FICHE ENTRAINEUR
TSUKASA KAIBAZAWA
TSUKASA KAIBAZAWA
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 9p 7p 7p 12p 6p 6p 5p 8p 1p 2p 10p
29 NOVEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 8-14259-Plat - 1200m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 COOL GADGET {JPN} Ryo Nobata (2) TAKAHIRO INAMASU 56
2 CRAZY RICH {JPN} Genki Fujimoto (4) MASATO HAYASHI 56
3 NOT SO RICH {JPN} Shotaro Kawashima (3) YUTA SATO 56
4 PRINCE MAKER {JPN} Ryoya Sawada (7) Masakazu Kawashima 56
5 PAINA {JPN} Masaaki Kuwamura (6) TAKAYUKI HAYASHI 54
6 PRINCESS ROSY {JPN} Masashige Honda (8) KATSUO ISHII 54
7 D LEGEND {JPN} Daisuke Shoji (10) KATSUO ISHII 54
8 ACHELOIS {JPN} Tsubasa Sasagawa (11) MITSUHIRO OKABAYASHI 54
9 GARRA DE LEON {JPN} Shun Ishizaki (1) TSUKASA KAIBAZAWA 56
10 SAND JOKER {JPN} Joji Wada (9) KIYOSHIGE ARAI 56
11 TINY POWER {JPN} Takayuki Yano (5) KENICHI TAKATSUKI 56
12 MEISHO CLARK {JPN} Yoshimi Hanzawa (12) Hironori Unoki 56
27 NOVEMBRE 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 7-14259-Plat - 1500m - Classe 1
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RINGING PHONE {JPN} Taito Mori (5) YUTA SATO 54
2 NISHINO SUCCUBUS {JPN} Tsubasa Sasagawa (1) TAKAMITSU WATANABE 54
3 DEEP STATE {JPN} Joji Wada (4) Satoshi Saito 56
4 SHIRASE {JPN} Tatsuya Yamaguchi (6) MASATO HAYASHI 54
5 GEMPACHI LOVEHEART {JPN} Ryoma Kimatsuka (2) SHIGENORI ITO 52
6 TONO KANSHO {JPN} Yuki Yamanaka (3) Masaki Iwasaki 56
7 JULSTJARNA {JPN} Mai Fukuhara (7) TSUKASA KAIBAZAWA 54
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 12-17824-Plat - 2000m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 VIOLENTO AZUL {JPN} Yujiro Tanabata (8) Maki Hirayama 56
2 WIN GLADNESS {JPN} Naoya Hashimoto (7) KENJI UCHINO 57
3 TIME TRAVELER {JPN} Retsu Oikawa (12) MASAMI YOSHIDA 55
4 VINA DA LAT {JPN} Kenji Okamura (5) KAZUNORI SAKAI 55
5 MAYU GREEN {JPN} Shoya Hozono (4) MORIO KAWAMURA 57
6 SIENA HEART {JPN} Yoshimi Nakashima (6) Toshio Tomita 49
7 BERYLUNE {JPN} Kota Motohashi (3) TSUKASA KAIBAZAWA 55
8 ICEBERG ALLEY {JPN} Hiiro Muro (11) KAZUNORI SAKAI 51
9 PARMENIDES {JPN} Kosei Akimoto (10) Shinobu Hasegawa 55
10 TSUTSU {JPN} Akira Harita (2) TAKAYUKI HAYASHI 55
11 SEIUN MIREIA {JPN} Yuto Kokubun (9) Toshio Tomita 53
12 PARTY ANIMAL {JPN} Tetsuya Takahashi (1) TSUKASA KAIBAZAWA 55
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 7-11882-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOSEN GEMINI {JPN} Naoya Hashimoto (11) SATOSHI KOKUBO 54
2 AMBROSIA {JPN} Mai Fukuhara (1) TAKASHI MIZUNO 54
3 YELLOW RIBBON {JPN} Hiiro Muro (5) Tomoyuki Fujihara 52
4 EREBOS {JPN} Mitsuhiro Masuda (10) HIROMI YAMAZAKI 56
5 RAQS SHARQI {JPN} Kosei Akimoto (9) KAZUNORI SAKAI 54
6 MORIDEN BOY {JPN} Kota Motohashi (2) TSUKASA KAIBAZAWA 56
7 PREMIUM PRIMO {JPN} Kenji Okamura (6) Maki Hirayama 54
8 IMAKIBARA {JPN} Nobuhiko Sanrindo (8) Jiyuichi Tajima 54
9 B B GLITTER {JPN} Ryusei Nakagoshi (12) ISAMU KUBO 56
10 SHIELD MAIDEN {JPN} Genki Fujimoto (3) KAZUNORI SAKAI 54
11 TWO M ROCKET {JPN} Yuki Yamanaka (4) Hirotsugu Ozawa 56
12 CARTER TESORO {JPN} Shoya Hozono (7) KENJI UCHINO 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 4-14259-Plat - 3 ans - 1400m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TAKAICHI KIZUNA {JPN} Koshi Yoshidome (1) Kazuma Yabuguchi 54
2 MAX BUN BUN {JPN} Akio Mikoshi (7) SHINJI KOBAYASHI 56
3 ROKKUN {JPN} Shotaro Kawashima (9) Hirohito Noguchi 56
4 VINA DA NANG {JPN} Naoya Hashimoto (2) KAZUNORI SAKAI 54
5 KASHINO BENKEI {JPN} Yuki Furuoka (6) Yoshikazu Kanuma 56
6 GOLDIG {JPN} Hiiro Muro (4) TSUKASA KAIBAZAWA 52
7 FAIRY PAWA POKE {JPN} Tetsuya Takahashi (5) Kazuma Yabuguchi 54
8 BIG JACARANDA {JPN} Kazuki Akatsu (3) MORIO KAWAMURA 56
9 LEVAIN ACTRESS {JPN} Mai Fukuhara (8) TAKASHI MIZUNO 54
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 2-11882-Plat - 1400m - Classe 2
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TROIS FILLES {JPN} Joji Wada (10) Hirohito Noguchi 54
2 FUKUCHAN QUEEN {JPN} Shoya Hozono (7) KENJI UCHINO 54
3 TSUKUBA MARIA {JPN} Naoya Hashimoto (9) Maki Hirayama 54
4 QUEEN'S KAYANOHIME {JPN} Wataru Fujie (3) MASAYOSHI YAGI 54
5 HONEY FLASH {JPN} Kenji Okamura (8) TSUKASA KAIBAZAWA 54
6 MONSTER PRINCE {JPN} Yujiro Tanabata (6) SHINSUKE KUDO 55
7 RAINBOW COLOR {JPN} Retsu Oikawa (4) Tomoyuki Fujihara 52
8 WATER LILY {JPN} Akio Mikoshi (5) KENJI UCHINO 54
9 ESSENCE {JPN} Mai Fukuhara (2) TAMOTSU YOKOYAMA 54
10 RYUO {JPN} Yoshimi Hanzawa (1) Hironori Unoki 56
24 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 1-23765-Plat - 2 ans - 1400m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MELOS GO {JPN} Retsu Oikawa (4) TAKESHI MINOWA 53
2 REWARD MERLIN {JPN} Joji Wada (5) Hironori Unoki 54
3 TOTAL DIA {JPN} Mai Fukuhara (8) SATOSHI KOKUBO 55
4 WONDER SURVIVAL {JPN} Naoya Hashimoto (3) KATSUFUMI SUZUKI 55
5 COLORFUL PEACH {JPN} Yoshimi Hanzawa (2) Maki Hirayama 54
6 BIKYAKU {JPN} Hiiro Muro (9) Hironori Unoki 52
7 ARAJAI {JPN} Kosei Akimoto (6) TAKASHI MIZUNO 55
8 MORIDEN POWER {JPN} Shoya Hozono (7) TSUKASA KAIBAZAWA 54
9 VERSAILLES NO HANA {JPN} Yujiro Tanabata (1) Shinobu Hasegawa 53
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 1-10694-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOKINO REVE {JPN} Mitsuhiro Masuda (11) TSUKASA KAIBAZAWA 54
2 NYAN NYAN {JPN} Yuki Furuoka (10) SATORU FURUSAWA 54
3 THINKING ROMANCE {JPN} Dai Okada (12) MORIO KAWAMURA 54
4 CANTONA {JPN} Yoshimi Hanzawa (6) Hironori Unoki 54
5 KIMON'S LOVE {JPN} Yuto Kokubun (8) Toshio Tomita 54
6 K T YUI {JPN} Mai Fukuhara (1) TAKASHI MIZUNO 54
7 GENIE BONITA {JPN} Tetsuya Takahashi (7) TAKASHI MIZUNO 56
8 AGU RICHEBOURG {JPN} Kosei Akimoto (2) Kazuma Yabuguchi 56
9 PICCOLO BAMBINA {JPN} Kenji Okamura (9) KAZUNORI SAKAI 54
10 SIENA NO LARA {JPN} Yujiro Tanabata (3) Toshio Tomita 53
11 HANSA {JPN} Hiiro Muro (5) MORIO KAWAMURA 52
12 HARUNO TUULI {JPN} Koshi Yoshidome (4) Kazuma Yabuguchi 54
21 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 12-19012-Plat - 2000m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GEOPARK MAGMA {JPN} Kosei Akimoto (7) YUTAKA KAWASHIMA 56
2 GARRA DE LEON {JPN} Shun Ishizaki (11) TSUKASA KAIBAZAWA 56
3 KITTEN'S RUMBA {JPN} Yujiro Tanabata (5) TAKASHI MIZUNO 55
4 COSMO BEAT IT {JPN} Mai Fukuhara (3) YUTAKA KAWASHIMA 56
5 SUN LEAVENWORTH {JPN} Masaaki Kuwamura (8) SHINSUKE KUDO 56
6 RUBBLE PILE {JPN} Dai Okada (6) MASAMI YOSHIDA 56
7 SIENA STONE {JPN} Yuto Terashima (4) MASAMI YOSHIDA 56
8 MEISHO CLARK {JPN} Yoshimi Hanzawa (2) Hironori Unoki 56
9 MAONO WISH {JPN} Hiiro Muro (10) Hironori Unoki 52
10 TRENCHTOWN {JPN} Kazuhiro Kato (12) SHINSUKE KUDO 56
11 OISEAU D'OR {JPN} Akio Mikoshi (9) SHINJI KOBAYASHI 56
12 TAISEI MAXIM {JPN} Taito Mori (1) KATSUYOSHI UCHIDA 56
21 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 8-14259-Plat - 1500m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MONONOFU YELLOW {JPN} Naoki Machida (10) YOSHIHISA SUZUKI 56
2 FRUTILLA {JPN} Aoi Shinoya (7) NOBUHIRO YAMADA 54
3 DAYSTAR {JPN} Joji Wada (12) Hironori Unoki 56
4 MARRON FUERTE {JPN} Akira Harita (5) ISAMU KUBO 54
5 COSMO LEMBRANCA {JPN} Yujiro Tanabata (2) SHINSUKE KUDO 53
6 MOULIN BLANC {JPN} Kota Motohashi (8) Tomoyuki Fujihara 54
7 SATONO TRIGGER {JPN} Kosei Akimoto (11) SHINJI KOBAYASHI 56
8 NOBUNO UMA {JPN} Takayuki Yano (6) Masakazu Kawashima 56
9 IGREC {JPN} Ryusei Nakagoshi (1) Hideo Kubo 56
10 JULSTJARNA {JPN} Shoya Hozono (9) TSUKASA KAIBAZAWA 54
11 AKINO POEM {JPN} Tetsuya Takahashi (3) SATOSHI KOKUBO 54
12 SHINANO WHITE {JPN} Kobayashi Shota (4) Yoshikazu Kanuma 53

page n°1/9
début    page précédente    page suivante    fin