FICHE ENTRAINEUR
Shin Tachibana
Shin Tachibana
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 6p 13p 15p 6p 12p 1p 8p 9p 11p 2p 4p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"9 - 1 3/4 -1/2 -1 -3/4 -1/2 -1 -ENC -1/2 -CTT -2 1/2 -1/2 -4 -TETE -1 -1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 STAR DRUMMER {JPN} Wada Joji (16) Kazunobu Suda 57
2 HONEY TOAST {JPN} 1 3/4 Takayuki Yano (13) TERUNOBU FUJITA 56
3 PRESTO LEGACY {JPN} 1/2 Norifumi Mikamoto (12) Morio Misaka 56
4 HANANO UTA {JPN} 1 Genki Fujimoto (11) Kazumasa Sakamoto 54
5 YAMANO RICH {JPN} 3/4 Tadanari Konno (7) Yoichi Sasaki 54
6 NAC SUNRISE {JPN} 1/2 Ryuji Tatsushiro (8) Shin Tachibana 56
7 LAMPRON {JPN} 1 Fumio Matoba (15) Motohiro Akamine 56
8 IPPIN {JPN} ENC Akira Harita (6) Masahiro Uesugi 56
9 A SHIN TERRA {JPN} 1/2 Kota Motohashi (1) TERUNOBU FUJITA 55
10 AIRPORT LINER {JPN} CTT Tsubasa Sasagawa (2) Yukiharu Shimada 56
11 COSMO MOCHA {JPN} 2 1/2 Naoki MacHida (14) Takemi Munakata 55
12 BRIGHT COLOR {JPN} 1/2 Masashige Honda (5) TERUNOBU FUJITA 56
13 GUNJIN {JPN} 4 Taito Mori (10) Kazuma Hashimoto 56
14 LOVELY YOSHINO {JPN} TETE Ryo Fujita (4) Tomohiro Arai 56
15 FOR BELL WAY {JPN} 1 Seiji Yamazaki (3) Makoto Ichimura 56
16 T'S APEX {JPN} 1/2 Niihara Shuma (9) Yukiharu Shimada 54
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"4 - TETE -1 -TETE -ENC -3/4 -1 -ENC -TETE -1 -2 1/2 -2 -1 1/2 -1 1/2 -1/2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NUMA {JPN} Takayuki Yano (2) Masahiro Fukuda 54
2 APOLLO MORRIGHAN {JPN} TETE Ryo Novata (15) Motohiro Akamine 54
3 NEO AMBITIOUS {JPN} 1 Keita Nishi (16) Satoshi Fukunaga 54
4 ROYAL EPIC {JPN} TETE Kakeru Oki (11) Morio Misaka 56
5 PHOOLAN {JPN} ENC Seiji Yamazaki (1) Nobuhiro Onodera 54
6 FRENCH BAROWS {JPN} 3/4 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 CARDISTRY {JPN} 1 Ryo Fujita (9) Satoshi Fukunaga 54
8 KAZUNO MANGETSU {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (14) Naya Naya Kazuhisa 54
9 MY RASHAAN {JPN} TETE Naoki MacHida (8) Takemi Munakata 54
10 MEINER GLOBAL {JPN} 1 Ryota Sugawara (6) Yoriaki Murakami 56
11 SUPER MARUKIYA {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (12) TERUNOBU FUJITA 54
12 MALACIA {JPN} 2 Shun Ishizaki (5) YASUMASA KURITA 56
13 KEEP ON LOVIN {JPN} 1 1/2 Taito Mori (13) Shin Tachibana 54
14 NAC PHARAOH {JPN} 1 1/2 Shohei Takahashi (10) Mitsugu Tachibana 56
15 SASANO YUKI ORFE {JPN} 1/2 Hisayoshi Higashihara (4) Yoichi Sasaki 56
16 ORTHO DIANA {JPN} 1 1/2 Taisei Nakahara (3) Kazuo Kashiwagi 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-34513-Plat - 1400m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'26"9 - 1 -3/4 -3/4 -TETE -1 1/2 -ENC -3 -ENC -TETE -2 -2 -1 1/2 -1/2 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SILENT GIFT {JPN} Keita Nishi (12) Kazumasa Sakamoto 56
2 KYOWA SAVIOR {JPN} 1 Taito Mori (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LA PAIX LE CIEL {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (9) KENJI SANO 56
4 IT'S SO RAD {JPN} 3/4 Tadanari Konno (16) Katsunori Arayama 56
5 CONTI VARIATION {JPN} TETE Takayuki Yano (11) Hiromitsu Kurita 56
6 FERGUS {JPN} 1 1/2 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 GOLDEN YOSHINO {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (5) Tomohiro Arai 56
8 K TOP ROAD {JPN} 3 Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
9 COLOR SCHEME {JPN} ENC Masashige Honda (10) KAZUO WATANABE 54
10 PARVENIR {JPN} TETE Kota Motohashi (13) Katsunori Arayama 54
11 SABUNO RYOMA {JPN} 2 Akira Harita (3) Kazumasa Sakamoto 56
12 ESTELA {JPN} 2 Ryota Sugawara (6) CHIAKI HORI 56
13 KAZU ORVAL {JPN} 1 1/2 Tsubasa Sasagawa (15) Hidemitsu Sakai 56
14 SABUNO KIKOSHI {JPN} 1/2 Ryo Fujita (2) Kazumasa Sakamoto 56
15 KEIAI PIHA {JPN} 6 Sho Yoshii (1) Shin Tachibana 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"1 - 2 1/2 -2 1/2 -ENC -TETE -ENC -TETE -1/2 -ENC -3 -ENC -1/2 -TETE -4 -4 -ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GIRANDOLE {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Katsunori Arayama 56
2 TOCHINO HERO {JPN} 2 1/2 Keita Nishi (5) Yukiharu Shimada 56
3 CITRUSDAL {JPN} 2 1/2 Takayuki Yano (14) KENJI SANO 54
4 GRASS CUADRA {JPN} ENC Naoki MacHida (12) Masahiro Uesugi 56
5 CAVALL {JPN} TETE Taisei Nakahara (8) Motohiro Akamine 56
6 ECORO TITAN {JPN} ENC Sho Yoshii (6) Shin Tachibana 56
7 ARIA PAMINA {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (2) KEIJI NAKAMICHI 54
8 JUDICIOUS {JPN} 1/2 Ryo Fujita (9) Kazuya Omiya 56
9 KARAJAN {JPN} ENC Wada Joji (11) Hiroyuki Matsuura 56
10 TOSEN THE GAME {JPN} 3 Akira Harita (10) Kazumasa Sakamoto 56
11 CARAMIA {JPN} ENC Genki Fujimoto (7) Kiyoaki Takahashi 54
12 CENTER GARNET {JPN} 1/2 Tanaka Kouta (4) Tomohiro Arai 54
13 KEN RYUJO {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (1) Keiyuki Suzuki 56
14 BARI BLACK {JPN} 4 Kenji Okamura (16) Hiroyuki Inoue 56
15 PLITVICE {JPN} 4 Shohei Nakamura (3) Akihiko Shoji 54
16 TELL ME {JPN} ENC Taniuchi Kanta (15) Motohiro Akamine 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"4 - 2 -1 1/4 -1 1/2 -1 -1 -3/4 -1 1/4 -ENC -3/4 -1 -ENC -1 -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (4) Hiroshi Takami 56
2 NEVER TOO MUCH {JPN} 2 Takayuki Yano (8) KAZUO WATANABE 56
3 BAHIA {JPN} 1 1/4 Fumio Matoba (7) Ryo Akamine 56
4 NORDSCHLEIFE {JPN} 1 1/2 Masaki Segawa (3) Kenji Tsukioka 56
5 CONVOLVULUS {JPN} 1 Keita Nishi (2) Satoshi Fukunaga 56
6 ESPRIT WOODY {JPN} 1 Naoki MacHida (5) YOSHIHIRO SAWA 56
7 RYU ONE HIME {JPN} 3/4 Yoichi Ando (9) Makoto Ichimura 54
8 PRIMERA CLASE {JPN} 1 1/4 Norifumi Mikamoto (11) Minoru Asakura 56
9 STAR SOLDIER {JPN} ENC Ryo Fujita (10) Kazuya Omiya 56
10 THUNDER SPEAR {JPN} 3/4 Kenji Okamura (12) Yoriaki Murakami 56
11 MEINER SCHLAG {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (1) Takemi Munakata 56
12 COSMO CONQUEST {JPN} ENC Tadanari Konno (13) Shin Tachibana 56
13 LEESAN TIGER {JPN} 1 Hisayoshi Higashihara (6) Motohiro Akamine 56
14 DEEP AGAIN {JPN} 4 Kakeru Oki (14) Morio Misaka 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"2 - 1 -1/2 -3/4 -1/2 -ENC -ENC -1 1/2 -ENC -1/2 -1 -1 1/4 -1 1/2 -1/2 -2 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC LEGAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Shin Tachibana 56
2 STAR OF ARTHUR {JPN} 1 Taniuchi Kanta (7) Yukiharu Shimada 56
3 KASHIMA VERONA {JPN} 1/2 Ryo Fujita (9) YOSHIHIRO SAWA 54
4 A SHIN METEORA {JPN} 3/4 Masaki Segawa (8) Hiroshi Takami 56
5 RYUNO TIGER {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (11) Hiroshi Takami 56
6 FUKU MAKARIOS {JPN} ENC Yoichi Ando (13) Ryo Akamine 56
7 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} ENC Keita Nishi (14) Tomohiro Arai 54
8 LOVE ME MONICA {JPN} 1 1/2 Taito Mori (2) Katsunori Arayama 54
9 BIG KOEMI ROOF {JPN} ENC Kenji Okamura (1) Hiroyuki Inoue 54
10 MANFATH GIRL {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
11 YOU HINATA {JPN} 1 Genki Fujimoto (16) Yoriaki Murakami 54
12 YANNOKA STEP {JPN} 1 1/4 Yuki Furuoka (10) Hiroshi Takami 54
13 PRINCEPS {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (15) Naoyuki Matoba 56
14 AUTO BIANCHI {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (4) Kiyoaki Takahashi 56
15 WILD SONIC {JPN} 2 Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
16 SHINY SENSE {JPN} 7 Kota Motohashi (12) TSUYOSHI TAKANO 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"0 - 3/4 -1/2 -4 -1/2 -3 -1/2 -3/4 -1/2 -1 -ENC -2 1/2 -1 1/2 -ENC -1 -TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TEKKOSAN {JPN} Fumio Matoba (7) Masahiro Uesugi 56
2 LONGING MADONNA {JPN} 3/4 Takayuki Yano (8) Naoyuki Matoba 54
3 WAR GAME {JPN} 1/2 Taito Mori (5) YUTAKA TSUJINO 56
4 YAMAJUN SEINE {JPN} 4 Yoichiro Muro (9) Nobuhiro Onodera 54
5 RIKEA MINNEOLA {JPN} 1/2 Ryo Novata (3) YOSHIHIRO SAWA 56
6 BERTHA'S BALLADE {JPN} 3 Hiroshi Chida (4) Ryo Akamine 54
7 KAGAYAKI TAIYO {JPN} 1/2 Naoki MacHida (14) Hiromitsu Kurita 54
8 SHOSAN REX {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (16) Shin Tachibana 56
9 BLEU CHATEAU {JPN} 1/2 Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
10 BELIZE FLAVOR {JPN} 1 Wada Joji (10) Satoshi Fukunaga 54
11 HONEY BROWNIE {JPN} ENC Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 54
12 SHU CAMPANELLA {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (6) KENJI SANO 56
13 SPEEDER {JPN} 1 1/2 Masahiro Matsuzaki (1) Keiyuki Suzuki 56
14 MADAM LADYBUG {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (11) Naya Naya Kazuhisa 54
15 SUGAR BABY {JPN} 1 Genki Fujimoto (2) TAKAKAZU SASO 54
16 PERIVALLON {JPN} TETE Ryota Sugawara (12) Hitoshi Horie 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 3 -3/4 -TETE -ENC -3 -ENC -1/2 -CTT -1 -ENC -1/2 -1 3/4 -ENC -1 1/2 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHIMME KROSA {JPN} Takayuki Yano (16) KEIJI NAKAMICHI 56
2 JUSTIN DIA {JPN} 3 Taito Mori (15) Katsunori Arayama 56
3 SCARLET HONEY {JPN} 3/4 Wada Joji (12) TAKAKAZU SASO 54
4 SMART NEKTAR {JPN} TETE Ryo Novata (9) Hidemitsu Sakai 54
5 TAKARA NAVY {JPN} ENC Yoichi Ando (1) Hideyo Yoneta 56
6 SANSAN TAIYO {JPN} 3 Kenji Okamura (5) Makoto Ichimura 54
7 HATCHAKIKOKU {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (4) Hideyo Yoneta 54
8 KALAHARI {JPN} 1/2 Taisei Nakahara (2) Minoru Asakura 56
9 MA JOLIE {JPN} CTT Ryuji Tatsushiro (7) YUTAKA TSUJINO 54
10 EMMY BLITZ {JPN} 1 Masaki Segawa (10) Kenji Tsukioka 54
11 NEO CANDY {JPN} ENC Shohei Takahashi (3) Shin Tachibana 56
12 PIERRE MONTANA {JPN} 1/2 Niihara Shuma (13) Kazuo Kashiwagi 56
13 CARRY LUCK {JPN} 1 3/4 Sho Yoshii (11) Keiyuki Suzuki 56
14 SPRING BEANS {JPN} ENC Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
15 IRON LADY {JPN} 1 1/2 Yuki Eriguchi (6) Takatoshi Takaiwa 54
16 ASLAN RALLY {JPN} 3/4 Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"1 - CTT -2 -2 -CTT -TETE -3 -ENC -3 -3/4 -2 -CTT -3 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUKU RICHARD {JPN} Masaki Segawa (12) Minoru Asakura 56
2 VALENCAY KAZUMA {JPN} CTT Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SHINGUN SPARK {JPN} 2 Norifumi Mikamoto (10) Morio Misaka 56
4 JACK AVANTI {JPN} 2 Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
5 FUKUNO BARTHERANS {JPN} CTT Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
6 MER BLEUE {JPN} TETE Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
7 AZALEA GREAT {JPN} 3 Seiji Yamazaki (13) Norio Watanabe 56
8 KIRIN BLACK {JPN} ENC Kota Motohashi (8) KAZUO WATANABE 56
9 JO BOOK BIZARRE {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
10 NOBLE GULF {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (5) KENJI SANO 56
11 LOGAN MOUNTAIN {JPN} 2 Ryota Sugawara (1) Motohiro Akamine 54
12 SIORAPALUK {JPN} CTT Shunsuke Ishikawa (9) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 OLAF {JPN} 3 1/2 Naoki MacHida (7) Masahiro Uesugi 56
14 SIAMTORA DAIKO {JPN} 2 Kenta Endo (4) SHIGERU ENDO 54

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin