FICHE ENTRAINEUR
SATOSHI KOKUBO
SATOSHI KOKUBO
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 4p 2p 2p 4p 2p 1p 1p 3p 3p 3p 3p 6p 4p
21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 11-20046-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROCK FLAVOR {JPN} Joji Wada (5) Kenichi Shigeta 56
2 RAIKONO HIKARI {JPN} Taito Mori (8) TAKASHI MIZUNO 56
3 FORCE CHILDREN {JPN} Takehiro Kasano (3) Maki Hirayama 56
4 JUICE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) SATOSHI KOKUBO 54
5 VENIRE {JPN} Masashige Honda (11) NOBUHIRO YAMADA 56
6 VIRTUOUS {JPN} Aoi Shinoya (6) MASAYOSHI YAGI 56
7 HAKUSAN SAILOR {JPN} Daisuke Shoji (1) HAJIME MORI 54
8 KATSUGEKI DAIRIN {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) SHINSUKE KUDO 56
9 NISHINO WOOL {JPN} Yuto Kokubun (7) Toshio Tomita 56
10 MOMO DREAM {JPN} Mai Fukuhara (10) Maki Hirayama 54
11 REIWA PRINCESS {JPN} Takayuki Yano (4) Hirohito Noguchi 54
12 MAK ROYD {JPN} Ryoya Sawada (9) KATSUO ISHII 54
21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 10-33410-Plat - 800m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NORTH PRIMA {JPN} Taito Mori (6) TAKASHI MIZUNO 54
2 TYNDALL NINE {JPN} Yuki Yamanaka (5) SATOSHI KOKUBO 52
3 MIHO SLOW LORIS {JPN} Mai Fukuhara (2) KIYOSHIGE ARAI 54
4 LINO DESTINO {JPN} Kenji Okamura (4) NOBUHIRO SHIBUYA 54
5 SIENA BRIGHT {JPN} Koshi Yoshidome (8) MASAMI YOSHIDA 56
6 COSMO TARRAGON {JPN} Natsuka Kobayashi (1) TAKASHI MIZUNO 50
7 RICH AROMA {JPN} Tetsuya Takahashi (9) TAKASHI MIZUNO 54
8 HIT GIRL {JPN} Takehiro Kasano (3) TAKANORI YAMANAKA 54
9 KUMASANNI DEATTA {JPN} Shoya Hozono (7) KENJI UCHINO 54
21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 9-38978-Plat - 1500m
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CLOSE YOUR EYES {JPN} Takayuki Yano (5) TAKASHI MIZUNO 54
2 MYSTIRION {JPN} Taito Mori (4) SATOSHI KOKUBO 54
3 ELIOT {JPN} Yuki Yamanaka (2) Hironori Unoki 56
4 JO COMODO {JPN} Tetsuya Takahashi (1) SATOSHI KOKUBO 56
5 PINO HOHOA {JPN} Toshio Uchida (3) TAKASHI NOGUCHI 56
6 PEARL AGAIN {JPN} Yujiro Tanabata (7) Yoshikazu Kanuma 54
7 COSMO MOCHA {JPN} Kosei Akimoto (6) MASAMI YOSHIDA 53
8 CERCA TROVA {JPN} Ryoma Kimatsuka (8) YOSHIYUKI YANO 55
21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 6-10023-Plat - 1500m - Classe 3
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RHEIN STRYKER {JPN} Kenji Okamura (5) Hirotsugu Ozawa 56
2 FOGGARA {JPN} Taito Mori (1) SATOSHI KOKUBO 54
3 MAJOR YELL {JPN} Takayuki Yano (6) Shinobu Hasegawa 54
4 WORLD WHISTLER {JPN} Ryoma Kimatsuka (2) ISAMU KUBO 55
5 MARUNO ANNA {JPN} Koshi Yoshidome (4) MORIO KAWAMURA 54
6 STHENNO {JPN} Akio Mikoshi (3) SHINJI KOBAYASHI 54
7 ROSE MIKA {JPN} Yuki Yamanaka (7) KAZUNORI SAKAI 54
21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 3-31182-Plat - 2 ans - 1400m
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LIGHT THREE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) SATOSHI KOKUBO 54
2 SIENA NO PALIO {JPN} Koshi Yoshidome (7) Toshio Tomita 54
3 GOLDEN TIME {JPN} Masashige Honda (6) YASUHIDE YONEYA 54
4 ONIASHI {JPN} Kosei Akimoto (3) Tomoyuki Fujihara 54
5 LUNA FORTUNA {JPN} Yoshimi Hanzawa (1) Tomoyuki Fujihara 54
6 TSUGANO ROMAN {JPN} Taito Mori (4) Shinobu Hasegawa 54
7 SHOWA STYLE {JPN} Akio Mikoshi (2) TSUKASA KAIBAZAWA 54
8 LOVELY MONSTER {JPN} Yujiro Tanabata (5) YUTAKA KAWASHIMA 54
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 11-55683-Plat - 1500m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEA SERPENT {JPN} Taito Mori (4) SATOSHI KOKUBO 57
2 BLACK OPAL {JPN} Seiji Yamazaki (7) Maki Hirayama 55
3 GREAT JOURNEY {JPN} Kota Motohashi (10) SATOSHI KOKUBO 57
4 ROMANCE GRAY {JPN} Aoi Shinoya (5) MASATO HAYASHI 57
5 NIGHT OF BUND {JPN} Joji Wada (1) YASUHIDE YONEYA 57
6 BIJIN {JPN} Keita Nishi (9) Hirohito Noguchi 55
7 RUCHBAH {JPN} Genki Fujimoto (8) TAKAHIRO INAMASU 57
8 MORIDEN ARROW {JPN} Naoki Machida (2) Kenichi Shigeta 57
9 EL ROI {JPN} Ryoma Kimatsuka (3) YOSHIYUKI YANO 56
10 SPARTA LEONIDAS {JPN} Norifumi Mikamoto (6) Kenichi Shigeta 55
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 10-33410-Plat - 1400m
9 PARTANTS - 6 L- 2 L- 1 L- 1 L 1/2- 4 L- 2 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ALFINO {JPN} Yamamoto Tsubasa (8) Masakazu Kawashima 51
2 J K FINE {JPN} 6 L Ryuji Tatsushiro (2) TAKASHI MIZUNO 56
3 DENE {JPN} 2 L Joji Wada (9) SATOSHI KOKUBO 54
4 VANELLOPE {JPN} 1 L Tatsuya Yamaguchi (4) MASATO HAYASHI 54
5 VERDE VENTO {JPN} 1 L 1/2 Mai Fukuhara (1) MITSUHIRO OKABAYASHI 54
6 DELTA {JPN} 4 L Toshio Uchida (5) Yoshikazu Kanuma 54
7 GEOPARK MAGMA {JPN} 2 L 1/2 Kosei Akimoto (6) YUTAKA KAWASHIMA 56
LUCKY CLOVER {JPN} 2 L 1/2 Chino Ryoma (3) SATOSHI KOKUBO 51
HIRARI {JPN} 2 L 1/2 Taito Mori (7) KIYOSHIGE ARAI 54
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 8-11137-Plat - 1400m - Classe 2
9 PARTANTS - 4 L- 2 L- TETE- 1 L 1/2- ENC- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUKIMATSURI {JPN} Yujiro Tanabata (3) TAMOTSU YOKOYAMA 56
2 WATER LILY {JPN} 4 L Akio Mikoshi (9) KENJI UCHINO 54
3 AMULETO {JPN} 2 L Joji Wada (7) SATOSHI KOKUBO 54
4 WORLD BATTLE {JPN} TETE Aoi Shinoya (5) TSUKASA KAIBAZAWA 56
5 CALLIGRAPHY {JPN} 1 L 1/2 Yoshimi Hanzawa (4) Yumiko Iriguchi 54
6 KYOEI RUMOR {JPN} ENC Kosei Akimoto (2) Hirotsugu Ozawa 56
7 KAMIYAGA RULER {JPN} 1 L Shoya Hozono (6) KENJI UCHINO 56
8 EDONO STREET {JPN} 1 L Yuki Yamanaka (8) Hironori Unoki 54
9 KURA KINKA {JPN} 1 L Takayuki Yano (1) Shinobu Hasegawa 56
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 7-27841-Plat - 3 ans - 1400m
8 PARTANTS - 1 L 1/2- 2 L 1/2- ENC- 2 L- 2 L 1/2- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ALSAFI {JPN} Yujiro Tanabata (6) TAKESHI MINOWA 56
2 REYES {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (5) Satoshi Saito 56
3 ICE NOTE {JPN} 2 L 1/2 TSUBASA SASAGAWA (8) SATOSHI KOKUBO 54
4 LAGOON PRINCESS {JPN} ENC Wataru Fujie (4) TAKESHI MINOWA 54
5 POPCORN {JPN} 2 L Mai Fukuhara (2) Maki Hirayama 56
6 JO SOLE {JPN} 2 L 1/2 Takayuki Yano (1) SATOSHI KOKUBO 54
7 IKUNO HOPE EYE {JPN} 3/4 L Takuto Iketani (7) KATSUYOSHI UCHIDA 54
8 LOOKISM {JPN} 3/4 L Retsu Oikawa (3) Yumiko Iriguchi 53
20 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 6-11137-Plat - 1500m - Classe 2
10 PARTANTS - LOIN- 1 L- 2 L- ENC- ENC- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 AMARELO FLAVOR {JPN} Joji Wada (4) Kenichi Shigeta 56
2 CEREZO SUNRISE {JPN} LOIN Kosei Akimoto (6) SHINJI KOBAYASHI 54
3 SMILE THRIVE {JPN} 1 L Yoshimi Hanzawa (1) Hironori Unoki 56
4 JAZZ PIANIST {JPN} 2 L TSUBASA SASAGAWA (9) SATOSHI KOKUBO 54
5 GEMPACHI NOBLE {JPN} ENC Yamamoto Tsubasa (8) NOBORU TAMAI 51
6 JASMINE CHARA {JPN} ENC Naoya Hashimoto (7) Maki Hirayama 54
7 ANOTHER VITA {JPN} 4 L Shoya Hozono (10) KATSUFUMI SUZUKI 56
8 KISS OF FIRE {JPN} 4 L Dai Okada (5) Yoshikazu Kanuma 54
9 LUCE BIANCA {JPN} 4 L Genki Fujimoto (2) ISAO SASAKI 54
10 KURA DAIRIN {JPN} 4 L Retsu Oikawa (3) Shinobu Hasegawa 53

page n°1/18
début    page précédente    page suivante    fin