FICHE ENTRAINEUR
YOSHIHIRO SAWA
YOSHIHIRO SAWA
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 4p 11p 1p 7p 2p 11p 1p 8p 2p 5p 6p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLANTIS {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
2 COURECHOUSE {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LAST STORY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RICK MARVEL {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 56
6 PINFU DORA SAN {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
7 RHEIN STREAM {JPN} Kanta Taniuchi (12) Hiroshi Takami 53
8 GLORIOSA {JPN} Masaaki Kuwamura (1) KAZUO WATANABE 56
9 MANTICORE {JPN} Masashige Honda (13) CHIAKI HORI 56
10 KAITO KING {JPN} Taito Mori (4) Masato Tanaka 56
11 MILIMILI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
12 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
13 GODAFOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) NAOMITSU OKANO 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 3/4 L- TETE- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (3) Kazuhisa Naya 56
2 NEO CANDY {JPN} 1 L Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 MITONO BELUGA {JPN} ENC Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
4 FEGEFEUER {JPN} 3/4 L Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
5 TIME POWER {JPN} TETE Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
6 BELIZE FLAVOR {JPN} ENC Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 54
7 GARRET LE REVE {JPN} 2 L Naoki Machida (1) KENJI SANO 56
8 FAIRY MAIA {JPN} 2 L kizawa sho (5) Yoriaki Murakami 51
9 ULTIMA NIGHT {JPN} 2 L Ryo Fujita (10) Takashi Kubosugi 56
10 IT'S BAD {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 51
11 LOVER'S EYE {JPN} 2 L Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} 2 L Yuki Eriguchi (8) Nobuhiro Onodera 54
13 COMPETE VIRTUE {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 54
14 GEBRSELASSIE {JPN} 2 L Hiroshi Chida (6) Kazuhisa Naya 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-47097-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS - 7 L- 2 L- 1 L- LOIN- 2 L 1/2- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PIKO ARGYLE {JPN} Takayuki Yano (1) YOSHIHIRO SAWA 52
2 MACH KING {JPN} 7 L Ryota Sugawara (4) Hitoshi Horie 54
3 SABUNO RAINBOW {JPN} 2 L Ryo Fujita (3) Shin Tachibana 54
4 CROP {JPN} 1 L Kakeru Oki (6) Kazuma Hashimoto 52
5 TOPAZ {JPN} LOIN Kanta Taniuchi (5) Akihiko Syoji 51
6 JE LE VOIS {JPN} 2 L 1/2 Shu Niihara (7) Takatoshi Takaiwa 54
7 RUNWAY QUEEN {JPN} 4 L Taito Mori (2) Tomohiro Arai 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-59412-Plat - 2000m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO NATURE {JPN} Keita Nishi (13) Hidemitsu Sakai 53
2 MAD ROULETTE {JPN} Taito Mori (12) TAKANORI YAMANAKA 57
3 COSMO FARNESE {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 55
4 SATONO DEED {JPN} Genki Fujimoto (8) Yuta Ebina 57
5 DOS HEARTS {JPN} Naoki Machida (10) Masahiro Fukuda 57
6 SABUNO HAKUTAKA {JPN} Kota Motohashi (4) Hiroshi Takami 57
7 KANEKOME NOBORU {JPN} Kanta Taniuchi (15) YOSHIHIRO SAWA 52
8 DESTINEE {JPN} Masashige Honda (11) KAZUO WATANABE 57
9 HADES KEEPER {JPN} Ryo Fujita (9) CHIAKI HORI 57
10 MAN OF SPIRIT {JPN} Yoichi Ando (7) TERUNOBU FUJITA 55
11 LAST MAN {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Hideyo Yoneta 57
12 NANSEI WHITE {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) Hideyo Yoneta 55
13 BISHAMONTEN {JPN} Takayuki Yano (1) Masahiro Fukuda 55
14 RITTER SCHLAG {JPN} Hiroto Ito (3) YOSHIHISA SUZUKI 57
15 TURKISH PALACE {IRE} Ryo Nobata (5) Kazuma Hashimoto 57
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-32083-Plat - 1400m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SMITHSONIAN {JPN} Fumio Matoba (3) Takemi Munakata 56
2 OPINION LEADER {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SARANSK {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Masato Tanaka 54
4 BRIGHT FLAG {JPN} Masashige Honda (13) TERUNOBU FUJITA 56
5 SCENIC CRUISE {JPN} Ryoma Kimatsuka (9) Kazuya Omiya 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (2) KENJI SANO 53
7 ROMANCE ROAD {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 54
8 SHACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
9 NEO TRUE {JPN} Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 56
10 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
11 SABUNO KIKOSHI {JPN} Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 56
12 CAMPARI FLAVOR {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 54
13 ROSE TIARA {JPN} Yoichi Ando (6) KENJI SANO 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11882-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CARAMIA {JPN} Yuki Eriguchi (3) Kiyoaki Takahashi 54
2 FLORIANO {JPN} Kakeru Oki (7) Kazuma Hashimoto 51
3 A'S QUEEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) Yukiharu Shimada 54
4 SYM ARMATURA {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 56
5 SALT GREEN {JPN} Ryo Fujita (10) Ryo Akamine 56
6 STRAIGHT {JPN} Reo Yokogawa (15) Motohiro Akamine 54
7 CRY TONIGHT {JPN} Ryoma Kimatsuka (14) KAZUO WATANABE 52
8 KIBARU STAR {JPN} Taito Mori (12) Masahiro Uesugi 56
9 BEAUTIFUL BELL {JPN} Genki Fujimoto (6) Yuta Ebina 54
10 RYUKI MARU {JPN} Yoichi Ando (1) Minoru Asakura 56
11 BENINO FAIRY {JPN} Kanta Taniuchi (5) YOSHIHIRO SAWA 51
12 MABALACAT {JPN} Ryota Sugawara (9) Kazuma Hashimoto 55
13 BATTLE SCARS {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Hisashi Sato 56
14 PIERRE MONTANA {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Yoichi Sasaki 56
15 LOVELY YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Tomohiro Arai 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (12) YOSHIHIRO SAWA 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
3 HAITI SUNGLASS {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
4 EMPIRE BOUQUET {JPN} Masashige Honda (7) TERUNOBU FUJITA 54
5 GLANZ CITY {JPN} Kota Motohashi (8) Yuta Ebina 56
6 IGNAZ {JPN} Ryota Sugawara (10) CHIAKI HORI 55
7 NAC FLORA {JPN} Shohei Takahashi (1) Mitsugu Tachibana 54
8 OAK AND MALT {JPN} Kanta Taniuchi (13) YOSHIHIRO SAWA 51
9 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (5) Hiroyuki Inoue 56
10 NISHINO SHINING {JPN} Keita Nishi (9) KAZUO WATANABE 56
11 TAIKI MONSTRE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Hideyo Yoneta 56
12 ANTONIO HIROKI {JPN} Fumio Matoba (4) Yoichi Sasaki 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-47530-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC BULLET {JPN} Ryo Fujita (5) Shin Tachibana 55
2 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 55
3 SMILE QUARTZ {JPN} Keita Nishi (6) Kazumasa Sakamoto 54
4 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 51
5 VENTO AZZURRO {JPN} Tsubasa Sasagawa (1) Hiroshi Takami 54
6 FALCON {JPN} Joji Wada (4) Kenji Tsukioka 55
7 DEFI RALLY {JPN} Yoichi Ando (3) Hitoshi Horie 55
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16635-Plat - 3 ans - 1600m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (4) Kazumasa Sakamoto 56
2 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Keiyuki Suzuki 56
3 FUNNEL MARK {JPN} Ryo Nobata (1) KENJI SANO 56
4 RACHEL {JPN} Masashige Honda (9) Masahiro Fukuda 54
5 HANANO NIOI {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) YOSHIHIRO SAWA 54
6 GAMMA H B {JPN} Yuki Eriguchi (6) Nobuhiro Onodera 56
7 NOAH TYCOON {JPN} Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
8 SNOW DRESS {JPN} Masaaki Kuwamura (5) Naoyuki Matoba 54
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (8) Naoyuki Matoba 56
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JUSTIN POWER {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) Takemi Munakata 56
2 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
3 AUTO BIANCHI {JPN} Yoichi Ando (11) Kiyoaki Takahashi 56
4 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
5 BUILD RAPPORT {JPN} Fumio Matoba (10) Takemi Munakata 56
6 ESPRIT AKABOSHI {JPN} Kanta Taniuchi (12) YOSHIHIRO SAWA 53
7 GOD IMPULSE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Ryuichi Yoshii 56
8 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 56
9 SHINY SENSE {JPN} Hiroshi Chida (7) CHIAKI HORI 56
10 CLUTCH SHOOT {JPN} Ryoma Kimatsuka (1) YASUMASA KURITA 54
11 BAHIA {JPN} Ryota Sugawara (3) Ryo Akamine 55
12 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Ryuichi Yoshii 54
13 BEACH ANELA {JPN} Genki Fujimoto (14) Naoyuki Matoba 54
14 MARUYO SOTA {JPN} Shunsuke Ishikawa (4) Yoriaki Murakami 56

page n°1/9
début    page précédente    page suivante    fin