FICHE ENTRAINEUR
Makoto Ichimura
Makoto Ichimura
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 12p 6p 5p 5p 5p 8p 1p 4p 7p 5p
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11882-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (3) KENJI SANO 56
2 NEXT BREAK {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
3 SKY PEACE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Kazunobu Suda 54
4 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (7) Takano Tsuyoshi 56
5 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (12) YUTAKA TSUJINO 53
6 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (2) Hiroyuki Inoue 56
7 BLUE HESTER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) NAOMITSU OKANO 56
8 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (8) Hiroshi Takami 56
9 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Shin Tachibana 54
10 APOLLO MORRIGHAN {JPN} Ryo Nobata (9) Motohiro Akamine 54
11 MEINER SCHLAG {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 56
12 NIGHT PATROL {JPN} Takayuki Yano (1) Makoto Ichimura 56
13 CHEVREUSE {JPN} Kenji Okamura (5) Yoriaki Murakami 56
14 VAN CLEEF {JPN} Seiji Yamazaki (4) KAZUO WATANABE 56
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47530-Plat - 2 ans - 1400m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MADEMOISELLERENNES {JPN} Taito Mori (6) Kazumasa Sakamoto 54
2 RERAITAM {JPN} Seiji Yamazaki (3) Masahiro Fukuda 55
3 MYLIUS {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 55
4 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} Tsubasa Sasagawa (7) Hitoshi Horie 55
5 WALD STAR {JPN} Takayuki Yano (2) Nobuhiro Onodera 55
6 PAWA POKE CHAMP {JPN} Yoichi Ando (4) Makoto Ichimura 55
7 D FREEDOM {JPN} Ryo Fujita (1) Naoyuki Matoba 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-21388-Plat - 1800m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAS BRISAS {JPN} Sho Yoshii (4) Kenji Tsukioka 56
2 RAGING THRUST {JPN} Yoichi Ando (9) TERUNOBU FUJITA 56
3 HIROSHIGE THOUSAND {JPN} Takayuki Yano (3) KENJI SANO 56
4 BULLBEAR NANO {JPN} Genki Fujimoto (13) Hiroyuki Matsura 56
5 TWO WING {JPN} Kanta Taniuchi (8) Makoto Ichimura 51
6 BIXIA {JPN} Joji Wada (11) Satoshi Fukunaga 54
7 OZONISER {JPN} Masashige Honda (16) Jyumpei Morishita 56
8 GAMBANTEINN {JPN} Kota Tanaka (14) YUTAKA TSUJINO 51
9 EXCELLENT MAN {JPN} Taito Mori (15) TAKAKAZU SASO 56
10 SUNNY FREESIA {JPN} Ryo Nobata (12) Hiroyuki Matsura 54
11 UCHOTEN {JPN} Ryota Sugawara (2) CHIAKI HORI 55
12 ADOUCIR {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
13 GUILLERMO {JPN} Kenji Okamura (10) Masato Tanaka 56
14 AL AIKHTIRAE {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Takano Tsuyoshi 56
15 SYMBOLI TYPE {JPN} Shohei Nakamura (5) Yoriaki Murakami 56
16 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) Hisashi Sato 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14259-Plat - 1600m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHAMPION FUJI {JPN} Norifumi Mikamoto (11) YUTAKA TSUJINO 56
2 SILVINO {JPN} Akira Harita (7) Kazuma Hashimoto 56
3 YUINO ZAPPER {JPN} Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsura 56
4 SUPER LUCKY {JPN} Ryo Fujita (3) TERUNOBU FUJITA 56
5 COSMO AUBE {JPN} Yoichi Ando (1) Makoto Ichimura 56
6 YOSHINO CROWN {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Tomohiro Arai 56
7 RAPIDE {JPN} Joji Wada (6) Yuta Ebina 56
8 AENO KOKUO {JPN} Masashige Honda (9) Naoyuki Matoba 56
9 WILD HUNTER {JPN} Taito Mori (2) Masahiro Uesugi 56
10 MAUI FLAVOR {JPN} Ryo Nobata (4) Satoshi Fukunaga 56
11 SENJU {JPN} Fumio Matoba (5) Yoichi Sasaki 56
12 HINA KAIDO {JPN} Genki Fujimoto (12) Masahiro Uesugi 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-38024-Plat - 2 ans - 1200m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHAN CHAN {JPN} Ryota Sugawara (1) Nobuhiro Onodera 54
2 O NET OLIVE {JPN} Tsubasa Sasagawa (5) Masahiro Uesugi 54
3 KISSHOTEN {JPN} Yuki Eriguchi (6) Takemi Munakata 54
4 CHADAL KUN {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 55
5 TALE SPINNER {JPN} Kenji Okamura (9) Makoto Ichimura 54
6 SHISHINO HEART {JPN} Keita Nishi (3) Nobuhiro Onodera 54
7 CORE WELT {JPN} Kanta Taniuchi (4) Masahiro Uesugi 52
8 PAJAMA PARTY {JPN} Joji Wada (11) Yoriaki Murakami 54
9 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (10) KEIJI NAKAMICHI 54
10 SHIMPU HAYATE {JPN} Genki Fujimoto (8) Nobuhiro Onodera 55
11 LOOKS LIKE PATSU {JPN} Yoichi Ando (7) Norio Watabe 55
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-16635-Plat - 3 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (3) Katsunori Arayama 56
2 GOLDEN ALE {JPN} Ryo Fujita (12) KEIJI NAKAMICHI 56
3 WEISER BARCO {JPN} Yuki Eriguchi (6) Kenji Tsukioka 56
4 SHAZZA ROINE {JPN} Hiroshi Chida (1) Motohiro Akamine 54
5 MIWA TETSU NIGO {JPN} Naoki Machida (9) HIDEKI SAKURAGI 56
6 MITE {JPN} Sho Yoshii (8) Hiroyuki Matsura 54
7 JIMBA BUJI {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Akihiko Syoji 54
8 TAKAICHI TARUMAE {JPN} Hisayoshi Higashihara (5) Makoto Ichimura 56
9 APPLE CANDY {JPN} Keita Nishi (2) CHIAKI HORI 54
10 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (11) Yuta Ebina 52
11 FRANCONIA {JPN} Kota Tanaka (7) Kazuhisa Naya 51
12 MY VERITE {JPN} Ryoya Sawada (4) Norio Watabe 56
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-14259-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Makoto Ichimura 56
2 SPLASH {JPN} Masashige Honda (2) Yuta Ebina 54
3 DERMA GARNET {JPN} Yoichi Ando (15) HIDEKI SAKURAGI 54
4 EUCALYPTUS {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) Hideyo Yoneta 56
5 MARUYO JORDAN {JPN} Ryota Sugawara (8) Motohiro Akamine 55
6 IPPIN {JPN} Naoki Machida (10) Masahiro Uesugi 56
7 MASTER KEY {JPN} Joji Wada (11) Hiroshi Takami 56
8 NAC LEGAL {JPN} Tadanari Konno (3) Shin Tachibana 56
9 FOR RICHARD {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Takashi Kubosugi 56
10 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo (7) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 KATSUNO THANK YOU {JPN} Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 56
12 WATASHIWA MAJO {JPN} Sho Yoshii (14) Kiyoaki Takahashi 54
13 DONDON {JPN} Shu Niihara (5) Kazumasa Sakamoto 56
14 BIG ROSY ROOF {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Hiroyuki Inoue 54
15 CANNOLI {JPN} Kanta Taniuchi (1) Keiyuki Suzuki 51
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-28518-Plat - 1800m
9 PARTANTS - ENC- 1 L 1/2- ENC- 3 L 1/2- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MISSION RAIL {JPN} Takayuki Yano (4) TERUNOBU FUJITA 56
2 RHEIN STREAM {JPN} ENC Kanta Taniuchi (7) Hiroshi Takami 53
3 LEESAN EYE {JPN} 1 L 1/2 Kota Motohashi (3) Katsunori Arayama 56
4 KIKYO {JPN} ENC Shun Ishizaki (6) Makoto Ichimura 56
5 PINFU DORA SAN {JPN} 3 L 1/2 Masaaki Kuwamura (1) Hiromitsu Kurita 56
6 GODAFOSS {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (5) NAOMITSU OKANO 56
7 GRACE REGINA {JPN} 1/2 L Genki Fujimoto (2) Yuta Ebina 54
8 MILIMILI {JPN} 1/2 L Shunsuke Ishikawa (8) Nobuhiro Onodera 54
9 DAIKICHI HOMARE {JPN} 1/2 L Tsubasa Sasagawa (9) Naoyuki Matoba 56
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11882-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS - 1 L- ENC- ENC- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRIMA LUCE {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
2 EDONO TAILOR {JPN} 1 L Ryoma Kimatsuka (15) KAZUO WATANABE 52
3 SAKABEN QUEEN {JPN} ENC Ryota Sugawara (7) Motohiro Akamine 53
4 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (5) Takatoshi Takaiwa 54
5 LUISA {JPN} ENC Yuki Eriguchi (1) Hiroshi Takami 54
6 TATSUNO KISEKI {JPN} ENC Naoki Machida (8) Hiroshi Takami 56
7 ROZA {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (2) Makoto Ichimura 54
8 VIKRANT {JPN} ENC Masaaki Kuwamura (10) Hitoshi Horie 56
9 SABUNO LUCKY {JPN} ENC Shu Niihara (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 LEFT ALONE {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (13) CHIAKI HORI 56
11 YUKIMATSURI {JPN} ENC Sho Yoshii (12) Takatoshi Takaiwa 56
12 TONY ROMANCE {JPN} ENC Genki Fujimoto (4) SHIGERU ENDO 54
13 MADAM LADYBUG {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (11) Kazuhisa Naya 54
14 MORGANITE RING {JPN} ENC Keita Nishi (3) KEIJI NAKAMICHI 56
15 ROUGE CAMELLIA {JPN} ENC Ryo Fujita (9) Kazumasa Sakamoto 54
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11882-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS - ENC- 2 L- 2 L- 1 L- 2 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO YUMENOSUKE {JPN} Masashige Honda (9) Kazumasa Sakamoto 56
2 TWILIGHT LADY {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
3 KAFUJI LIBRA {JPN} 2 L Masahiro Matsuzaki (4) Akihiko Syoji 56
4 WIN FIERTE {JPN} 2 L Joji Wada (7) Takemi Munakata 54
5 NISHINO RINDO {JPN} 1 L Masaaki Kuwamura (3) Makoto Ichimura 54
6 VERA GUERRIERO {JPN} 2 L 1/2 Genki Fujimoto (11) Ryo Akamine 56
7 CROWN STAR {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (12) Takashi Kubosugi 56
8 FUKUSHIMANIA {JPN} 2 L 1/2 Fumio Matoba (8) Satoshi Fukunaga 56
9 CONTI DREAM {JPN} 2 L 1/2 Ryo Fujita (5) Hiromitsu Kurita 54
10 CAMINO AZUL {JPN} 2 L 1/2 Shu Niihara (6) Yuta Ebina 56
11 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 2 L 1/2 Hiroshi Chida (1) CHIAKI HORI 54
12 REVE DU ANCHOR {JPN} 2 L 1/2 Keita Nishi (13) KEIJI NAKAMICHI 56
13 SPELLCASTER {JPN} 2 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (2) Hidemitsu Sakai 54

page n°1/8
début    page précédente    page suivante    fin