FICHE ENTRAINEUR
Berg Brita
Berg Brita
- perfs complètes
Hippodrome   Distance   Jockey   Cheval  
déferré Attelé Monté autostart
Musique (19) 0a 7a 5a 5a 8a 9a 6a 5a 4a 3a
31 OCTOBRE 2019-SWE-VISBY
PRIX P21-lopp-3141 euros - 2120m - Attelé Volte-15 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 MISTELNS ZUDERSAND STJERNSTROM Mic. Hoffman Henrik 2140 1'16"8
2 CHARISME DU NORD(Da) NORDEMO MME San. Nordemo Alf 2140 1'16"9
4 HILLTON BAND HELLGREN MME A. Hellgren Alexandra 2140 1'17"1
5 SUNDBO RINDI JONSSON Tho. EDBLADH LILLEMOR 2140 1'17"2
6 HORSTA PRINSESSAN(Da) KARLSSON Lei. K. Ljunggren Lars 2120 1'18"5
9 G.K.JOYCI(D4) LUNDAHL MME Eva OLOVSSON Johnny 2120 1'18"9
0 PIRAT JEWEL(Da) KARLSSON Pet. Berg Brita 2120
0 MCNEIL(Dp) MESSANVI Cin. MESSANVI Cina 2140 1'18"8
0 LEISEL PALEMA(Da) FRANSSON MME Mal. GYLLENHAMMAR Johan 2140 1'19"8
0 THILEMAN(D4) WANLAYAPHOL Nen. ODEN Cecilia 2140 1'24"0
DAI ALGIZ ZAFIR MALMQVIST Rog. Hoffman Henrik 2120
01 OCTOBRE 2019-SWE-VISBY
PRIX Destination Gotlands Fyraaringsserie-6425 euros - 2120m - Attelé Volte-9 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 ONAS NELLY LUNDAHL MME Eva Lehrberg Jonny 2140 1'16"9
2 ESTHER LIXARVE WIMAN Joh. Wiman Johan 2140 1'17"3
3 WISHLIST KARLSSON Pet. FLODMAN ANETTE 2160 1'16"8
4 MARJONS DJINNI(Da) YTTERGREN MME Asa Yttergren Asa 2140 1'17"6
5 ROSSA REGINA(D4) SJOSTROM Cla. Hoffman Henrik 2160 1'16"9
6 CADDIE NO MORE(D4) OLOFSSON MME Jul. Hoffman Henrik 2140 1'18"0
7 PIRAT JEWEL(D4) STJERNSTROM Mic. Berg Brita 2120 1'19"0
8 DIAMOND EYES FUNCK And. Funck Anders 2140 1'21"0
DAI YOUNG BILLION FRANZEN Pat. Hoffman Henrik 2140
21 SEPTEMBRE 2019-SWE-VISBY
PRIX Breddlopp - P22-lopp-2695 euros - 1620m - Attelé Autostart-9 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 TOUT LA FACE LUNDAHL MME Eva Axelsson Stefan 1620 1'16"7
2 PRETTY PERSUASION AXELSSON MME Ann. Axelsson Anna 1620 1'16"8
3 COOL ME DOWN HERLIN MME Ang. HERLIN Angelica 1620 1'17"4
4 BELLAMIE S.B. GRAN MME Emm. Blixt Sandra 1620 1'17"6
5 PIRAT JEWEL BERG MME Bri. Berg Brita 1620 1'17"7
6 GALENE HOAS Jan A. Hoas Jan-Ake 1620 1'18"1
7 DONNA CHESS LASSEN MME Cin. LASSEN Cina 1620 1'19"9
8 JOKER BAND FRANZEN Pat. Hoffman Henrik 1620 1'23"1
DAI LONA K. MALMQVIST Mar. Karlsson Hans 1620
12 SEPTEMBRE 2019-SWE-VISBY
PRIX Destination Gotlands Fyraaringsserie-6425 euros - 2120m - Attelé Volte-9 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 ROSSA REGINA(D4) SJOSTROM Cla. Hoffman Henrik 2160 1'16"2
2 BLUE STAR CANTAB OLOFSSON MME Jul. Hoffman Henrik 2160 1'16"8
3 ESTHER LIXARVE WIMAN Joh. Wiman Johan 2160 1'16"9
4 CHIKORITA JONS(D4) JONSSON Tho. Jonsson Thomas 2160 1'17"0
5 PIRAT JEWEL STJERNSTROM Mic. Berg Brita 2120 1'19"0
6 WHY NOT BLANCHE(Da) ERIKSSON Kim. Eriksson Jorgen S 2160 1'18"5
7 TOUT LA FACE BLOMQVIST Mat. Axelsson Stefan 2120 1'20"3
8 ENJOY'S ELEGANS OSTERGREN Tor. JACOBSSON P. 2140 1'21"8
9 ENJOY LOVE CHESS FRANZEN Pat. LASSEN Cina 2120
31 AOUT 2019-SWE-VISBY
PRIX Breddlopp - P21-lopp-2720 euros - 1620m - Attelé Volte-13 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 ASSUMETOBERICH PERSSON MME Jen. BJARTORP Caroline 1620 1'13"3
2 MEGA MOON DAGGERT Hen. Wiman Johan 1620 1'13"7
3 DIGGER SMASHER DAGGERT Ben. E. HANSSON Ann-Britt 1620 1'14"0
4 BO KENNETH OLOFSSON MME Jul. JOHANSSON Emma E 1620 1'14"1
5 AUTOBAHN FUNCK And. ADMAN Stefan 1620 1'14"2
6 DOOLEYS LUNDAHL MME Eva GUSTAFSSON Susanne 1640 1'13"4
7 IMMER FRI FRANZEN Joh. Lehrberg Jonny 1620 1'14"4
8 SERGEANT PEPPER FRANZEN Pat. Berg Brita 1620 1'14"6
9 NICK I CAN JAKOBSSON MME Moa Nilsson Peter 1620 1'15"2
0 MHONA'S SISTER SJOSTROM MME Eri. SJOSTROM Christin 1620 1'15"4
0 FALCON SCOTT OSTERGREN Tor. JONASSON Sofie 1620 1'19"5
DAI ANTONIO AM HOAS Jan A. Hoas Jan-Ake 1620
DAI MELLBY DIAMANT HASSBORG Rog. Hassborg Par 1620
31 AOUT 2019-SWE-VISBY
PRIX Breddlopp - P22-lopp-2720 euros - 2120m - Attelé Autostart-11 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 HARD STEEL LUNDAHL MME Eva HANSSON Ann-Britt 2120 1'17"2
2 JOKER BAND FRANZEN Pat. Hoffman Henrik 2120 1'17"4
3 HORSTA PRINSESSAN KARLSSON Lei. K. Ljunggren Lars 2120 1'17"4
4 MICK JAGGER EHRSTROM MME Sus. Olofsson Ake 2120 1'17"8
5 JIMMY'S BOY BOHMAN MME Ebb. Hoffman Henrik 2120 1'18"1
6 TUZZIMAN HELLGREN MME A. HERLIN Angelica 2120 1'18"3
7 G.K.JOYCI FRANZEN Joh. OLOVSSON Johnny 2120 1'18"3
8 MONICKER L.L. OSTERGREN Tor. OLSSON Marten 2120 1'18"5
9 PIRAT JEWEL BERG MME Bri. Berg Brita 2120 1'18"5
0 BELLAMIE S.B. GRAN MME Emm. Blixt Sandra 2120 1'18"6
0 PLAYDOH LIXARVE DAGGERT Ben. E. Wiman Johan 2120 1'19"4
15 AOUT 2019-SWE-VISBY
PRIX Spartrappa-4841 euros - 2120m - Attelé Autostart-15 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 BRUCE G.G. MALMQVIST Mar. OLSSON Marten 2120 1'17"3
2 MELLBY GALAX HASSBORG Rog. Hassborg Par 2120 1'17"4
3 TAKAKKAW GOJ WIMAN Joh. Wiman Johan 2120 1'17"7
4 HARD STEEL STJERNSTROM Mic. HANSSON Ann-Britt 2120 1'17"8
5 VELOCISTA G.G. OSTERGREN Tor. OLSSON Marten 2120 1'17"9
6 PIRAT JEWEL SJOSTROM Cla. Berg Brita 2120 1'18"0
7 JIMMY'S BOY DAHLMAN Jim. Hoffman Henrik 2120 1'18"1
8 THILEMAN WANLAYAPHOL Nen. ODEN Cecilia 2120 1'18"5
9 CHI CHA CHAPPY LORENZ Mlle K. LORENZ KATARINA 2120 1'18"6
0 BITCH UP FRONT FRANZEN Joh. ODEN Cecilia 2120 1'26"6
0 NORRVANGES JET FLY FRANZEN Pat. KARLSSON Denis 2120 1'19"6
0 G.K.JOYCI LUNDAHL MME Eva OLOVSSON Johnny 2120 1'18"8
0 JENNY COUNTACH FUNCK And. PETTERSSON Thomas B 2120 1'18"7
0 S.G.FLYING GLORY HOAS Jan A. Almén Claes 2120 1'18"8
DAI COOL ME DOWN JONSSON Tho. HERLIN Angelica 2120
15 AOUT 2019-SWE-VISBY
PRIX Spartrappa-6485 euros - 2120m - Attelé Autostart-15 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 LADY YOULINE SJOSTROM Cla. Hoffman Henrik 2120 1'14"6
2 DINO DOLLAR HOAS Sim. Hoas Jan-Ake 2120 1'14"7
3 DIGITAL EXTREME WIMAN Joh. Wiman Johan 2120 1'14"8
4 ROCKY RAUK FRANZEN Joh. Franzén Johan 2120 1'14"8
5 SERGEANT PEPPER FRANZEN Pat. Berg Brita 2120 1'15"2
6 DIGGER SMASHER MALMQVIST Mar. HANSSON Ann-Britt 2120 1'15"2
7 WAFFLE HASSBORG Rog. Hassborg Roger 2120 1'15"4
8 PACKLEADER BJORKLUND Axe. Lehrberg Jonny 2120 1'15"6
9 FALCON SCOTT OSTERGREN Tor. JONASSON Sofie 2120 1'15"7
0 ELVIRA GAMBLE OLOFSSON MME Jul. Ahrling Terese 2120 1'15"9
0 ALWOODS GANGSTER JONSSON Tho. Jonsson Thomas 2120 1'16"1
0 MAVERICK DREAM LUNDAHL MME Eva HEDREN Goran 2120 1'16"4
0 IMMER FRI STJERNSTROM Mic. Lehrberg Jonny 2120 1'15"8
0 AUTOBAHN FUNCK And. ADMAN Stefan 2120 1'16"5
DAI MELLBY DIAMANT DAHLMAN Jim. Hassborg Par 2120
25 JUILLET 2019-SWE-VISBY
PRIX Valgorenhetstravet.se - P21-lopp - Spartrappa-3198 euros - 2120m - Attelé Autostart-13 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 XANTHIS APRIL ERIKSSON Jor. S. Eriksson Jorgen S 2120 1'14"0
2 VERY CHARMING SJOSTROM Cla. Sjostrom Claes 2120 1'14"8
3 GURRAH STING ZACKRISSON And. Zackrisson Anders 2120 1'15"0
4 SERGEANT PEPPER FRANZEN Pat. Berg Brita 2120 1'15"2
5 FOSSY BAND HERLIN MME Ang. Hellgren Alexandra 2120 1'15"4
6 LOTUS EXIGE LARSSON Ben. A. Larsson Bengt-Ake 2120 1'15"5
7 BOTTNAS AVEC NORDEMO MME San. Nordemo Alf 2120 1'15"6
8 VICTORY GRAPHIC LUNDAHL MME Eva Ahrling Terese 2120 1'15"7
9 MAGNIFICENT UDDIN Per Uddin Per 2120 1'15"8
0 ABSOLUT TOPLESS GRAN MME Emm. GRAN Emma 2120 1'17"4
0 DIALOG STAR MALMQVIST Mar. HEDREN Goran 2120 1'16"2
DAI FARBAUTE HOAS Sim. Hoas Jan-Ake 2120
DAI YOUNG BILLION ERIKSSON Kim. Hoffman Henrik 2120
25 JUILLET 2019-SWE-VISBY
PRIX Unicave-Visby-4915 euros - 2120m - Attelé Volte-7 PARTANTS
Clt Cheval Jockey Entraineur DistanceTemps
1 TAKAKKAW GOJ WIMAN Joh. Wiman Johan 2120 1'17"9
2 IL CAPITANO SJOSTROM Cla. Sjostrom Claes 2120 1'18"0
3 PIRAT JEWEL ERIKSSON Kim. Berg Brita 2120 1'19"2
4 ONAS OJ OJ LUNDAHL MME Eva Lehrberg Jonny 2120 1'19"4
5 GLANDERIUS JONSSON Tho. Jonsson Thomas 2120 1'19"7
6 STARMAN G.G. PERSEN Tho. Persén Thomas 2120 1'20"0
DAI ENJOY LOVE CHESS STJERNSTROM Mic. LASSEN Cina 2120

page n°1/12
début    page précédente    page suivante    fin