FICHE ENTRAINEUR
Hitoshi Horie
Hitoshi Horie
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 14p 7p 2p 12p 10p 16p 12p 10p 4p 10p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-17256-Plat - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"6 - 2 1/2 -1 -ENC -2 1/2 -CTT -TETE -1 -1/2 -ENC -1 3/4 -1 1/2 -TETE -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO ANGEL {JPN} Norifumi Mikamoto (7) Morio Misaka 54
2 FULL GORILLA {JPN} 2 1/2 Kenji Okamura (6) YUTAKA TSUJINO 56
3 BALLE NEIGE {JPN} 1 Masaki Segawa (8) Kazuo Kashiwagi 56
4 GRAB THE TOP {JPN} ENC Kota Motohashi (13) Naoyuki Matoba 56
5 CAPTURED {JPN} 2 1/2 Yuki Furuoka (4) SHIGERU ENDO 56
6 COSMO GINGA {JPN} CTT Nobuhiko Sanrindo (9) Nobuhiro Onodera 54
7 GODAFOSS {JPN} TETE Taisei Nakahara (12) NAOMITSU OKANO 56
8 MAUI FLAVOR {JPN} 1 Taito Mori (10) Satoshi Fukunaga 56
9 BELIEVE HORSE {JPN} 1/2 Ryo Fujita (1) Makoto Ichimura 56
10 STAR OF FAITH {JPN} ENC Genki Fujimoto (14) Yukiharu Shimada 56
11 ATLANTIS {JPN} 1 3/4 Takayuki Yano (5) Masahiro Fukuda 56
12 COPANO LINDA {JPN} 1 1/2 Seiji Yamazaki (11) CHIAKI HORI 54
13 SPACE SHIP {JPN} TETE Yuki Eriguchi (2) Nobuhiro Onodera 56
14 HAAVITIPEI {JPN} 4 Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 56
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-24447-Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"3 - 2 1/2 -1 1/2 -1 -1 1/2 -1 3/4 -CTT -1/2 -1 -ENC -1 3/4 -4 -Loin -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOWA STRAHL {JPN} Tsubasa Sasagawa (5) Masahiro Uesugi 57
2 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} 2 1/2 Ryo Fujita (4) YOSHIHIRO SAWA 56
3 DORA KEN {JPN} 1 1/2 Keita Nishi (3) CHIAKI HORI 56
4 REALGAR {JPN} 1 Taito Mori (6) Kazuma Hashimoto 56
5 GRAVITY MODEL {JPN} 1 1/2 Norifumi Mikamoto (10) TERUNOBU FUJITA 56
6 MAZAO {JPN} 1 3/4 Wada Joji (7) Yukiharu Shimada 56
7 FELICE RALLY {JPN} CTT Ryota Sugawara (9) Hitoshi Horie 56
8 PLATINUM ROD {JPN} 1/2 Tadanari Konno (12) Katsunori Arayama 54
9 CHAMPAGNE FIGHT {JPN} 1 Masashige Honda (2) Masahiro Fukuda 56
10 KNOTTED CORD {JPN} ENC Sho Yoshii (8) Kiyoaki Takahashi 56
11 SAYA EONNI {JPN} 1 3/4 Ryuji Tatsushiro (14) CHIAKI HORI 54
12 STAR PRESIDENT {JPN} 4 Seiji Yamazaki (11) Makoto Ichimura 56
13 STRAIGHT {JPN} Loin Tanaka Kouta (1) Tomohiro Arai 54
14 GAMBARUCHAN {JPN} 8 Akira Harita (13) Morio Misaka 54
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
11 PARTANTS - 1'14"9 - 1 -1 1/2 -ENC -3/4 -1 3/4 -ENC -CTT -1/2 -ENC -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MESAN DURANT {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Kenji Tsukioka 56
2 CANDY GIRL {JPN} 1 Ryota Sugawara (4) Hitoshi Horie 54
3 COPANO MONTANA {JPN} 1 1/2 Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsuura 56
4 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} ENC Keita Nishi (11) Tomohiro Arai 54
5 COPANO MONARCA {JPN} 3/4 Ryo Fujita (1) Ryo Akamine 54
6 AERIEN {JPN} 1 3/4 Hiroshi Chida (5) Ryo Akamine 56
7 TAU SUAN {JPN} ENC Naoki MacHida (3) KENJI SANO 56
8 SYM ARMATURA {JPN} CTT Masaki Segawa (10) Hiroyuki Inoue 56
9 LOUD ROCK {JPN} 1/2 Wada Joji (2) Ryuichi Yoshii 56
10 KIMETSUNO HORSE {JPN} ENC Fumio Matoba (7) Motohiro Akamine 56
11 LADRILLO {JPN} 3 1/2 Akira Harita (6) Takashi Kubosugi 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1400m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'28"4 - 1 1/4 -2 -TETE -1 1/2 -ENC -1 -1/2 -2 -ENC -3/4 -1 -1 -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUKO BAROWS {JPN} Tsubasa Sasagawa (14) Satoshi Fukunaga 54
2 PRISM MOON {JPN} 1 1/4 Wada Joji (5) Takemi Munakata 54
3 BULLBEAR NANO {JPN} 2 Nobuhiko Sanrindo (11) Hiroyuki Matsuura 56
4 SAWAYAKA PRINCE {JPN} TETE Kakeru Oki (8) KAZUO WATANABE 56
5 END OF THE ROAD {JPN} 1 1/2 Naoki MacHida (10) Masahiro Uesugi 56
6 BLUE HESTER {JPN} ENC Taisei Nakahara (7) NAOMITSU OKANO 56
7 PRESTO STAR {JPN} 1 Sho Yoshii (9) Hiroshi Takami 56
8 PERPETUEL {JPN} 1/2 Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
9 BURST OF COLOUR {JPN} 2 Masaki Segawa (6) Kenji Tsukioka 56
10 SEKIREI {JPN} ENC Kota Motohashi (2) KEIJI NAKAMICHI 54
11 BRIDEAL {JPN} 3/4 Akira Harita (12) Masahiro Uesugi 54
12 M O SWEET {JPN} 1 Toshio Uchida (3) Hitoshi Horie 54
13 HAPIKO {JPN} 1 Ryuji Tatsushiro (13) Yoriaki Murakami 54
14 TAVARUA {JPN} 8 Masashige Honda (4) Katsunori Arayama 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"2 - 1 -1/2 -3/4 -1/2 -ENC -ENC -1 1/2 -ENC -1/2 -1 -1 1/4 -1 1/2 -1/2 -2 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC LEGAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Shin Tachibana 56
2 STAR OF ARTHUR {JPN} 1 Taniuchi Kanta (7) Yukiharu Shimada 56
3 KASHIMA VERONA {JPN} 1/2 Ryo Fujita (9) YOSHIHIRO SAWA 54
4 A SHIN METEORA {JPN} 3/4 Masaki Segawa (8) Hiroshi Takami 56
5 RYUNO TIGER {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (11) Hiroshi Takami 56
6 FUKU MAKARIOS {JPN} ENC Yoichi Ando (13) Ryo Akamine 56
7 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} ENC Keita Nishi (14) Tomohiro Arai 54
8 LOVE ME MONICA {JPN} 1 1/2 Taito Mori (2) Katsunori Arayama 54
9 BIG KOEMI ROOF {JPN} ENC Kenji Okamura (1) Hiroyuki Inoue 54
10 MANFATH GIRL {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
11 YOU HINATA {JPN} 1 Genki Fujimoto (16) Yoriaki Murakami 54
12 YANNOKA STEP {JPN} 1 1/4 Yuki Furuoka (10) Hiroshi Takami 54
13 PRINCEPS {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (15) Naoyuki Matoba 56
14 AUTO BIANCHI {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (4) Kiyoaki Takahashi 56
15 WILD SONIC {JPN} 2 Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
16 SHINY SENSE {JPN} 7 Kota Motohashi (12) TSUYOSHI TAKANO 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"0 - 3/4 -1/2 -4 -1/2 -3 -1/2 -3/4 -1/2 -1 -ENC -2 1/2 -1 1/2 -ENC -1 -TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TEKKOSAN {JPN} Fumio Matoba (7) Masahiro Uesugi 56
2 LONGING MADONNA {JPN} 3/4 Takayuki Yano (8) Naoyuki Matoba 54
3 WAR GAME {JPN} 1/2 Taito Mori (5) YUTAKA TSUJINO 56
4 YAMAJUN SEINE {JPN} 4 Yoichiro Muro (9) Nobuhiro Onodera 54
5 RIKEA MINNEOLA {JPN} 1/2 Ryo Novata (3) YOSHIHIRO SAWA 56
6 BERTHA'S BALLADE {JPN} 3 Hiroshi Chida (4) Ryo Akamine 54
7 KAGAYAKI TAIYO {JPN} 1/2 Naoki MacHida (14) Hiromitsu Kurita 54
8 SHOSAN REX {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (16) Shin Tachibana 56
9 BLEU CHATEAU {JPN} 1/2 Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
10 BELIZE FLAVOR {JPN} 1 Wada Joji (10) Satoshi Fukunaga 54
11 HONEY BROWNIE {JPN} ENC Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 54
12 SHU CAMPANELLA {JPN} 2 1/2 Taniuchi Kanta (6) KENJI SANO 56
13 SPEEDER {JPN} 1 1/2 Masahiro Matsuzaki (1) Keiyuki Suzuki 56
14 MADAM LADYBUG {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (11) Naya Naya Kazuhisa 54
15 SUGAR BABY {JPN} 1 Genki Fujimoto (2) TAKAKAZU SASO 54
16 PERIVALLON {JPN} TETE Ryota Sugawara (12) Hitoshi Horie 54
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'45"3 - 1 -2 -1 -3/4 -ENC -1 -2 1/2 -3/4 -CTT -1 1/4 -Loin -2 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ASSOS {JPN} Taito Mori (12) Kenji Tsukioka 56
2 MUMTY ALLURE {JPN} 1 Akira Harita (1) Tomohiro Arai 56
3 AUGMENTOR {JPN} 2 Kenji Okamura (7) Hideyo Yoneta 56
4 EARTH RINGO {JPN} 1 Sho Yoshii (8) Naya Naya Kazuhisa 54
5 SEI MUSTANG {JPN} 3/4 Niihara Shuma (11) Hideyo Yoneta 56
6 RIKEA SHIRANUI {JPN} ENC Ryo Fujita (4) YOSHIHIRO SAWA 56
7 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} 1 Yuki Eriguchi (10) KEIJI NAKAMICHI 54
8 NAGOMICHAN {JPN} 2 1/2 Seiji Yamazaki (2) Nobuhiro Onodera 54
9 FUKUJUSO {JPN} 3/4 Shohei Nakamura (6) Ryuichi Yoshii 54
10 CASTEL DEL MONTE {JPN} CTT Genki Fujimoto (5) Norio Watanabe 56
11 OPERA {JPN} 1 1/4 Naoki MacHida (9) Hiromitsu Kurita 54
12 VIKRANT {JPN} Loin Wada Joji (3) Hitoshi Horie 56
13 PUGLIA FLAVOR {JPN} 2 1/2 Ryota Sugawara (13) Satoshi Fukunaga 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-43142-Plat - 1400m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'27"2 - 1 1/4 -ENC -1/2 -ENC -CTT -1 1/2 -TETE -ENC -1/2 -1 1/2 -3/4 -ENC -2 1/2 -1/2 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DI MOLTO {JPN} Masashige Honda (10) Masahiro Fukuda 57
2 RENOIR {JPN} 1 1/4 Takayuki Yano (8) TERUNOBU FUJITA 57
3 HYPER TANK {JPN} ENC Yoichi Ando (14) KENJI SANO 57
4 KOYU YUME FUWARI {JPN} 1/2 Keita Nishi (11) CHIAKI HORI 53
5 MIROR BERGMAN {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (13) Kazunobu Suda 55
6 SOUS LA LUNE {JPN} CTT Yuki Eriguchi (6) Kiyoaki Takahashi 57
7 MIRACOLO CANALE {JPN} 1 1/2 Yuki Furuoka (4) Satoshi Fukunaga 55
8 SAND FALCON {JPN} TETE Taito Mori (15) Makoto Ichimura 55
9 RECONQUISTA {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (3) Keiyuki Suzuki 57
10 TODO BIEN {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (7) Hitoshi Horie 57
11 STORMY DAY {JPN} 1 1/2 Wada Joji (5) TSUYOSHI TAKANO 57
12 NO WAY {JPN} 3/4 Niihara Shuma (2) Satoshi Fukunaga 57
13 SUN KEY WEST {JPN} ENC Tadanari Konno (1) Yuta Ebina 53
14 SABUNO HAKUTAKA {JPN} 2 1/2 Naoki MacHida (16) Hiroshi Takami 57
15 RED BRONX {JPN} 1/2 Norifumi Mikamoto (9) Kazuma Hashimoto 57
16 JO YIRGACHEFFE {JPN} 1 Kota Motohashi (12) SATOSHI KOKUBO 57
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"6 - 3 -3 -1 -3/4 -ENC -ENC -1 1/2 -1/2 -ENC -1/2 -1/2 -TETE -1 -1 1/4 -2 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THE KING {JPN} Masashige Honda (6) TERUNOBU FUJITA 56
2 KURA ROUGE {JPN} 3 Tsubasa Sasagawa (1) Minoru Asakura 54
2 SUN BEAST {JPN} 3 Taito Mori (4) Hiroyuki Inoue 56
4 LAUREN STAR {JPN} 1 Naoki MacHida (11) Hitoshi Horie 56
5 SATONO MUSCLE {JPN} 3/4 Kota Motohashi (7) KAZUO WATANABE 56
6 PRECISE NEEDLE {JPN} ENC Kenji Okamura (13) Ryuichi Yoshii 56
7 BIG LANCER {JPN} ENC Yoichi Ando (9) Makoto Ichimura 56
8 KA NOA LADY {JPN} 1 1/2 Genki Fujimoto (15) Yuta Ebina 54
9 GEO VIGOROUS {JPN} 1/2 Sho Yoshii (5) Hiroyuki Matsuura 56
10 SCATENATO {JPN} ENC Tadanari Konno (2) Hiromitsu Kurita 56
11 ARC VILLENEUVE {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (3) Yukiharu Shimada 54
12 GRASS LEO {JPN} 1/2 Fumio Matoba (14) Masahiro Uesugi 56
13 LAST VIGOROUS {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (10) Keiyuki Suzuki 56
14 TENKOBAHI {JPN} 1 Seiji Yamazaki (12) CHIAKI HORI 56
15 DERMA GARNET {JPN} 1 1/4 Keita Nishi (8) HIDEKI SAKURAGI 54
16 FORZA {JPN} 2 1/2 Masaki Segawa (16) Hiroyuki Inoue 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"5 - ENC -2 -1/2 -1/2 -TETE -1 -ENC -2 -TETE -1 -3 1/2 -3/4 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Ryo Fujita (7) YOSHIHIRO SAWA 56
2 BEL SIEG XANDER {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (13) Kazunobu Suda 56
3 SALVE {JPN} 2 Tsubasa Sasagawa (10) Katsunori Arayama 54
4 LEVEL CLEAR {JPN} 1/2 Taniuchi Kanta (6) Hiroshi Takami 56
5 RAMRI KETI {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (9) Hiroyuki Matsuura 54
6 YUINO TANKI MACHI {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (14) Motohiro Akamine 56
7 PERPETUITY {JPN} 1 Yoichi Ando (2) Keiyuki Suzuki 56
8 RICK MARVEL {JPN} ENC Ryo Novata (3) Kazunobu Suda 56
9 HADES BRAIN {JPN} 2 Masashige Honda (12) Yoriaki Murakami 56
10 MOTTERUNE {JPN} TETE Toshio Uchida (11) Hitoshi Horie 54
11 PRISM RAIN {JPN} 1 Kenji Okamura (5) Makoto Ichimura 56
12 STACCATO MARCH {JPN} 3 1/2 Tanaka Kouta (8) Tomohiro Arai 56
13 VAN CLEEF {JPN} 3/4 Seiji Yamazaki (1) KAZUO WATANABE 56
14 SWING {JPN} 1 1/2 Takayuki Yano (4) TERUNOBU FUJITA 56

page n°1/3
début    page précédente    page suivante    fin