FICHE ENTRAINEUR
TAKAKAZU SASO
TAKAKAZU SASO
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 2p 9p 2p 11p 15p 3p 4p 3p 3p 13p 1p 6p
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-102179-Plat - 1200m - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'11"9 - 1 -3/4 -1 -ENC -2 -1/2 -3/4 -2 -1 3/4 -3/4 -1 3/4 -CTT -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 STAR SHOOTER {JPN} Masashige Honda (12) Kazumasa Sakamoto 57
2 NISHINO LIGHTNING {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (7) TAKAKAZU SASO 55
3 SAGE MINISTER {JPN} 3/4 Norifumi Mikamoto (8) JUNPEI MORISHITA 55
4 BON DIMANCHE {JPN} 1 Taito Mori (3) TERUNOBU FUJITA 55
5 APOLLO BIBI {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (11) SATOSHI KOKUBO 57
6 WORLD RING {JPN} 2 Akira Harita (4) TAKASHI HARITA 57
7 GEMPACHI FORZA {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (1) Kazumasa Sakamoto 55
8 ROYAL PEGASUS {JPN} 3/4 Wada Joji (6) Takemi Munakata 55
9 BLACK STORM {JPN} 2 Fumio Matoba (13) TAKAKAZU SASO 57
10 LONDON TESORO {JPN} 1 3/4 Yoichiro Muro (5) Katsunori Arayama 55
11 MAMAMA MACARONI {JPN} 3/4 Takayuki Yano (10) JUNPEI MORISHITA 55
12 CRUSADES SPIRITS {JPN} 1 3/4 Keita Nishi (2) Tomohiro Arai 57
13 KUROSUKE {JPN} CTT Taisei Nakahara (14) Kazuo Kashiwagi 57
14 WIDE SNIPER {JPN} Loin Hisayoshi Higashihara (9) YASUMASA KURITA 53
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-34513-Plat - 1400m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'26"9 - 1 -3/4 -3/4 -TETE -1 1/2 -ENC -3 -ENC -TETE -2 -2 -1 1/2 -1/2 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SILENT GIFT {JPN} Keita Nishi (12) Kazumasa Sakamoto 56
2 KYOWA SAVIOR {JPN} 1 Taito Mori (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LA PAIX LE CIEL {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (9) KENJI SANO 56
4 IT'S SO RAD {JPN} 3/4 Tadanari Konno (16) Katsunori Arayama 56
5 CONTI VARIATION {JPN} TETE Takayuki Yano (11) Hiromitsu Kurita 56
6 FERGUS {JPN} 1 1/2 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 GOLDEN YOSHINO {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (5) Tomohiro Arai 56
8 K TOP ROAD {JPN} 3 Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
9 COLOR SCHEME {JPN} ENC Masashige Honda (10) KAZUO WATANABE 54
10 PARVENIR {JPN} TETE Kota Motohashi (13) Katsunori Arayama 54
11 SABUNO RYOMA {JPN} 2 Akira Harita (3) Kazumasa Sakamoto 56
12 ESTELA {JPN} 2 Ryota Sugawara (6) CHIAKI HORI 56
13 KAZU ORVAL {JPN} 1 1/2 Tsubasa Sasagawa (15) Hidemitsu Sakai 56
14 SABUNO KIKOSHI {JPN} 1/2 Ryo Fujita (2) Kazumasa Sakamoto 56
15 KEIAI PIHA {JPN} 6 Sho Yoshii (1) Shin Tachibana 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"0 - 3/4 -1/2 -4 -1/2 -3 -1/2 -3/4 -1/2 -1 -ENC -2 1/2 -1 1/2 -ENC -1 -TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TEKKOSAN {JPN} Fumio Matoba (7) Masahiro Uesugi 56
2 LONGING MADONNA {JPN} 3/4 Takayuki Yano (8) Naoyuki Matoba 54
3 WAR GAME {JPN} 1/2 Taito Mori (5) YUTAKA TSUJINO 56
4 YAMAJUN SEINE {JPN} 4 Yoichiro Muro (9) Nobuhiro Onodera 54
5 RIKEA MINNEOLA {JPN} 1/2 Ryo Novata (3) YOSHIHIRO SAWA 56
6 BERTHA'S BALLADE {JPN} 3 Hiroshi Chida (4) Ryo Akamine 54
7 KAGAYAKI TAIYO {JPN} 1/2 Naoki MacHida (14) Hiromitsu Kurita 54
8 SHOSAN REX {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (16) Shin Tachibana 56
9 BLEU CHATEAU {JPN} 1/2 Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
10 BELIZE FLAVOR {JPN} 1 Wada Joji (10) Satoshi Fukunaga 54
11 HONEY BROWNIE {JPN} ENC Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 54
12 SHU CAMPANELLA {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (6) KENJI SANO 56
13 SPEEDER {JPN} 1 1/2 Masahiro Matsuzaki (1) Keiyuki Suzuki 56
14 MADAM LADYBUG {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (11) Naya Naya Kazuhisa 54
15 SUGAR BABY {JPN} 1 Genki Fujimoto (2) TAKAKAZU SASO 54
16 PERIVALLON {JPN} TETE Ryota Sugawara (12) Hitoshi Horie 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 3 -3/4 -TETE -ENC -3 -ENC -1/2 -CTT -1 -ENC -1/2 -1 3/4 -ENC -1 1/2 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHIMME KROSA {JPN} Takayuki Yano (16) KEIJI NAKAMICHI 56
2 JUSTIN DIA {JPN} 3 Taito Mori (15) Katsunori Arayama 56
3 SCARLET HONEY {JPN} 3/4 Wada Joji (12) TAKAKAZU SASO 54
4 SMART NEKTAR {JPN} TETE Ryo Novata (9) Hidemitsu Sakai 54
5 TAKARA NAVY {JPN} ENC Yoichi Ando (1) Hideyo Yoneta 56
6 SANSAN TAIYO {JPN} 3 Kenji Okamura (5) Makoto Ichimura 54
7 HATCHAKIKOKU {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (4) Hideyo Yoneta 54
8 KALAHARI {JPN} 1/2 Taisei Nakahara (2) Minoru Asakura 56
9 MA JOLIE {JPN} CTT Ryuji Tatsushiro (7) YUTAKA TSUJINO 54
10 EMMY BLITZ {JPN} 1 Masaki Segawa (10) Kenji Tsukioka 54
11 NEO CANDY {JPN} ENC Shohei Takahashi (3) Shin Tachibana 56
12 PIERRE MONTANA {JPN} 1/2 Niihara Shuma (13) Kazuo Kashiwagi 56
13 CARRY LUCK {JPN} 1 3/4 Sho Yoshii (11) Keiyuki Suzuki 56
14 SPRING BEANS {JPN} ENC Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
15 IRON LADY {JPN} 1 1/2 Yuki Eriguchi (6) Takatoshi Takaiwa 54
16 ASLAN RALLY {JPN} 3/4 Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'15"0 - 3 -2 -1 -2 -ENC -1 -3/4 -TETE -1 1/2 -3/4 -3 1/2 -TETE -1 1/2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SNIPE FLAVOR {JPN} Wada Joji (15) Hidemitsu Sakai 56
2 SPEIGHTS SAGE {JPN} 3 Takayuki Yano (8) JUNPEI MORISHITA 54
3 KATTENI SHIYAGARE {JPN} 2 Taito Mori (14) TAKAKAZU SASO 56
4 RAFALE JUNO {JPN} 1 Niihara Shuma (5) Shin Tachibana 54
5 APE KAMUY {JPN} 2 Tanaka Kouta (9) Kazuma Hashimoto 56
6 CONSIDER {JPN} ENC Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 56
7 RIKEA NAVEL {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (13) YOSHIHIRO SAWA 56
8 YUYU PRESENCE {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (4) Takatoshi Takaiwa 54
9 PIO PORTE BONHEUR {JPN} TETE Shunsuke Ishikawa (12) Naoyuki Matoba 54
10 JOY SMILEY {JPN} 1 1/2 Yoichi Ando (3) Kazuya Omiya 54
11 SWEET EDEN {JPN} 3/4 Ryo Fujita (6) Yoichi Sasaki 54
12 FULFILLING {JPN} 3 1/2 Ryo Novata (10) Takatoshi Takaiwa 54
13 POV D COS {JPN} TETE Yuki Eriguchi (1) Yuta Ebina 56
14 ORANGE BERN {JPN} 1 1/2 Hisayoshi Higashihara (11) Hisashi Sato 54
15 LOVE IS HEART {JPN} 1 1/2 Naoki Honmura (2) Takatoshi Takaiwa 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-34513-Plat - 1200m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'12"9 - 3 -1 -1 1/4 -ENC -TETE -2 -ENC -1/2 -TETE -1/2 -2 1/2 -1/2 -3 1/2 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAN YOU KISS {JPN} Ryo Fujita (1) Hiromitsu Kurita 54
2 KURA CANNON {JPN} 3 Shun Ishizaki (10) Minoru Asakura 56
3 IRONSIDES {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (12) TAKAKAZU SASO 56
4 LIKE MAGIC {JPN} 1 1/4 Kenji Okamura (6) Hiromitsu Kurita 54
5 MINNESOTA {JPN} ENC Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsuura 56
6 LADY GREY {JPN} TETE Akira Harita (11) Morio Misaka 54
7 BOLGHERI {JPN} 2 Wada Joji (4) KENJI SANO 56
8 THE PRIORESS {JPN} ENC Yuki Furuoka (9) Satoshi Fukunaga 56
9 MOZU MANJIRO {JPN} 1/2 Masashige Honda (3) Ryo Akamine 56
10 MIKACHAN {JPN} TETE Niihara Shuma (13) Hideyo Yoneta 54
11 IKUNO MIRAI {JPN} 1/2 Kenta Endo (14) SHIGERU ENDO 56
12 KOMIZU AMOUR {JPN} 2 1/2 Ryo Novata (5) Hideyo Yoneta 54
13 EPI LE CIEL {JPN} 1/2 Naoki MacHida (7) KENJI SANO 56
14 BULLBEAR DAIZU {JPN} 3 1/2 Yoichi Ando (16) Kenji Tsukioka 56
15 SABUNO AKAZONAE {JPN} Loin Ryota Sugawara (15) CHIAKI HORI 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'12"9 - 1 -5 -3/4 -ENC -4 -ENC -1/2 -TETE -1 -ENC -TETE -1 -1/2 -1 1/4 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 NORTH JUSTICE {JPN} 1 Keita Nishi (1) Masato Tanaka 56
3 JET SPEED {JPN} 5 Yoichi Ando (6) Hidemitsu Sakai 56
4 SABUNO YUZEN {JPN} 3/4 Kota Motohashi (3) Shin Tachibana 54
5 FLOWER JEANNE {JPN} ENC Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsuura 54
6 GUMBOOTS DANCE {JPN} 4 Niihara Shuma (11) KEIJI NAKAMICHI 56
7 PROGRESSIVE {JPN} ENC Masaki Segawa (13) Hiroyuki Inoue 54
8 CANTERBURY HOPE {JPN} 1/2 Yuki Furuoka (12) SHIGERU ENDO 56
9 HIRONO RAMMAN {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
10 NAMURA BULL {JPN} 1 Seiji Yamazaki (2) YOSHIHIRO SAWA 56
11 ROWDY {JPN} ENC Tadanari Konno (7) Katsunori Arayama 56
12 MEISHO MAKFI {JPN} TETE Shun Ishizaki (14) YASUMASA KURITA 56
13 DANGAN SHOOT {JPN} 1 Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 56
14 MARUYO CHIAKI LAMP {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (10) Motohiro Akamine 56
15 COSMO MAGICA {JPN} 1 1/4 Taisei Nakahara (16) Kazuo Kashiwagi 56
16 FRAGRANCE FREE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (8) Yoichi Sasaki 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"8 - 3 -1/2 -1 3/4 -1/2 -ENC -ENC -3 1/2 -2 -ENC -1 1/2 -1/2 -2 1/2 -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROSEN WOLF {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) TAKAKAZU SASO 56
2 CURTAIN JEWEL {JPN} 3 Ryota Sugawara (1) CHIAKI HORI 54
3 RAINIER {JPN} 1/2 Seiji Yamazaki (6) Hidemitsu Sakai 54
4 RAINTREE {JPN} 1 3/4 Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 54
5 RICKIE {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (11) Ryo Akamine 56
6 TEMPTATION {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (5) Kazunobu Suda 56
7 CROWN STAR {JPN} ENC Akira Harita (4) Takashi Kubosugi 56
8 KAGAYAKI SUBARU {JPN} 3 1/2 Niihara Shuma (12) Mitsugu Tachibana 56
9 TONY JUSTICE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (14) Kiyoaki Takahashi 56
10 KAZUNO ZANGETSU {JPN} ENC Hiroshi Chida (9) Naya Naya Kazuhisa 54
11 COSMIC EGG {JPN} 1 1/2 Ryuji Tatsushiro (3) Keiyuki Suzuki 56
12 ICHI FUJI PRINCE {JPN} 1/2 Tadanari Konno (13) Norio Watanabe 56
13 LUCENT STAR {JPN} 2 1/2 Yoichi Ando (7) Makoto Ichimura 56
14 FLYING TRIP {JPN} 8 Shohei Takahashi (10) Hisashi Sato 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'29"3 - 4 -1 1/4 -2 1/2 -ENC -2 -2 -1/2 -1 -3/4 -1 -1/2 -2 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TURNING TIDE {JPN} Yoichi Ando (2) TERUNOBU FUJITA 54
2 LUCID DREAM {JPN} 4 Taito Mori (3) Kiyoaki Takahashi 54
3 BIG SHOT {JPN} 1 1/4 Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 56
4 BLANK SPACE {JPN} 2 1/2 Takayuki Yano (1) KAZUO WATANABE 56
5 MITE {JPN} ENC Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsuura 54
6 BEACH AIMMING {JPN} 2 Wada Joji (8) TAKAKAZU SASO 56
7 GLORIOUS LINE {JPN} 2 Kenji Okamura (13) Hiroshi Takami 56
8 KANKINO NAMIDA {JPN} 1/2 Ryo Fujita (14) KEIJI NAKAMICHI 56
9 BREATH OF LOVE {JPN} 1 Keita Nishi (5) Kazumasa Sakamoto 54
10 KASHINO BENKEI {JPN} 3/4 Akira Harita (12) Morio Misaka 56
11 FIND YOU {JPN} 1 Taniuchi Kanta (6) Naoyuki Matoba 54
12 QUEEN'S KAYANOHIME {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (9) TAKAKAZU SASO 54
13 REVE DU ANCHOR {JPN} 2 1/2 Tsubasa Sasagawa (11) KEIJI NAKAMICHI 56

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin