FICHE JOCKEY
Joji Wada
Joji Wada
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 5p 3p 3p 2p 1p 2p 2p 6p 3p 2p
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 11-55683-Plat - 1500m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEA SERPENT {JPN} Taito Mori (4) SATOSHI KOKUBO 57
2 BLACK OPAL {JPN} Seiji Yamazaki (7) Maki Hirayama 55
3 GREAT JOURNEY {JPN} Kota Motohashi (10) SATOSHI KOKUBO 57
4 ROMANCE GRAY {JPN} Aoi Shinoya (5) MASATO HAYASHI 57
5 NIGHT OF BUND {JPN} Joji Wada (1) YASUHIDE YONEYA 57
6 BIJIN {JPN} Keita Nishi (9) Hirohito Noguchi 55
7 RUCHBAH {JPN} Genki Fujimoto (8) TAKAHIRO INAMASU 57
8 MORIDEN ARROW {JPN} Naoki Machida (2) Kenichi Shigeta 57
9 EL ROI {JPN} Ryoma Kimatsuka (3) YOSHIYUKI YANO 56
10 SPARTA LEONIDAS {JPN} Norifumi Mikamoto (6) Kenichi Shigeta 55
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 10-33410-Plat - 1400m
9 PARTANTS - 6 L- 2 L- 1 L- 1 L 1/2- 4 L- 2 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ALFINO {JPN} Yamamoto Tsubasa (8) Masakazu Kawashima 51
2 J K FINE {JPN} 6 L Ryuji Tatsushiro (2) TAKASHI MIZUNO 56
3 DENE {JPN} 2 L Joji Wada (9) SATOSHI KOKUBO 54
4 VANELLOPE {JPN} 1 L Tatsuya Yamaguchi (4) MASATO HAYASHI 54
5 VERDE VENTO {JPN} 1 L 1/2 Mai Fukuhara (1) MITSUHIRO OKABAYASHI 54
6 DELTA {JPN} 4 L Toshio Uchida (5) Yoshikazu Kanuma 54
7 GEOPARK MAGMA {JPN} 2 L 1/2 Kosei Akimoto (6) YUTAKA KAWASHIMA 56
LUCKY CLOVER {JPN} 2 L 1/2 Chino Ryoma (3) SATOSHI KOKUBO 51
HIRARI {JPN} 2 L 1/2 Taito Mori (7) KIYOSHIGE ARAI 54
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 8-11137-Plat - 1400m - Classe 2
9 PARTANTS - 4 L- 2 L- TETE- 1 L 1/2- ENC- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUKIMATSURI {JPN} Yujiro Tanabata (3) TAMOTSU YOKOYAMA 56
2 WATER LILY {JPN} 4 L Akio Mikoshi (9) KENJI UCHINO 54
3 AMULETO {JPN} 2 L Joji Wada (7) SATOSHI KOKUBO 54
4 WORLD BATTLE {JPN} TETE Aoi Shinoya (5) TSUKASA KAIBAZAWA 56
5 CALLIGRAPHY {JPN} 1 L 1/2 Yoshimi Hanzawa (4) Yumiko Iriguchi 54
6 KYOEI RUMOR {JPN} ENC Kosei Akimoto (2) Hirotsugu Ozawa 56
7 KAMIYAGA RULER {JPN} 1 L Shoya Hozono (6) KENJI UCHINO 56
8 EDONO STREET {JPN} 1 L Yuki Yamanaka (8) Hironori Unoki 54
9 KURA KINKA {JPN} 1 L Takayuki Yano (1) Shinobu Hasegawa 56
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 7-27841-Plat - 3 ans - 1400m
8 PARTANTS - 1 L 1/2- 2 L 1/2- ENC- 2 L- 2 L 1/2- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ALSAFI {JPN} Yujiro Tanabata (6) TAKESHI MINOWA 56
2 REYES {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (5) Satoshi Saito 56
3 ICE NOTE {JPN} 2 L 1/2 TSUBASA SASAGAWA (8) SATOSHI KOKUBO 54
4 LAGOON PRINCESS {JPN} ENC Wataru Fujie (4) TAKESHI MINOWA 54
5 POPCORN {JPN} 2 L Mai Fukuhara (2) Maki Hirayama 56
6 JO SOLE {JPN} 2 L 1/2 Takayuki Yano (1) SATOSHI KOKUBO 54
7 IKUNO HOPE EYE {JPN} 3/4 L Takuto Iketani (7) KATSUYOSHI UCHIDA 54
8 LOOKISM {JPN} 3/4 L Retsu Oikawa (3) Yumiko Iriguchi 53
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 6-11137-Plat - 1500m - Classe 2
10 PARTANTS - LOIN- 1 L- 2 L- ENC- ENC- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 AMARELO FLAVOR {JPN} Joji Wada (4) Kenichi Shigeta 56
2 CEREZO SUNRISE {JPN} LOIN Kosei Akimoto (6) SHINJI KOBAYASHI 54
3 SMILE THRIVE {JPN} 1 L Yoshimi Hanzawa (1) Hironori Unoki 56
4 JAZZ PIANIST {JPN} 2 L TSUBASA SASAGAWA (9) SATOSHI KOKUBO 54
5 GEMPACHI NOBLE {JPN} ENC Yamamoto Tsubasa (8) NOBORU TAMAI 51
6 JASMINE CHARA {JPN} ENC Naoya Hashimoto (7) Maki Hirayama 54
7 ANOTHER VITA {JPN} 4 L Shoya Hozono (10) KATSUFUMI SUZUKI 56
8 KISS OF FIRE {JPN} 4 L Dai Okada (5) Yoshikazu Kanuma 54
9 LUCE BIANCA {JPN} 4 L Genki Fujimoto (2) ISAO SASAKI 54
10 KURA DAIRIN {JPN} 4 L Retsu Oikawa (3) Shinobu Hasegawa 53
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 5-11137-Plat - 1500m - Classe 2
8 PARTANTS - 2 L 1/2- ENC- 1 L- 2 L 1/2- 2 L 1/2- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITASAN EPONA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Kenichi Shigeta 54
2 BETELGEUSE {JPN} 2 L 1/2 Joji Wada (7) SATOSHI KOKUBO 54
3 KEIAI MAGORA {JPN} ENC Naoya Hashimoto (6) KENJI UCHINO 56
4 HATSUNE HALO {JPN} 1 L Taito Mori (5) Hironori Unoki 56
5 WILD DUNK {JPN} 2 L 1/2 Keita Nishi (1) Hirohito Noguchi 56
6 OZA RIS {JPN} 2 L 1/2 Takayuki Yano (8) Hirotsugu Ozawa 54
7 MICHINO SICILIA {JPN} 1 L Genki Fujimoto (3) Satoshi Saito 56
8 YAMATAKE KOCHAN {JPN} 1 L Tetsuya Takahashi (2) TAKASHI MIZUNO 56
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 3-17818-Plat - 3 ans - 1400m
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLD RUSH {JPN} Wataru Fujie (7) TAKASHI MIZUNO 56
2 SUN VALSE {JPN} Joji Wada (4) SATOSHI KOKUBO 56
3 SURPRISE ONE ONE {JPN} Yoshimi Nakashima (2) YUTAKA KAWASHIMA 52
4 FARINATA {JPN} Tetsuya Takahashi (6) KATSUFUMI SUZUKI 54
5 KITASAN FUGETSU {JPN} Kosei Akimoto (1) Kenichi Shigeta 54
6 FIRESTORM {JPN} Yujiro Tanabata (8) KAZUNORI SAKAI 56
7 TAKAICHI DUNKIRK {JPN} Kazuhiro Kato (5) Kazuma Yabuguchi 56
19 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 11-797140-Plat - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LEMON POP {USA} SAKAI Ryu. (7) HIROYASU TANAKA 57
2 IGNITER {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Masashi Atarashi 57
3 SHAMAL {JPN} HARUHIKO KAWASU (2) Takeshi Matsushita 57
4 TAGANO BEAUTY {JPN} SHU ISHIBASHI (11) MASATO NISHIZONO 57
5 SAYONO GLORY {JPN} Ryoya Sawada (3) SHINSUKE KUDO 57
6 T'S DUNK {JPN} Joji Wada (6) TAKASHI MIZUNO 57
7 BATHRAT LEON {JPN} UCHIDA H. (9) YOSHITO YAHAGI 57
8 OMEGA RAINBOW {JPN} Hiroto Yoshihara (10) SATOSHI KOKUBO 57
9 RIKO SEAWOLF {JPN} Tadanari Konno (12) Katsunori Arayama 57
10 AMANE RACCOON {JPN} Taito Mori (4) SATOSHI KOKUBO 57
11 SUNRISE HAWK {JPN} DEMURO Mir. (8) Mitsunori Makiura 57
12 ALAIN BAROWS {JPN} Norifumi Mikamoto (1) MASATO HAYASHI 57
19 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 10-20046-Plat - 1500m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LIVE GARNET {JPN} Ryoma Kimatsuka (8) SHINSUKE KUDO 53
2 SEXY COMMANDO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) SATOSHI KOKUBO 56
3 SLIEVE LEAGUE {JPN} Joji Wada (11) Hirohito Noguchi 56
4 SIENA CROWN {JPN} Koshi Yoshidome (2) Toshio Tomita 56
5 SARCELLES {JPN} Mai Fukuhara (3) Maki Hirayama 54
6 BATTLE HOPPER {JPN} Ryoya Sawada (7) TAMOTSU YOKOYAMA 56
7 FELICIDADE {JPN} Toshio Uchida (6) SHINSUKE KUDO 54
8 KYOEI SHINE {JPN} Kosei Akimoto (10) Hirotsugu Ozawa 54
9 NISHINO AXIS {JPN} Dai Okada (5) Toshio Tomita 56
10 ROUGE MICHELLE {JPN} Yoshimi Hanzawa (9) YUTAKA KAWASHIMA 54
11 VIOLENTO AZUL {JPN} Naoya Hashimoto (4) Maki Hirayama 56
19 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 8-8909-Plat - 1500m - Classe 3
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUN HUNTSVILLE {JPN} Dai Okada (6) Yoshikazu Kanuma 56
2 CANTONA {JPN} Joji Wada (1) Hironori Unoki 54
3 BEQUEST {JPN} Daisuke Shoji (7) HIROSHI YAUCHI 56
4 GENIE BONITA {JPN} Kosei Akimoto (3) TAKASHI MIZUNO 56
5 ENCHANT {JPN} Yujiro Tanabata (4) Maki Hirayama 54
6 MUSH BRIGHT {JPN} Naoya Hashimoto (2) KAZUNORI SAKAI 54
7 ICHIGO WHIP {JPN} Tetsuya Takahashi (5) TSUKASA KAIBAZAWA 54
8 RAINBOW COLOR {JPN} Aoi Shinoya (8) Tomoyuki Fujihara 54
9 RODEO FLIP {JPN} Ryusei Nakagoshi (9) MASAYOSHI YAGI 54

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin