FICHE JOCKEY
Naoya Hashimoto
Naoya Hashimoto
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 11p 2p 4p 1p 5p 4p 3p 4p 1p 9p
29 NOVEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 9-32083-Plat - 1000m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GAKU CHIKA KIDS {JPN} Tokoro Hotaru (5) Masaru Tamai 53
2 HIT GIRL {JPN} Takehiro Kasano (8) TAKANORI YAMANAKA 54
3 HAKUAI GOJIRO {JPN} Yuki Yamanaka (2) KATSUO ISHII 56
4 COCOTTE {JPN} Nobuhiko Sanrindo (4) Hitoshi Sasaki 54
5 CERCA TROVA {JPN} Masaaki Kuwamura (6) YOSHIYUKI YANO 56
6 SHINJIDAI {JPN} Ryo Nobata (9) SHIGENORI ITO 56
7 KAWAII {JPN} Tsubasa Sasagawa (10) TAKAYUKI YAMASHITA 54
8 RICH AROMA {JPN} Hiiro Muro (1) TAKASHI MIZUNO 52
9 SHINE POLARIS {JPN} Aoi Shinoya (11) YUTA SATO 54
10 PINK PLUM {JPN} Ryoya Sawada (12) SHIGENORI ITO 54
11 RAVINTSARA {JPN} Naoya Hashimoto (7) Maki Hirayama 54
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 12-17824-Plat - 2000m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 VIOLENTO AZUL {JPN} Yujiro Tanabata (8) Maki Hirayama 56
2 WIN GLADNESS {JPN} Naoya Hashimoto (7) KENJI UCHINO 57
3 TIME TRAVELER {JPN} Retsu Oikawa (12) MASAMI YOSHIDA 55
4 VINA DA LAT {JPN} Kenji Okamura (5) KAZUNORI SAKAI 55
5 MAYU GREEN {JPN} Shoya Hozono (4) MORIO KAWAMURA 57
6 SIENA HEART {JPN} Yoshimi Nakashima (6) Toshio Tomita 49
7 BERYLUNE {JPN} Kota Motohashi (3) TSUKASA KAIBAZAWA 55
8 ICEBERG ALLEY {JPN} Hiiro Muro (11) KAZUNORI SAKAI 51
9 PARMENIDES {JPN} Kosei Akimoto (10) Shinobu Hasegawa 55
10 TSUTSU {JPN} Akira Harita (2) TAKAYUKI HAYASHI 55
11 SEIUN MIREIA {JPN} Yuto Kokubun (9) Toshio Tomita 53
12 PARTY ANIMAL {JPN} Tetsuya Takahashi (1) TSUKASA KAIBAZAWA 55
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 9-32083-Plat - 800m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JASPER ROYAL {JPN} Mai Fukuhara (9) TAKASHI MIZUNO 56
2 TONDE COPA {JPN} Yujiro Tanabata (10) KIYOSHIGE ARAI 53
3 LIVE TOPAZ {JPN} Naoki Machida (4) HIROMI YAMAZAKI 54
4 RAVINTSARA {JPN} Naoya Hashimoto (7) Maki Hirayama 54
5 RICH AROMA {JPN} Hiiro Muro (6) TAKASHI MIZUNO 52
6 HIT GIRL {JPN} Takehiro Kasano (5) TAKANORI YAMANAKA 54
7 SANEI VICTOR {JPN} Genki Fujimoto (3) KENICHI TAKATSUKI 56
8 NOBO SHUN SHUN {JPN} Seiji Yamazaki (2) YUYA YAMAZAKI 54
9 SPLENDIDA {JPN} Kenji Okamura (1) TAKAMITSU WATANABE 54
10 BLUE ROSE {JPN} Yuto Kokubun (11) TAKASHI NOGUCHI 54
11 PARFUMER {JPN} Yuki Yamanaka (8) Masaki Iwasaki 54
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 7-11882-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN GEMINI {JPN} Naoya Hashimoto (11) SATOSHI KOKUBO 54
2 AMBROSIA {JPN} Mai Fukuhara (1) TAKASHI MIZUNO 54
3 YELLOW RIBBON {JPN} Hiiro Muro (5) Tomoyuki Fujihara 52
4 EREBOS {JPN} Mitsuhiro Masuda (10) HIROMI YAMAZAKI 56
5 RAQS SHARQI {JPN} Kosei Akimoto (9) KAZUNORI SAKAI 54
6 MORIDEN BOY {JPN} Kota Motohashi (2) TSUKASA KAIBAZAWA 56
7 PREMIUM PRIMO {JPN} Kenji Okamura (6) Maki Hirayama 54
8 IMAKIBARA {JPN} Nobuhiko Sanrindo (8) Jiyuichi Tajima 54
9 B B GLITTER {JPN} Ryusei Nakagoshi (12) ISAMU KUBO 56
10 SHIELD MAIDEN {JPN} Genki Fujimoto (3) KAZUNORI SAKAI 54
11 TWO M ROCKET {JPN} Yuki Yamanaka (4) Hirotsugu Ozawa 56
12 CARTER TESORO {JPN} Shoya Hozono (7) KENJI UCHINO 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 5-14259-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAY AND NIGHT {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) SATOSHI KOKUBO 54
2 KITANO COUVER {JPN} Joji Wada (6) Yumiko Iriguchi 56
3 MORDDURE {JPN} Ryusei Nakagoshi (8) HIRONORI SATO 56
4 SOLEIL BLANC {JPN} Ryo Nobata (5) HIRONORI SATO 56
5 CROSS LEAF {JPN} Naoya Hashimoto (7) KAZUNORI SAKAI 54
6 MORNING IRIS {JPN} Hiiro Muro (3) Shinobu Hasegawa 52
7 OTOMENO WALTZ {JPN} Takehiro Kasano (4) NOBORU TAMAI 54
8 GRACIOUS AURA {JPN} Kazuhiro Kato (11) YUTAKA KAWASHIMA 54
9 SIENA CURREN {JPN} Yujiro Tanabata (9) Toshio Tomita 55
10 ALEUMDAUN {JPN} Retsu Oikawa (10) MORIO KAWAMURA 52
11 CHACONNE {JPN} Mai Fukuhara (1) Hironori Unoki 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 4-14259-Plat - 3 ans - 1400m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TAKAICHI KIZUNA {JPN} Koshi Yoshidome (1) Kazuma Yabuguchi 54
2 MAX BUN BUN {JPN} Akio Mikoshi (7) SHINJI KOBAYASHI 56
3 ROKKUN {JPN} Shotaro Kawashima (9) Hirohito Noguchi 56
4 VINA DA NANG {JPN} Naoya Hashimoto (2) KAZUNORI SAKAI 54
5 KASHINO BENKEI {JPN} Yuki Furuoka (6) Yoshikazu Kanuma 56
6 GOLDIG {JPN} Hiiro Muro (4) TSUKASA KAIBAZAWA 52
7 FAIRY PAWA POKE {JPN} Tetsuya Takahashi (5) Kazuma Yabuguchi 54
8 BIG JACARANDA {JPN} Kazuki Akatsu (3) MORIO KAWAMURA 56
9 LEVAIN ACTRESS {JPN} Mai Fukuhara (8) TAKASHI MIZUNO 54
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 2-11882-Plat - 1400m - Classe 2
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TROIS FILLES {JPN} Joji Wada (10) Hirohito Noguchi 54
2 FUKUCHAN QUEEN {JPN} Shoya Hozono (7) KENJI UCHINO 54
3 TSUKUBA MARIA {JPN} Naoya Hashimoto (9) Maki Hirayama 54
4 QUEEN'S KAYANOHIME {JPN} Wataru Fujie (3) MASAYOSHI YAGI 54
5 HONEY FLASH {JPN} Kenji Okamura (8) TSUKASA KAIBAZAWA 54
6 MONSTER PRINCE {JPN} Yujiro Tanabata (6) SHINSUKE KUDO 55
7 RAINBOW COLOR {JPN} Retsu Oikawa (4) Tomoyuki Fujihara 52
8 WATER LILY {JPN} Akio Mikoshi (5) KENJI UCHINO 54
9 ESSENCE {JPN} Mai Fukuhara (2) TAMOTSU YOKOYAMA 54
10 RYUO {JPN} Yoshimi Hanzawa (1) Hironori Unoki 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 1-23765-Plat - 2 ans - 1400m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MELOS GO {JPN} Retsu Oikawa (4) TAKESHI MINOWA 53
2 REWARD MERLIN {JPN} Joji Wada (5) Hironori Unoki 54
3 TOTAL DIA {JPN} Mai Fukuhara (8) SATOSHI KOKUBO 55
4 WONDER SURVIVAL {JPN} Naoya Hashimoto (3) KATSUFUMI SUZUKI 55
5 COLORFUL PEACH {JPN} Yoshimi Hanzawa (2) Maki Hirayama 54
6 BIKYAKU {JPN} Hiiro Muro (9) Hironori Unoki 52
7 ARAJAI {JPN} Kosei Akimoto (6) TAKASHI MIZUNO 55
8 MORIDEN POWER {JPN} Shoya Hozono (7) TSUKASA KAIBAZAWA 54
9 VERSAILLES NO HANA {JPN} Yujiro Tanabata (1) Shinobu Hasegawa 53
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 7-10694-Plat - 1500m - Classe 3
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SCHWAN {JPN} Naoya Hashimoto (6) TAKASHI NOGUCHI 56
2 FADE HARD {JPN} Kazuhiro Kato (10) Shinobu Hasegawa 56
3 RASE GRISE {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) SHINSUKE KUDO 56
4 MIDNIGHT BLUE {JPN} Toshio Uchida (2) TAMOTSU YOKOYAMA 54
5 CRYSTAL LAUREL {JPN} Mitsuhiro Masuda (5) HIROMI YAMAZAKI 56
6 TAMAMO TRESOR {JPN} Yoshimi Hanzawa (8) YUTAKA KAWASHIMA 56
7 BENINO BOLT {JPN} Hiroki Okamura (1) YOICHI TANABE 56
8 NAMURA CATS {JPN} Mai Fukuhara (9) TAMOTSU YOKOYAMA 54
9 SUNRISE TESORO {JPN} Yoshimi Nakashima (4) YUTAKA KAWASHIMA 52
10 SUN BOULDER {JPN} Shoya Hozono (12) MORIO KAWAMURA 54
11 SECRET GEAR {JPN} Koshi Yoshidome (3) Kazuma Yabuguchi 56
12 SIENA DAIO {JPN} Yuto Kokubun (11) Toshio Tomita 56
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 5-11882-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MERIZO {JPN} Wataru Fujie (8) MASAYOSHI YAGI 54
2 GOLD VINTAGE {JPN} Tadanari Konno (11) TAKESHI MINOWA 56
3 AMARELO FLAVOR {JPN} Joji Wada (2) Kenichi Shigeta 56
4 YAMAJUN HIBANA {JPN} Hiiro Muro (4) Hironori Unoki 52
5 BULLBEAR MILE {JPN} Yujiro Tanabata (10) Kazuo Okada 55
6 KEIAI MAVORA {JPN} Kosei Akimoto (12) TAMOTSU YOKOYAMA 56
7 BENINO PEARL {JPN} Keita Nishi (6) Jiyuichi Tajima 54
8 GOLD BUNNY {JPN} Naoki Machida (9) TAKASHI NOGUCHI 54
9 ARC STATE {JPN} Naoya Hashimoto (7) KENJI ARAI 56
10 RISK TAKER {JPN} Ryusei Nakagoshi (5) ROKURO MURATA 54
11 HASSAKU SAN {JPN} Kazuki Akatsu (3) MORIO KAWAMURA 54
12 KOBINAI FOUNTAIN {JPN} Tatsuya Yamaguchi (1) HIROSHI YAUCHI 54

page n°1/14
début    page précédente    page suivante    fin