FICHE ENTRAINEUR
Takatoshi Takaiwa
Takatoshi Takaiwa
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 7p 13p 10p 15p 11p 8p 12p 15p 8p 6p 8p 11p 1p 12p 15p (22) 10p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'43"9 - ENC -4 -2 1/2 -1 -1/2 -3/4 -ENC -1/2 -2 1/2 -TETE -ENC -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KANARRA CREEK {JPN} Takayuki Yano (12) TERUNOBU FUJITA 56
2 MEINER KAGETSU {JPN} ENC Sho Yoshii (8) Kazumasa Sakamoto 56
3 SUZUKA AURORA {JPN} 4 Tsubasa Sasagawa (3) JUNPEI MORISHITA 54
4 LANT {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (10) YOSHIHIRO SAWA 54
5 INTEGRALE {JPN} 1 Taisei Nakahara (11) Kazuo Kashiwagi 56
6 YAMATO DIOSA {JPN} 1/2 Akira Harita (7) Takashi Kubosugi 54
7 SHARK SHINY {JPN} 3/4 Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 56
8 CONTI DREAM {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (14) Hiromitsu Kurita 54
9 KITANO DOBER {JPN} 1/2 Naoki MacHida (9) Masahiro Fukuda 54
10 JIN MIRACLE {JPN} 2 1/2 Hisayoshi Higashihara (6) Keiyuki Suzuki 56
11 SABUNO TAKA TORA {JPN} TETE Niihara Shuma (1) Hiroshi Takami 54
12 STAR OF NOIR {JPN} ENC Ryota Sugawara (2) Yukiharu Shimada 54
13 EDONO VIOLET {JPN} Loin Yoichiro Muro (5) Takatoshi Takaiwa 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'14"6 - CTT -1 3/4 -2 1/2 -3/4 -CTT -1 1/4 -1 -1 -2 -ENC -1 -1 1/2 -7 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 D COLORS {JPN} Wada Joji (15) Takemi Munakata 56
2 TAIKI EXCELLENT {JPN} CTT Taito Mori (4) Hiroyuki Inoue 56
3 KIWAMI IMON {JPN} 1 3/4 Masashige Honda (8) Ryo Akamine 56
4 IL FAIT SOLEIL {JPN} 2 1/2 Ryuji Tatsushiro (10) Naya Naya Kazuhisa 54
5 KITASAN UNISON {JPN} 3/4 Tsubasa Sasagawa (1) Hideyo Yoneta 56
6 SANTANDER {JPN} CTT Kenji Okamura (13) Hiromitsu Kurita 54
7 CIVIC AMULET {JPN} 1 1/4 Niihara Shuma (12) Hideyo Yoneta 56
8 GOLDEN MARIA {JPN} 1 Tadanari Konno (2) JUNPEI MORISHITA 54
9 OCEANSCAPE {JPN} 1 Norifumi Mikamoto (16) Masato Tanaka 54
10 JETER {JPN} 2 Naoki Honmura (14) Takatoshi Takaiwa 54
11 WIN HIMEYURI {JPN} ENC Shohei Takahashi (7) NOBUYUKI KUBOTA 54
12 SABUNO VIGOROU {JPN} 1 Yuki Furuoka (3) Hiroshi Takami 54
13 SILKY {JPN} 1 1/2 Seiji Yamazaki (9) TSUYOSHI TAKANO 56
14 JAUNE VERT {JPN} 7 Ryo Novata (5) Kazunobu Suda 54
15 QUATTRO SUN {JPN} Loin Taisei Nakahara (11) Kazuya Omiya 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 3 -3/4 -TETE -ENC -3 -ENC -1/2 -CTT -1 -ENC -1/2 -1 3/4 -ENC -1 1/2 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHIMME KROSA {JPN} Takayuki Yano (16) KEIJI NAKAMICHI 56
2 JUSTIN DIA {JPN} 3 Taito Mori (15) Katsunori Arayama 56
3 SCARLET HONEY {JPN} 3/4 Wada Joji (12) TAKAKAZU SASO 54
4 SMART NEKTAR {JPN} TETE Ryo Novata (9) Hidemitsu Sakai 54
5 TAKARA NAVY {JPN} ENC Yoichi Ando (1) Hideyo Yoneta 56
6 SANSAN TAIYO {JPN} 3 Kenji Okamura (5) Makoto Ichimura 54
7 HATCHAKIKOKU {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (4) Hideyo Yoneta 54
8 KALAHARI {JPN} 1/2 Taisei Nakahara (2) Minoru Asakura 56
9 MA JOLIE {JPN} CTT Ryuji Tatsushiro (7) YUTAKA TSUJINO 54
10 EMMY BLITZ {JPN} 1 Masaki Segawa (10) Kenji Tsukioka 54
11 NEO CANDY {JPN} ENC Shohei Takahashi (3) Shin Tachibana 56
12 PIERRE MONTANA {JPN} 1/2 Niihara Shuma (13) Kazuo Kashiwagi 56
13 CARRY LUCK {JPN} 1 3/4 Sho Yoshii (11) Keiyuki Suzuki 56
14 SPRING BEANS {JPN} ENC Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
15 IRON LADY {JPN} 1 1/2 Yuki Eriguchi (6) Takatoshi Takaiwa 54
16 ASLAN RALLY {JPN} 3/4 Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'15"0 - 3 -2 -1 -2 -ENC -1 -3/4 -TETE -1 1/2 -3/4 -3 1/2 -TETE -1 1/2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SNIPE FLAVOR {JPN} Wada Joji (15) Hidemitsu Sakai 56
2 SPEIGHTS SAGE {JPN} 3 Takayuki Yano (8) JUNPEI MORISHITA 54
3 KATTENI SHIYAGARE {JPN} 2 Taito Mori (14) TAKAKAZU SASO 56
4 RAFALE JUNO {JPN} 1 Niihara Shuma (5) Shin Tachibana 54
5 APE KAMUY {JPN} 2 Tanaka Kouta (9) Kazuma Hashimoto 56
6 CONSIDER {JPN} ENC Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 56
7 RIKEA NAVEL {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (13) YOSHIHIRO SAWA 56
8 YUYU PRESENCE {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (4) Takatoshi Takaiwa 54
9 PIO PORTE BONHEUR {JPN} TETE Shunsuke Ishikawa (12) Naoyuki Matoba 54
10 JOY SMILEY {JPN} 1 1/2 Yoichi Ando (3) Kazuya Omiya 54
11 SWEET EDEN {JPN} 3/4 Ryo Fujita (6) Yoichi Sasaki 54
12 FULFILLING {JPN} 3 1/2 Ryo Novata (10) Takatoshi Takaiwa 54
13 POV D COS {JPN} TETE Yuki Eriguchi (1) Yuta Ebina 56
14 ORANGE BERN {JPN} 1 1/2 Hisayoshi Higashihara (11) Hisashi Sato 54
15 LOVE IS HEART {JPN} 1 1/2 Naoki Honmura (2) Takatoshi Takaiwa 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'29"1 - TETE -4 -9 -CTT -3/4 -1/2 -ENC -2 -2 1/2 -1 -ENC -1 3/4 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO STELLA {JPN} Masaki Segawa (7) Hiroshi Takami 56
2 J K LONDON {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (5) KEIJI NAKAMICHI 56
3 BORA BORA FLAVOR {JPN} 4 Wada Joji (4) Kenji Tsukioka 56
4 FUKUSHIMANIA {JPN} 9 Taito Mori (3) Satoshi Fukunaga 56
5 SHINTO TAKESHI {JPN} CTT Ryota Sugawara (13) Masato Tanaka 56
6 SCHON BLUME {JPN} 3/4 Tsubasa Sasagawa (14) Hideyo Yoneta 54
7 POSITION BATTLE {JPN} 1/2 Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsuura 56
8 NON SEMPAI {JPN} ENC Yoichiro Muro (10) Takatoshi Takaiwa 54
9 SKY OJI {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Masahiro Fukuda 56
10 PARFUM ROKKI {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (1) Yuta Ebina 54
11 KATTOBI HOKKI MAN {JPN} 1 Niihara Shuma (12) Takashi Kubosugi 56
12 FOR KYUNDESU {JPN} ENC Kenji Okamura (8) Makoto Ichimura 54
13 CANARD {JPN} 1 3/4 Genki Fujimoto (6) Kazunobu Suda 56
14 MUSASHI KING {JPN} 1 1/2 Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"9 - 1/2 -3 -3/4 -ENC -1 -ENC -TETE -1/2 -1 1/2 -3/4 -1 3/4 -ENC -ENC -1 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIG PHU KAO {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) YUTAKA TSUJINO 56
2 THANKS GRANDPA {JPN} 1/2 Masaki Segawa (14) Kazuya Omiya 56
3 PAWA POKE TOSHI {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Motohiro Akamine 56
4 PREPARENSE {JPN} 3/4 Genki Fujimoto (13) Kenji Tsukioka 54
5 QUARTZ {JPN} ENC Seiji Yamazaki (7) Tomohiro Arai 54
6 TOMEI DRIVE {JPN} 1 Naoki Honmura (3) Takatoshi Takaiwa 54
7 SUCRE {JPN} ENC Hiroshi Chida (10) Yoriaki Murakami 54
8 YAMANO SHACHI {JPN} TETE Shunsuke Ishikawa (8) Takatoshi Takaiwa 54
9 TREMBLANT {JPN} 1/2 Keita Nishi (16) Satoshi Fukunaga 54
10 CAPELLA STAR {JPN} 1 1/2 Wataru Fujie (9) Tadaaki Sasaki 56
11 VEGETABLE STORE {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (12) Akihiko Shoji 56
12 FRUITS PARFAIT {JPN} 1 3/4 Ryota Sugawara (6) Motohiro Akamine 54
13 TRAVIESO {JPN} ENC Taisei Nakahara (15) YUTAKA TSUJINO 54
14 SUMOMOMOMOMOMOMOMO {JPN} ENC Naoki MacHida (1) HIDEKI SAKURAGI 54
15 SENJU ACE {JPN} 1 1/2 Ryo Fujita (5) Yoichi Sasaki 56
16 LOCKET PENDANT {JPN} 2 Taniuchi Kanta (2) Yukiharu Shimada 54
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"7 - CTT -3 1/2 -3/4 -1/2 -1 1/4 -1/2 -ENC -1/2 -TETE -3/4 -3/4 -3/4 -ENC -1 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BEE UP {JPN} Takayuki Yano (16) Keiyuki Suzuki 54
2 BIG BROTHER {JPN} CTT Shun Ishizaki (8) YASUMASA KURITA 56
3 GAMBLE LADY {JPN} 3 1/2 Ryota Sugawara (2) KAZUO WATANABE 54
4 RIKO TAIZAN {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (11) Katsunori Arayama 56
5 ORB RUN {JPN} 1/2 Jiyouji Wada (4) Hiromitsu Kurita 56
6 WILD CHILD {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (15) Ryuichi Yoshii 54
7 WING WIND {JPN} 1/2 Tanaka Kouta (5) Kazuma Hashimoto 56
8 MONGE SAKURA {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (14) Masahiro Uesugi 54
9 REGARDE MOI {JPN} 1/2 Taito Mori (13) Satoshi Fukunaga 54
10 SIEGER OCEAN {JPN} TETE Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
11 M O NINER {JPN} 3/4 Naoki Honmura (6) Takatoshi Takaiwa 56
12 LOCUS MARIANNE {JPN} 3/4 Ryo Fujita (10) Kazuma Hashimoto 54
13 KELLY DRAGON {JPN} 3/4 Kenji Okamura (7) Hiromitsu Kurita 56
14 ASANTE GEAR {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (1) Ryuichi Yoshii 54
15 B B MUSE {JPN} 1 Masaki Segawa (12) Yoriaki Murakami 54
16 WARBUCKS {JPN} 7 Kenta Endo (9) SHIGERU ENDO 56
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"6 - 6 -3/4 -ENC -1 1/4 -1 1/2 -ENC -ENC -ENC -ENC -CTT -ENC -5 -1 -1/2 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FORMOSA RUBY {JPN} Sho Yoshii (7) Takatoshi Takaiwa 54
2 SPEEDY PINE {JPN} 6 Shohei Takahashi (11) Shin Tachibana 56
3 SCRAMBLE {JPN} 3/4 Masaki Segawa (4) Kenji Tsukioka 56
4 NAZAR BONCUGU {JPN} ENC Hiroshi Chida (5) Ryuichi Yoshii 56
5 CHARISMA ICHIDAI {JPN} 1 1/4 Jiyouji Wada (2) Naoyuki Matoba 54
6 X FLARE {JPN} 1 1/2 Yoichi Ando (13) Kiyoaki Takahashi 56
7 RESTART {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) Ryuichi Yoshii 54
8 COSMO VITESSE {JPN} ENC Nobuhiko Sanrindo (1) Tadaaki Sasaki 56
9 YAMATO HOPE SHIP {JPN} ENC Natsuka Kobayashi (15) Takashi Kubosugi 54
10 SEXY MIND {JPN} ENC Naoki MacHida (3) Masahiro Uesugi 54
11 RYU ONE ORETCHI {JPN} CTT Shohei Nakamura (8) Akihiko Shoji 56
12 BLUE FAIRY {JPN} ENC Ryo Novata (9) Takatoshi Takaiwa 54
13 YUYU TOSHIKI {JPN} 5 Yuki Yamanaka (16) Kazumasa Sakamoto 56
14 TOP TARUMAE {JPN} 1 Ryota Sugawara (12) Kazuma Hashimoto 56
15 HAYABUSA QUEEN {JPN} 1/2 Naoki Honmura (14) Takatoshi Takaiwa 54
16 BREAK POINT {JPN} Loin Ryuji Tatsushiro (6) TAKAKAZU SASO 56
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-19187-Plat - Pur Sang - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"0 - 1 3/4 -2 1/2 -ENC -ENC -3/4 -4 -3/4 -1 -1 1/2 -CTT -1 -2 1/2 -5 -6 -5
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SERUZE {JPN} Daisuke Mashima (7) Katsunori Arayama 56
2 TAKANO DREAM {JPN} 1 3/4 Norifumi Mikamoto (11) Morio Misaka 56
3 O SHIN AZUKI {JPN} 2 1/2 Keita Nishi (13) Minoru Asakura 56
4 DAIKOKUTEN {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (5) Naoyuki Matoba 56
5 MY RASHAAN {JPN} ENC Wada Joji (15) Takemi Munakata 54
6 KEEP ON LOVIN {JPN} 3/4 Takayuki Yano (8) Shin Tachibana 54
7 A SHIN JUNKER {JPN} 4 Ryuji Tatsushiro (2) Nobuhiro Onodera 56
8 BLOODLINE {JPN} 3/4 Taisei Nakahara (12) YOSHIHIRO SAWA 56
9 WIDE SNIPER {JPN} 1 Shun Ishizaki (16) YASUMASA KURITA 56
10 EDONO VIOLET {JPN} 1 1/2 Masaki Segawa (9) Takatoshi Takaiwa 54
11 GRAFIA {JPN} CTT Ryota Sugawara (4) Kazuma Hashimoto 54
12 SUPER MARUKIYA {JPN} 1 Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 54
13 CONTI DREAM {JPN} 2 1/2 Ryo Fujita (14) Hiromitsu Kurita 54
14 SOUVENIR {JPN} 5 Kota Motohashi (10) Mitsugu Tachibana 54
15 MANA PASS {JPN} 6 Sho Yoshii (6) Kiyoaki Takahashi 56
16 ANTHEIA {JPN} 5 Shunsuke Ishikawa (3) Yoichi Sasaki 54

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin