FICHE JOCKEY
Keita Nishi
Keita Nishi
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 12p 8p 7p 11p 10p 12p 14p 9p 1p 9p
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-31790-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WIN RESERVE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Hidemitsu Sakai 56
2 MONT SAINT REX {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 56
3 TOSEN MARCO {JPN} Kota Motohashi (10) SATOSHI KOKUBO 56
4 SWING {JPN} Takayuki Yano (9) TERUNOBU FUJITA 56
5 GLORIOUS SCEPTRE {JPN} Tsubasa Sasagawa (3) Satoshi Fukunaga 56
6 SARANSK {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Masato Tanaka 54
7 HIGH BRAND {JPN} Naoki Machida (1) Hiroyuki Matsura 54
8 SATONO WORLD {JPN} Genki Fujimoto (4) KAZUO WATANABE 56
9 SHACHI {JPN} Ryota Sugawara (11) YUTAKA TSUJINO 55
10 SAWAYAKA CAUSE SON {JPN} Kanta Taniuchi (2) Jyumpei Morishita 53
11 TOSEN FRANK {JPN} Genta Ochiai (5) SATOSHI KOKUBO 56
12 JOY WIN {JPN} Keita Nishi (8) Yuta Ebina 56
13 AOI KATSUMA {JPN} Ryo Nobata (13) Masahiro Fukuda 56
14 RISING SUMMIT {JPN} Wataru Fujie (14) Jiyuichi Tajima 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1800m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WILD HUNTER {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) Masahiro Uesugi 56
2 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
3 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
4 DIAMOND MORE {JPN} Ryo Nobata (3) Kazunobu Suda 54
5 LAS BRISAS {JPN} Sho Yoshii (14) Kenji Tsukioka 56
6 OR ARMURE {JPN} Kanta Taniuchi (10) Ryuichi Yoshii 53
7 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (9) KENJI SANO 56
8 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
9 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
10 SPIDER BAROWS {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 56
11 NISHINO SHINING {JPN} Genta Ochiai (2) KAZUO WATANABE 56
12 SAVARIA {JPN} Joji Wada (13) Takemi Munakata 54
13 TAIKI MONSTRE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Hideyo Yoneta 56
14 YUINO ZAPPER {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Matsura 56
15 SURF SHAPER {JPN} Hisayoshi Higashihara (15) NOBUYUKI KUBOTA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-24726-Plat - 1200m
11 PARTANTS - TETE- 1 L- 1/2 L- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
2 KITASAN BELEZA {JPN} TETE Tsubasa Sasagawa (1) Hideyo Yoneta 54
3 PRESTO LEGACY {JPN} 1 L Masashige Honda (7) Masato Tanaka 56
4 J K FINE {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (2) Ryuichi Yoshii 56
5 LIVE CRACKER {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (3) Motohiro Akamine 55
6 KURA CANNON {JPN} 1/2 L Aoi Shinoya (4) Minoru Asakura 56
7 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} 1/2 L Keita Nishi (10) Tomohiro Arai 54
8 KEN MAXIM {JPN} 1/2 L Joji Wada (9) Kiyoaki Takahashi 56
9 MINNESOTA {JPN} 1/2 L Takayuki Yano (8) Hiroyuki Matsura 56
10 ODYSSEY {JPN} 1/2 L Taito Mori (5) CHIAKI HORI 56
11 EPI LE CIEL {JPN} 1/2 L Kanta Taniuchi (6) KENJI SANO 53
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11774-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (5) Takano Tsuyoshi 56
2 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 51
3 CONTI TOHOKU {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Hiromitsu Kurita 56
4 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki (14) YUTAKA TSUJINO 53
5 KITASAN UNISON {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
6 DADDY'S LOVING {JPN} Ryota Sugawara (6) Hiroyuki Inoue 53
7 VIKRANT {JPN} Yoichi Ando (8) Hitoshi Horie 56
8 KURINO VISUAL {JPN} Kenji Okamura (11) Masato Tanaka 56
9 TO THE EARTH {JPN} Fumio Matoba (4) Kazuya Omiya 56
10 MORGANITE RING {JPN} Keita Nishi (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 NISHINO RINDO {JPN} Sho Yoshii (1) Makoto Ichimura 54
12 NITRO JOURNEY {JPN} Genta Ochiai (3) YOSHIHIRO SAWA 56
13 CANTERBURY GIRL {JPN} Yuki Furuoka (9) SHIGERU ENDO 54
14 HEARTHFIRE {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (8) Kazumasa Sakamoto 56
2 WIN FIERTE {JPN} Joji Wada (9) Takemi Munakata 54
3 KEY CHANCE {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
4 SHINTO TAKESHI {JPN} Kanta Taniuchi (2) Masato Tanaka 53
5 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (4) Hitoshi Horie 54
6 RYU ONE HIME {JPN} Shohei Nakamura (1) Akihiko Syoji 54
7 WEIGHT JUDGE {JPN} Taisei Nakahara (7) Hideyo Yoneta 56
8 GREEN JADE {JPN} Kenta Endo (12) NOBUYUKI KUBOTA 56
9 SCOTCH KILT {JPN} Masashige Honda (5) Ryo Akamine 56
10 KAFUJI LIBRA {JPN} Masahiro Matsuzaki (10) Akihiko Syoji 56
11 SUN WING {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Takashi Kubosugi 56
12 SUPREMACY {JPN} Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 REALLY HOT {JPN} Tsubasa Sasagawa (3) Katsunori Arayama 54
2 FULL OF PRAISE {JPN} Taito Mori (6) Hidemitsu Sakai 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
4 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (10) Takatoshi Takaiwa 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (9) Naoyuki Matoba 56
6 SNOW DRESS {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
7 LES AILES NOIRES {JPN} Genta Ochiai (5) KAZUO WATANABE 54
8 LILIE {JPN} Kota Tanaka (1) Kazuma Hashimoto 51
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (11) Naoyuki Matoba 56
10 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (13) Norio Watabe 56
11 EARTH RINGO {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuhisa Naya 54
12 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 54
13 SILVER STELLA {JPN} Joji Wada (16) Tadaaki Sasaki 54
14 ASHFORD {JPN} Keita Nishi (7) YOSHIHIRO SAWA 56
15 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (14) Mitsugu Tachibana 56
16 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (15) Hitoshi Horie 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 J K CLAUDE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) KEIJI NAKAMICHI 55
2 CAESAR KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Ryuichi Yoshii 55
3 CALA ESMERALDA {JPN} Yoichi Ando (6) Katsunori Arayama 55
4 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (9) YUTAKA TSUJINO 54
5 INAZUMA LINE {JPN} Genki Fujimoto (1) Hiroshi Takami 54
6 BEL ROUTE {JPN} Toshio Uchida (8) TAKAKAZU SASO 55
7 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 55
8 EDONO PHOENIX {JPN} Masashige Honda (5) TAKAKAZU SASO 55
9 SABUNO PREMIUM {JPN} Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 55
10 LIVE FLIPPER {JPN} Reo Yokogawa (10) Motohiro Akamine 55
11 ATAMI FLASH {JPN} Sho Yoshii (2) Hiromitsu Kurita 55
12 DOUBLE O KING {JPN} Ryo Nobata (3) TAKAKAZU SASO 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLANTIS {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
2 COURECHOUSE {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LAST STORY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RICK MARVEL {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 56
6 PINFU DORA SAN {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
7 RHEIN STREAM {JPN} Kanta Taniuchi (12) Hiroshi Takami 53
8 GLORIOSA {JPN} Masaaki Kuwamura (1) KAZUO WATANABE 56
9 MANTICORE {JPN} Masashige Honda (13) CHIAKI HORI 56
10 KAITO KING {JPN} Taito Mori (4) Masato Tanaka 56
11 MILIMILI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
12 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
13 GODAFOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) NAOMITSU OKANO 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS - ENC- 1 L- ENC- ENC- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SIEGER OCEAN {JPN} Kenji Okamura (14) Motohiro Akamine 56
2 ROYAL EPIC {JPN} ENC Kakeru Oki (15) Kazuma Hashimoto 53
3 DERMA NEKODAMASHI {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 54
4 BRIKSDAL {JPN} ENC Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
6 RODEO STAR MATE {JPN} ENC Sho Yoshii (7) Motohiro Akamine 54
7 PHOOLAN {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (16) Nobuhiro Onodera 53
8 ATAMI SEIKO {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (13) Kazunobu Suda 56
9 SHONAN AULII {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 54
10 KASTROM GALE {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Kazuhisa Naya 56
11 OMORFOS {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 BUVONS {JPN} 1 L 1/4 Shohei Nakamura (8) Ryuichi Yoshii 56
13 NAC PHARAOH {JPN} 1 L 1/4 Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
14 FIELD DREAM {JPN} 1 L 1/4 Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
15 VOID {JPN} 1 L 1/4 Masaaki Kuwamura (2) Kazuma Hashimoto 56

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin