FICHE ENTRAINEUR
Hidemitsu Sakai
Hidemitsu Sakai
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 10p 7p 13p 4p 5p 1p 3p 1p 3p 2p
27 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-46018-Plat - 1200m - Piste Dirt
11 PARTANTS - 1'12"9 - 1 -3 1/2 -ENC -TETE -1 1/4 -2 -2 -1 1/2 -1 -ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FORASTERO {JPN} Tadanari Konno (7) Katsunori Arayama 55
2 WIN HISTRION {JPN} 1 Wada Joji (3) Takemi Munakata 57
3 LORD ABSOLUTE {JPN} 3 1/2 Naoki MacHida (1) KENJI SANO 55
4 MOZU DASH STAR {JPN} ENC Sho Yoshii (5) Hiroyuki Matsuura 57
5 DEAR RICKEY {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (6) CHIAKI HORI 55
6 JO GLANZ {JPN} 1 1/4 Kota Motohashi (2) SATOSHI KOKUBO 57
7 CAPTIF {JPN} 2 Genki Fujimoto (9) Takemi Munakata 57
8 JAMIL FUERTE {JPN} 2 Yoichi Ando (10) Ryuichi Yoshii 55
9 STORM GUST {JPN} 1 1/2 Hisayoshi Higashihara (4) Akihiko Shoji 55
10 THIS MOMENT {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (11) Hidemitsu Sakai 57
11 ARMOR BAROWS {JPN} ENC Taito Mori (8) Satoshi Fukunaga 57
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-37389-Plat - 1600m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'41"3 - 1/2 -2 -1 1/2 -3/4 -CTT -1 1/2 -1/2 -ENC -1 3/4 -1/2 -ENC -1 -CTT -1 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 POWER SLAVE {JPN} Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 55
2 ORTHO SLUGGER {JPN} 1/2 Ryuji Tatsushiro (3) Kazuo Kashiwagi 57
3 WAY KEY {JPN} 2 Fumio Matoba (8) Takemi Munakata 57
4 MIZUIRO KIKYO {JPN} 1 1/2 Taito Mori (14) Masato Tanaka 55
5 SHINTARO {JPN} 3/4 Wada Joji (11) Kazuya Omiya 57
6 FOR DURAN {JPN} CTT Ryo Fujita (7) Makoto Ichimura 55
7 ADMIRE DELTA {JPN} 1 1/2 Keita Nishi (16) Hidemitsu Sakai 57
8 T'S A READY {JPN} 1/2 Niihara Shuma (6) Yukiharu Shimada 53
9 TO SPARKLE {JPN} ENC Takayuki Yano (4) TERUNOBU FUJITA 57
10 TABLAO {JPN} 1 3/4 Tadanari Konno (13) Katsunori Arayama 57
11 LEGEND RULER {JPN} 1/2 Kota Motohashi (15) Naoyuki Matoba 55
12 KIRA KAIDO {JPN} ENC Genki Fujimoto (2) Masahiro Uesugi 57
13 RIKO RYUSEI {JPN} 1 Naoki MacHida (10) Katsunori Arayama 57
14 STELLATA {JPN} CTT Hiroshi Chida (9) Kiyoaki Takahashi 55
15 RAYAS {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (12) CHIAKI HORI 57
16 KOKOROIKI {JPN} 1 Yuki Eriguchi (5) KENJI SANO 57
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-34513-Plat - 1400m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'26"9 - 1 -3/4 -3/4 -TETE -1 1/2 -ENC -3 -ENC -TETE -2 -2 -1 1/2 -1/2 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SILENT GIFT {JPN} Keita Nishi (12) Kazumasa Sakamoto 56
2 KYOWA SAVIOR {JPN} 1 Taito Mori (8) TAKAKAZU SASO 56
3 LA PAIX LE CIEL {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (9) KENJI SANO 56
4 IT'S SO RAD {JPN} 3/4 Tadanari Konno (16) Katsunori Arayama 56
5 CONTI VARIATION {JPN} TETE Takayuki Yano (11) Hiromitsu Kurita 56
6 FERGUS {JPN} 1 1/2 Wada Joji (7) Kenji Tsukioka 56
7 GOLDEN YOSHINO {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (5) Tomohiro Arai 56
8 K TOP ROAD {JPN} 3 Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
9 COLOR SCHEME {JPN} ENC Masashige Honda (10) KAZUO WATANABE 54
10 PARVENIR {JPN} TETE Kota Motohashi (13) Katsunori Arayama 54
11 SABUNO RYOMA {JPN} 2 Akira Harita (3) Kazumasa Sakamoto 56
12 ESTELA {JPN} 2 Ryota Sugawara (6) CHIAKI HORI 56
13 KAZU ORVAL {JPN} 1 1/2 Tsubasa Sasagawa (15) Hidemitsu Sakai 56
14 SABUNO KIKOSHI {JPN} 1/2 Ryo Fujita (2) Kazumasa Sakamoto 56
15 KEIAI PIHA {JPN} 6 Sho Yoshii (1) Shin Tachibana 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 3 -3/4 -TETE -ENC -3 -ENC -1/2 -CTT -1 -ENC -1/2 -1 3/4 -ENC -1 1/2 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHIMME KROSA {JPN} Takayuki Yano (16) KEIJI NAKAMICHI 56
2 JUSTIN DIA {JPN} 3 Taito Mori (15) Katsunori Arayama 56
3 SCARLET HONEY {JPN} 3/4 Wada Joji (12) TAKAKAZU SASO 54
4 SMART NEKTAR {JPN} TETE Ryo Novata (9) Hidemitsu Sakai 54
5 TAKARA NAVY {JPN} ENC Yoichi Ando (1) Hideyo Yoneta 56
6 SANSAN TAIYO {JPN} 3 Kenji Okamura (5) Makoto Ichimura 54
7 HATCHAKIKOKU {JPN} ENC Tsubasa Sasagawa (4) Hideyo Yoneta 54
8 KALAHARI {JPN} 1/2 Taisei Nakahara (2) Minoru Asakura 56
9 MA JOLIE {JPN} CTT Ryuji Tatsushiro (7) YUTAKA TSUJINO 54
10 EMMY BLITZ {JPN} 1 Masaki Segawa (10) Kenji Tsukioka 54
11 NEO CANDY {JPN} ENC Shohei Takahashi (3) Shin Tachibana 56
12 PIERRE MONTANA {JPN} 1/2 Niihara Shuma (13) Kazuo Kashiwagi 56
13 CARRY LUCK {JPN} 1 3/4 Sho Yoshii (11) Keiyuki Suzuki 56
14 SPRING BEANS {JPN} ENC Hiroshi Chida (8) Kazuya Omiya 54
15 IRON LADY {JPN} 1 1/2 Yuki Eriguchi (6) Takatoshi Takaiwa 54
16 ASLAN RALLY {JPN} 3/4 Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 56
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'15"0 - 3 -2 -1 -2 -ENC -1 -3/4 -TETE -1 1/2 -3/4 -3 1/2 -TETE -1 1/2 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SNIPE FLAVOR {JPN} Wada Joji (15) Hidemitsu Sakai 56
2 SPEIGHTS SAGE {JPN} 3 Takayuki Yano (8) JUNPEI MORISHITA 54
3 KATTENI SHIYAGARE {JPN} 2 Taito Mori (14) TAKAKAZU SASO 56
4 RAFALE JUNO {JPN} 1 Niihara Shuma (5) Shin Tachibana 54
5 APE KAMUY {JPN} 2 Tanaka Kouta (9) Kazuma Hashimoto 56
6 CONSIDER {JPN} ENC Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 56
7 RIKEA NAVEL {JPN} 1 Tsubasa Sasagawa (13) YOSHIHIRO SAWA 56
8 YUYU PRESENCE {JPN} 3/4 Taniuchi Kanta (4) Takatoshi Takaiwa 54
9 PIO PORTE BONHEUR {JPN} TETE Shunsuke Ishikawa (12) Naoyuki Matoba 54
10 JOY SMILEY {JPN} 1 1/2 Yoichi Ando (3) Kazuya Omiya 54
11 SWEET EDEN {JPN} 3/4 Ryo Fujita (6) Yoichi Sasaki 54
12 FULFILLING {JPN} 3 1/2 Ryo Novata (10) Takatoshi Takaiwa 54
13 POV D COS {JPN} TETE Yuki Eriguchi (1) Yuta Ebina 56
14 ORANGE BERN {JPN} 1 1/2 Hisayoshi Higashihara (11) Hisashi Sato 54
15 LOVE IS HEART {JPN} 1 1/2 Naoki Honmura (2) Takatoshi Takaiwa 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'12"9 - 1 -5 -3/4 -ENC -4 -ENC -1/2 -TETE -1 -ENC -TETE -1 -1/2 -1 1/4 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 NORTH JUSTICE {JPN} 1 Keita Nishi (1) Masato Tanaka 56
3 JET SPEED {JPN} 5 Yoichi Ando (6) Hidemitsu Sakai 56
4 SABUNO YUZEN {JPN} 3/4 Kota Motohashi (3) Shin Tachibana 54
5 FLOWER JEANNE {JPN} ENC Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsuura 54
6 GUMBOOTS DANCE {JPN} 4 Niihara Shuma (11) KEIJI NAKAMICHI 56
7 PROGRESSIVE {JPN} ENC Masaki Segawa (13) Hiroyuki Inoue 54
8 CANTERBURY HOPE {JPN} 1/2 Yuki Furuoka (12) SHIGERU ENDO 56
9 HIRONO RAMMAN {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
10 NAMURA BULL {JPN} 1 Seiji Yamazaki (2) YOSHIHIRO SAWA 56
11 ROWDY {JPN} ENC Tadanari Konno (7) Katsunori Arayama 56
12 MEISHO MAKFI {JPN} TETE Shun Ishizaki (14) YASUMASA KURITA 56
13 DANGAN SHOOT {JPN} 1 Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 56
14 MARUYO CHIAKI LAMP {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (10) Motohiro Akamine 56
15 COSMO MAGICA {JPN} 1 1/4 Taisei Nakahara (16) Kazuo Kashiwagi 56
16 FRAGRANCE FREE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (8) Yoichi Sasaki 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'13"6 - 6 -ENC -1 1/2 -ENC -TETE -2 -3/4 -1/2 -CTT -ENC -ENC -3 -TETE -1 3/4 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNENDLICHKEIT {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Hidemitsu Sakai 56
2 VIGNERON {JPN} 6 Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 56
3 UMADA YUSAKU {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (15) Kazumasa Sakamoto 56
4 I AM LAVENDER {JPN} 1 1/2 Tsubasa Sasagawa (12) Hiromitsu Kurita 54
5 BRAVE JEANNE {JPN} ENC Taniuchi Kanta (8) Yukiharu Shimada 54
6 SCOTCH KILT {JPN} TETE Masashige Honda (4) Ryo Akamine 56
7 PEACEFUL TIME {JPN} 2 Wada Joji (1) Kenji Tsukioka 56
8 BENZAITEN {JPN} 3/4 Kenji Okamura (11) Yoriaki Murakami 54
9 KYOEI LONA {JPN} 1/2 Akira Harita (14) Kazumasa Sakamoto 54
10 FUTABA LAUREL {JPN} CTT Yuki Furuoka (3) Hiroshi Takami 54
11 KIMOTTO FAITH {JPN} ENC Ryo Fujita (7) YOSHIHIRO SAWA 54
12 ADORAZIONE {JPN} ENC Hisayoshi Higashihara (5) Hiroyuki Inoue 54
13 SEIJO VERY {JPN} 3 Masaki Segawa (10) Yoichi Sasaki 54
14 STERK {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
15 CHEERING {JPN} 1 3/4 Shohei Nakamura (2) Yoriaki Murakami 54
16 MYSTIFY {JPN} 3/4 Nobuhiko Sanrindo (16) Tadaaki Sasaki 54
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"8 - 3 -1/2 -1 3/4 -1/2 -ENC -ENC -3 1/2 -2 -ENC -1 1/2 -1/2 -2 1/2 -8
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROSEN WOLF {JPN} Tsubasa Sasagawa (2) TAKAKAZU SASO 56
2 CURTAIN JEWEL {JPN} 3 Ryota Sugawara (1) CHIAKI HORI 54
3 RAINIER {JPN} 1/2 Seiji Yamazaki (6) Hidemitsu Sakai 54
4 RAINTREE {JPN} 1 3/4 Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 54
5 RICKIE {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (11) Ryo Akamine 56
6 TEMPTATION {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (5) Kazunobu Suda 56
7 CROWN STAR {JPN} ENC Akira Harita (4) Takashi Kubosugi 56
8 KAGAYAKI SUBARU {JPN} 3 1/2 Niihara Shuma (12) Mitsugu Tachibana 56
9 TONY JUSTICE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (14) Kiyoaki Takahashi 56
10 KAZUNO ZANGETSU {JPN} ENC Hiroshi Chida (9) Naya Naya Kazuhisa 54
11 COSMIC EGG {JPN} 1 1/2 Ryuji Tatsushiro (3) Keiyuki Suzuki 56
12 ICHI FUJI PRINCE {JPN} 1/2 Tadanari Konno (13) Norio Watanabe 56
13 LUCENT STAR {JPN} 2 1/2 Yoichi Ando (7) Makoto Ichimura 56
14 FLYING TRIP {JPN} 8 Shohei Takahashi (10) Hisashi Sato 54
02 JANVIER 2023-JPN-KAWASAKI
RACE 11-82746-Plat - 4 ans - 1600m - Piste Dirt - Corde a Gauche
9 PARTANTS - 1'43"7 - 1 -1 1/2 -3/4 -1 1/2 -1 -3/4 -5 -CTT
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RGYAL DAR {JPN} Takayuki Yano (8) Masakazu Kawashima 55
2 DIEU DU VIN {JPN} 1 Taito Mori (6) Hidemitsu Sakai 57
3 BLACK PANTHER {JPN} 1 1/2 Kota Motohashi (1) SATOSHI KOKUBO 55
4 KEY PERIOD {JPN} 3/4 Seiji Yamazaki (3) NOBORU TAMAI 53
5 SCORPIUS {JPN} 1 1/2 Ryo Novata (4) KENICHI TAKATSUKI 55
6 SMART C'EST LA VIE {JPN} 1 Norifumi Mikamoto (2) Masakazu Kawashima 57
7 COPANO JACKEY {JPN} 3/4 Tadanari Konno (9) Katsunori Arayama 57
8 FALCON WING {JPN} 5 Tsubasa Sasagawa (5) TAKASHI IKEDA 55
9 ON THE ROCKS {JPN} CTT Ryuji Tatsushiro (7) Kiyoaki Takahashi 57

page n°1/2
début    page précédente    page suivante    fin