FICHE ENTRAINEUR
NAOMITSU OKANO
NAOMITSU OKANO
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 7p 6p 12p 6p 12p (22) 9p 14p 11p 16p 10p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-17256-Plat - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"6 - 2 1/2 -1 -ENC -2 1/2 -CTT -TETE -1 -1/2 -ENC -1 3/4 -1 1/2 -TETE -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO ANGEL {JPN} Norifumi Mikamoto (7) Morio Misaka 54
2 FULL GORILLA {JPN} 2 1/2 Kenji Okamura (6) YUTAKA TSUJINO 56
3 BALLE NEIGE {JPN} 1 Masaki Segawa (8) Kazuo Kashiwagi 56
4 GRAB THE TOP {JPN} ENC Kota Motohashi (13) Naoyuki Matoba 56
5 CAPTURED {JPN} 2 1/2 Yuki Furuoka (4) SHIGERU ENDO 56
6 COSMO GINGA {JPN} CTT Nobuhiko Sanrindo (9) Nobuhiro Onodera 54
7 GODAFOSS {JPN} TETE Taisei Nakahara (12) NAOMITSU OKANO 56
8 MAUI FLAVOR {JPN} 1 Taito Mori (10) Satoshi Fukunaga 56
9 BELIEVE HORSE {JPN} 1/2 Ryo Fujita (1) Makoto Ichimura 56
10 STAR OF FAITH {JPN} ENC Genki Fujimoto (14) Yukiharu Shimada 56
11 ATLANTIS {JPN} 1 3/4 Takayuki Yano (5) Masahiro Fukuda 56
12 COPANO LINDA {JPN} 1 1/2 Seiji Yamazaki (11) CHIAKI HORI 54
13 SPACE SHIP {JPN} TETE Yuki Eriguchi (2) Nobuhiro Onodera 56
14 HAAVITIPEI {JPN} 4 Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1400m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'28"4 - 1 1/4 -2 -TETE -1 1/2 -ENC -1 -1/2 -2 -ENC -3/4 -1 -1 -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUKO BAROWS {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) Satoshi Fukunaga 54
2 PRISM MOON {JPN} 1 1/4 Wada Joji (5) Takemi Munakata 54
3 BULLBEAR NANO {JPN} 2 Nobuhiko Sanrindo (11) Hiroyuki Matsuura 56
4 SAWAYAKA PRINCE {JPN} TETE Kakeru Oki (8) KAZUO WATANABE 56
5 END OF THE ROAD {JPN} 1 1/2 Naoki MacHida (10) Masahiro Uesugi 56
6 BLUE HESTER {JPN} ENC Taisei Nakahara (7) NAOMITSU OKANO 56
7 PRESTO STAR {JPN} 1 Sho Yoshii (9) Hiroshi Takami 56
8 PERPETUEL {JPN} 1/2 Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
9 BURST OF COLOUR {JPN} 2 Masaki Segawa (6) Kenji Tsukioka 56
10 SEKIREI {JPN} ENC Kota Motohashi (2) KEIJI NAKAMICHI 54
11 BRIDEAL {JPN} 3/4 Akira Harita (12) Masahiro Uesugi 54
12 M O SWEET {JPN} 1 Toshio Uchida (3) Hitoshi Horie 54
13 HAPIKO {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (13) Yoriaki Murakami 54
14 TAVARUA {JPN} 8 Masashige Honda (4) Katsunori Arayama 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-17256-Plat - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"1 - ENC -1/2 -CTT -1 -2 1/2 -1 1/4 -3 -ENC -1 1/2 -ENC -ENC -ENC -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHITA BED {JPN} Shohei Takahashi (4) Shin Tachibana 56
2 HIRO SHIGE JACK {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) Tomohiro Arai 56
3 LEESAN EYE {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (9) Katsunori Arayama 56
4 AMARYLLIS ROSSO {JPN} CTT Ryo Fujita (5) KEIJI NAKAMICHI 56
5 FLAME JOKER {JPN} 1 Taito Mori (14) Katsunori Arayama 56
6 IKENO GAL CHAN {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (3) NAOMITSU OKANO 54
7 PEACEFUL DANCE {JPN} 1 1/4 Fumio Matoba (1) Hiroyuki Inoue 56
8 TRANSCENDENTAL {JPN} 3 Akira Harita (11) Kazumasa Sakamoto 56
9 GAMBANTEINN {JPN} ENC Ryo Kosugi (2) YUTAKA TSUJINO 54
10 ARCO DIOSA {JPN} 1 1/2 Sho Yoshii (12) Hiroshi Takami 54
11 HARMONICA {JPN} ENC Ryo Novata (13) Nobuhiro Onodera 54
12 LOGI DEEP {JPN} ENC Niihara Shuma (7) Yoriaki Murakami 54
13 COLORFUL FRESCO {JPN} ENC Kota Motohashi (8) KEIJI NAKAMICHI 54
14 MADAM QUEEN BEE {JPN} 2 Ryota Sugawara (6) Nobuhiro Onodera 54
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'30"1 - 2 1/2 -1 -1 -1 1/4 -ENC -4 -2 -CTT -1 3/4 -2 -6 -10
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAIRO MESSAGE {JPN} Takayuki Yano (3) JUNPEI MORISHITA 56
2 EGO RAPPING {JPN} 2 1/2 Tsubasa Sasagawa (1) Katsunori Arayama 56
3 WIN STRATEGY {JPN} 1 Genki Fujimoto (8) Yuta Ebina 56
4 BIG MOMENT {JPN} 1 Ryo Fujita (5) TERUNOBU FUJITA 56
5 MARTIEN {JPN} 1 1/4 Masashige Honda (10) JUNPEI MORISHITA 56
6 SCINTILLIO {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 56
7 LOVELY HARUAKI {JPN} 4 Yoichi Ando (7) Kiyoaki Takahashi 56
8 TAKAICHI TARUMAE {JPN} 2 Kenji Okamura (4) Makoto Ichimura 56
9 MATCHAN FIGHT {JPN} CTT Shunsuke Ishikawa (6) Yoriaki Murakami 56
10 SHINZEN DRAGON {JPN} 1 3/4 Shohei Nakamura (9) KEIJI NAKAMICHI 56
11 ARIZONA SKY {JPN} 2 Hiroshi Chida (13) KAZUO WATANABE 56
12 HOKUTO SHUN SHUN {JPN} 6 Kenta Endo (11) NAOMITSU OKANO 56
13 MOND CHARMANT {JPN} 10 Taniuchi Kanta (2) Yukiharu Shimada 56
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-16446-Plat - Pur Sang - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'13"7 - 1 -1 3/4 -1/2 -3/4 -ENC -TETE -1 3/4 -ENC -2 -1 -3 1/2 -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FOR RICHARD {JPN} Akira Harita (8) Takashi Kubosugi 56
2 SUN BEAST {JPN} 1 Fumio Matoba (7) Hiroyuki Inoue 56
3 NAMURA BULL {JPN} 1 3/4 Norifumi Mikamoto (5) YOSHIHIRO SAWA 56
4 PROGRESSIVE {JPN} 1/2 Masaki Segawa (10) Hiroyuki Inoue 54
5 SATONO MUSCLE {JPN} 3/4 Genki Fujimoto (14) KAZUO WATANABE 56
6 JUDICIOUS {JPN} ENC Ryo Fujita (11) Kazuya Omiya 56
7 CROWN SHOOTER {JPN} TETE Kenji Okamura (1) Hiromitsu Kurita 56
8 DEEP AGAIN {JPN} 1 3/4 Taisei Nakahara (13) Morio Misaka 56
9 BLUE HESTER {JPN} ENC Yoichi Ando (3) NAOMITSU OKANO 56
10 TOSEN THE GAME {JPN} 2 Keita Nishi (6) Kazumasa Sakamoto 56
11 DELBAETH {JPN} 1 Kota Motohashi (2) Katsunori Arayama 56
12 INTO THE WORLD {JPN} 3 1/2 Niihara Shuma (4) Yuta Ebina 56
13 RAVISH {JPN} 4 Tsubasa Sasagawa (9) CHIAKI HORI 56
30 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-16446-Plat - Pur Sang - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"8 - 2 -1 -ENC -ENC -3 -TETE -ENC -1 1/2 -1/2 -3/4 -1 -5 -ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GRAB THE TOP {JPN} Kota Motohashi (1) Naoyuki Matoba 56
2 STAR OF FAITH {JPN} 2 Genki Fujimoto (14) Yukiharu Shimada 56
3 NORDSCHLEIFE {JPN} 1 Masaki Segawa (8) Kenji Tsukioka 56
4 GRYPHIA {JPN} ENC Daisuke Mashima (13) Minoru Asakura 56
5 SHINGUN SPARK {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (5) Morio Misaka 56
6 PRIMERA CLASE {JPN} 3 Ryuji Tatsushiro (4) Minoru Asakura 56
7 SPIDER BAROWS {JPN} TETE Takayuki Yano (2) Satoshi Fukunaga 56
8 LEESAN TIGER {JPN} ENC Hisayoshi Higashihara (6) Motohiro Akamine 56
9 BEST LEON {JPN} 1 1/2 Ryota Sugawara (12) Morio Misaka 56
10 NATSUNO TOBIRA {JPN} 1/2 Kenji Okamura (7) Makoto Ichimura 54
11 PRESTO STAR {JPN} 3/4 Naoki MacHida (10) Hiroshi Takami 56
12 BLUE SKY LANI {JPN} 1 Jiyouji Wada (3) Kazunobu Suda 56
13 SAWAYAKA PRINCE {JPN} 5 Takam Riku (11) KAZUO WATANABE 56
14 KUROFUNE LEGEND {JPN} ENC Yuki Eriguchi (9) NAOMITSU OKANO 56
30 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13705-Plat - Pur Sang - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'44"0 - ENC -3/4 -1 1/2 -1 1/2 -1 1/4 -CTT -1 1/2 -ENC -3/4 -1 -TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HEURISTICS {JPN} Kakeru Oki (2) Morio Misaka 56
2 LEESAN EYE {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (13) Katsunori Arayama 56
3 MEINER KAGETSU {JPN} 3/4 Sho Yoshii (4) Kazumasa Sakamoto 56
4 BIG BROTHER {JPN} 1 1/2 Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
5 RYU ONE HIME {JPN} 1 1/2 Yoichi Ando (3) Makoto Ichimura 54
6 ESPRIT WOODY {JPN} 1 1/4 Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
7 KITANO PLEDGE {JPN} CTT Keita Nishi (10) Masato Tanaka 56
8 FLORAL ROMANCE {JPN} 1 1/2 Niihara Shuma (6) Masato Tanaka 54
9 SHOGUN {JPN} ENC Masashige Honda (8) JUNPEI MORISHITA 56
10 PIERRE MONTANA {JPN} 3/4 Taisei Nakahara (7) Kazuo Kashiwagi 56
11 HOKUTO LORY {JPN} 1 Kenta Endo (11) NAOMITSU OKANO 56
12 VIRABHADRA {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (9) Kenji Tsukioka 56
30 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-19187-Plat - Pur Sang - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"5 - ENC -1 1/2 -1/2 -2 1/2 -1 -1/2 -CTT -4 -1/2 -ENC -1 1/4 -4 -ENC -1 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUPERCYCLE {JPN} Takayuki Yano (16) Kenji Tsukioka 56
2 FORMOSA RUBY {JPN} ENC Sho Yoshii (5) Takatoshi Takaiwa 54
3 DIAMANT ECLAT {JPN} 1 1/2 Ryo Fujita (13) Kazuma Hashimoto 54
4 PAWA POKE TOSHI {JPN} 1/2 Takam Riku (12) Motohiro Akamine 56
5 ATTACHMENT {JPN} 2 1/2 Shohei Nakamura (10) Ryuichi Yoshii 56
6 RYU ONE ORETCHI {JPN} 1 Taniuchi Kanta (11) Akihiko Shoji 56
7 EXPLORE {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (14) Hideyo Yoneta 56
8 RESTART {JPN} CTT Genki Fujimoto (9) Ryuichi Yoshii 54
9 NAZAR BONCUGU {JPN} 4 Reo Yokogawa (7) Ryuichi Yoshii 56
10 SEXY MIND {JPN} 1/2 Naoki MacHida (2) Masahiro Uesugi 54
11 FRIEND KYO {JPN} ENC Masaki Segawa (1) Takashi Kubosugi 54
12 S D GS {JPN} 1 1/4 Shunsuke Ishikawa (8) KEIJI NAKAMICHI 56
13 SABUNO FUTURE {JPN} 4 Niihara Shuma (15) Shin Tachibana 54
14 SUPER {JPN} ENC Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 56
15 SPEEDY PINE {JPN} 1 1/2 Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
16 NIKE QUEEN {JPN} 2 Kenta Endo (4) NAOMITSU OKANO 54
28 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-16446-Plat - Pur Sang - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"7 - 1 1/4 -TETE -1 1/2 -1 -3/4 -3/4 -1/2 -1 -1 -ENC -1/2 -1 1/2 -5
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 COSMO CONQUEST {JPN} Tadanari Konno (10) Shin Tachibana 56
2 CURTAIN JEWEL {JPN} 1 1/4 Ryota Sugawara (8) CHIAKI HORI 54
3 BAHIA {JPN} TETE Fumio Matoba (7) Ryo Akamine 56
4 VALENCAY KAZUMA {JPN} 1 1/2 Takayuki Yano (6) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RAINIER {JPN} 1 Ryo Novata (4) Hidemitsu Sakai 54
6 FLAME JOKER {JPN} 3/4 Keita Nishi (9) Katsunori Arayama 56
7 MARUYO CHIAKI LAMP {JPN} 3/4 Reo Yokogawa (1) Motohiro Akamine 56
8 JACK AVANTI {JPN} 1/2 Sho Yoshii (5) Shin Tachibana 56
9 AMARYLLIS ROSSO {JPN} 1 Takami Riku (12) KEIJI NAKAMICHI 56
10 IKENO GAL CHAN {JPN} 1 Taisei Nakahara (2) NAOMITSU OKANO 54
11 TEMPTATION {JPN} ENC Daisuke Mashima (3) Kazunobu Suda 56
12 HARMONICA {JPN} 1/2 Yoichiro Muro (11) Nobuhiro Onodera 54
13 HERNANDEZ {JPN} 1 1/2 Niihara Shuma (14) Kazuma Hashimoto 56
14 ADORAZIONE {JPN} 5 Hisayoshi Higashihara (13) Hiroyuki Inoue 54

page n°1/2
début    page précédente    page suivante    fin