FICHE ENTRAINEUR
NOBUYUKI KUBOTA
NOBUYUKI KUBOTA
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 9p 12p 13p 11p 6p 16p 12p 12p 11p 14p 9p (22) 9p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-34513-Plat - 1650m - Piste Dirt
12 PARTANTS - 1'46"3 - TETE -3 -1 -ENC -CTT -TETE -1 1/2 -1 3/4 -9 -3/4 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ON STRON {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Keiyuki Suzuki 56
2 ROSE TIARA {JPN} TETE Yoichi Ando (4) KENJI SANO 54
3 BENISSIMO {JPN} 3 Keita Nishi (12) CHIAKI HORI 56
4 SMITHSONIAN {JPN} 1 Genki Fujimoto (6) Takemi Munakata 56
5 RINKAITEN {JPN} ENC Ryo Novata (1) Kazuma Hashimoto 54
6 SATONO REGALIA {JPN} CTT Ryo Fujita (8) Yoichi Sasaki 56
7 DYNAMIDEN {JPN} TETE Naoki MacHida (5) HIDEKI SAKURAGI 56
8 HIRO KING {JPN} 1 1/2 Taniuchi Kanta (11) Motohiro Akamine 56
9 TSUKAI WING {JPN} 1 3/4 Hisayoshi Higashihara (2) NOBUYUKI KUBOTA 56
10 MONT SAINT LEGENDE {JPN} 9 Wada Joji (7) Takemi Munakata 54
11 SINGING FIVE {JPN} 3/4 Takayuki Yano (9) Katsunori Arayama 56
12 CROCADOG {JPN} Loin Masahiro Matsuzaki (10) NOBUYUKI KUBOTA 56
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"4 - 1 -1 -1 1/4 -1 1/4 -1 -ENC -ENC -ENC -1/2 -CTT -1 -1/2 -3/4 -TETE -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NONG LOM {JPN} Norifumi Mikamoto (16) YUTAKA TSUJINO 56
2 SAIKYONO ONNA {JPN} 1 Fumio Matoba (3) Masahiro Uesugi 54
2 CROWN SHOOTER {JPN} 1 Kenji Okamura (12) Hiromitsu Kurita 56
4 FOR RICHARD {JPN} 1 1/4 Akira Harita (13) Takashi Kubosugi 56
5 MACHAN FAITH {JPN} 1 1/4 Yoichi Ando (11) TERUNOBU FUJITA 54
6 ABEL BAROWS {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (4) Yoriaki Murakami 56
7 TAISHIRON BLADE {JPN} ENC Ryo Novata (14) Kenji Tsukioka 56
8 GLORIOUS CITY {JPN} ENC Kota Motohashi (15) Katsunori Arayama 56
9 FEUER {JPN} ENC Sho Yoshii (8) Ryuichi Yoshii 56
10 MR ULANOV {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (10) Motohiro Akamine 56
11 SMART FREY {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (7) Hiroyuki Inoue 56
12 KIMON RICKEY {JPN} 1 Tadanari Konno (2) CHIAKI HORI 56
13 TOSEN AMANDA {JPN} 1/2 Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
14 SEI BROCKEN {JPN} 3/4 Tsubasa Sasagawa (9) Hideyo Yoneta 56
15 TENSHINO AIR {JPN} TETE Takayuki Yano (5) KAZUO WATANABE 54
16 DARING HUGHES {JPN} 6 Masashige Honda (1) JUNPEI MORISHITA 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'14"6 - CTT -1 3/4 -2 1/2 -3/4 -CTT -1 1/4 -1 -1 -2 -ENC -1 -1 1/2 -7 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 D COLORS {JPN} Wada Joji (15) Takemi Munakata 56
2 TAIKI EXCELLENT {JPN} CTT Taito Mori (4) Hiroyuki Inoue 56
3 KIWAMI IMON {JPN} 1 3/4 Masashige Honda (8) Ryo Akamine 56
4 IL FAIT SOLEIL {JPN} 2 1/2 Ryuji Tatsushiro (10) Naya Naya Kazuhisa 54
5 KITASAN UNISON {JPN} 3/4 Tsubasa Sasagawa (1) Hideyo Yoneta 56
6 SANTANDER {JPN} CTT Kenji Okamura (13) Hiromitsu Kurita 54
7 CIVIC AMULET {JPN} 1 1/4 Niihara Shuma (12) Hideyo Yoneta 56
8 GOLDEN MARIA {JPN} 1 Tadanari Konno (2) JUNPEI MORISHITA 54
9 OCEANSCAPE {JPN} 1 Norifumi Mikamoto (16) Masato Tanaka 54
10 JETER {JPN} 2 Naoki Honmura (14) Takatoshi Takaiwa 54
11 WIN HIMEYURI {JPN} ENC Shohei Takahashi (7) NOBUYUKI KUBOTA 54
12 SABUNO VIGOROU {JPN} 1 Yuki Furuoka (3) Hiroshi Takami 54
13 SILKY {JPN} 1 1/2 Seiji Yamazaki (9) TSUYOSHI TAKANO 56
14 JAUNE VERT {JPN} 7 Ryo Novata (5) Kazunobu Suda 54
15 QUATTRO SUN {JPN} Loin Taisei Nakahara (11) Kazuya Omiya 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"1 - CTT -2 -2 -CTT -TETE -3 -ENC -3 -3/4 -2 -CTT -3 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUKU RICHARD {JPN} Masaki Segawa (12) Minoru Asakura 56
2 VALENCAY KAZUMA {JPN} CTT Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SHINGUN SPARK {JPN} 2 Norifumi Mikamoto (10) Morio Misaka 56
4 JACK AVANTI {JPN} 2 Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
5 FUKUNO BARTHERANS {JPN} CTT Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
6 MER BLEUE {JPN} TETE Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
7 AZALEA GREAT {JPN} 3 Seiji Yamazaki (13) Norio Watanabe 56
8 KIRIN BLACK {JPN} ENC Kota Motohashi (8) KAZUO WATANABE 56
9 JO BOOK BIZARRE {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
10 NOBLE GULF {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (5) KENJI SANO 56
11 LOGAN MOUNTAIN {JPN} 2 Ryota Sugawara (1) Motohiro Akamine 54
12 SIORAPALUK {JPN} CTT Shunsuke Ishikawa (9) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 OLAF {JPN} 3 1/2 Naoki MacHida (7) Masahiro Uesugi 56
14 SIAMTORA DAIKO {JPN} 2 Kenta Endo (4) SHIGERU ENDO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'14"8 - 1 1/2 -2 -3 -1/2 -CTT -2 -TETE -1/2 -3 -1/2 -1 -3/4 -TETE -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUPERCYCLE {JPN} Takayuki Yano (4) Kenji Tsukioka 56
2 LINKAGE {JPN} 1 1/2 Masashige Honda (7) KAZUO WATANABE 54
3 YAMATANOOROCHI {JPN} 2 Yuki Furuoka (5) Hiroshi Takami 56
4 HURACAN {JPN} 3 Kenji Okamura (9) Kazunobu Suda 54
5 THESEUS FOUNTAIN {JPN} 1/2 Masaki Segawa (8) Hiroyuki Inoue 56
6 TIBERIUS {JPN} CTT Taisei Nakahara (6) Kazuo Kashiwagi 56
7 EIWA CANTLAY {JPN} 2 Hiroshi Chida (11) Kazuo Kashiwagi 54
8 UNTIED {JPN} TETE Sho Yoshii (1) Naya Naya Kazuhisa 56
9 REAL SILENCE {JPN} 1/2 Naoki MacHida (14) YUTAKA TSUJINO 56
10 ENCHANT {JPN} 3 Ryo Novata (2) Motohiro Akamine 54
11 BAJIGAKU CHANCE {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (12) Kazuo Kashiwagi 54
12 HOLLYWOOD RUBY {JPN} 1 Masahiro Matsuzaki (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
13 KANTO {JPN} 3/4 Ryo Fujita (13) Akihiko Shoji 54
14 RIKO LANCASTER {JPN} TETE Niihara Shuma (3) Yuta Ebina 54
15 PORTO FLAVOR {JPN} 3 1/2 Wada Joji (16) Kenji Tsukioka 56
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-28761-Plat - 1400m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'27"7 - 1 1/4 -1/2 -ENC -3/4 -CTT -1/2 -1 1/2 -ENC -CTT -3/4 -ENC -6 -1 1/4 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAKUAI YELL {JPN} Takayuki Yano (12) Hiroyuki Matsuura 55
2 KAWAII {JPN} 1 1/4 Akira Harita (5) Masato Tanaka 55
3 JUN YUKO {JPN} 1/2 Tadanari Konno (15) Katsunori Arayama 55
4 NANSEI RAPID {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (2) Hideyo Yoneta 55
5 QUEEN CATHERINE {JPN} 3/4 Genki Fujimoto (1) Kenji Tsukioka 55
6 TORBELLINO {JPN} CTT Ryota Sugawara (7) Motohiro Akamine 55
7 KYOKO TOPPA {JPN} 1/2 Naoki MacHida (4) Takemi Munakata 55
8 CARDINALE {JPN} 1 1/2 Norifumi Mikamoto (10) YOSHIHIRO SAWA 53
9 ROUNCEY {JPN} ENC Keita Nishi (3) Morio Misaka 55
10 IN THE LIFE {JPN} CTT Ryo Fujita (13) Masato Tanaka 55
11 RUPICOLA {JPN} 3/4 Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 55
12 TONI {JPN} ENC Sho Yoshii (6) Hiroyuki Matsuura 55
13 SAMBA FLAVOR {JPN} 6 Taito Mori (8) Kenji Tsukioka 55
14 SNOW CHOCOLAT {JPN} 1 1/4 Masashige Honda (11) TERUNOBU FUJITA 53
15 COULEUR DU SOLEIL {JPN} 1 Tanaka Kouta (9) Tomohiro Arai 55
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1800m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'55"9 - 3 -TETE -1/2 -1 1/2 -3/4 -ENC -1/2 -1 3/4 -2 1/2 -3/4 -CTT -TETE -2 -1 -5
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKICHI HOMARE {JPN} Fumio Matoba (12) Naoyuki Matoba 56
2 PERMANENTE {JPN} 3 Taito Mori (16) TSUYOSHI TAKANO 56
3 BONNY MAJESTY {JPN} TETE Tsubasa Sasagawa (4) Satoshi Fukunaga 56
4 RHEIN STREAM {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (9) Hiroshi Takami 56
5 BRAVE WIZARD {JPN} 1 1/2 Norifumi Mikamoto (15) KEIJI NAKAMICHI 56
6 J K ULURU {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (13) Ryuichi Yoshii 54
7 GRYPHIA {JPN} ENC Jiyouji Wada (6) Minoru Asakura 56
8 HERNANDEZ {JPN} 1/2 Niihara Shuma (7) Kazuma Hashimoto 56
9 SAYONO ICHIBAN {JPN} 1 3/4 Yuki Furuoka (1) SHIGERU ENDO 54
10 MESSER MEISTER {JPN} 2 1/2 Hisayoshi Higashihara (8) Akihiko Shoji 56
11 CUTTING ROCK {JPN} 3/4 Sho Yoshii (11) Yuta Ebina 56
12 DANCE MAKER {JPN} CTT Taisei Nakahara (10) Kazuo Kashiwagi 56
13 ESPRIT JESSIE {JPN} TETE Taniuchi Kanta (5) YOSHIHIRO SAWA 54
14 COSMO ANIMOSO {JPN} 2 Shohei Nakamura (3) NOBUYUKI KUBOTA 56
15 KAFUJI ROSSO {JPN} 1 Kota Motohashi (2) Hiroyuki Matsuura 56
16 ORIENTAL ISLE {JPN} 5 Shun Ishizaki (14) YASUMASA KURITA 56
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'44"0 - 1 -1 -2 -1/2 -1 -ENC -2 -ENC -1 -1 -2 -1/2 -10
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LEESAN CARRERA {JPN} Genki Fujimoto (2) Hiroshi Takami 56
2 CHAMPAGNE DUBAI {JPN} 1 Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsuura 56
3 MAMA'S COFFEE {JPN} 1 Akira Harita (14) Morio Misaka 54
4 TARO MEISTER {JPN} 2 Jiyouji Wada (11) TSUYOSHI TAKANO 56
5 POSIBLE {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (1) Hitoshi Horie 56
6 HATANO LA TOUR {JPN} 1 Naoki MacHida (6) Nobuhiro Onodera 56
7 PUNAHELE {JPN} ENC Yoichi Ando (5) Naoyuki Matoba 56
8 SATSUKI JASMINE {JPN} 2 Ryo Fujita (13) Akihiko Shoji 54
9 SHADOW WALTZ {JPN} ENC Masahiro Matsuzaki (8) NOBUYUKI KUBOTA 56
10 SCHON HAYTI {JPN} 1 Taisei Nakahara (4) Takashi Kubosugi 56
11 PIENA CAPE {JPN} 1 Niihara Shuma (12) Masato Tanaka 56
12 DANCE MATISSE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (9) Minoru Asakura 56
13 VERMOGEN {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (10) Kazuya Omiya 54
14 GIANT JOY {JPN} 10 Seiji Yamazaki (7) Hideyo Yoneta 56
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-28781-Plat - Pur Sang - 1400m - Piste Dirt
10 PARTANTS - 1'28"4 - 1 3/4 -ENC -ENC -2 1/2 -1/2 -ENC -5 -CTT -1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
2 M T GUERLAIN {JPN} 1 3/4 Ryuji Tatsushiro (9) Hitoshi Horie 56
3 SABUNO RYOMA {JPN} ENC Akira Harita (6) Kazumasa Sakamoto 56
4 FERGUS {JPN} ENC Takayuki Yano (3) Kenji Tsukioka 56
5 SAKKI RUBIANO {JPN} 2 1/2 Mai Fukuhara (5) Mitsugu Tachibana 56
6 BRAVE WIZARD {JPN} 1/2 Seiji Yamazaki (8) KEIJI NAKAMICHI 56
7 ROUNCEY {JPN} ENC Ryota Sugawara (2) Morio Misaka 54
8 GOOD LUCK STAR {JPN} 5 Kenji Okamura (10) Hiromitsu Kurita 54
9 COSMO ANIMOSO {JPN} CTT Shohei Nakamura (7) NOBUYUKI KUBOTA 56
10 MONT SAINT LEGENDE {JPN} 1/2 Wada Joji (1) Takemi Munakata 54

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin