FICHE ENTRAINEUR
Motohiro Akamine
Motohiro Akamine
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 1p 6p 5p 11p 11p 10p 6p 10p 4p 5p 6p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS - ENC- 1 L- ENC- ENC- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SIEGER OCEAN {JPN} Kenji Okamura (14) Motohiro Akamine 56
2 ROYAL EPIC {JPN} ENC Kakeru Oki (15) Kazuma Hashimoto 53
3 DERMA NEKODAMASHI {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 54
4 BRIKSDAL {JPN} ENC Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
6 RODEO STAR MATE {JPN} ENC Sho Yoshii (7) Motohiro Akamine 54
7 PHOOLAN {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (16) Nobuhiro Onodera 53
8 ATAMI SEIKO {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (13) Kazunobu Suda 56
9 SHONAN AULII {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 54
10 KASTROM GALE {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Kazuhisa Naya 56
11 OMORFOS {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 BUVONS {JPN} 1 L 1/4 Shohei Nakamura (8) Ryuichi Yoshii 56
13 NAC PHARAOH {JPN} 1 L 1/4 Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
14 FIELD DREAM {JPN} 1 L 1/4 Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
15 VOID {JPN} 1 L 1/4 Masaaki Kuwamura (2) Kazuma Hashimoto 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 3/4 L- TETE- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (3) Kazuhisa Naya 56
2 NEO CANDY {JPN} 1 L Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 MITONO BELUGA {JPN} ENC Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
4 FEGEFEUER {JPN} 3/4 L Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
5 TIME POWER {JPN} TETE Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
6 BELIZE FLAVOR {JPN} ENC Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 54
7 GARRET LE REVE {JPN} 2 L Naoki Machida (1) KENJI SANO 56
8 FAIRY MAIA {JPN} 2 L kizawa sho (5) Yoriaki Murakami 51
9 ULTIMA NIGHT {JPN} 2 L Ryo Fujita (10) Takashi Kubosugi 56
10 IT'S BAD {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 51
11 LOVER'S EYE {JPN} 2 L Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} 2 L Yuki Eriguchi (8) Nobuhiro Onodera 54
13 COMPETE VIRTUE {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 54
14 GEBRSELASSIE {JPN} 2 L Hiroshi Chida (6) Kazuhisa Naya 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS - 1/2 L- 3 L- 3 L- 1 L 1/4- 2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 I BEANS {JPN} Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
2 SMILE QUARTZ {JPN} 1/2 L Keita Nishi (7) Kazumasa Sakamoto 54
3 SAMT {JPN} 3 L Masaaki Kuwamura (2) Takano Tsuyoshi 54
4 SCHON ARIES {JPN} 3 L Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
5 VENTO AZZURRO {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (10) Hiroshi Takami 54
6 HEARTFUL DIA {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (11) CHIAKI HORI 54
7 HOKUSO DOLCE {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
8 GOLDWASSER {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 54
9 CON SORDINO {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (6) Yoriaki Murakami 54
10 LAPIS LAZULI I {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Norio Watabe 51
11 MARUYO RIVIERA {JPN} 1 L 1/2 Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
12 YUYU KAGUYA {JPN} 1 L 1/2 kizawa sho (5) Kazuya Omiya 51
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16484-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Satoshi Fukunaga 56
2 LARGE FIELD {JPN} Genki Fujimoto (1) Nobuhiro Onodera 56
3 YASAKA SOLEIL {JPN} Aoi Shinoya (6) Takatoshi Takaiwa 56
4 MONTE LUNA {JPN} kizawa sho (10) Takano Tsuyoshi 51
5 RED FLOGA {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
6 FAIRY PRESTO {JPN} Yoichi Ando (12) TERUNOBU FUJITA 54
7 TWIN PRIME {JPN} Masaaki Kuwamura (9) Takano Tsuyoshi 56
8 ECORO GIOIA {JPN} Shohei Nakamura (13) Yoriaki Murakami 56
9 WABISUKE {JPN} Masahiro Matsuzaki (8) Akihiko Syoji 54
10 CASTEL DEL MONTE {JPN} Fumio Matoba (11) Norio Watabe 56
11 YAMABUKI {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
12 LAUREN KUSANAGI {JPN} Kenji Okamura (7) Hitoshi Horie 56
13 DARIOLE CHOCOLAT {JPN} Ryoma Kimatsuka (5) YASUMASA KURITA 52
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-32083-Plat - 1400m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SMITHSONIAN {JPN} Fumio Matoba (3) Takemi Munakata 56
2 OPINION LEADER {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SARANSK {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Masato Tanaka 54
4 BRIGHT FLAG {JPN} Masashige Honda (13) TERUNOBU FUJITA 56
5 SCENIC CRUISE {JPN} Ryoma Kimatsuka (9) Kazuya Omiya 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (2) KENJI SANO 53
7 ROMANCE ROAD {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 54
8 SHACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
9 NEO TRUE {JPN} Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 56
10 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
11 SABUNO KIKOSHI {JPN} Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 56
12 CAMPARI FLAVOR {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 54
13 ROSE TIARA {JPN} Yoichi Ando (6) KENJI SANO 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11882-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CARAMIA {JPN} Yuki Eriguchi (3) Kiyoaki Takahashi 54
2 FLORIANO {JPN} Kakeru Oki (7) Kazuma Hashimoto 51
3 A'S QUEEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) Yukiharu Shimada 54
4 SYM ARMATURA {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 56
5 SALT GREEN {JPN} Ryo Fujita (10) Ryo Akamine 56
6 STRAIGHT {JPN} Reo Yokogawa (15) Motohiro Akamine 54
7 CRY TONIGHT {JPN} Ryoma Kimatsuka (14) KAZUO WATANABE 52
8 KIBARU STAR {JPN} Taito Mori (12) Masahiro Uesugi 56
9 BEAUTIFUL BELL {JPN} Genki Fujimoto (6) Yuta Ebina 54
10 RYUKI MARU {JPN} Yoichi Ando (1) Minoru Asakura 56
11 BENINO FAIRY {JPN} Kanta Taniuchi (5) YOSHIHIRO SAWA 51
12 MABALACAT {JPN} Ryota Sugawara (9) Kazuma Hashimoto 55
13 BATTLE SCARS {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Hisashi Sato 56
14 PIERRE MONTANA {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Yoichi Sasaki 56
15 LOVELY YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Tomohiro Arai 56
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11882-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (3) KENJI SANO 56
2 NEXT BREAK {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
3 SKY PEACE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Kazunobu Suda 54
4 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (7) Takano Tsuyoshi 56
5 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (12) YUTAKA TSUJINO 53
6 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (2) Hiroyuki Inoue 56
7 BLUE HESTER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) NAOMITSU OKANO 56
8 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (8) Hiroshi Takami 56
9 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Shin Tachibana 54
10 APOLLO MORRIGHAN {JPN} Ryo Nobata (9) Motohiro Akamine 54
11 MEINER SCHLAG {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 56
12 NIGHT PATROL {JPN} Takayuki Yano (1) Makoto Ichimura 56
13 CHEVREUSE {JPN} Kenji Okamura (5) Yoriaki Murakami 56
14 VAN CLEEF {JPN} Seiji Yamazaki (4) KAZUO WATANABE 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-38024-Plat - 2 ans - 1200m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHAN CHAN {JPN} Ryota Sugawara (1) Nobuhiro Onodera 54
2 O NET OLIVE {JPN} Tsubasa Sasagawa (5) Masahiro Uesugi 54
3 KISSHOTEN {JPN} Yuki Eriguchi (6) Takemi Munakata 54
4 CHADAL KUN {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 55
5 TALE SPINNER {JPN} Kenji Okamura (9) Makoto Ichimura 54
6 SHISHINO HEART {JPN} Keita Nishi (3) Nobuhiro Onodera 54
7 CORE WELT {JPN} Kanta Taniuchi (4) Masahiro Uesugi 52
8 PAJAMA PARTY {JPN} Joji Wada (11) Yoriaki Murakami 54
9 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (10) KEIJI NAKAMICHI 54
10 SHIMPU HAYATE {JPN} Genki Fujimoto (8) Nobuhiro Onodera 55
11 LOOKS LIKE PATSU {JPN} Yoichi Ando (7) Norio Watabe 55
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-38024-Plat - 2 ans - 1600m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MASTER OF LIFE {JPN} Norifumi Mikamoto (3) TERUNOBU FUJITA 55
2 RODEO {JPN} Tsubasa Sasagawa (1) Jyumpei Morishita 55
3 TWO TONE CHOCOLAT {JPN} Genki Fujimoto (4) Yuta Ebina 54
4 NOBUTOMO {JPN} Yoichi Ando (5) Minoru Asakura 55
5 BORDEAUX RISKLESS {JPN} Fumio Matoba (7) Motohiro Akamine 55
6 MAONO BREEZY {JPN} Ryo Fujita (6) Kazuma Hashimoto 54
7 SILENT NYA {JPN} Ryota Sugawara (2) Nobuhiro Onodera 53
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28518-Plat - 1200m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOUIS {JPN} Joji Wada (7) Kenji Tsukioka 56
2 MAEN JARAN {JPN} Taito Mori (4) Masahiro Uesugi 56
3 SOUND KINGDOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Keiyuki Suzuki 56
4 KOMIZU AMOUR {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) Hideyo Yoneta 54
5 SOUND PRISM {JPN} Kenji Okamura (9) Keiyuki Suzuki 56
6 LIVE CRACKER {JPN} Ryota Sugawara (3) Motohiro Akamine 55
7 SHIROI TOIKI {JPN} Takayuki Yano (8) Jyumpei Morishita 54
8 FORTE FEMME {JPN} Ryo Fujita (6) Katsunori Arayama 54
9 KURA CANNON {JPN} Masaaki Kuwamura (10) Minoru Asakura 56
10 EPI LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (5) KENJI SANO 53
11 TOCHINO HERO {JPN} Keita Nishi (11) Yukiharu Shimada 56
12 RYUNO HERCULES {JPN} Yuki Eriguchi (1) Hiroshi Takami 56
13 CROWN SHOOTER {JPN} Fumio Matoba (12) Hiromitsu Kurita 56
14 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} Akira Harita (2) Tomohiro Arai 54
15 SUAVE JOHANN {JPN} Kota Motohashi (15) Katsunori Arayama 56

page n°1/10
début    page précédente    page suivante    fin