FICHE JOCKEY
Kota Tanaka
Kota Tanaka
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 14p 11p 11p 14p 15p 12p 5p 10p 4p 6p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11137-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DANCING RASCAL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) Kazuhisa Naya 56
2 CRISP OF WAR {JPN} Keita Nishi (6) Satoshi Fukunaga 56
3 DI OREM {JPN} Takahashi Yu (10) Takashi Kubosugi 53
4 SEVEN GO {JPN} Taito Mori (14) Kazuma Hashimoto 56
5 FLEUR DE REGINA {JPN} Genki Fujimoto (11) Yuta Ebina 54
6 MARRON LUPINUS {JPN} Reo Yokogawa (5) Ryuichi Yoshii 54
7 DINO ENERGY {JPN} Aoi Shinoya (2) CHIAKI HORI 56
8 BIG BROTHER {JPN} Ryo Nobata (9) YASUMASA KURITA 56
9 REVITALIZE {JPN} Ryota Sugawara (13) Nobuhiro Onodera 55
10 KEIAI BAZARA {JPN} Takayuki Yano (4) Shin Tachibana 56
11 RAINTREE {JPN} Ryo Fujita (3) Masahiro Uesugi 54
12 NAC LEGEND {JPN} Shohei Takahashi (8) Mitsugu Tachibana 56
13 ROWDY {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) Hiroyuki Inoue 56
14 GAMBANTEINN {JPN} Kota Tanaka (7) YUTAKA TSUJINO 51
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-8909-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (1) Kazuma Hashimoto 56
2 M O APPLAUSE {JPN} Sho Yoshii (8) Takatoshi Takaiwa 56
3 KIWAMI IMON {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Ryo Akamine 56
4 FRENCH BAROWS {JPN} Genki Fujimoto (2) Kenji Tsukioka 56
5 LUCENT STAR {JPN} Kenji Okamura (10) Makoto Ichimura 56
6 TOMEI DRIVE {JPN} Takayuki Yano (9) Kazuhisa Naya 54
7 FULFILLING {JPN} Yamamoto Tsubasa (6) Takatoshi Takaiwa 51
8 FRUITS PARFAIT {JPN} Reo Yokogawa (14) Motohiro Akamine 54
9 MONGE SAKURA {JPN} Riku Takami (4) Masahiro Uesugi 52
10 MARGOT BANANA {JPN} Ryota Sugawara (13) Nobuhiro Onodera 53
11 IIDE SKY {JPN} Kota Tanaka (11) TAKAKAZU SASO 51
12 HURACAN {JPN} Masashige Honda (12) Kazunobu Suda 54
13 KAZUNO MANGETSU {JPN} Yoichi Ando (5) Kiyoaki Takahashi 54
14 WABISUKE {JPN} Hisayoshi Higashihara (3) Akihiko Syoji 54
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11137-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ICE LARIMAR {JPN} Kenji Okamura (7) Takatoshi Takaiwa 54
2 WIN FIERTE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Takemi Munakata 54
3 RICKIE {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Ryo Akamine 56
4 FLORAL ROMANCE {JPN} Ryo Nobata (1) Masato Tanaka 54
5 POND WAVE {JPN} Aoi Shinoya (5) Minoru Asakura 54
6 GOLDEN ALE {JPN} Riku Takami (11) KEIJI NAKAMICHI 54
7 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 54
8 WASUREGATAMI {JPN} Takahashi Yu (8) Norio Watabe 51
9 IKENO GAL CHAN {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) NAOMITSU OKANO 54
10 EXCELLENT MAN {JPN} Keita Nishi (10) Mashima Daisuke 56
11 FAIRY MAIA {JPN} Kota Tanaka (2) Yoriaki Murakami 51
12 GREEN JADE {JPN} Kenta Endo (4) SHIGERU ENDO 56
13 ROUGE CAMELLIA {JPN} Genki Fujimoto (9) Kazumasa Sakamoto 54
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16705-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MUSO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Mashima Daisuke 54
2 WINDSOR BAROWS {JPN} Kanta Taniuchi (4) Jyumpei Morishita 54
3 POWER KINGDOM {JPN} Takayuki Yano (14) Keiyuki Suzuki 56
4 GEYSIR {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) NAOMITSU OKANO 56
5 SHISHINO HEART {JPN} Keita Nishi (1) Nobuhiro Onodera 54
6 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (9) YUTAKA TSUJINO 55
7 SAVIOUR {JPN} Sho Yoshii (10) Ryuichi Yoshii 56
8 TAKENO GEKKO {JPN} Yoichi Ando (2) KENJI SANO 54
9 CROP {JPN} Ryo Fujita (13) Kazuma Hashimoto 56
10 SANTO GRAAL {JPN} Kota Motohashi (11) Yuta Ebina 54
11 PAJAMA PARTY {JPN} Ryo Nobata (7) Yoriaki Murakami 54
12 MADEMOISELLERENNES {JPN} Genki Fujimoto (6) Kazumasa Sakamoto 54
13 SHOMA {JPN} Riku Takami (12) TERUNOBU FUJITA 54
14 YOSHINO BRAVO {JPN} Kota Tanaka (8) Tomohiro Arai 51
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-22273-Plat - 1800m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAS BRISAS {JPN} Taito Mori (11) Kenji Tsukioka 56
2 HO O SELECCION {JPN} Kanta Taniuchi (10) KAZUO WATANABE 54
3 SUZUNO HAMAYA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Masahiro Fukuda 56
4 ESPRIT RICHARD {JPN} Takayuki Yano (9) YOSHIHIRO SAWA 56
5 MUSASHI GLORY {JPN} Riku Takami (8) YASUMASA KURITA 54
6 RICK MARVEL {JPN} Masashige Honda (3) Kazunobu Suda 56
7 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (2) YUTAKA TSUJINO 55
8 MIYUKI THE STRONG {JPN} Tadanari Konno (13) Hitoshi Horie 56
9 GOD IMPULSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Ryuichi Yoshii 56
10 LEAD BLOW {JPN} Genki Fujimoto (1) Yuta Ebina 56
11 RAPIDE {JPN} Joji Wada (14) Yuta Ebina 56
12 DAVIDII {JPN} Takahashi Yu (15) Keiyuki Suzuki 53
13 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (12) TERUNOBU FUJITA 56
14 HADES BRAIN {JPN} Hisayoshi Higashihara (7) Akihiko Syoji 56
15 YOSHINO CROWN {JPN} Kota Tanaka (5) Tomohiro Arai 53
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-31182-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Ryota Sugawara (2) Hidemitsu Sakai 53
2 CLAIR JACK {JPN} Sho Yoshii (11) Naoyuki Matoba 56
3 KOMIZU AMOUR {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 54
4 LIVE CRACKER {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Motohiro Akamine 56
5 MR ULANOV {JPN} Takahashi Yu (6) Motohiro Akamine 53
6 LAST SAMURAI {JPN} Kenji Okamura (10) Ryuichi Yoshii 56
7 SOUND KINGDOM {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) Keiyuki Suzuki 56
8 YAMANO WARRIOR {JPN} Tadanari Konno (9) Yoichi Sasaki 56
9 NONG LOM {JPN} Shun Ishizaki (8) Hiromitsu Kurita 56
10 GAMBARUCHAN {JPN} Ryo Fujita (4) Kazuma Hashimoto 54
11 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (7) Hisashi Sato 54
12 MEINER DANK {JPN} Kota Tanaka (1) YUTAKA TSUJINO 53
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-16705-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ABENIN SMILE {JPN} Takayuki Yano (1) Keiyuki Suzuki 56
2 ATAGO TENJIN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Yoriaki Murakami 56
3 PIERRE TEXAS {JPN} Riku Takami (15) Takashi Kubosugi 54
4 SAND BAMBOO {JPN} Joji Wada (13) Shin Tachibana 54
5 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (10) TAKAKAZU SASO 53
6 LORD BALLON D'OR {JPN} Kanta Taniuchi (7) Yukiharu Shimada 54
7 YAMASHO CHARISMA {JPN} Ryota Sugawara (4) CHIAKI HORI 55
8 LAMPSI ASTER {JPN} Ryo Nobata (2) KAZUO WATANABE 54
9 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (16) CHIAKI HORI 54
10 GENERAL BRAVO {JPN} Masaki Segawa (9) Yukiharu Shimada 56
11 CRAZY STAR {JPN} Sho Yoshii (14) Kazuya Omiya 56
12 MR TATSUO {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Inoue 56
13 GENERAL CHEETAH {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) Kazunobu Suda 56
14 KARVINA {JPN} Genki Fujimoto (5) Takano Tsuyoshi 54
15 ISAAC {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Kazuma Hashimoto 56
16 LOOKS LIKE PATSU {JPN} Yoichi Ando (12) Norio Watabe 56
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-16705-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YEHOSHUA {JPN} Ryo Nobata (3) KAZUO WATANABE 56
2 NANA CHANCE {JPN} Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
3 REGINA TIARA {JPN} Genki Fujimoto (10) Hiroshi Takami 54
4 WILD BOUQUET {JPN} Kenji Okamura (12) YUTAKA TSUJINO 54
5 SABUNO PREMIUM {JPN} Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 55
6 RERAITAM {JPN} Seiji Yamazaki (11) Masahiro Fukuda 56
7 ALL EXCEED {JPN} Kakeru Oki (7) Nobuhiro Onodera 54
8 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} Riku Takami (6) Masato Tanaka 52
9 TOSEN CINNAMON {JPN} Taito Mori (13) Kazuma Hashimoto 54
10 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka (8) Tomohiro Arai 51
11 RED JASPER {JPN} Takahashi Yu (4) Yoriaki Murakami 51
12 LUCIA LA TERRE {JPN} Masashige Honda (9) Hiroyuki Matsura 56
13 LUVI {JPN} Shunsuke Ishikawa (1) Masahiro Uesugi 54
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-50114-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FRIEND ROMA {JPN} Takayuki Yano (5) Masahiro Uesugi 54
2 OVERCALL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Masahiro Fukuda 54
3 GREEK TREASURE {JPN} Taito Mori (7) Masato Tanaka 54
4 SONSEEAHRAY {JPN} Kota Tanaka (3) Tomohiro Arai 51
5 OSAKI THUNDER {JPN} Kenji Okamura (1) SHIGERU ENDO 54
6 DANCING YAMATO {JPN} Masaki Segawa (4) Takashi Kubosugi 54
7 FOR EX TY {JPN} Ryo Fujita (6) Makoto Ichimura 54
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-8909-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DONNA DONNA {JPN} Kakeru Oki (8) Kazuma Hashimoto 54
2 WORLD FOUNTAIN {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Hiroyuki Inoue 56
3 LEGAME D'AMORE {JPN} Riku Takami (6) Kenji Tsukioka 54
4 HARUNO MARINA {JPN} Takuto Iketani (3) SHIGERU ENDO 54
5 ICHIGO SHORT {JPN} Yoshimi Nakashima (2) Nobuhiro Onodera 50
6 EVEN MORE {JPN} Kota Tanaka (13) Motohiro Akamine 51
7 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Norio Watabe 54
8 DUAL MOTION {JPN} Takayuki Yano (14) YOSHIHIRO SAWA 54
9 HANASAKI POPLAR {JPN} Natsuka Kobayashi (7) Takano Tsuyoshi 50
10 DARIOLE CHOCOLAT {JPN} Mitsuhiro Masuda (10) YASUMASA KURITA 54
11 OFUTON {JPN} Kanta Taniuchi (1) Yoriaki Murakami 52
12 BROWN LIBERTY {JPN} Sho Yoshii (11) Yoichi Sasaki 54
13 LUEUR DORE {JPN} Kenji Okamura (9) YUTAKA TSUJINO 54
14 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (12) KAZUO WATANABE 53

page n°1/14
début    page précédente    page suivante    fin