FICHE CHEVAL
ZEALOUS EFFORTS {JPN}
ZEALOUS EFFORTS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Henny Hughes - Bold Attempt 
Proprietaire Musique 5p 3p 2p 3p 3p (23) 4p 1p 1p 1p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11290-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS - 1/2 L- 2 L- ENC- TETE- 1 L 1/2- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Hiroshi Takami 54
2 AEGIR {JPN} 1/2 L Taito Mori (14) Katsunori Arayama 56
3 ROZA {JPN} 2 L Masaaki Kuwamura (11) Makoto Ichimura 54
4 RHAPSODY IN BLUE {JPN} ENC Takayuki Yano (3) Takano Tsuyoshi 56
5 ZEALOUS EFFORTS {JPN} TETE Hiroto Yoshihara (5) KAZUO WATANABE 54
6 BIG BROTHER {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (8) YASUMASA KURITA 56
7 ARC VILLENEUVE {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 52
8 HILL CLIMB {JPN} 1 L 1/2 Genki Fujimoto (9) Hiroshi Takami 54
9 MARRON LUPINUS {JPN} 1 L 1/2 Takahashi Yu (6) Ryuichi Yoshii 51
10 RAINTREE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (1) Masahiro Uesugi 54
11 PIERRE MONTANA {JPN} 1 L 1/2 Taisei Nakahara (4) Yoichi Sasaki 56
12 NAC LEGEND {JPN} 1 L 1/2 Shohei Takahashi (7) Mitsugu Tachibana 56
13 KISS OF FIRE {JPN} 1 L 1/2 Hisayoshi Higashihara (12) Hiroyuki Inoue 54
14 NISHINOSATO PARK {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (13) Yoichi Sasaki 56
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11644-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KIA KIA {JPN} Takayuki Yano (11) Katsunori Arayama 54
2 CRISP OF WAR {JPN} Keita Nishi (4) Satoshi Fukunaga 56
3 ZEALOUS EFFORTS {JPN} Hiroto Yoshihara (6) KAZUO WATANABE 54
4 SEVEN GO {JPN} Taito Mori (5) Kazuma Hashimoto 56
5 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (14) Motohiro Akamine 54
6 COLORFUL FRESCO {JPN} Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
7 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (2) Norio Watabe 56
8 KITASAN RIBBON {JPN} Shotaro Kawashima (10) YUTAKA TSUJINO 54
9 NANSEI SCORPION {JPN} Sho Yoshii (1) Hideyo Yoneta 54
10 SABUNO LUCKY {JPN} Ryo Nobata (12) Kazumasa Sakamoto 56
11 CHIHAYABURU RUN {JPN} Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 52
12 POWERFUL VOICE {JPN} Yuki Eriguchi (8) Kiyoaki Takahashi 56
13 BIG BROTHER {JPN} Ryouma Kimatsuka (13) YASUMASA KURITA 56
14 RIKO HAMMERLI {JPN} Naoki Machida (7) Yuta Ebina 56
19 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11679-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS - NEZ- 1 L- 1 L- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FALDA {JPN} Takayuki Yano (2) Hiroshi Takami 54
2 ZEALOUS EFFORTS {JPN} NEZ TSUBASA SASAGAWA (10) KAZUO WATANABE 54
3 CRISP OF WAR {JPN} 1 L Keita Nishi (13) Satoshi Fukunaga 56
4 YAMANIN FACIO {JPN} 1 L Taisei Nakahara (1) Norio Watabe 56
5 MEISHO MAKFI {JPN} 1 L Ryoma Kimatsuka (5) YASUMASA KURITA 55
0 TEKKOSAN {JPN} 1 L Retsu Oikawa (3) Masahiro Uesugi 54
0 HOKUTO BLUES {JPN} 1 L Taito Mori (4) HIDEKI SAKURAGI 54
0 FLORAL ROMANCE {JPN} 1 L Ryota Sugawara (6) Masato Tanaka 53
0 MORGANITE RING {JPN} 1 L Riku Takami (7) KEIJI NAKAMICHI 53
0 PEACEFUL TIME {JPN} 1 L Joji Wada (8) Kenji Tsukioka 56
0 BIG KOEMI ROOF {JPN} 1 L Kenji Okamura (9) Hiroyuki Inoue 54
0 ANTAGONISTA {JPN} 1 L Seiji Yamazaki (11) Nobuhiro Onodera 56
0 JAUNE VERT {JPN} 1 L Masahiro Matsuzaki (12) Kazunobu Suda 54
0 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} 1 L Shohei Nakamura (14) KEIJI NAKAMICHI 54
0 SHU CAMPANELLA {JPN} 1 L Kanta Taniuchi (15) KENJI SANO 53
12 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-11982-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BAKSHEESH {JPN} Kakeru Oki (9) Kazuma Hashimoto 53
2 SANONO TARUMAE {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Minoru Asakura 54
3 ZEALOUS EFFORTS {JPN} HATTORI T. (4) KAZUO WATANABE 54
4 RIKEA SHIRANUI {JPN} Takayuki Yano (5) YOSHIHIRO SAWA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} Hiiro Muro (3) Yukiharu Shimada 52
6 SUN AMARYLLIS {JPN} Keita Nishi (2) Masahiro Fukuda 54
7 LES AILES NOIRES {JPN} Ryota Sugawara (1) KAZUO WATANABE 53
8 HEALTH CARE {JPN} Hiroshi Chida (6) Kazuya Omiya 54
9 SHU CAMPANELLA {JPN} Kanta Taniuchi (7) KENJI SANO 53
10 BRIKSDAL {JPN} Shun Ishizaki (10) YASUMASA KURITA 56
11 NORTH HAMANASU {JPN} Joji Wada (8) Hideyo Yoneta 54
12 BLANK SPACE {JPN} Riku Takami (11) KAZUO WATANABE 53
13 COMPETE VIRTUE {JPN} kizawa sho (12) Tadaaki Sasaki 51
21 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11865-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 AFROBEAT {JPN} Seiji Yamazaki (15) Tomohiro Arai 56
2 CRISP OF WAR {JPN} Keita Nishi (8) Satoshi Fukunaga 56
3 ZEALOUS EFFORTS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) KAZUO WATANABE 54
4 RIKEA SHIRANUI {JPN} Takayuki Yano (3) YOSHIHIRO SAWA 56
5 NAGISANO CHAKO {JPN} Masahiro Matsuzaki (1) Takano Tsuyoshi 54
6 SANONO TARUMAE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Minoru Asakura 54
7 BRIKSDAL {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
8 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (14) HIDEKI SAKURAGI 54
9 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Yuki Eriguchi (11) Keiyuki Suzuki 54
10 LES AILES NOIRES {JPN} Ryoma Kimatsuka (6) KAZUO WATANABE 53
11 A SHIN PERIDOT {JPN} Kakeru Oki (9) Nobuhiro Onodera 51
12 SUN LUCULIA {JPN} Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
13 NORTH HAMANASU {JPN} Joji Wada (4) Hideyo Yoneta 54
14 COMPETE VIRTUE {JPN} kizawa sho (7) Tadaaki Sasaki 51
26 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATAMI SEIKO {JPN} Tokoro Hotaru (8) Kazunobu Suda 53
2 TONY JUSTICE {JPN} Yuki Eriguchi (2) Kiyoaki Takahashi 56
3 SUN LUCULIA {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 51
4 ZEALOUS EFFORTS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) KAZUO WATANABE 54
5 LINDA POKKE {JPN} Takayuki Yano (1) TERUNOBU FUJITA 54
6 RODEO STAR MATE {JPN} Sho Yoshii (5) Motohiro Akamine 54
7 A SHIN PERIDOT {JPN} Kakeru Oki (3) Nobuhiro Onodera 51
8 KASTROM GALE {JPN} Yoichi Ando (4) Kazuhisa Naya 56
9 FIELD DREAM {JPN} Shunsuke Ishikawa (14) NAOMITSU OKANO 56
10 TOKYO STAR {JPN} Ryota Sugawara (7) Norio Watabe 55
11 SHONAN AULII {JPN} Ryo Nobata (13) Masahiro Fukuda 54
12 SHUSSHU {JPN} Fumio Matoba (12) Norio Watabe 56
13 WILD CHILD {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Ryuichi Yoshii 54
14 COMPETE VIRTUE {JPN} kizawa sho (9) Tadaaki Sasaki 51
09 NOVEMBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 5-4784-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ZEALOUS EFFORTS {JPN} Genta Ochiai (3) Hiroyuki Oguni 54
2 COTOVIA {JPN} Agishi Junichiro (4) JUNJI TANAKA 52
3 GLOBE FAME {JPN} Ryu Abe (9) Hideki Kakugawa 54
4 WOJTEK {JPN} Yamato Ishikawa (11) Noboru Yonekawa 56
5 CANAL ROCKS {JPN} HATTORI T. (6) JUNJI TANAKA 56
6 A SHIN REPNI {JPN} Yuji Iwahashi (1) JUNJI TANAKA 54
7 LEUK MAATJE {JPN} Miyauchi Yuki (2) Hiroto Kawashima 51
8 WORLD CRUISE {JPN} Shinya Matsui (10) Noboru Yonekawa 54
9 SATONO CATHERINE {JPN} Fuma Ono (7) JUNJI TANAKA 54
10 TAMANO LUNA {JPN} Takashi Miyahira (12) Hidetomo Numazawa 54
11 AZUL SPHERE {JPN} Hideki Sakashita (8) Daisuke Akita 54
12 YUKIGESHIZUKU {JPN} Masaaki Kuwamura (5) Nozomi Ono 54
26 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 8-4304-Plat - 1200m - Classe 3
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ZEALOUS EFFORTS {JPN} Genta Ochiai (2) Hiroyuki Oguni 54
2 KITANO CATTLEYA {JPN} Shinya Matsui (12) Noboru Yonekawa 54
3 LORD ASTERISK {JPN} Yuji Iwahashi (10) Takehiro Yasuda 56
4 CIVIC AMULET {JPN} kizawa sho (9) JUNJI TANAKA 53
5 NEW ALCHEMY {JPN} Toshihiko Inoue (3) Hiroaki Sakurai 56
6 KYOEI FLARE {JPN} Ryu Abe (7) Tomoki Kurokawa 54
7 REWARD SETAREN {JPN} Miyauchi Yuki (6) Yoshinori Doyama 51
8 FOR CAP {JPN} Yamato Ishikawa (1) Kunio Himori 56
9 NOIR CHEVALIER {JPN} Mitsuyuki Miyazaki (8) Hiroto Kawashima 56
10 RIC INOSUKE {JPN} Yoji Kamei (4) Yoshimi Yanagizawa 56
11 FABERGE EGG {JPN} HATTORI T. (11) JUNJI TANAKA 54
12 VJUNOK {JPN} Agishi Junichiro (5) Tomoki Kurokawa 54
12 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 3-4304-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ZEALOUS EFFORTS {JPN} Genta Ochiai (1) Hiroyuki Oguni 54
2 SAKURA AZALEA {JPN} Agishi Junichiro (2) Kuniaki Sasaki 52
3 NISHINO KAKEHASHI {JPN} Masaaki Kuwamura (5) Hisao Hiromori 54
4 TROPICO {JPN} Asato Wakasugi (9) Masataka Sakuma 53
5 EARTH J SONTE {JPN} Takashi Miyahira (8) Tamakazu Okajima 56
6 DAINO KOKUO {JPN} Yoji Kamei (4) Masato Kawashima 56
7 BALALALALALALA {JPN} Miyauchi Yuki (11) Yoshinori Doyama 51
8 COSMO REVOLVE {JPN} kizawa sho (6) Yoshimi Yanagizawa 53
9 SAKURA STREAM {JPN} Ryu Abe (7) Masakazu Murakami 56
10 MEISHO ASAGOCHI {JPN} Manato Kurosawa (3) Daisuke Akita 54
11 KESARANPASARAN {JPN} Shinya Matsui (12) Takehiro Yasuda 54
12 HEART BEAT {JPN} Fuma Ono (10) Ryuichi Yamaguchi 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin