FICHE CHEVAL
WAR HAMMER {JPN}
WAR HAMMER {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Real Impact - Flirtatious Miss 
Proprietaire Musique 3p 1p 1p 2p
07 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11137-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WIN IRENE {JPN} Sano Haruku (14) Kazunobu Suda 51
2 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (7) Takano Tsuyoshi 56
3 WAR HAMMER {JPN} Takayuki Yano (8) TERUNOBU FUJITA 56
4 BEN HUR {JPN} Takahashi Yu (12) Kiyoaki Takahashi 56
5 BORA BORA FLAVOR {JPN} Kota Motohashi (2) Kenji Tsukioka 56
6 FRIEND KING {JPN} Yoichi Ando (9) Takashi Kubosugi 56
7 NAC LEGAL {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Shin Tachibana 56
8 NAC JASPER {JPN} Ryo Fujita (5) Mitsugu Tachibana 54
9 KATSUWAKAMARU {JPN} Kanta Taniuchi (3) Hiroshi Takami 54
10 MEINER SCHLAG {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Takemi Munakata 56
11 JOUIR {JPN} Genki Fujimoto (4) Yoriaki Murakami 56
12 ERZ {JPN} Joji Wada (13) Kenji Tsukioka 56
13 KASHIMA VERONA {JPN} Masaki Segawa (10) YOSHIHIRO SAWA 54
14 CANNOLI {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Keiyuki Suzuki 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11290-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 4 L- NEZ- NEZ- 1 L 3/4- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WAR HAMMER {JPN} Takayuki Yano (13) TERUNOBU FUJITA 56
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (6) Mashima Daisuke 54
3 UNSTOPPABLE {JPN} 4 L Kenji Okamura (11) Hiroshi Takami 56
4 GAMMO LEGEND {JPN} NEZ Ryo Nobata (2) YASUMASA KURITA 56
5 GREATER HOPE {JPN} NEZ Hiroto Yoshihara (5) Kenji Tsukioka 56
6 DINO ENERGY {JPN} 1 L 3/4 Aoi Shinoya (4) CHIAKI HORI 56
7 LOVELY YOSHINO {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (9) Tomohiro Arai 55
8 BEAUTIFUL BELL {JPN} 1/2 L Kota Motohashi (3) Yuta Ebina 54
9 ETERNAL JEWEL {JPN} 1/2 L Yoshiki Yamada (8) Naoyuki Matoba 54
10 RYUKI MARU {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (10) Minoru Asakura 56
11 PORTE D'ITALIE {JPN} 1/2 L Taisei Nakahara (14) Takashi Kubosugi 56
12 COLORFUL FRESCO {JPN} 1/2 L Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
13 BARN CAT {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
14 RODEO STAR {JPN} 1/2 L Masaaki Kuwamura (1) Jyumpei Morishita 56
08 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-11644-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WAR HAMMER {JPN} Takayuki Yano (9) TERUNOBU FUJITA 56
2 FULL OF PRAISE {JPN} Taito Mori (6) Hidemitsu Sakai 56
3 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} Sho Kizawa (14) Yoriaki Murakami 53
4 PEACEFUL TIME {JPN} Joji Wada (3) Kenji Tsukioka 56
5 RIKEA SHIRANUI {JPN} Norifumi Mikamoto (5) YOSHIHIRO SAWA 56
6 LOCUS MARIANNE {JPN} Ryo Fujita (12) Kazuma Hashimoto 54
7 MEISHO MAKFI {JPN} Ryoma Kimatsuka (2) YASUMASA KURITA 55
8 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (7) Hiroyuki Inoue 54
9 MADAM LADYBUG {JPN} Shunsuke Ishikawa (1) Kazuhisa Naya 54
10 MORGANITE RING {JPN} Riku Takami (13) KEIJI NAKAMICHI 53
11 SHU CAMPANELLA {JPN} Kanta Taniuchi (11) KENJI SANO 54
12 MOTTERUNE {JPN} Ryota Sugawara (4) Hitoshi Horie 53
13 BERTHA'S BALLADE {JPN} Masahiro Matsuzaki (10) Ryo Akamine 54
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Shohei Nakamura (8) KEIJI NAKAMICHI 54
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11982-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAWAIIAN TIME {JPN} Joji Wada (15) Kazunobu Suda 56
2 WAR HAMMER {JPN} Yoichi Ando (6) TERUNOBU FUJITA 56
3 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (7) HIDEKI SAKURAGI 54
4 HO O RANGER {JPN} Naoki Machida (11) YUTAKA TSUJINO 56
5 KISEKI NYAN {JPN} HATTORI T. (9) Hiromitsu Kurita 54
6 LES AILES NOIRES {JPN} Ryota Sugawara (8) KAZUO WATANABE 53
7 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Yuki Eriguchi (10) Keiyuki Suzuki 54
8 BRIKSDAL {JPN} Shun Ishizaki (4) YASUMASA KURITA 56
9 PRINCIPE PEQUENO {JPN} Keita Nishi (5) Nobuhiro Onodera 56
10 HEALTH CARE {JPN} Hiroshi Chida (1) Kazuya Omiya 54
11 SUN LUCULIA {JPN} Hisayoshi Higashihara (13) NOBUYUKI KUBOTA 54
12 BLANK SPACE {JPN} Riku Takami (3) KAZUO WATANABE 53
13 LADRILLO {JPN} Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
14 NAGISANO CHAKO {JPN} Masahiro Matsuzaki (12) Takano Tsuyoshi 54
15 A SHIN PERIDOT {JPN} Kakeru Oki (14) Nobuhiro Onodera 51

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin