FICHE ENTRAINEUR
SCHäRER A.
SCHäRER A.
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
avec oeilleres obstacle plat Attelé autostart
Musique (20) 3p 3p Ao 3p 8p 8p 2p 6p 4p 7p 6p
19 OCTOBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix Wargrave-7407-Plat - 2400m
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CRI DE LOPE {IRE} LHEUREUX C. (1) (2,7/1) WEISS M. 62
2 MAGIC MIKE {CHE} (Aus) CASANOVA MLLE S. (2) (7,2/1) STADELMANN J. 56
3 NAY FAY {SLO} ZWAHLEN MME K. (5) (7/1) SCHäRER A. 56
4 ZARNIA SCHOCH MME C. (4) (9,6/1) WALTY MME K. 53.5
5 CAT BALLOU PLACAIS O. (8) (12/1) WALTY MME K. 55.5
6 MISTER ZOFF BURGER MLLE N. (3) (9,3/1) STADELMANN J. 57
7 RUBY BEAUTY {GER} LANGHARD MLLE J. (7) (5,2/1) LANGHARD W. 57.5
8 WEIHEGOLD {AUT} (Aus) SCHNEIDER MLLE C. (6) (18/1) SCHNEIDER MLLE C. 56.5
19 OCTOBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix Malkoboy-9259-Plat - 1600m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THALISSA {IRE} SCHIERGEN D. (4) (7,1/1) ERNI MLLE C. 59.5
2 VALROSE BURGIN T. (5) (2,9/1) ERNI MLLE C. 58.5
3 HAKAM {USA} LHEUREUX C. (1) (7,5/1) SCHäRER A. 61
4 NOTTE A ROMA {IRE} HARNOIS C. (6) (10/1) ERNI MLLE C. 60
5 HAUTOT CASANOVA MLLE S. (3) (22/1) STADELMANN J. 59
6 RAGNER {GB} WENDEL MLLE C. (2) (7,7/1) ROTA G. 59
ARR TAKE A GUESS (Oe) PLACAIS O. (7) (3,3/1) ERNI MLLE C. 59
12 OCTOBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix du Weisshorn-7407-Haies - 4 ans et plus - 3400m
5 PARTANTS - Loin - Loin - 4 - Loin -
Etat du terrain : souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLD STREET SCHIERGEN D. SCHORNO MME C. 65.5
2 VAIHAU Loin LINGG R. SPECK H. 63
3 GREEN SAINT Loin VELEK O. SPECK H. 66
4 RAJANG STREET 4 TETT FREDDIE ZOLLET MLLE C. 64
6 RAFFLES ROSE Loin SCHNEIDER MLLE C. SPECK H. 60
ARR PARTHENIUS {GER} CHERCHI I. SCHäRER A. 63
12 OCTOBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix du Mont-Rose-8333-Plat - 2150m
6 PARTANTS - 3 - 8 - 4 - 2 1/2 - 1 1/4 -
Etat du terrain : souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHOOTING {IRE} SCHIERGEN D. (5) (5,4/1) SUTER-WEBER MME K. 59.5
2 COOL SWEETY (Aus) 3 SCHOCH MME C. (2) WEISS MIROSLAV 60.5
3 PONTERO {GER} 8 PLACAIS O. (3) (3,7/1) SCHäRER A. 57
4 LORENA {GER} 4 LHEUREUX C. (1) (3,2/1) WEISS M. 61
5 TERRA HONEY 2 1/2 LEMEE Jul. (6) WEISS MIROSLAV 59
6 FIESTA {CHE} (Aus) 1 1/4 LANGHARD MLLE J. (4) (12/1) SUTER-WEBER MME K. 60.5
05 OCTOBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix de Naas-7407-Plat - 1800m
12 PARTANTS - 5 - 1 3/4 - 4 - Enc - 3 1/2 - Enc -
Etat du terrain : lourd
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEGANTINI {IRE} LHEUREUX C. (11) (6/1) WEISS M. 63
2 AMAZING ROCK {CHE} (Aus) 5 SCHOCH MME C. (9) (5,3/1) WEISS M. 60
3 FAME ON YOU {IRE} (Aus) 1 3/4 LEMEE Jul. (6) (16/1) WEISS M. 63
4 RAPPELLE MOI 4 KESSLER MME N. (1) (11/1) KESSLER M. 53
5 JOURNEY FLASH {IRE} (Aus) Enc SCHNEIDER MLLE C. (12) (8,6/1) WEISS M. 60
6 ESPRESSO {CHE} (Aus) 3 1/2 SCHIERGEN D. (5) (21/1) SUTER-WEBER MME K. 57
7 JESS {SLO} Enc CASANOVA MLLE S. (7) (38/1) STADELMANN J. 54.5
8 MUDDY WATERS {GER} ZWAHLEN MME K. (10) (16/1) SCHäRER A. 57
9 MISS DREAMY BURGIN T. (4) (4,1/1) ERNI MLLE C. 59
10 ZARNIA PLACAIS O. (3) (17/1) WALTY MME K. 55.5
11 SORINA {GER} LANGHARD MLLE J. (2) (10/1) LANGHARD W. 52.5
12 AMAZING FIGHTER {GER} (Oe) GUILBERT N. (8) (33/1) SUTER-WEBER MME K. 58
05 OCTOBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix de Dundalk-7407-Plat - 2150m
10 PARTANTS - 1/2 - 3 1/2 - Loin - 1/2 - Tete - 2 -
Etat du terrain : lourd
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MANAGUA {CHE} LHEUREUX C. (7) (4,2/1) RAVENEAU GJ. 57.5
2 ALSTERPRINZ {GER} (Oe) 1/2 BURGIN T. (8) (13/1) SPECK H. 57.5
3 MAGIC MIKE {CHE} (Aus) 3 1/2 CASANOVA MLLE S. (11) (7,3/1) STADELMANN J. 54
4 SABAYONNE {SLO} Loin ZWAHLEN MME K. (2) (19/1) ARROYO MME H. 52
5 WEIHEGOLD {AUT} (Aus) 1/2 SCHNEIDER MLLE C. (4) (6,7/1) SCHNEIDER MLLE C. 56
6 CAT BALLOU Tete PLACAIS O. (10) (15/1) WALTY MME K. 55.5
7 TIGANELLA {IRE} 2 VERCELLI MME Ara. (9) (18/1) SPECK H. 56
8 NAY FAY {SLO} GUILBERT N. (1) (3,1/1) SCHäRER A. 58.5
9 SWAN LAKE {GER} BURGER MLLE N. (6) (13/1) GEISSMANN MME D. 62
10 DORIDA {GB} (Aus) LANGHARD MLLE J. (5) (47/1) SUTER-WEBER MME K. 52
14 SEPTEMBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix de Doncaster-7407-Plat - 2400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ALACON {SLO} LHEUREUX C. (5) (3,4/1) WEISS M. 62.5
2 NAY FAY {SLO} GUILBERT N. (10) (9,2/1) SCHäRER A. 56.5
3 ROSETTE DELIZY {CHE} LANGHARD MLLE J. (7) (4,8/1) CHRENKA MME I. 61
4 WEIHEGOLD {AUT} (Aus) SCHNEIDER MLLE C. (2) (79/1) SCHNEIDER MLLE C. 56
5 MAGIC MIKE {CHE} CASANOVA MLLE S. (9) (17/1) STADELMANN J. 54
6 BLUE MEMORIES SCHOCH MME C. (3) (22/1) BLOCH J. 52
7 MANAGUA {CHE} HARNOIS C. (1) (17/1) RAVENEAU GJ. 56.5
8 ATLANTICO {CHE} BURGIN T. (4) (7,3/1) WEISS M. 58.5
9 DOUBLE LUCK {IRE} BURGER MLLE N. (12) (68/1) SCHNEIDER MLLE C. 52
0 SAMBESI {IRE} SCHIERGEN D. (11) (13/1) STADELMANN MME M. 62
0 RAJANG STREET PLACAIS O. (6) (6/1) ZOLLET MLLE C. 59
0 SABAYONNE {SLO} ZWAHLEN MME K. (8) (89/1) ARROYO MME H. 54
14 SEPTEMBRE 2020-CHE-AVENCHES
Prix d'Epsom-8333-Plat - 2400m
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEACRET {IRE} (Aus) LHEUREUX C. (2) (3,4/1) WEISS M. 57.5
2 LORDINO {GER} (Aus) SCHOCH MME C. (4) (6,3/1) WEISS M. 62
3 SHINDURO {IRE} SCHIERGEN D. (5) (7,2/1) STADELMANN MME M. 57
4 RIO CHICO {CHE} (Oe) MBAYE J. (7) (8,5/1) STADELMANN J. 60
5 STRADE KIRK {IRE} LEMEE Jul. (8) (3,9/1) WEISS M. 63.5
6 PONTERO {GER} GUILBERT N. (6) (6,3/1) SCHäRER A. 54.5
7 GANADOR {CHE} LANGHARD MLLE J. (3) (17/1) STADELMANN J. 52
09 AOUT 2020-CHE-AVENCHES
Prix de Dusseldorf-7407-Plat - 2150m
7 PARTANTS - 1 - Enc - 1 1/2 - 2 - 3/4 - 1 -
Etat du terrain : bon
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ZANDVOORT {IRE} LHEUREUX C. (6) (3,5/1) WEISS M. 56
2 LOOK ALIKE {GER} 1 BURGIN T. (1) (4,9/1) ERNI MLLE C. 59
3 PABLO {CHE} (Aus) Enc CASANOVA MLLE S. (2) (7,9/1) STADELMANN J. 56
4 LE COLONEL {GER} 1 1/2 MUNTWYLER MLLE E. (4) (22/1) SCHäRER A. 61
5 HIGH HOPE {GER} 2 SCHIERGEN D. (3) (4/1) SUTER-WEBER MME K. 57
6 TAKE A GUESS (Oe) 3/4 FERNANDES MME Eli. (8) (14/1) ERNI MLLE C. 61
7 PARTHENIUS {GER} 1 ZWAHLEN MME K. (7) (4,8/1) SCHäRER A. 60.5
09 AOUT 2020-CHE-AVENCHES
Prix de Hanovre-7407-Plat - 2150m
10 PARTANTS - 1/4 - 1 3/4 - 1/4 - 3 1/2 - 1 - 3/4 -
Etat du terrain : bon
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 COOL SWEETY (Aus) SCHOCH MME C. (7) WEISS MIROSLAV 58
2 MAISON BLEU 1/4 VERCELLI MME Ara. (6) (32/1) SPECK H. 57
3 DUKE OF CONKER 1 3/4 GUILBERT N. (9) (4,2/1) GUILBERT N. 56
4 LORENA {GER} 1/4 LEMEE Jul. (5) (6,1/1) WEISS M. 60
5 KOSKOROBA (Aus) 3 1/2 BURGER MLLE N. (4) (6,1/1) SCHORNO MME C. 52
6 PONTERO {GER} 1 PLACAIS O. (8) (6,7/1) SCHäRER A. 59.5
7 FLEUR D'IPANEMA 3/4 CASANOVA MLLE S. (10) (40/1) STADELMANN J. 61.5
8 JOURNEY FLASH {IRE} (Aus) LHEUREUX C. (1) (4/1) WEISS M. 59
9 MAKOGAI {CHE} KESSLER MME N. (3) (17/1) LIECHTI P. 56
10 MATTHIOLI (Aus) BURGIN T. (2) (23/1) STADELMANN J. 56

page n°1/16
début    page précédente    page suivante    fin