FICHE ENTRAINEUR
TAKAKAZU SASO
TAKAKAZU SASO
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 5p 12p 4p 5p 11p 5p 8p 7p 7p 13p 5p 2p
07 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16705-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KETEN DREAM {JPN} Genki Fujimoto (10) Masahiro Uesugi 54
2 CHAN CHAN {JPN} Shunsuke Ishikawa (3) Kazuhisa Naya 57
3 ZEITOKU {JPN} Ryo Nobata (11) Masahiro Uesugi 56
4 KISSHOTEN {JPN} Yuki Eriguchi (6) Takemi Munakata 54
5 EDONO BEAT IN {JPN} Kota Motohashi (5) TAKAKAZU SASO 56
6 PAWA POKE CHAMP {JPN} Yoichi Ando (7) Makoto Ichimura 56
7 KEN VIVALDI {JPN} Taito Mori (1) CHIAKI HORI 56
8 MARRON CHANTILLY {JPN} Takayuki Yano (8) TERUNOBU FUJITA 56
9 FROSTED ROSE {JPN} Norifumi Mikamoto (2) YOSHIHIRO SAWA 54
10 PIERRE MICHIGAN {JPN} Sho Yoshii (4) Naoyuki Matoba 54
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-69046-Plat - 1400m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JOHNSON TESORO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (15) SATOSHI KOKUBO 57
2 GREAT JOURNEY {JPN} Kota Motohashi (2) SATOSHI KOKUBO 57
3 FIGLIO DEL SOL {JPN} Taito Mori (11) Katsunori Arayama 57
4 LAPLACE {JPN} Ryo Fujita (12) TERUNOBU FUJITA 55
4 TO SPARKLE {JPN} Masashige Honda (16) TERUNOBU FUJITA 55
6 HARRY BAROWS {JPN} Shun Ishizaki (13) Jyumpei Morishita 57
7 POWER SLAVE {JPN} Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 54
8 REBAKE FULL CITY {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 57
9 FUJIKOCHAN {JPN} Yoichi Ando (14) Katsunori Arayama 55
10 LA GRACE DU CIEL {JPN} Kenji Okamura (8) KAZUO WATANABE 53
11 TABLAO {JPN} Tadanari Konno (3) Katsunori Arayama 57
12 TOP AMERICAN {JPN} Norifumi Mikamoto (9) TAKAKAZU SASO 57
13 CAPTAIN DRAKE {JPN} Keita Nishi (4) Mashima Daisuke 57
14 GODAIRIKI {JPN} Takayuki Yano (6) Katsunori Arayama 57
15 NOTEWORTHY {JPN} Ryo Nobata (10) TERUNOBU FUJITA 55
16 SPECTACLE {JPN} Masaki Segawa (5) Kenji Tsukioka 57
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-42319-Plat - 1800m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MIENO THUNDER {JPN} Keita Nishi (3) Hidemitsu Sakai 56
2 CHAMPION FUJI {JPN} Norifumi Mikamoto (2) YUTAKA TSUJINO 56
3 LEESAN EYE {JPN} Takayuki Yano (8) Katsunori Arayama 56
4 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (1) TAKAKAZU SASO 56
5 COURECHOUSE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) TAKAKAZU SASO 56
6 OR ARMURE {JPN} Kenji Okamura (12) Ryuichi Yoshii 56
7 CROWN SHOOTER {JPN} Riku Takami (11) Hiromitsu Kurita 54
8 WILD HUNTER {JPN} Genki Fujimoto (15) Masahiro Uesugi 56
9 LAVATERA RYUJU {JPN} Joji Wada (7) KENJI SANO 56
10 LUMIERE {JPN} Yoichi Ando (10) Satoshi Fukunaga 56
11 BLACK PIANO {JPN} Masashige Honda (6) HIDEKI SAKURAGI 56
12 KAITO KING {JPN} Kanta Taniuchi (13) Masato Tanaka 54
13 KIRA KAIDO {JPN} Shun Ishizaki (9) Masahiro Uesugi 56
14 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Ryo Fujita (5) YOSHIHIRO SAWA 56
15 YAKUMO {JPN} Ryo Nobata (4) Kazumasa Sakamoto 56
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-8909-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (1) Kazuma Hashimoto 56
2 M O APPLAUSE {JPN} Sho Yoshii (8) Takatoshi Takaiwa 56
3 KIWAMI IMON {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Ryo Akamine 56
4 FRENCH BAROWS {JPN} Genki Fujimoto (2) Kenji Tsukioka 56
5 LUCENT STAR {JPN} Kenji Okamura (10) Makoto Ichimura 56
6 TOMEI DRIVE {JPN} Takayuki Yano (9) Kazuhisa Naya 54
7 FULFILLING {JPN} Yamamoto Tsubasa (6) Takatoshi Takaiwa 51
8 FRUITS PARFAIT {JPN} Reo Yokogawa (14) Motohiro Akamine 54
9 MONGE SAKURA {JPN} Riku Takami (4) Masahiro Uesugi 52
10 MARGOT BANANA {JPN} Ryota Sugawara (13) Nobuhiro Onodera 53
11 IIDE SKY {JPN} Kota Tanaka (11) TAKAKAZU SASO 51
12 HURACAN {JPN} Masashige Honda (12) Kazunobu Suda 54
13 KAZUNO MANGETSU {JPN} Yoichi Ando (5) Kiyoaki Takahashi 54
14 WABISUKE {JPN} Hisayoshi Higashihara (3) Akihiko Syoji 54
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-51228-Plat - 1200m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KANAU {JPN} Takayuki Yano (13) KAZUO WATANABE 57
2 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (4) Ryo Akamine 55
3 CHAMP TIGER {JPN} Genki Fujimoto (8) Mashima Daisuke 57
4 LOUIS {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 57
5 KYOWA SAVIOR {JPN} Keita Nishi (1) TAKAKAZU SASO 55
6 B I FELIPE {JPN} Hiroto Yoshihara (12) Keiyuki Suzuki 57
7 PAR {JPN} Kanta Taniuchi (10) Makoto Ichimura 51
8 IRONSIDES {JPN} TSUBASA SASAGAWA (3) TAKAKAZU SASO 57
9 FOX SLEEP {JPN} Mai Fukuhara (9) Yuta Ebina 55
10 LORD ABSOLUTE {JPN} Masashige Honda (2) KENJI SANO 57
11 JOY WIN {JPN} Takahashi Yu (11) Yuta Ebina 52
12 FOR THULE {JPN} Shun Ishizaki (6) TERUKAZU IMAI 57
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13364-Plat - 1200m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NORTH JUSTICE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Masato Tanaka 56
2 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (11) KEIJI NAKAMICHI 54
3 LONGING MADONNA {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
4 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (13) YASUMASA KURITA 56
5 TAISEI ELFIN {JPN} Mitsuhiro Masuda (2) YASUMASA KURITA 54
6 T'S ISLAND {JPN} Takahashi Yu (12) Takano Tsuyoshi 51
7 SIFNOS {JPN} Keita Nishi (8) TAKAKAZU SASO 56
8 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
9 EMPRESSE CITY {JPN} Genki Fujimoto (9) Yuta Ebina 56
10 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (1) SHIGERU ENDO 56
11 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (14) Kazuya Omiya 52
12 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (5) Tadaaki Sasaki 56
13 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (3) Keiyuki Suzuki 54
14 SAND EMPRESS {JPN} Riku Takami (7) TERUNOBU FUJITA 52
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13364-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KOGEN MARS {JPN} Shunsuke Ishikawa (2) Hiroyuki Inoue 56
2 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (13) Naoyuki Matoba 56
3 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (7) Minoru Asakura 56
4 SHOT OF THE DAY {JPN} Takayuki Yano (11) Makoto Ichimura 56
5 MEINER BOMBER {JPN} Joji Wada (3) Kazumasa Sakamoto 56
6 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (14) Keiyuki Suzuki 56
7 RAVISH {JPN} Taito Mori (5) TAKAKAZU SASO 56
8 PRECISE NEEDLE {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
9 HIMINO ICHISHIRO {JPN} Reo Yokogawa (6) Hiroshi Takami 56
10 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (10) Hitoshi Horie 55
11 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Riku Takami (12) Hiroyuki Matsura 54
12 T O DURIAN {JPN} Ryo Fujita (9) KEIJI NAKAMICHI 54
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11137-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PEACEFUL TIME {JPN} Hiroto Yoshihara (9) Kenji Tsukioka 56
2 RIKO HAMMERLI {JPN} Ryo Fujita (5) Yuta Ebina 56
3 BRAVE SOUND {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 56
4 KAGAYAKI SUBARU {JPN} Kota Motohashi (13) Mitsugu Tachibana 56
5 NICHIRIN {JPN} Takayuki Yano (7) Hiromitsu Kurita 54
6 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Shohei Nakamura (10) Hisashi Sato 56
7 ICHIMOKUSAN {JPN} Mai Fukuhara (2) Hitoshi Horie 56
8 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Shin Tachibana 54
9 MADAM LADYBUG {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Kazuhisa Naya 54
10 YAMAJUN SEINE {JPN} Kanta Taniuchi (3) Nobuhiro Onodera 52
11 HO O RANGER {JPN} Ryota Sugawara (1) YUTAKA TSUJINO 55
12 BERTHA'S BALLADE {JPN} Masahiro Matsuzaki (8) Ryo Akamine 54
13 YUKINO GRACE {JPN} Yoichi Ando (6) TAKAKAZU SASO 54
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-16705-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ABENIN SMILE {JPN} Takayuki Yano (1) Keiyuki Suzuki 56
2 ATAGO TENJIN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Yoriaki Murakami 56
3 PIERRE TEXAS {JPN} Riku Takami (15) Takashi Kubosugi 54
4 SAND BAMBOO {JPN} Joji Wada (13) Shin Tachibana 54
5 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (10) TAKAKAZU SASO 53
6 LORD BALLON D'OR {JPN} Kanta Taniuchi (7) Yukiharu Shimada 54
7 YAMASHO CHARISMA {JPN} Ryota Sugawara (4) CHIAKI HORI 55
8 LAMPSI ASTER {JPN} Ryo Nobata (2) KAZUO WATANABE 54
9 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (16) CHIAKI HORI 54
10 GENERAL BRAVO {JPN} Masaki Segawa (9) Yukiharu Shimada 56
11 CRAZY STAR {JPN} Sho Yoshii (14) Kazuya Omiya 56
12 MR TATSUO {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Inoue 56
13 GENERAL CHEETAH {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) Kazunobu Suda 56
14 KARVINA {JPN} Genki Fujimoto (5) Takano Tsuyoshi 54
15 ISAAC {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Kazuma Hashimoto 56
16 LOOKS LIKE PATSU {JPN} Yoichi Ando (12) Norio Watabe 56
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-16705-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 COSMO INSIST {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) Takemi Munakata 56
2 BEL ROUTE {JPN} Toshio Uchida (13) TAKAKAZU SASO 56
3 POMME VERTE {JPN} Sho Yoshii (6) Hiroyuki Matsura 54
4 WIE GEHT'S {JPN} Masaki Segawa (9) Kenji Tsukioka 54
5 OKIHARU {JPN} Kota Motohashi (2) Yuta Ebina 56
6 REI GRACE {JPN} Shohei Nakamura (3) KAZUO WATANABE 54
7 INTO THE STAR {JPN} Kanta Taniuchi (7) Jyumpei Morishita 54
8 SHU NIKA {JPN} Joji Wada (8) KENJI SANO 56
9 MAONO BREEZY {JPN} Ryo Fujita (1) Kazuma Hashimoto 54
10 MAKIZUSHITO INA {JPN} Ryo Nobata (11) Kiyoaki Takahashi 56
11 FALCON {JPN} Riku Takami (4) Kenji Tsukioka 54
12 SILENT NYA {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53

page n°1/18
début    page précédente    page suivante    fin