FICHE ENTRAINEUR
KAZUO WATANABE
KAZUO WATANABE
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 15p 9p 4p 2p 5p 13p 13p 8p 11p 2p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"4 - 1 -1 -1 1/4 -1 1/4 -1 -ENC -ENC -ENC -1/2 -CTT -1 -1/2 -3/4 -TETE -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NONG LOM {JPN} Norifumi Mikamoto (16) YUTAKA TSUJINO 56
2 SAIKYONO ONNA {JPN} 1 Fumio Matoba (3) Masahiro Uesugi 54
2 CROWN SHOOTER {JPN} 1 Kenji Okamura (12) Hiromitsu Kurita 56
4 FOR RICHARD {JPN} 1 1/4 Akira Harita (13) Takashi Kubosugi 56
5 MACHAN FAITH {JPN} 1 1/4 Yoichi Ando (11) TERUNOBU FUJITA 54
6 ABEL BAROWS {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (4) Yoriaki Murakami 56
7 TAISHIRON BLADE {JPN} ENC Ryo Novata (14) Kenji Tsukioka 56
8 GLORIOUS CITY {JPN} ENC Kota Motohashi (15) Katsunori Arayama 56
9 FEUER {JPN} ENC Sho Yoshii (8) Ryuichi Yoshii 56
10 MR ULANOV {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (10) Motohiro Akamine 56
11 SMART FREY {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (7) Hiroyuki Inoue 56
12 KIMON RICKEY {JPN} 1 Tadanari Konno (2) CHIAKI HORI 56
13 TOSEN AMANDA {JPN} 1/2 Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
14 SEI BROCKEN {JPN} 3/4 Tsubasa Sasagawa (9) Hideyo Yoneta 56
15 TENSHINO AIR {JPN} TETE Takayuki Yano (5) KAZUO WATANABE 54
16 DARING HUGHES {JPN} 6 Masashige Honda (1) JUNPEI MORISHITA 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-34513-Plat - 1400m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'26"9 - 1 -3/4 -3/4 -TETE -1 1/2 -ENC -3 -ENC -TETE -2 -2 -1 1/2 -1/2 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SILENT GIFT {JPN} Keita Nishi (12) Kazumasa Sakamoto 56
2 KYOWA SAVIOR {JPN} 1 Taito Mori (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LA PAIX LE CIEL {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (9) KENJI SANO 56
4 IT'S SO RAD {JPN} 3/4 Tadanari Konno (16) Katsunori Arayama 56
5 CONTI VARIATION {JPN} TETE Takayuki Yano (11) Hiromitsu Kurita 56
6 FERGUS {JPN} 1 1/2 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 GOLDEN YOSHINO {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (5) Tomohiro Arai 56
8 K TOP ROAD {JPN} 3 Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
9 COLOR SCHEME {JPN} ENC Masashige Honda (10) KAZUO WATANABE 54
10 PARVENIR {JPN} TETE Kota Motohashi (13) Katsunori Arayama 54
11 SABUNO RYOMA {JPN} 2 Akira Harita (3) Kazumasa Sakamoto 56
12 ESTELA {JPN} 2 Ryota Sugawara (6) CHIAKI HORI 56
13 KAZU ORVAL {JPN} 1 1/2 Tsubasa Sasagawa (15) Hidemitsu Sakai 56
14 SABUNO KIKOSHI {JPN} 1/2 Ryo Fujita (2) Kazumasa Sakamoto 56
15 KEIAI PIHA {JPN} 6 Sho Yoshii (1) Shin Tachibana 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1400m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'28"4 - 1 1/4 -2 -TETE -1 1/2 -ENC -1 -1/2 -2 -ENC -3/4 -1 -1 -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUKO BAROWS {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) Satoshi Fukunaga 54
2 PRISM MOON {JPN} 1 1/4 Wada Joji (5) Takemi Munakata 54
3 BULLBEAR NANO {JPN} 2 Nobuhiko Sanrindo (11) Hiroyuki Matsuura 56
4 SAWAYAKA PRINCE {JPN} TETE Kakeru Oki (8) KAZUO WATANABE 56
5 END OF THE ROAD {JPN} 1 1/2 Naoki MacHida (10) Masahiro Uesugi 56
6 BLUE HESTER {JPN} ENC Taisei Nakahara (7) NAOMITSU OKANO 56
7 PRESTO STAR {JPN} 1 Sho Yoshii (9) Hiroshi Takami 56
8 PERPETUEL {JPN} 1/2 Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
9 BURST OF COLOUR {JPN} 2 Masaki Segawa (6) Kenji Tsukioka 56
10 SEKIREI {JPN} ENC Kota Motohashi (2) KEIJI NAKAMICHI 54
11 BRIDEAL {JPN} 3/4 Akira Harita (12) Masahiro Uesugi 54
12 M O SWEET {JPN} 1 Toshio Uchida (3) Hitoshi Horie 54
13 HAPIKO {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (13) Yoriaki Murakami 54
14 TAVARUA {JPN} 8 Masashige Honda (4) Katsunori Arayama 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"4 - 2 -1 1/4 -1 1/2 -1 -1 -3/4 -1 1/4 -ENC -3/4 -1 -ENC -1 -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (4) Hiroshi Takami 56
2 NEVER TOO MUCH {JPN} 2 Takayuki Yano (8) KAZUO WATANABE 56
3 BAHIA {JPN} 1 1/4 Fumio Matoba (7) Ryo Akamine 56
4 NORDSCHLEIFE {JPN} 1 1/2 Masaki Segawa (3) Kenji Tsukioka 56
5 CONVOLVULUS {JPN} 1 Keita Nishi (2) Satoshi Fukunaga 56
6 ESPRIT WOODY {JPN} 1 Naoki MacHida (5) YOSHIHIRO SAWA 56
7 RYU ONE HIME {JPN} 3/4 Yoichi Ando (9) Makoto Ichimura 54
8 PRIMERA CLASE {JPN} 1 1/4 Norifumi Mikamoto (11) Minoru Asakura 56
9 STAR SOLDIER {JPN} ENC Ryo Fujita (10) Kazuya Omiya 56
10 THUNDER SPEAR {JPN} 3/4 Kenji Okamura (12) Yoriaki Murakami 56
11 MEINER SCHLAG {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (1) Takemi Munakata 56
12 COSMO CONQUEST {JPN} ENC Tadanari Konno (13) Shin Tachibana 56
13 LEESAN TIGER {JPN} 1 Hisayoshi Higashihara (6) Motohiro Akamine 56
14 DEEP AGAIN {JPN} 4 Kakeru Oki (14) Morio Misaka 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"6 - 3 -3 -1 -3/4 -ENC -ENC -1 1/2 -1/2 -ENC -1/2 -1/2 -TETE -1 -1 1/4 -2 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THE KING {JPN} Masashige Honda (6) TERUNOBU FUJITA 56
2 KURA ROUGE {JPN} 3 Tsubasa Sasagawa (1) Minoru Asakura 54
2 SUN BEAST {JPN} 3 Taito Mori (4) Hiroyuki Inoue 56
4 LAUREN STAR {JPN} 1 Naoki MacHida (11) Hitoshi Horie 56
5 SATONO MUSCLE {JPN} 3/4 Kota Motohashi (7) KAZUO WATANABE 56
6 PRECISE NEEDLE {JPN} ENC Kenji Okamura (13) Ryuichi Yoshii 56
7 BIG LANCER {JPN} ENC Yoichi Ando (9) Makoto Ichimura 56
8 KA NOA LADY {JPN} 1 1/2 Genki Fujimoto (15) Yuta Ebina 54
9 GEO VIGOROUS {JPN} 1/2 Sho Yoshii (5) Hiroyuki Matsuura 56
10 SCATENATO {JPN} ENC Tadanari Konno (2) Hiromitsu Kurita 56
11 ARC VILLENEUVE {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (3) Yukiharu Shimada 54
12 GRASS LEO {JPN} 1/2 Fumio Matoba (14) Masahiro Uesugi 56
13 LAST VIGOROUS {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (10) Keiyuki Suzuki 56
14 TENKOBAHI {JPN} 1 Seiji Yamazaki (12) CHIAKI HORI 56
15 DERMA GARNET {JPN} 1 1/4 Keita Nishi (8) HIDEKI SAKURAGI 54
16 FORZA {JPN} 2 1/2 Masaki Segawa (16) Hiroyuki Inoue 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"5 - ENC -2 -1/2 -1/2 -TETE -1 -ENC -2 -TETE -1 -3 1/2 -3/4 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Ryo Fujita (7) YOSHIHIRO SAWA 56
2 BEL SIEG XANDER {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (13) Kazunobu Suda 56
3 SALVE {JPN} 2 Tsubasa Sasagawa (10) Katsunori Arayama 54
4 LEVEL CLEAR {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (6) Hiroshi Takami 56
5 RAMRI KETI {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (9) Hiroyuki Matsuura 54
6 YUINO TANKI MACHI {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (14) Motohiro Akamine 56
7 PERPETUITY {JPN} 1 Yoichi Ando (2) Keiyuki Suzuki 56
8 RICK MARVEL {JPN} ENC Ryo Novata (3) Kazunobu Suda 56
9 HADES BRAIN {JPN} 2 Masashige Honda (12) Yoriaki Murakami 56
10 MOTTERUNE {JPN} TETE Toshio Uchida (11) Hitoshi Horie 54
11 PRISM RAIN {JPN} 1 Kenji Okamura (5) Makoto Ichimura 56
12 STACCATO MARCH {JPN} 3 1/2 Tanaka Kouta (8) Tomohiro Arai 56
13 VAN CLEEF {JPN} 3/4 Seiji Yamazaki (1) KAZUO WATANABE 56
14 SWING {JPN} 1 1/2 Takayuki Yano (4) TERUNOBU FUJITA 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"1 - CTT -2 -2 -CTT -TETE -3 -ENC -3 -3/4 -2 -CTT -3 1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUKU RICHARD {JPN} Masaki Segawa (12) Minoru Asakura 56
2 VALENCAY KAZUMA {JPN} CTT Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SHINGUN SPARK {JPN} 2 Norifumi Mikamoto (10) Morio Misaka 56
4 JACK AVANTI {JPN} 2 Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
5 FUKUNO BARTHERANS {JPN} CTT Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
6 MER BLEUE {JPN} TETE Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
7 AZALEA GREAT {JPN} 3 Seiji Yamazaki (13) Norio Watanabe 56
8 KIRIN BLACK {JPN} ENC Kota Motohashi (8) KAZUO WATANABE 56
9 JO BOOK BIZARRE {JPN} 3 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
10 NOBLE GULF {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (5) KENJI SANO 56
11 LOGAN MOUNTAIN {JPN} 2 Ryota Sugawara (1) Motohiro Akamine 54
12 SIORAPALUK {JPN} CTT Shunsuke Ishikawa (9) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 OLAF {JPN} 3 1/2 Naoki MacHida (7) Masahiro Uesugi 56
14 SIAMTORA DAIKO {JPN} 2 Kenta Endo (4) SHIGERU ENDO 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11504-Plat - 1600m - Classe 3 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'44"2 - 1/2 -TETE -1 1/4 -1 -3 -1/2 -3/4 -1/2 -TETE -1/2 -TETE -2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SARCELLES {JPN} Takayuki Yano (1) KENJI SANO 54
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} 1/2 Tsubasa Sasagawa (11) YASUMASA KURITA 56
3 LE GRAND BLEU {JPN} TETE Taito Mori (7) Kazuma Hashimoto 54
4 GONE QUEST {JPN} 1 1/4 Naoki MacHida (14) YUTAKA TSUJINO 56
5 MORIDEN KAIDO {JPN} 1 Taisei Nakahara (10) Yuta Ebina 56
6 CRYSTAL NIKITA {JPN} 3 Keita Nishi (12) Masato Tanaka 54
7 EL MAS FUERTE {JPN} 1/2 Masaki Segawa (5) Takashi Kubosugi 56
8 ONE TOP {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (8) Norio Watanabe 54
9 BELLWETHER BOND {JPN} 1/2 Wada Joji (4) Hiroyuki Matsuura 56
10 ECLATANT {JPN} TETE Taniuchi Kanta (9) Motohiro Akamine 54
11 KASENO SHIN YU {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (3) KAZUO WATANABE 56
12 TOPPI KAGURA {JPN} TETE Sho Yoshii (2) Kazumasa Sakamoto 56
13 CHARM FOR LUCK {JPN} 2 Hisayoshi Higashihara (6) YASUMASA KURITA 54
14 GOETHE {JPN} 1 1/2 Genki Fujimoto (13) Ryo Akamine 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-11504-Plat - 1200m - Classe 3 - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'14"8 - 1 1/2 -2 -3 -1/2 -CTT -2 -TETE -1/2 -3 -1/2 -1 -3/4 -TETE -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUPERCYCLE {JPN} Takayuki Yano (4) Kenji Tsukioka 56
2 LINKAGE {JPN} 1 1/2 Masashige Honda (7) KAZUO WATANABE 54
3 YAMATANOOROCHI {JPN} 2 Yuki Furuoka (5) Hiroshi Takami 56
4 HURACAN {JPN} 3 Kenji Okamura (9) Kazunobu Suda 54
5 THESEUS FOUNTAIN {JPN} 1/2 Masaki Segawa (8) Hiroyuki Inoue 56
6 TIBERIUS {JPN} CTT Taisei Nakahara (6) Kazuo Kashiwagi 56
7 EIWA CANTLAY {JPN} 2 Hiroshi Chida (11) Kazuo Kashiwagi 54
8 UNTIED {JPN} TETE Sho Yoshii (1) Naya Naya Kazuhisa 56
9 REAL SILENCE {JPN} 1/2 Naoki MacHida (14) YUTAKA TSUJINO 56
10 ENCHANT {JPN} 3 Ryo Novata (2) Motohiro Akamine 54
11 BAJIGAKU CHANCE {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (12) Kazuo Kashiwagi 54
12 HOLLYWOOD RUBY {JPN} 1 Masahiro Matsuzaki (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
13 KANTO {JPN} 3/4 Ryo Fujita (13) Akihiko Shoji 54
14 RIKO LANCASTER {JPN} TETE Niihara Shuma (3) Yuta Ebina 54
15 PORTO FLAVOR {JPN} 3 1/2 Wada Joji (16) Kenji Tsukioka 56

page n°1/4
début    page précédente    page suivante    fin