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) YOSHIHIRO SAWA 54
5 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (1) Yuta Ebina 56
6 GLORIOUS LINE {JPN} Taito Mori (7) Hiroshi Takami 56
7 VICROY {JPN} Takahashi Yu (15) Masahiro Fukuda 53
8 MERRY COCKER {JPN} Norifumi Mikamoto (4) KEIJI NAKAMICHI 54
9 SOUTHERN FLEUVE {JPN} Riku Takami (11) Shin Tachibana 52
10 MASTER KEY {JPN} Kenji Okamura (8) Hiroshi Takami 56
11 SABUNO YUZEN {JPN} Sho Yoshii (10) Shin Tachibana 54
12 RAINIER {JPN} Yoichi Ando (16) Hidemitsu Sakai 54
13 SKY PEACE {JPN} Masashige Honda (3) Kazunobu Suda 54
14 MACHAN FAITH {JPN} Keita Nishi (5) TERUNOBU FUJITA 54
15 ABEL BAROWS {JPN} Taisei Nakahara (9) Takashi Kubosugi 56

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin