FICHE ENTRAINEUR
TSUYOSHI TAKANO
TSUYOSHI TAKANO
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 16p 14p 13p 11p 7p 8p 4p 2p 4p 9p
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"2 - 1 -1/2 -3/4 -1/2 -ENC -ENC -1 1/2 -ENC -1/2 -1 -1 1/4 -1 1/2 -1/2 -2 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC LEGAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Shin Tachibana 56
2 STAR OF ARTHUR {JPN} 1 Taniuchi Kanta (7) Yukiharu Shimada 56
3 KASHIMA VERONA {JPN} 1/2 Ryo Fujita (9) YOSHIHIRO SAWA 54
4 A SHIN METEORA {JPN} 3/4 Masaki Segawa (8) Hiroshi Takami 56
5 RYUNO TIGER {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (11) Hiroshi Takami 56
6 FUKU MAKARIOS {JPN} ENC Yoichi Ando (13) Ryo Akamine 56
7 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} ENC Keita Nishi (14) Tomohiro Arai 54
8 LOVE ME MONICA {JPN} 1 1/2 Taito Mori (2) Katsunori Arayama 54
9 BIG KOEMI ROOF {JPN} ENC Kenji Okamura (1) Hiroyuki Inoue 54
10 MANFATH GIRL {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
11 YOU HINATA {JPN} 1 Genki Fujimoto (16) Yoriaki Murakami 54
12 YANNOKA STEP {JPN} 1 1/4 Yuki Furuoka (10) Hiroshi Takami 54
13 PRINCEPS {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (15) Naoyuki Matoba 56
14 AUTO BIANCHI {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (4) Kiyoaki Takahashi 56
15 WILD SONIC {JPN} 2 Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
16 SHINY SENSE {JPN} 7 Kota Motohashi (12) TSUYOSHI TAKANO 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"6 - 3 -1 -3/4 -2 1/2 -ENC -CTT -2 -2 1/2 -ENC -1/2 -2 -1 -1 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN GIN LIME {JPN} Yuki Eriguchi (12) Nobuhiro Onodera 56
2 SCARLET SAKURA {JPN} 3 Takayuki Yano (7) TERUNOBU FUJITA 54
3 TIME POWER {JPN} 1 Genki Fujimoto (6) Motohiro Akamine 56
4 APLOUN {JPN} 3/4 Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 56
5 CLORINDA {JPN} 2 1/2 Shotaro Kawashima (13) JUNPEI MORISHITA 54
6 ITALIAN GOLD {JPN} ENC Shun Ishizaki (8) Makoto Ichimura 56
7 CAVALO PRETO {JPN} CTT Naoki MacHida (11) YOSHIHIRO SAWA 56
8 A SHIN JUNKER {JPN} 2 Kakeru Oki (14) Nobuhiro Onodera 56
9 MANA PASS {JPN} 2 1/2 Sho Yoshii (5) Kiyoaki Takahashi 56
10 CANDY VOICE {JPN} ENC Ryo Fujita (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 BREACADH {JPN} 1/2 Hisayoshi Higashihara (2) Hisashi Sato 56
12 APPEALING LIFE {JPN} 2 Akira Harita (9) Takashi Kubosugi 54
13 YAMANIN JAVELIN {JPN} 1 Shohei Nakamura (4) Norio Watanabe 56
14 KAZENO HARMONY {JPN} 1 3/4 Taisei Nakahara (3) TSUYOSHI TAKANO 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'14"6 - CTT -1 3/4 -2 1/2 -3/4 -CTT -1 1/4 -1 -1 -2 -ENC -1 -1 1/2 -7 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 D COLORS {JPN} Wada Joji (15) Takemi Munakata 56
2 TAIKI EXCELLENT {JPN} CTT Taito Mori (4) Hiroyuki Inoue 56
3 KIWAMI IMON {JPN} 1 3/4 Masashige Honda (8) Ryo Akamine 56
4 IL FAIT SOLEIL {JPN} 2 1/2 Ryuji Tatsushiro (10) Naya Naya Kazuhisa 54
5 KITASAN UNISON {JPN} 3/4 Tsubasa Sasagawa (1) Hideyo Yoneta 56
6 SANTANDER {JPN} CTT Kenji Okamura (13) Hiromitsu Kurita 54
7 CIVIC AMULET {JPN} 1 1/4 Niihara Shuma (12) Hideyo Yoneta 56
8 GOLDEN MARIA {JPN} 1 Tadanari Konno (2) JUNPEI MORISHITA 54
9 OCEANSCAPE {JPN} 1 Norifumi Mikamoto (16) Masato Tanaka 54
10 JETER {JPN} 2 Naoki Honmura (14) Takatoshi Takaiwa 54
11 WIN HIMEYURI {JPN} ENC Shohei Takahashi (7) NOBUYUKI KUBOTA 54
12 SABUNO VIGOROU {JPN} 1 Yuki Furuoka (3) Hiroshi Takami 54
13 SILKY {JPN} 1 1/2 Seiji Yamazaki (9) TSUYOSHI TAKANO 56
14 JAUNE VERT {JPN} 7 Ryo Novata (5) Kazunobu Suda 54
15 QUATTRO SUN {JPN} Loin Taisei Nakahara (11) Kazuya Omiya 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-43142-Plat - 1400m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'27"2 - 1 1/4 -ENC -1/2 -ENC -CTT -1 1/2 -TETE -ENC -1/2 -1 1/2 -3/4 -ENC -2 1/2 -1/2 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DI MOLTO {JPN} Masashige Honda (10) Masahiro Fukuda 57
2 RENOIR {JPN} 1 1/4 Takayuki Yano (8) TERUNOBU FUJITA 57
3 HYPER TANK {JPN} ENC Yoichi Ando (14) KENJI SANO 57
4 KOYU YUME FUWARI {JPN} 1/2 Keita Nishi (11) CHIAKI HORI 53
5 MIROR BERGMAN {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (13) Kazunobu Suda 55
6 SOUS LA LUNE {JPN} CTT Yuki Eriguchi (6) Kiyoaki Takahashi 57
7 MIRACOLO CANALE {JPN} 1 1/2 Yuki Furuoka (4) Satoshi Fukunaga 55
8 SAND FALCON {JPN} TETE Taito Mori (15) Makoto Ichimura 55
9 RECONQUISTA {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (3) Keiyuki Suzuki 57
10 TODO BIEN {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (7) Hitoshi Horie 57
11 STORMY DAY {JPN} 1 1/2 Wada Joji (5) TSUYOSHI TAKANO 57
12 NO WAY {JPN} 3/4 Niihara Shuma (2) Satoshi Fukunaga 57
13 SUN KEY WEST {JPN} ENC Tadanari Konno (1) Yuta Ebina 53
14 SABUNO HAKUTAKA {JPN} 2 1/2 Naoki MacHida (16) Hiroshi Takami 57
15 RED BRONX {JPN} 1/2 Norifumi Mikamoto (9) Kazuma Hashimoto 57
16 JO YIRGACHEFFE {JPN} 1 Kota Motohashi (12) SATOSHI KOKUBO 57
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-283074-Plat - 1800m - Piste Dirt
7 PARTANTS - 1'53"9 - 1 -2 -2 1/2 -ENC -4 -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GRAND BRIDGE {JPN} KAWADA Yug. (7) KOICHI SHINTANI 56
2 VALLE DE LA LUNA {JPN} 1 Mirai Iwata (2) H FUJIWARA 56
3 PRETTY CHANCE {JPN} 2 B Murzabayev (5) K Nonaka 56
4 TELEOS BELL {JPN} 2 1/2 T Eda (3) Toshiaki Tajima 56
5 NANYO IVORY {JPN} ENC Syu Ishibashi (6) MIKIO MATSUNAGA 55
6 COSMO POPOLARITA {JPN} 4 Wada Joji (1) Takemi Munakata 54
7 MARUKAN SENSOR {JPN} 4 Taisei Nakahara (4) TSUYOSHI TAKANO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-71904-Plat - 1800m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'54"7 - ENC -TETE -3/4 -3 -ENC -1/2 -ENC -1 1/2 -1/2 -4 -1 1/2 -1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN CLAUDE {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Kazuma Hashimoto 55
2 SATONO DEED {JPN} ENC Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 57
3 NEO BRAVE {JPN} TETE Kota Motohashi (10) Hideyo Yoneta 57
4 VIGORE {JPN} 3/4 Taito Mori (6) TSUYOSHI TAKANO 57
5 MEINER ENFANT {JPN} 3 Wada Joji (11) Takemi Munakata 55
6 SUGINO MAJESTY {JPN} ENC Naoki MacHida (13) Satoshi Fukunaga 55
7 KITANO INDY {JPN} 1/2 Takayuki Yano (2) TAKASHI HARITA 57
8 BRIG O'DOON {JPN} ENC Masashige Honda (12) KAZUO WATANABE 57
9 FRATERNITE {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (7) Hiroyuki Inoue 53
10 PASTOSO {JPN} 1/2 Shun Ishizaki (5) Kenji Tsukioka 57
11 SURPRENANT {JPN} 4 Ryo Kosugi (9) TAKANORI YAMANAKA 57
12 ABENIN DREAM {JPN} 1 1/2 Tadanari Konno (1) Katsunori Arayama 57
13 CANNON BAROWS {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (4) Satoshi Fukunaga 57
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1800m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'55"9 - 3 -TETE -1/2 -1 1/2 -3/4 -ENC -1/2 -1 3/4 -2 1/2 -3/4 -CTT -TETE -2 -1 -5
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKICHI HOMARE {JPN} Fumio Matoba (12) Naoyuki Matoba 56
2 PERMANENTE {JPN} 3 Taito Mori (16) TSUYOSHI TAKANO 56
3 BONNY MAJESTY {JPN} TETE Tsubasa Sasagawa (4) Satoshi Fukunaga 56
4 RHEIN STREAM {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (9) Hiroshi Takami 56
5 BRAVE WIZARD {JPN} 1 1/2 Norifumi Mikamoto (15) KEIJI NAKAMICHI 56
6 J K ULURU {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (13) Ryuichi Yoshii 54
7 GRYPHIA {JPN} ENC Jiyouji Wada (6) Minoru Asakura 56
8 HERNANDEZ {JPN} 1/2 Niihara Shuma (7) Kazuma Hashimoto 56
9 SAYONO ICHIBAN {JPN} 1 3/4 Yuki Furuoka (1) SHIGERU ENDO 54
10 MESSER MEISTER {JPN} 2 1/2 Hisayoshi Higashihara (8) Akihiko Shoji 56
11 CUTTING ROCK {JPN} 3/4 Sho Yoshii (11) Yuta Ebina 56
12 DANCE MAKER {JPN} CTT Taisei Nakahara (10) Kazuo Kashiwagi 56
13 ESPRIT JESSIE {JPN} TETE Taniuchi Kanta (5) YOSHIHIRO SAWA 54
14 COSMO ANIMOSO {JPN} 2 Shohei Nakamura (3) NOBUYUKI KUBOTA 56
15 KAFUJI ROSSO {JPN} 1 Kota Motohashi (2) Hiroyuki Matsuura 56
16 ORIENTAL ISLE {JPN} 5 Shun Ishizaki (14) YASUMASA KURITA 56
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'44"0 - 1 -1 -2 -1/2 -1 -ENC -2 -ENC -1 -1 -2 -1/2 -10
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LEESAN CARRERA {JPN} Genki Fujimoto (2) Hiroshi Takami 56
2 CHAMPAGNE DUBAI {JPN} 1 Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsuura 56
3 MAMA'S COFFEE {JPN} 1 Akira Harita (14) Morio Misaka 54
4 TARO MEISTER {JPN} 2 Jiyouji Wada (11) TSUYOSHI TAKANO 56
5 POSIBLE {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (1) Hitoshi Horie 56
6 HATANO LA TOUR {JPN} 1 Naoki MacHida (6) Nobuhiro Onodera 56
7 PUNAHELE {JPN} ENC Yoichi Ando (5) Naoyuki Matoba 56
8 SATSUKI JASMINE {JPN} 2 Ryo Fujita (13) Akihiko Shoji 54
9 SHADOW WALTZ {JPN} ENC Masahiro Matsuzaki (8) NOBUYUKI KUBOTA 56
10 SCHON HAYTI {JPN} 1 Taisei Nakahara (4) Takashi Kubosugi 56
11 PIENA CAPE {JPN} 1 Niihara Shuma (12) Masato Tanaka 56
12 DANCE MATISSE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (9) Minoru Asakura 56
13 VERMOGEN {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (10) Kazuya Omiya 54
14 GIANT JOY {JPN} 10 Seiji Yamazaki (7) Hideyo Yoneta 56
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
12 PARTANTS - 1'14"6 - 3 -4 -1 1/2 -2 -3/4 -ENC -4 -2 1/2 -3/4 -1 -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ZINGANO {JPN} Taito Mori (9) Katsunori Arayama 54
2 FAIRY PRESTO {JPN} 3 Genki Fujimoto (10) TERUNOBU FUJITA 54
3 CRY TONIGHT {JPN} 4 Hiroshi Chida (1) KAZUO WATANABE 54
4 DONNA DONNA {JPN} 1 1/2 Tanaka Kouta (7) Kazuma Hashimoto 54
5 AENO PROMINENCE {JPN} 2 Kenji Okamura (5) Kazuya Omiya 54
6 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} 3/4 Masaki Segawa (12) Hiroyuki Inoue 54
7 LEGEND LINE {JPN} ENC Kota Motohashi (4) Kiyoaki Takahashi 54
8 CHIBARIYO {JPN} 4 Toshio Uchida (6) Hitoshi Horie 54
9 RANZAN {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (11) TSUYOSHI TAKANO 54
10 EVEN MORE {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (8) Motohiro Akamine 54
11 MISS HIKARI {JPN} 1 Shunsuke Ishikawa (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 SATO MAKIKO BAKOMI {JPN} 3 1/2 Yoichiro Muro (2) Nobuhiro Onodera 54

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin