FICHE ENTRAINEUR
HIDEKI SAKURAGI
HIDEKI SAKURAGI
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Cheval  
plat
Musique 11p 1p 8p 2p 2p 2p 1p 2p 4p 2p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-42319-Plat - 1800m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MIENO THUNDER {JPN} Keita Nishi (3) Hidemitsu Sakai 56
2 CHAMPION FUJI {JPN} Norifumi Mikamoto (2) YUTAKA TSUJINO 56
3 LEESAN EYE {JPN} Takayuki Yano (8) Katsunori Arayama 56
4 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (1) TAKAKAZU SASO 56
5 COURECHOUSE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) TAKAKAZU SASO 56
6 OR ARMURE {JPN} Kenji Okamura (12) Ryuichi Yoshii 56
7 CROWN SHOOTER {JPN} Riku Takami (11) Hiromitsu Kurita 54
8 WILD HUNTER {JPN} Genki Fujimoto (15) Masahiro Uesugi 56
9 LAVATERA RYUJU {JPN} Joji Wada (7) KENJI SANO 56
10 LUMIERE {JPN} Yoichi Ando (10) Satoshi Fukunaga 56
11 BLACK PIANO {JPN} Masashige Honda (6) HIDEKI SAKURAGI 56
12 KAITO KING {JPN} Kanta Taniuchi (13) Masato Tanaka 54
13 KIRA KAIDO {JPN} Shun Ishizaki (9) Masahiro Uesugi 56
14 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Ryo Fujita (5) YOSHIHIRO SAWA 56
15 YAKUMO {JPN} Ryo Nobata (4) Kazumasa Sakamoto 56
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11137-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (2) HIDEKI SAKURAGI 54
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} Keita Nishi (11) Mashima Daisuke 54
3 KITANO DAYJOB {JPN} Takayuki Yano (5) Masahiro Fukuda 56
4 MY EIGER {JPN} Riku Takami (6) TERUNOBU FUJITA 54
5 MEISHO BONGOCHI {JPN} Aoi Shinoya (13) Takatoshi Takaiwa 56
6 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (1) Kenji Tsukioka 54
7 LARGE FIELD {JPN} Nobuhiko Sanrindo (3) Nobuhiro Onodera 56
8 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (7) KENJI SANO 54
9 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (12) Satoshi Fukunaga 56
10 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (10) Hiroshi Takami 53
11 SHONAN TAVARUA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) YOSHIHIRO SAWA 56
12 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (9) KENJI SANO 56
13 SOPHIA COR {JPN} Ryo Fujita (14) Kazumasa Sakamoto 54
14 EIS KING {JPN} Joji Wada (4) Satoshi Fukunaga 56
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-8909-Plat - 1600m - Classe 3
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOP DIA {JPN} Kakeru Oki (9) Kazuma Hashimoto 56
2 GOLD AVANTI {JPN} Riku Takami (8) Shin Tachibana 54
3 YAMATO HOPE SHIP {JPN} Taisei Nakahara (2) Takashi Kubosugi 54
4 CLAM {JPN} Yuki Furuoka (4) KAZUO WATANABE 54
5 ALPHA SCORPIUS {JPN} Takahashi Yu (1) Kiyoaki Takahashi 53
6 WIN STRATEGY {JPN} Sho Yoshii (6) Yuta Ebina 56
7 YAMAJUN ASIAN {JPN} Masahiro Matsuzaki (7) Takano Tsuyoshi 54
8 MIWA TETSU NIGO {JPN} Keita Nishi (12) HIDEKI SAKURAGI 56
9 M J HOPE {JPN} Ryo Fujita (11) TERUNOBU FUJITA 56
10 ECORO GIOIA {JPN} Kanta Taniuchi (10) Yoriaki Murakami 54
11 A SHIN KIZER {JPN} Shohei Nakamura (5) Akihiko Syoji 56
03 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-42319-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (2) Hideyo Yoneta 56
2 SCISSORHANDS {JPN} Keita Nishi (8) HIDEKI SAKURAGI 54
3 NISHINO LANA {JPN} Taito Mori (11) Makoto Ichimura 54
4 GLORIOUS SCEPTRE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Satoshi Fukunaga 56
5 KEN MAXIM {JPN} Takayuki Yano (12) Kiyoaki Takahashi 56
6 MANTICORE {JPN} Takahashi Yu (3) CHIAKI HORI 53
7 FORZA {JPN} Sho Yoshii (1) Hiroyuki Inoue 54
8 KAKUSHIN {JPN} Ryota Sugawara (6) CHIAKI HORI 55
9 HANANO UTA {JPN} Ryo Fujita (4) Kazumasa Sakamoto 54
10 OUTPERFORM {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 56
11 NAC FALCON {JPN} Mai Fukuhara (9) Mitsugu Tachibana 56
12 M T GUERLAIN {JPN} Ryo Nobata (7) Hitoshi Horie 56
16 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-31612-Plat - 1200m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KEN MAXIM {JPN} Takayuki Yano (6) Kiyoaki Takahashi 56
2 SCISSORHANDS {JPN} Keita Nishi (8) HIDEKI SAKURAGI 54
3 SOUND KINGDOM {JPN} TSUBASA SASAGAWA (3) Keiyuki Suzuki 56
4 YAMANO WARRIOR {JPN} Tadanari Konno (5) Yoichi Sasaki 56
5 TAISHIRON BLADE {JPN} Riku Takami (1) Kenji Tsukioka 53
6 LAST SAMURAI {JPN} Kenji Okamura (9) Ryuichi Yoshii 56
7 KOMIZU AMOUR {JPN} Yoichi Ando (10) Hideyo Yoneta 54
8 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Hisashi Sato 54
9 NONG LOM {JPN} Ryo Nobata (7) Hiromitsu Kurita 56
10 MEINER DANK {JPN} Kota Tanaka (2) YUTAKA TSUJINO 53
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11290-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS - 2 L- 2 L- 5 L- 1 L- 6 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 2 L Taito Mori (11) HIDEKI SAKURAGI 54
3 LUISA {JPN} 2 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 53
4 NOBLE GLACIER {JPN} 5 L Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
5 SERA STRAHL {JPN} 1 L Ryo Fujita (5) Ryuichi Yoshii 56
6 EXPLORER {JPN} 6 L Shunsuke Ishikawa (4) Kazuhisa Naya 56
7 RIGHT MAN {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
8 S C MAGELLAN {JPN} 2 L Kenta Endo (7) Tadaaki Sasaki 56
9 SOUTHERN SHORE {JPN} 2 L Takahashi Yu (10) Motohiro Akamine 51
10 APLOUN {JPN} 2 L Riku Takami (2) Ryo Akamine 53
14 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-42902-Plat - 1600m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BLACK PIANO {JPN} Masashige Honda (14) HIDEKI SAKURAGI 56
2 DIAMOND MORE {JPN} Takayuki Yano (6) Kazunobu Suda 54
3 CROWN SHOOTER {JPN} Riku Takami (1) Hiromitsu Kurita 53
4 YAKUMO {JPN} Ryo Nobata (3) Kazumasa Sakamoto 56
5 QUEEN CATHERINE {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Kenji Tsukioka 54
6 LEESAN EYE {JPN} Taito Mori (10) Katsunori Arayama 56
7 M T GUERLAIN {JPN} Joji Wada (4) Hitoshi Horie 56
8 RIKO LUGER {JPN} Kota Motohashi (2) Katsunori Arayama 56
9 ANOTHER QUEEN {JPN} Kenji Okamura (9) Kazuma Hashimoto 54
10 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Ryo Fujita (7) YOSHIHIRO SAWA 56
11 GUNJIN {JPN} Ryota Sugawara (15) Kazuma Hashimoto 55
12 KIKYO {JPN} Yoichi Ando (5) Makoto Ichimura 56
13 GODAFOSS {JPN} Takahashi Yu (11) NAOMITSU OKANO 53
14 K T RAINBOW {JPN} Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 56
15 WAKATATSU FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (12) Norio Watabe 52
13 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9032-Plat - 1400m - Classe 3
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MARGOT LEAP {JPN} Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsura 54
2 MIWA TETSU NIGO {JPN} Keita Nishi (7) HIDEKI SAKURAGI 56
3 YAMATO HOPE SHIP {JPN} Taisei Nakahara (9) Takashi Kubosugi 54
4 GOLD AVANTI {JPN} Riku Takami (6) Shin Tachibana 53
5 ECORO GIOIA {JPN} Kanta Taniuchi (4) Yoriaki Murakami 54
6 WIN STRATEGY {JPN} Takahashi Yu (10) Yuta Ebina 53
7 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Norio Watabe 54
8 M J HOPE {JPN} Ryo Fujita (8) TERUNOBU FUJITA 56
9 GLORY X {JPN} Nobuhiko Sanrindo (2) Norio Watabe 56
10 MITE {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) Akihiko Syoji 54
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-44246-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YAKUMO {JPN} Ryo Nobata (2) Kazumasa Sakamoto 56
2 LONGING NICE {JPN} Masashige Honda (10) Naoyuki Matoba 56
3 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (13) TAKAKAZU SASO 56
4 BLACK PIANO {JPN} Kota Tanaka (4) HIDEKI SAKURAGI 53
5 WILD HUNTER {JPN} Genki Fujimoto (1) Masahiro Uesugi 56
6 SILVINO {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Kazuma Hashimoto 56
7 QUEEN CATHERINE {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Kenji Tsukioka 54
8 SOPHIA CROWN {JPN} Joji Wada (9) KAZUO WATANABE 54
9 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Ryo Fujita (6) YOSHIHIRO SAWA 56
10 GUNJIN {JPN} Ryota Sugawara (12) Kazuma Hashimoto 55
11 WAKATATSU FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (14) Norio Watabe 52
12 MEINER DANK {JPN} Kakeru Oki (8) YUTAKA TSUJINO 56
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI SCORPION {JPN} Sho Yoshii (7) Hideyo Yoneta 54
2 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (1) HIDEKI SAKURAGI 54
3 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (13) KENJI SANO 56
4 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
5 SHONAN TAVARUA {JPN} Norifumi Mikamoto (9) YOSHIHIRO SAWA 56
6 JIKON {JPN} Masashige Honda (12) Jyumpei Morishita 56
7 SERA STRAHL {JPN} Riku Takami (6) Ryuichi Yoshii 53
8 RHAPSODY IN BLUE {JPN} Takayuki Yano (11) Takano Tsuyoshi 56
9 RODEO STAR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Jyumpei Morishita 56
10 DINO ENERGY {JPN} Aoi Shinoya (2) CHIAKI HORI 56
11 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 52
12 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Kazuhisa Naya 56
13 SIAMTORA DAIKO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) SHIGERU ENDO 54
14 RIGHT MAN {JPN} Takahashi Yu (3) Motohiro Akamine 53

page n°1/6
début    page précédente    page suivante    fin