FICHE ENTRAINEUR
Kazumasa Sakamoto
Kazumasa Sakamoto
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 3p 3p 14p 2p 11p 5p 2p 1p 6p 3p 1p
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28258-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATLANTIS {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
2 COURECHOUSE {JPN} Tsubasa Sasagawa (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LAST STORY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RICK MARVEL {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 56
6 PINFU DORA SAN {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
7 RHEIN STREAM {JPN} Kanta Taniuchi (12) Hiroshi Takami 53
8 GLORIOSA {JPN} Masaaki Kuwamura (1) KAZUO WATANABE 56
9 MANTICORE {JPN} Masashige Honda (13) CHIAKI HORI 56
10 KAITO KING {JPN} Taito Mori (4) Masato Tanaka 56
11 MILIMILI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
12 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
13 GODAFOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) NAOMITSU OKANO 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} Tsubasa Sasagawa (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-35323-Plat - 2 ans - 1400m
12 PARTANTS - 1/2 L- 3 L- 3 L- 1 L 1/4- 2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 I BEANS {JPN} Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
2 SMILE QUARTZ {JPN} 1/2 L Keita Nishi (7) Kazumasa Sakamoto 54
3 SAMT {JPN} 3 L Masaaki Kuwamura (2) Takano Tsuyoshi 54
4 SCHON ARIES {JPN} 3 L Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
5 VENTO AZZURRO {JPN} 1 L 1/4 Tsubasa Sasagawa (10) Hiroshi Takami 54
6 HEARTFUL DIA {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (11) CHIAKI HORI 54
7 HOKUSO DOLCE {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
8 GOLDWASSER {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 54
9 CON SORDINO {JPN} 1 L 1/2 Joji Wada (6) Yoriaki Murakami 54
10 LAPIS LAZULI I {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (4) Norio Watabe 51
11 MARUYO RIVIERA {JPN} 1 L 1/2 Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
12 YUYU KAGUYA {JPN} 1 L 1/2 kizawa sho (5) Kazuya Omiya 51
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-32083-Plat - 1400m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SMITHSONIAN {JPN} Fumio Matoba (3) Takemi Munakata 56
2 OPINION LEADER {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SARANSK {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Masato Tanaka 54
4 BRIGHT FLAG {JPN} Masashige Honda (13) TERUNOBU FUJITA 56
5 SCENIC CRUISE {JPN} Ryoma Kimatsuka (9) Kazuya Omiya 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (2) KENJI SANO 53
7 ROMANCE ROAD {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 54
8 SHACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
9 NEO TRUE {JPN} Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 56
10 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
11 SABUNO KIKOSHI {JPN} Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 56
12 CAMPARI FLAVOR {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 54
13 ROSE TIARA {JPN} Yoichi Ando (6) KENJI SANO 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-47530-Plat - 2 ans - 1600m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAURIER FLAVOR {JPN} Ryo Nobata (7) Kenji Tsukioka 55
2 VITTINKI BARA {JPN} Takayuki Yano (6) KENJI SANO 55
3 MICHINO ANGE {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) Masahiro Fukuda 55
4 PHARMA TEARS {JPN} Masaaki Kuwamura (2) Kazunobu Suda 54
5 TRAINER CHOICE {JPN} Genki Fujimoto (3) Kazumasa Sakamoto 56
6 QUEEN MYRTLE {JPN} Akira Harita (5) Hideyo Yoneta 54
7 TOSEN VIOLA {JPN} Taito Mori (1) SATOSHI KOKUBO 57
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11882-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (9) KENJI SANO 54
2 MEINER KAGETSU {JPN} Sho Yoshii (11) Kazumasa Sakamoto 56
3 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 53
4 BEACH AIMMING {JPN} Kenji Okamura (4) TAKAKAZU SASO 56
5 T'S BRIGHT {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Takano Tsuyoshi 54
6 JOUIR {JPN} Shoya Hozono (12) Yoriaki Murakami 56
7 POND WAVE {JPN} Masashige Honda (13) Minoru Asakura 54
8 POSIBLE {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 55
9 EN FACE ECHAPPER {JPN} Shohei Takahashi (10) Hisashi Sato 54
10 PHILIPPINE {JPN} Yoichi Ando (1) Satoshi Fukunaga 54
11 FUJI BLUE DIA {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) NAOMITSU OKANO 54
12 RETRIEVE {JPN} Hiroshi Chida (5) Yoriaki Murakami 56
13 WISH UPON A STAR {JPN} Kota Tanaka (6) Nobuhiro Onodera 51
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-47530-Plat - 2 ans - 1400m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MADEMOISELLERENNES {JPN} Taito Mori (6) Kazumasa Sakamoto 54
2 RERAITAM {JPN} Seiji Yamazaki (3) Masahiro Fukuda 55
3 MYLIUS {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 55
4 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} Tsubasa Sasagawa (7) Hitoshi Horie 55
5 WALD STAR {JPN} Takayuki Yano (2) Nobuhiro Onodera 55
6 PAWA POKE CHAMP {JPN} Yoichi Ando (4) Makoto Ichimura 55
7 D FREEDOM {JPN} Ryo Fujita (1) Naoyuki Matoba 54
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-72483-Plat - 1200m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUAVE CHARLES {JPN} Tsubasa Sasagawa (4) TERUNOBU FUJITA 57
2 BLACK STORM {JPN} Norifumi Mikamoto (6) TAKAKAZU SASO 57
3 POLYGON WAVE {JPN} Joji Wada (3) SATOSHI KOKUBO 57
4 HEART PLACE {JPN} Kenji Okamura (1) TAKAKAZU SASO 55
5 RIKO SEAWOLF {JPN} Tadanari Konno (7) Katsunori Arayama 57
6 MARS INDY {JPN} Genki Fujimoto (5) Kazumasa Sakamoto 57
7 BAHN FREI {JPN} Masashige Honda (9) Hidemitsu Sakai 57
8 MUMTY KING {JPN} Akira Harita (2) Tomohiro Arai 57
9 SPECTACLE {JPN} Ryo Fujita (8) Kenji Tsukioka 55
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-47530-Plat - 2 ans - 1200m
7 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC BULLET {JPN} Ryo Fujita (5) Shin Tachibana 55
2 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 55
3 SMILE QUARTZ {JPN} Keita Nishi (6) Kazumasa Sakamoto 54
4 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 51
5 VENTO AZZURRO {JPN} Tsubasa Sasagawa (1) Hiroshi Takami 54
6 FALCON {JPN} Joji Wada (4) Kenji Tsukioka 55
7 DEFI RALLY {JPN} Yoichi Ando (3) Hitoshi Horie 55
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16635-Plat - 3 ans - 1600m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (4) Kazumasa Sakamoto 56
2 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Keiyuki Suzuki 56
3 FUNNEL MARK {JPN} Ryo Nobata (1) KENJI SANO 56
4 RACHEL {JPN} Masashige Honda (9) Masahiro Fukuda 54
5 HANANO NIOI {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) YOSHIHIRO SAWA 54
6 GAMMA H B {JPN} Yuki Eriguchi (6) Nobuhiro Onodera 56
7 NOAH TYCOON {JPN} Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
8 SNOW DRESS {JPN} Masaaki Kuwamura (5) Naoyuki Matoba 54
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (8) Naoyuki Matoba 56

page n°1/10
début    page précédente    page suivante    fin